ยกระดับสื่อออนไลน์คุ้มครองผู้บริโภค
ReadyPlanet.com
dot dot
ยกระดับสื่อออนไลน์คุ้มครองผู้บริโภค

 

ยกระดับสื่อออนไลน์คุ้มครองผู้บริโภค

ช้าแต่ชัวร์=ไม่ทันการณ์ กับ เร็วแต่พลาด=จำเลย

หน่วยงานรัฐ ประชาชน... เอายังไงดี?

            “สคบ.” ขยับตัวสนองนโยบายรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค ยกระดับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ติดหล่ม 3 ปัญหา “ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ด้านพฤติกรรม” มองหาแนวทางร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน จะเดินในทางใด “ช้าแต่ชัวร์จะไม่ทันเหตุการณ์” กับ “เร็วแต่พลาดจะตกเป็นจำเลยของผู้ประกอบการและสังคม”

                จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่เห็นชอบให้รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในมิติของ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่เป็นหน่วยงานทางด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ก็มองว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบการสื่อสารคุ้มครองผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ โดยต้องการพัฒนาการสื่อสารผ่านออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการเรียนรู้การนำมาซึ่งสิทธิของผู้บริโภค โดย สคบ.ก็ได้ทำการพัฒนาไปในหลายส่วนหลายเรื่องแล้ว แต่ก็ยังประสบปัญหาที่สำคัญ คือการตอบสนองไม่ทันใจผู้บริโภค ประเด็นดังกล่าวทำให้ สคบ.ต้องระดมผู้ทรงคุณวุฒิเขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสื่อออนไลน์การคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น   

โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ.ได้มอบหมายให้นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ. เปิดการเสวนา เรื่อง “แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยได้เชิญ นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี อุปนายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงาน

สำหรับกานเสวนาครั้งนี้ นายพิฆเนศ ในฐานะประธานงานเสวนา ได้เปิดประเด็นโดยการนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ของ สคบ.ว่า จากผลการสำรวจของ สคบ. และ จากการรับฟังเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนและสื่อโซเชียล ในภาคประชาชนที่ให้ข้อมูลมา พบว่า สคบ.ยังอ่อนในเรื่องการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ตรงเป้าหมาย และไม่โดนใจรวมทั้งมีความล่าช้า ซึ่งปัญหาที่พบนั่นมีอยู่ 3 ส่วนคือ

1. ด้านกฎหมาย เนื่องจากการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจำนวนมาก จากการทำการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนที่รัฐบาล “คสช.”จะเข้ามาบริหารประเทศ พบว่า มีถึง 64 พ.ร.บ. และกฎกระทรวงอื่นๆ อีกมากมาย จึงมีคำถามขึ้นมาว่า สคบ.ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภครู้ข้อกฎหมายทั้งหมดหรือไม่ ก็ต้องตอบว่าไม่รู้และตอบคำถามประชาชนไม่ได้อย่างทันท่วงที เพราะ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานดูแล โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเองเขียนเอาไว้อีกในมาตรา 20 ว่า ถ้ามีกฎหมายอื่นใดที่ดูแลเป็นการเฉพาะจะนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ไม่ได้ จะนำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อข้อกฎหมายนั้นไม่ซ้ำ หรือ ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายเฉพาะ อย่างเช่น การโฆษณายา จะเอากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นบางเรื่องของข้อกฎหมายก็คาบเกี่ยวกัน ที่สำคัญถ้าพิจารณาแล้วเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆ สคบ.ก็ต้องส่งมอบงานไปยังหน่วยงานนั้นๆก่อน จะทำการตอบเองไม่ได้ นี่คือปัญหาทางด้านกฎหมาย

2. ด้านวิชาการ ปัญหานี้มีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น กรณีของกระทะ โคเลีย คิงส์ และ กรณีสารเคลือบเครื่องยนต์ แม็กซ์ นาโน ทั้ง 2 ปัญหาได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและรุนแรง ในโลกโซเชี่ยล ปัญหาคือ สคบ.ตอบคำถามสังคมที่มาตามกระแสโลกออนไลน์ไม่ได้อย่างทันใจประชาชน ในขณะเดียวกัน สคบ.ยังไม่ทันได้ตอบประชาชนก็คอมเมนท์กันมาแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อ สคบ.ตอบไปเพียง 1 คำ จะมีคำถามตามมาอีกจำนวนมากมาย ถ้าตอบไปอีกตามที่ถามมา ก็จะมีคำถามตามมาอีกจำนวนหลายเท่าตัว มีการตั้งประเด็นคำถามมาเรื่อยๆ ถ้ามองในแง่ดี ก็คือ มีคนสนใจมีกระแส แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ สคบ.มอง ก็คือ เรื่องวิชาการ องค์ความรู้ที่นำเสนอผ่านโลกโซเชียลกลับไม่แน่นกันสักคน โดยเฉพาะคนคอมเมนท์กลายเป็นว่า สังคมได้ชี้นำไปอีกแบบ ทำให้มีการตอบคำถามไปอีกแบบ ดังนั้น การดำเนินการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง จึงต้านกระแสการชี้นำของสังคมลำบาก ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆ ไม่ค่อยกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการ อย่างกรณีที่กล่าวถึงข้างตนทั้ง 2 กรณี ต้องมีผลการทดสอบพิสูจน์ยืนยัน ก็ต้องมีคนที่มีความรู้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เชื่อมั่นได้มาทำการทดสอบ

3. ด้านพฤติกรรม เพราะเรื่องของการซื้อขายสินค้ามีเรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม ความเชื่อส่วนตัว ความพึงพอใจ อารมณ์ความรู้สึกก็จะมาด้วย ซึ่งในฐานะผู้คุ้มครองผู้บริโภคจะมองทั้ง 2 ฝั่ง คือ ทั้งคนซื้อกับคนขาย โดยคนขายจะเป็นเป้าเป็นผู้ถูกกระทำ แต่ สคบ.ไม่เคยมองคนขายในลักษณะของอาชญากร แต่จะมองว่าเป็นส่วนที่ทำให้เกิดระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เกิดระบบของห่วงโซ่การค้าเสรีไปด้วยกันได้ ตั้งแต่คนผลิตมาถึงคนซื้อยันผู้บริโภคต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันได้

สรุปจากปัญหาทั้ง 3 ด้านนี้ ปัจจุบัน สคบ.ยังตอบคำถามประชาชนไม่ได้อย่างทันสถานการณ์กับโลกสมัยใหม่ที่เรียกว่า สื่อออนไลน์

ทางด้านนางชูเนตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ได้เข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับ สคบ.ถึง 2 ปี เห็นว่าเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์นั่นก้าวล้ำไปเกินกว่าที่ สคบ.จะเอื้อมถึง แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะทำไม่ได้ ถ้ามองปัญหาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ด้านพฤติกรรมเป็นข้อจำกัด แต่หากทำอะไรโดยมองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนแล้ว สื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงใจ ใช้ภาษาที่โดนใจประชาชน ก็คิดว่า สคบ.ต้องทำได้

โดยสิ่งแรกที่อยากชี้ประเด็นให้เห็นกัน ก็คือเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาจริงๆในการคุ้มครองผู้บริโภค ในแง่ผู้ประกอบการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ก็ทำการสื่อสารการโฆษณาถึงผู้บริโภคกันอย่างหลากหลาย จนเกิดปัญหาขึ้นในหลายๆ ด้าน แต่ปัญหาสำคัญมากเลย ก็คือ ผู้บริโภคไม่รู้จักการบริโภคสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง

“ถ้าเราสามารถที่จะปรับผู้บริโภคทั้งกรอบความคิด ทัศนคติ หรือว่า เราอยากเห็นผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างไร ก็ต้องทำให้ผู้บริโภคยุคนี้รู้เท่าทันสื่อที่มี ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ยูทูป อะไรต่างๆ ให้รู้จักการวิเคราะห์ตัดสินใจว่า ข้อมูลที่สื่อสารมาทางสื่อนั้นๆ จริงหรือไม่จริง และต้องรู้จักวิธีที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญต้องรู้จักที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ถ้าอยากเห็นผู้บริโภคเป็นอย่างนี้ ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราจะทำอย่างไรกัน”

ทั้งนี้ นางชูเนตร ได้นำเสนอความคิดว่า 1. ต้องปรับมายด์เซ็ทของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก แต่คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ ถ้าในกรณีที่บ่มเพาะความคิดสอดแทรกข้อมูลเข้าไป ทำอย่างไรให้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ และทำอะไรได้ง่ายๆ 2. เติมเต็มสิ่งที่ผู้บริโภคขาด เช่น เพิ่มช่องทางในการสื่อสารในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มทั่วไป และ กลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนพิการ ซึ่งต้องวิเคราะห์การสื่อสารข้อมูลให้ออกและตรงจุด 3. ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ก็คือทำอย่างไรให้ผู้บริโภครู้จักป้องกันตัว นั่นก็คือ การทำให้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ควรรู้ และก็ตระหนักถึงความเสี่ยงด้วยตนเอง      

“การสื่อสารเนื้อหาจะต้องเข้าถึง ตรงจุดด้วยภาษาง่ายๆ ตรงใจและโดนใจ ที่สำคัญทำอย่างไรจะให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม ผู้บริโภคจะอยู่ที่ใดต้องได้ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารได้อย่างเท่าทันเหตุการณ์ ถ้าเรายังไปมองถึงแค่ความยุ่งยากในความเข้าใจเรื่องกฎหมาย หรือ วิชาการ มันก็ค่อนข้างลำบาก แต่หน้าที่สำคัญที่สุดของ สคบ. ก็คือ ต้อง ฉับไว ทันการณ์ มีอะไรเกิดขึ้น ยังไม่ต้องมีวิชาการก็ได้ ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมา เรื่องนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็สื่อสารให้ข่าวไปตลอดเวลา จะทำให้คนกระตุกขึ้นมาต้องคิดกันแล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้น นั่นก็คือ มีอะไรมาต้องกระตุกให้ผู้บริโภคติดตาม”

ในส่วนของบทบาท สคบ.ที่สำคัญ ก็คือ การคุ้มครองผู้บริโภค สิ่งที่จะต้องทำในการสื่อสารจะต้องทำคือ “3 ต” 1. ติดตาม 2. ตรวจสอบ 3. เตือนภัย ทั้งหมดให้ทันการณ์ มีประเด็นอะไรเกิดขึ้น หาก สคบ.ทราบเรื่องก่อน ก็ไม่จำเป็นต้องรอส่งเรื่องไปหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยทำการสื่อสารออกไปทันทีให้ผู้บริโภครู้ ว่า ประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร และสิ่งสำคัญที่เป็นความหวังของผู้บริโภค ก็คือ ทำอย่างไรให้ผู้บริโภครู้จักวิธีการร้องทุกข์ วิธีการเยียวยา วิธีการร้องขอการชดเชย และต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยที่ สคบ.อย่างไปห่วงกับ 3 ปัญหาดังกล่าว

ส่วนความคิดเห็นของ นายก้าวโรจน์ กล่าวว่า ในยุคของสื่อที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไป พฤติกรรมการบริโภคสื่อคนหันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งคนใช้สื่อโซเชี่ยล มีเดีย ในเมืองไทยมีจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ในปี 2559 จากผลสำรวจพบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก 41 ล้านคน ไลน์ 33 ล้านคน ในความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่า ในบทบาทของ สคบ.ในยุคที่ไทยจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 มองว่า สคบ.สามารถเป็นพระเอกได้เลย ในการปกป้องผู้บริโภค เพราะปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ออกไปช้อปปิ้งกันน้อยลง ซึ่ง สคบ.ก็สามารถทำสื่อออนไลน์ได้จำนวนมากมาย ทั้งในเฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป และอื่นๆ

“ปัญหาที่ผมเห็นเกี่ยวกับ สคบ. คือ การสื่อสารกับผู้คน เราต้องหาให้เจอว่าเป้าหมายเราอยู่ไหน ซึ่งส่วนมากเรื่องที่ สคบ.ได้รับการร้องเรียนก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับออนไลน์ เป็นเรื่องที่ทำให้เหนื่อยกันมาก แต่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเขามาร้องเรียนเพราะอะไร เขามีปัญหาไม่เข้าใจพอเกิดปัญหาขึ้น ก็ไม่รู้จะไปร้องใคร ก็คิดถึง สคบ. ที่สำคัญ คือ สิ่งที่เราต้องจัดการเลย คือ รับฟังข้อมูลมากรองก่อน ให้รู้ว่าแหล่งข้อมูลมาจากไหน ในมุมมองของผมเห็นว่า ต้องตอบสนองให้ไวกว่านี้ ถ้าเราออกไปแอ่นอกรับฟังแล้ว กลับมาวางกลยุทธ์ในการทำงานใหม่ เราก็จะรู้ว่า มันต้องเริ่มต้นจากอะไร ผมคิดว่าจะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอข่าวได้หรือไม่ การให้ข้อมูลที่ยาวไป คนไม่อ่าน การสื่อสารต้องง่ายๆ สั้น กระชับ ได้ใจความ ทันใจ ทันเหตุการณ์”

ที่สำคัญในช่วงการนำเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา ได้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า การที่ สคบ.จะเร่งตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทันใจประชาชนผู้บริโภคนั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลออกไปได้ หากผิดพลาดก็จะทำให้ “เจ้าหน้าที่ สคบ. กลายเป็นจำเลย” ถ้าผิดพลาดในเชิงเป็นลบต่อผู้ประกอบการ ก็เป็นจำเลยของผู้ประกอบการ ถ้าผิดพลาดในเชิงเป็นบวกแก่ผู้ประกอบการ ก็กลายเป็นจำเลยของสังคม” ในขณะที่หากเจ้าหน้าที่สคบ.ทำการสื่อสารล่าช้า เพราะต้องรอข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวโดยเฉพาะ ก็จะเป็นการไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประเด็นดังกล่าวนี้จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต้องคบคิดหาวิธีการในการตอบสนองประชาชนให้เหมาะสมต่อไป   
ขายตรง

กิฟฟารีนยืนหนึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 2 ปีซ้อน เผย สธ.รับรองเพิ่ม 5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 2565 article
แอมเวย์แนะนำ ‘แพลนท์ ทู เทเบิล บาย นิวทริไลท์’ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพืชแบบพร้อมทาน
“กิฟฟารีน” เปิดแผนรุกเป็นเจ้าตลาดสกินแคร์ไฮยาลูรอน ปั้น “กิฟฟารีน ไฮยา” เจาะคน New Gen อายุต่ำกว่า 30 ปี ดันยอดสิ้นปีทะลุ 3 ล้านขวด
อาร์ทิสทรี แนะนำ “อาร์ทิสทรี วิตามินซี + เอชเอ ทริปเปิ้ล เดลี่ เซรั่ม” เซรั่มผสมสด รู้สึกสดใหม่ทุกหยดที่ทา เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย มอบผิวกระจ่างใส อิ่มฟู แลดูสุขภาพดี
TVDH มั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังปรับโครงสร้างสู่ Super Holdings Company ดันธุรกิจใหม่รับรู้รายได้ Q2/2565 เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากแผนเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมต้นทุน
“กิฟฟารีน” เปิดแผนครี่งปีหลัง ลุยเข้มดันยอด HYA Super Concentrate กระหึ่ม! ลุ้นอั้ม-พัชราภา ซุปตาร์เบอร์หนึ่งปลุกกำลังซื้อคนไทย หวังดันยอดขายโตหลายเท่าตัว
แอมเวย์ตอกย้ำเบอร์ 1 อาหารควบคุมน้ำหนัก ปล่อยหมัดเด็ด ‘บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์’ พร้อมโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคล ทุ่ม 200 ล้าน สร้างแบรนด์ จัดเต็มแผนการตลาด กวาดยอดขายครึ่งปีหลัง
“ทีวีดี โฮลดิ้งส์” รุกปรับโครงสร้างธุรกิจภายในต่อเนื่อง ตั้งบริษัทใหม่ “เอ็กซ์เพรสโซ่” ขยายธุรกิจรับจัดส่งสินค้าแบบออนดีมานด์เต็มตัว เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม มุ่งนำเสนอโซลูชั่นเซอร์วิสแก้ Pain Points แก่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น TVD ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ (TVDH) พร้อมอนุมัติแต่งตั้งบอร์ดใหม่ ออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 513.46 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม ประกาศตามยุทธศาสตร์ลงทุน 5 ธุรกิจใหม่สู่การเติบโตยั่งยืน
“ทีวี ไดเร็ค” เริ่มจัดโครงสร้างสู่ซูเปอร์โฮลดิ้งส์ คอมปานี ซื้อหุ้น "ทีวีดี โบรกเกอร์ - ฟู้ด ออเดอรี่" จาก เอบีพีโอ บริษัทในเครือ ได้กำไรล้างขาดทุนสะสมและเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
บอร์ด TVD อนุมัติลงทุน 2 ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ‘นาสเกต รีเทล’ สตาร์ตอัพจออัจริยะ และ ‘เฟิร์สไมล์’ ผู้วางระบบไฟเบอร์ออพติก เดินเกม Collab สร้างแพลตฟอร์มแหล่งรวมบริการคุณภาพรับยุค Smart Home
TVD ปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ “ฟู้ด ออเดอรี่” หนุนอีโคซิสเต็มธุรกิจอาหารไทยแกร่ง เปิดตัว “eatsHUB” แพลตฟอร์มรับ - ส่งอาหารระดับชาติ ชูค่า GP ต่ำ ให้บริการแบบ One Stop Service ตอบโจทย์ “Call Click Come” ดัน SMEs เติบโตยั่งยืน
“ทีวี ไดเร็ค” เดินหน้าทรานส์ฟอร์เมชั่น ปรับโครงสร้างธุรกิจเดิมทั้ง B2C และ B2B บอร์ดอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์” หรือ TVDH
แบรนด์ที่ตอบโจทย์คนยุคนี้ ‘สินค้าต้องดีและยั่งยืน’ แอมเวย์เดินหน้าโครงการ Amway Go Green Together ส่งแคมเปญ ReBag ผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ ตอกย้ำแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6-7 ส.ค. นี้ ยูนิซิตี้ ประเทศไทยประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก 2022 Unicity Global Leadership & Innovation Conference -รวมกว่า 12,000 สุดยอดผู้นำจาก 52 ประเทศทั่วโลกร่วมสะท้อนความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2022 เป็นครั้งแ
TVD เร่งขยายธุรกิจ “Business Technology Outsourcing” ผ่านบริษัทลูก ปั้นบริการ “ดาต้าเซ็นเตอร์-ซอฟท์แวร์เซอร์วิส-ไอทีเซอร์วิส” เพิ่มฐานลูกค้าภายนอก วางแผนลงทุนเหมืองขุดเงินดิจิทัลสร้าง New S - Curve
TVD เดินหน้ารุกธุรกิจใหม่ Direct Response Agency ชูโซลูชั่นผู้ให้บริการการตลาดแบบตรง One Stop Service เจาะกลุ่มผู้ประกอบการ
เคล็ดลับควบคุมน้ำหนัก แบบไม่ใจร้ายกับสุขภาพ ปั้นรูปร่างดี สุขภาพดี เผยความมั่นใจในทุกๆ วัน
Synergy WorldWide ฉลองใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 25 เปิดศักราชใหม่ ผุด Experience Center แห่งล่าสุดในประเทศไทย เสริมศักยภาพธุรกิจยั่งยืน Synergy WorldWide ขายตรงค่ายดังจากอเมริกา เปิดศักราชใหม่ Synergy 2.0 ประกาศรุกตลาดไทยเต็มสตรีม Synergy WorldWide ธุรกิจเครือ
แอมเวย์ยืนหนึ่งเรื่อง Health & Wellness ตัวจริง เข้าใจอินไซต์คนรักสุขภาพ จัดทัพอาหารเสริมคุณภาพสูง ทุ่มงบปั้นแบรนด์นิวทริไลท์ให้ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ
โพรไบโอติกกับสุขภาพผู้หญิง เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เพื่อไม่ให้สาวๆ เสียสมดุล
TVD เดินเกมบุกช่องทางอีคอมเมิร์ซ เปิดใช้แอปพลิเคชัน TVD หนุนสัดส่วนรายได้ออนไลน์เพิ่มเป็น 30%
สภาองค์กรของผู้บริโภค หารือ DSI กรณี จนท. เข้าตรวจองค์สมาชิกโดยไม่มีหมายแจ้ง ด้านรองอธิบดี DSI ระบุ พร้อมรับข้อทักท้วงของสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าพิจารณา
JC Step for The Future 2021 สีสันการตลาดที่ไม่ควรพลาด !!
แอมเวย์เดินหน้าติดอาวุธสร้างสกิล ปั้นนักธุรกิจให้เป็น Amway Creators สร้าง Social Community แชร์ไลฟ์สไตล์ที่ชอบให้เป็นรายได้
แอมเวย์เดินหน้าแผนพัฒนา Digital Ecosystem สร้างการทำธุรกิจและซื้อขายสินค้า ผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบ ทุ่มงบ 1,000 ล้านบาทพลิกโฉมธุรกิจแอมเวย์ให้ไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทุกคนในทุกสถานการณ์
ป่วยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง แก้ที่ต้นเหตุด้วย 3 พลังสมุนไพร ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโรค
อาร์ทิสทรีเผยตัวช่วยให้สาวๆ "ผิวสวย ฉ่ำ โกลว์" รับซัมเมอร์ ด้วย “ARTISTRY STUDIO LOS ANGELES EDITION” โชว์ลุคผิวโกลว์บ่มแดดเหมือนเดินเฉิดฉายบนชายหาดแคลิฟอร์เนีย
แอมเวย์ ปิดปี 2563 ยอดขายเติบโตตามเป้า เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ดึง ‘โซเชียลคอมเมิร์ซ’ ยกเครื่องแบรนด์สู่โลกอนาคต
อาร์ทิสทรี ชูคอนเซ็ปท์ ‘เฮล์ทธี้ บิวตี้’ แนะนำ ‘อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น’ สกินแคร์เติมสารอาหารผิว เพื่อผิวสวย ดูสุขภาพดี
ตอกย้ำความเชื่อมั่นอีกขั้น! หลัง ‘ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ จดสิทธิบัตรนวัตกรรมกระบวนการเพิ่มการผลิตรีโซลวินให้แก่ร่างกาย -ช่วยกระตุ้นระดับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบเพื่อส่งเสริมการทำงานของระบบการเผาผลาญโดยรวม-
แอมเวย์ปลื้ม 3 ไตรมาส กวาดยอดขายโตต่อเนื่อง ชูผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพ สอดรับเทรนด์คนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มั่นใจ Q4 แตะ 20,800 ล้าน
ผู้ถือหุ้น TVD ทำบิ๊กล๊อต 4.99%
JC iMart โดดเด่นเข้าตาคว้ารางวัล!! Best Retail Franchise of The Year
ตลาด "คอลลาเจน" ระอุ เบอร์ใหญ่แห่ชิงเค้กครึ่งปีหลัง!
TVD ผนึก MOMO พาร์ทเนอร์จากไต้หวัน ยักษ์ใหญ่โฮมช้อปปิ้ง
ผ่าธุรกิจเครือข่ายหลังโควิด เทรนด์ใหม่ที่ยังแรงไม่หยุด อร่าม ชวเจริญพันธ์ – อดิศรา วรรธนาศิรกุล อดีตวิศวกรหนุ่ม-ภรรยา เริ่มต้นรับ 4 บาท 5 ปี ฟันเงินล้าน
“GMM Grammy” รุกธุรกิจขายตรง เปิดตัว “ออร่า-ทัย” (AURA-THAI) แบรนด์สินค้าแรกจาก “ต่าย อรทัย” และ “GMM GOODS”
ยูนิซิตี้เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะใหม่ล่าสุด Unicity Shampoo และ Unicity Conditioner
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ยืนยันจัดงาน “THAIFEX - ANUGA ASIA 2020” ในรูปแบบใหม่ “The Hybrid Edition” เปิดเจรจาซื้อขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 22-26 กันยายน 2563
TVD บุกหนักครึ่งปีหลังกระตุ้นกำลังซื้อเต็มที่ รุกเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารและแพ็กเกจที่พัก รับโอกาสหลังคลายล็อกดาวน์ จับมือกับธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต สนับสนุน SMEs นำสินค้าทำตลาดช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง-ออนไลน์
J&C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020 ดัน JC iMart โชว์นวัตกรรมร้านค้าเพื่อชุมชน
TVD บุกหนักครึ่งปีหลังกระตุ้นกำลังซื้อเต็มที่ รุกเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารและแพ็กเกจที่พัก รับโอกาสหลังคลายล็อกดาวน์ จับมือกับธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต สนับสนุน SMEs นำสินค้าทำตลาดช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง-ออนไลน์
TVD ผนึกกำลัง ‘โมโม่ ดอทคอม’ ยักษ์โฮมชอปปิ้งไต้หวัน เข้าถือหุ้น 15% เสริมแกร่งธุรกิจ ตั้งเป้าเติมสินค้าทะลุ 1 หมื่นรายการ บุกช่องทางขาย ‘ทีวี – ออนไลน์’ เต็มที่ เดินหน้าลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนภายในเพิ่มความคล่องตัว
J&C สร้างมิติใหม่ในโลกเครือข่าย พัฒนา AI เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้
เจาะลึกแนวคิด “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” เขย่าสูตรสำเร็จ J&C ภายใต้ 5 New Normal
TVD ส่งสัญญาณยอดขายเดือน เม.ย. เริ่มฟื้นจากไตรมาสแรก เตรียมผุดช่องทีวีโฮมช้อปปิ้งใหม่พร้อมจัดแคมเปญใหญ่ครบ 21 ปีกระตุ้นกำลังซื้อ
J&C เปลี่ยนสู่โอกาสในวิกฤติที่สร้างขึ้นได้ จัดหนักธุรกิจบนโลกออนไลน์เต็มรูปแบบ!?
TVD เข้มมาตรการดูแลความปลอดภัย ชูโมเดล Work from home รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ ลุยขยายช่องทางขายบนทีวีและออนไลน์ อัดโปรโมชั่น เพิ่มไลน์สินค้าเพื่อสุขอนามัย
อยากผิวสวยที่แท้ทรู ต้องทำอย่างไร นิวทริไลท์พาทำความรู้จักเรื่องจริงของผิวสุขภาพดี เพราะความสวยที่แท้จริงต้องเริ่มจากภายใน
TVD พลิกกลยุทธ์รับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รุกดันยอดขายออนไลน์ เสริมทีมคอลเซ็นเตอร์เต็มกำลัง เติมสินค้ากว่า 100 รายการ
‘พลัสโกลด์’คึกจัดเหมือนพยัคฆ์ติดปีก คว้านวัตกรรมระดับโลกขย่มตลาดพลูคาว
สรรสร้างความงามในแบบฉบับสาวญี่ปุ่น ด้วย “ARTISTRY STUDIO TOKYO EDITION” ที่ผสานมนตร์เสน่ห์ของวัฒนธรรมและความน่ารักไว้อย่างลงตัว
TVD โชว์ศักยภาพบริษัทย่อย ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ ผนึก ‘โมโม่’ พาร์ทเนอร์จากไต้หวัน ดันยอดขาย 9 เดือนแรก 2562 เติบโต 19.7 %
TVD เข้าซื้อหุ้น 35% ใน ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ จากโมโม่ หนุนกำไรปี 63 พร้อมสวอปหุ้นดึงยักษ์ใหญ่ทีวีโฮมชอปปิ้ง ไต้หวัน ถือหุ้นทีวี ไดเร็ค เสริมแกร่ง เปิดเกมรุกเพิ่มช่องทางขาย ‘ทีวีดาวเทียม - ออนไลน์’ ลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน
TVD เปิดกลยุทธ์ปี 63 รุกเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตั้งเป้าดันกำไรเพิ่มขึ้น ชูโมเดล Omni Channel เน้นช่องทางทีวี คอลล์เซ็นเตอร์ ออนไลน์ พร้อมมุ่งลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพบริหารต้นทุน
TVD ปรับองค์กรครั้งใหญ่ รับกระแส Disruption หลังการรีแบรนดิ้งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
TVD ทำกำไรสุทธิ Q3/62 ที่ 18.79 ล้านบาท ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าแม้กำลังซื้อยังชะลอตัว ตั้งเป้ารักษาผลกำไรต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้าย
J & C in Alaska ที่สุดของทริปในฝัน ล่องเรือสำราญสุดหรูเส้นทาง Seattle-Alaska-Victoria
“ป๊อกกี้ on the farm ตะลุยฟาร์มนิวทริไลท์ วิถีออร์แกนิคตัวช่วยให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Health)”
TVD ลุ้นผลงาน Q3 ฟื้นหลังลุยซื้อแอร์ไทม์เพิ่ม พร้อมรุกเปิดตัวสินค้าใหม่ ดันยอดขายครึ่งปีหลัง
“พีไฟว์ กรุ๊ป” กลุ่มธุรกิจเพื่อคนไทย เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จ ขยายฐานลูกค้ารับกระแสยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์
ยูนิซิตี้ ประกาศความพร้อมจัดงาน Southeast Asia Convention 2020 ในไทย ด้วยแนวคิด Future is Now อนาคตคือปัจจุบัน
TVD มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังเติบโตแข็งแกร่ง ร่วมมือพาร์ทเนอร์พัฒนาสินค้า GIFT Collection บุกตลาดดันยอดขายเต็มสูบ
แอมเวย์รุกกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ด้วยการอัดฉีดเงินรางวัลกับโปรแกรม “คอร์พลัส” เพิ่มความสำเร็จ ง่ายกว่า เร็วกว่า เหนือกว่าทุกมิติ พร้อมดันดิจิทัลทุกแพลตฟอร์ม เชื่อมั่นยอดพุ่ง 30,000 ล้านบาท ภายในปี 2568
TVD เร่งเครื่องขยายธุรกิจดันรายได้ครึ่งปีหลัง เตรียมลุยโฮมช้อปปิ้งช่องใหม่ แตกไลน์รุก Direct Response Agency
J&C จัดทริปพิเศษกลางปี มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
TVD แตกไลน์ธุรกิจขายคอนเทนต์ นำร่อง สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
เอมสตาร์มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายทันตอาสาพัฒนาชนบท
ยูนิซิตี้ “เปิดโลกแห่งการคิดค้นและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง” 14 – 15 มิ.ย. นี้ พบกับสุดยอดคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยูนิซิตี้ ในงาน GLIC 2019
ดึงบิ๊กแบ็งค์เมืองไทยออกบัตรวีซ่าiPayall ชัยวัฒน์’นั่งCEOสานต่องานขยายธุรกิจทั่วโลก
“แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม”ธุรกิจเครือข่ายแบรนด์ไทยโตยั่งยืนสู่ปีที่ 20 ส่งไม้ต่อ“นักบริหารคู่แฝด”รุกยุคดิจิทัลจัดฉลองใหญ่16มิ.ย.นี้
‘อาเซีย รีดอกซ์’ เปิดศูนย์สาขาจังหวัดพิจิตร
ซัมเมอร์นี้สีชมพูต้องมา! แต่งหน้าสองลุคทั้งหวานอมเปรี้ยวและสวยชิคซ่อนเท่ ที่สาวไทยแต่งตามได้จริงกับ ARTISTRY STUDIO PARISIAN STYLE EDITION
สมาคมการขายตรงไทยต้อนรับสคบ.ไทย ตัวแทนภาครัฐและนายกสมาคมการขายตรงเมียนมาร์
ยูนิซิตี้ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ นำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สร้างความโดดเด่น ชูความต่างโดยกูรูทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคต
TVD โชว์รายได้ Q1/62 ทะลุพันล้านบาท เติบโต 14.52% ย้ำชัดทีวีดิจิทัลขอคืนช่องไม่กระทบแผนเช่าเวลาออกอากาศขายสินค้า
J&C จัดทริปพิเศษ ล่องเรือสำราญสุดหรู 11 วัน MSC BELLISSIMA – Mediterranean Cruise อิตาลี – สเปน – ฝรั่งเศส เจนัว –เนเปิ้ล–มอลต้า– บาร์เซโลน่า – มาร์กเซย โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)
J&C จัดทริปพิเศษ ล่องเรือสำราญสุดหรู 11 วัน MSC BELLISSIMA – Mediterranean Cruise
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัด “OCEAN SUPER STAR KICK OFF” ยกระดับตัวแทนพิชิตคุณวุฒิ MDRT
30 ปี แม็คโคร เดินหน้าประกาศแผนธุรกิจ ย้ำที่หนึ่งธุรกิจค้าส่งครบวงจร เผยเป้าหมายหลัก 6 ประการ ก้าวสู่ “แม็คโคร 4.0” ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
'ทียารัตน์ คงมณี'นักธุรกิจนอร์เวย์ กลับมาตุภูมิเปิด MLM สู่ฝันปั้นคนไทยรวย
Beautiful Jeju Trip
‘กูรูขายตรงไทย’ฟันธง!! ยุคMLMเถื่อนเต็มเมือง ของจริงอยู่ได้ของเทียมอยู่ยาก
'จอย แอนด์ คอยน์’ต่อยอดยิ่งใหญ่ก้าวไกลมั่นคง วางกลยุทธ์ 3 ปีพัฒนาข้ามขั้นยกระดับสู่ O-2-O-2-M
‘อาเซีย’เปิดตัวยิ่งใหญ่เทียบสถิติไต้หวัน เดินหน้าตอกย้ำเป็นผู้นำหนึ่งเดียวด้านรีดอกซ์
‘ยูซานา’ทุบสถิติใหม่ 1,189 ล้านเหรียญ จัดฉลองใหญ่ 7 ปี‘ยูซานาไทย’ ไบเทค บางนา
‘ซัคเซสมอร์’จดทะเบียน‘บริษัทมหาชน’ ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานสู่สากล
นักธุรกิจกัมพูชายกทัพฉลอง 7 ปี‘ไอยรา’ กระหึ่ม!! งาน“THE AIYARA 2019”ไบเทค
สัมมนา เอมสตาร์ มาสเตอร์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 5
นู สกิน เดินหน้าดิจิทัลเต็มสูบ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดันฐานลูกค้าขยาย 10% เตรียมแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด
อยากจำกลับลืม อยากลืมกลับจำ ทำยังไงให้ห่างไกลสมองเสื่อมนะ? นิวทริไลท์ชวนเช็คสุขภาพสมอง แนะวิธีดูแลให้ทุกความทรงจำอยู่กับเราไปนานๆ
เจอเนสส์ฯ ชวนสื่อมวลชนนั่งเรือดินเนอร์ชมวิวเจ้าพระยายามค่ำคืน
‘โพลีเฮอร์บ’ทุ่มอีก100 ล้านดันธุรกิจเครือข่าย เปิดอาณาจักรคุ้มแสนสุขปลุกพลังยิ่งใหญ่อีกรอบ
‘กิฟฟารีน’ กระตุ้นยอดขายรุกกลุ่มสกินแคร์ เปิดตัว‘ไฮยา อินเทนซีฟ ไวท์เทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม’ ดึงซุปตาร์ ‘อั้ม-พัชราภา’ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์
‘แอมวิช’วางยุทธศาสตร์ดันเป้า 1,000 ล้าน มั่นใจหลังเลือกตั้งปั้นสินค้าใหม่ยอดก้าวกระโดด
เอมสตาร์ ท่องมัลดีฟส์ ทริปแห่งแรงบันดาลใจ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดงานสัมมนาระดับผู้นำ ณ เกาะมัลดีฟส์ “AIMSTAR Leadership Seminar @ MALDIVES” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพาผู้นำทุกท่านสู่ Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives นับเ
“นู สกิน” คว้ารางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2562”
สินค้าใหม่ จากแอมเวย์ “นิวทริไลท์ ซิสแทนเช” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากรากซิสแทนเช
เจอเนสส์ รับรางวัลเพื่อสังคมดีเด่น
กิฟฟารีนสมทบทุน 9 องค์กรการกุศล
CEO นพกฤษฏิ์ จุดประกายพลังความคิด เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนกับสัมมนาระดับโลก Start Your Business With "WHY" EP.142 กรุงเทพฯ
เอมสตาร์ ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๒
Meta Skill ทักษะแห่งความสำเร็จที่ทุกคนควรมี
AIMSTAR MAN & WOMAN 2019
ASNI Illuminating Serum [แอสนี่ อิลลูมิเนทติ้ง ซีรั่ม] ASNI Eye Palette - Stellar Set [แอสนี่ อาย พาเลตต์ - สเตลลาร์ เซ็ท]
เอมสตาร์ สนับสนุนออกค่ายนิสิตจุฬาฯ
เอมสตาร์เปิดไฟต้นคริสต์มาส ต้อนรับปีใหม่ 2019
‘เจอเนสส์ไทย’คว้าแชมป์เอเชีย-แปซิฟิก
'สคบ.'ปฏิบัติการสร้างความเข้าผู้บริโภค
ม้ามืด'ASEA GLOBAL'ขายตรงมะกัน
จับตา...ภารกิจทายาทรุ่นลูก‘หมอเส็ง’
ยักษ์‘กิฟฟารีน’ปลุกพลังฉลอง 22 ปี
ชี้เศรษฐกิจส่งสัญญาณกระเตื้อง
ผ่าวิบากกรรมขายตรงไทย
กิจกรรม Aimstar Day Trip
ผู้เสียหายรับลูกร้องกองปราบ
3บ.ขายตรงรวมพลัง‘The Angel’
‘อภิวัฒน์ไอยรา’สู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่
‘อาลีบาบา’ขายวันคนโสด
ICO
‘กิฟฟารีน’บุกโครงสุดท้าย
‘เมฆ มังกรบิน’
ไทยเบียดดูไบคว้าเจ้าภาพ
คืบหน้า‘DSI’จับท้าวแชร์
เจาะเคล็ดลับ‘แจ็ค หม่า’
'เดอะฟาวเดอร์'สบช่องออนไลน์โต
เปิดตัว ส.สภาวิชาชีพเครือข่ายฯ
ลงมติฟ้องขายตรงหมามุ่ย เรียกค่าเสียหายแทนแม่ผู้ตาย
แฉขบวนการตุ๋นมหากาฬ
คุณวิศว์ธิชัย นำทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัม แอมวิช ยูนิเทค จำกัด ร่วมสนับสนุนทีมแบตมินตันไทย ในชื่อ "ทีมสโมสร แอมวิช SC แบตมินตัน คลับ"
สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 7
WHY THE LEGEND “ตำนานแห่งความสำเร็จ”
ซินเนอร์จี้ โชว์ศักยภาพ 9 เดือน โต 77%
"แอมเวย์"เปิดกลยุทธ์ใหม่!! ผนวกสุขภาพความงามรับเทรนด์โลก article
ซัคเซส มอร์ ปลุกพลังยักษ์ตื่น สัมมนา WHY 100 ล้านความสำเร็จ
เลกาซี่ ตอกย้ำเครือข่ายพันล. จัดงาน Legacy Expo 2016 กลางกรุง
แม็กซ์ อินเตอร์ เตรียมทุ่มไม่อั้น! ดึงตัว 'อั้ม อธิชาติ' พรีเซ็นเตอร์
เพย์ออล ดึง สมคิด ลวางกูร นั่งแท่น CEO คนใหม่
ไอยรา อัดงบ10ล้าน.สร้างแบรนด์ ดึงป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ พรีเซ็นเตอร์
กิฟฟารีน เดินหน้าลุยต่างแดน ครึ่งปีหลังโรดโชว์สัมมนาปท.
สุชาดา นั่งนายกฯ TDSA คนใหม่ ดันนโยบาย 4C ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
แม็กซ์ จูบปากใหญ่ ชัยวัฒน์ เสริมทัพธุรกิจโกอินเตอร์
'สคบ.'เตรียมประกาศ เจลใส สินค้าอันตราย
ชิค คอร์เปอร์เรท'ปลื้มสุดๆ ยอดครึ่งปีแรกทะลุ120ล้าน.
'IBIP'จัดฉลองก้าวสู่ปีที่ 3 สมาชิกขนทัพร่วมงานตรึม
'แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม'เดินหน้า ลุยตลาดGenYสร้างยอด
แม็กซ์ อินเตอร์ฯ ทุ่มงบ 20 ล้าน เปิดตัว Cromozal S ดึง ติช่า พรีเซ็นเตอร์ กระตุ้นยอดขาย ตั้งเป้า 1500 ล้าน
'TSDA'ครั้งที่ 6 ดันอุตสาหกรรมคึกคัก ชูจุดยืนขายตรงไทยต้องโตแบบยั่งยิน
'มิสทิน'ทุ่ม 50 ล้าน.ดัน'มิน'ปั้นแบรนด์ 'MISTINE IT’S LIP'ลุยตลาดความงาม
'Amway'เผยโปรแกรม'Body key' ยอดทะลุเป้า คาดสิ้นปีโกยพันล้าน
ANS'ผนึกระบบอบรม'CNI' วาดเป้า18เดือนยอดทะลุ 500 ล.
'TDSA'จัดงาน'TDSA AWARD 2016' ตอกย้ำความเชื่อมั่น ธุรกิจขายตรงไทย
‘ดีเน็ทเวิร์ค’แถลงความคืบหน้า บุกจับ“ดี-คอนแทค”ปลอมระบาดทั่ว
‘ศรีไทยฯ’จับมือ‘จี.ไอ.บี.’ เดินหน้าลุยตลาดเกษตร
ซูเลียน’ตั้งโต๊ะชี้แจงข่าวดัง กรณีถูกอดีตนักธุรกิจร้องอื้อฉาว
'แด๊กซิน'เปิดเกมรุกเร็วแรง จัดงานเกียรติยศใหญ่คนร่วมงานตรึม
‘TDSA’จัด‘มหกรรมขายตรงไทย’ นำร่องเมืองย่าโม ผลตอบรับไม่ดี
J&C'ฉลองครบรอบ 14 ปี สู่‘การเปลี่ยนเพื่อโอกาสที่มากกว่า
'TDSA'เผยคนชอบขายตรงมากขึ้น พร้อมจัด'มหกรรมขายตรงไทย 2016'
THE AIYARA#7'คนตรึมเดินหน้าปี'59 Year of New Horizon
ซินเนอร์จี้งัดไม้เด็ดอีเกิ้ลซิสเต็ม ผลักระบบเกาหลีสู้ศึกตลาดMLM
The Success Night ครั้งที่ 7 ซัคเซสมอร์'ฉลองความสำเร็จนักธุรกิจ
ชิค คอร์เปอร์เรทสตาร์ทแรงต้นปี วาดเป้าปี 60 ยอดโตกว่า2,000ล้านบาท
Grand Tripper ดรีมทีมนักบริหารคนรุ่นใหม่ไฟแรง ดัน'โนวาชายน์'โมเดลขายตรงแนวใหม่
ทีวีไดเร็คเดินหน้าเต็มสูบมุ่งพิชิตยอดสิ้นปี 3,200 ล้านบาท
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “Mr.Rusman Deramae” CEO Phytoscience Thailand
อิ่มบุญกันไปตามๆ กัน กับงานบุญ “ทอดผ้าป่าสามัคคี ดี เน็ทเวิร์ค สร้างศาลาการเปรียญ
คัดสรร'ยอมรับปี'58ยอดพลาดเป้า เผย! ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยพรีเซ็นเตอร์
อัพเดทภาพกิจกรรม "ทอดผ้าป่าสามัคคี ดี เน็ทเวิร์ค สร้างศาลาการเปรียญ”
ยูซานา’เชิดชูเกียรตินักธุรกิจ ปลื้มธุรกิจทั่วโลกปี’58โต
เลกาซี่’พิชิตเป้าปีแรก1.1พันล.ประกาศเกมรุกก้าวสู่ปีที่ 2
เอปูเซ่'ผุดโครงการ'The Rich Man' เน้นกระจายความรวยทั่วหย่อมหญ้า
ดาราแห่ร่วมฟุตบอลการกุศล 'ดี เน็ทเวิร์ค' Charlity ครั้งที่ 1 article
ภาครัฐจับมือภาคเอกชนจัดสัมมนาขายตรงไทยก้าวไกลสู่AEC ครั้งที่4
แรลลี่การกุศลรวมพลังขายตรงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
ดี เน็ทเวิร์ค’จับมือสื่อยักษ์ ‘INTV' articledot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3