ไทยเบียดดูไบคว้าเจ้าภาพ
ReadyPlanet.com
dot dot
ไทยเบียดดูไบคว้าเจ้าภาพ

 

ไทยเบียดดูไบคว้าเจ้าภาพ

ขายตรงโลก‘WFDSA2020’

            “สมาคมการขายตรงไทย” คว้าเจ้าภาพประชุมระดับโลกปี 2020 “WFDSA 2020 World Congress”  เบียด “ดูไบ” จัดขึ้นครั้งแรกในไทย เผย 6 ชาติอาเซียนหนุนขึ้นเป็นตัวแทนชิงชัย คาดมีผู้เข้าร่วมประชุมร่วม 1,000 คน จากผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง สมาชิก "สมาพันธ์การขายตรงโลก" ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก พร้อมโชว์ศักยภาพความพร้อมเป็นเจ้าภาพ แสดงถึงความแข็งแกร่ง ได้มาตรฐานของสมาคมฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

นางสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย (TDSA : Thai  Direct Selling Associations) เปิดเผยว่า สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA : World Federation of Direct Selling Associations) ได้คัดเลือกให้ สมาคมการขายตรงไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลก WFDSA 2020 World Congress ครั้งที่ 16 ซึ่งการจัดการประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก มีกำหนดจัดขึ้นทุก 3 ปี ซึ่งปีล่าสุด 2017 ครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ได้โหวตให้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดประชุมในปี 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง มาตรฐานของ สมาคมการขายตรงไทย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และความพร้อมของประเทศไทย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากสมาคมการขายตรงประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์การขายตรงโลก, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค, สถาบันการศึกษา, สื่อมวลชน ร่วม 1,000 คน และคาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ประเทศประมาณ 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2020

“นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลก WFDSA 2020 World Congress ซึ่ง สมาคมการขายตรงไทย ได้เสนอตัวเข้าคัดเลือกเป็นครั้งที่ 2 ก็ได้รับการคัดเลือก จึงเป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเรา ล่าสุดไปประชุมที่ ปารีส ฝรั่งเศส มีผู้เข้าประชุม 500 คน 20 ประเทศ จากสมาชิก 60 ประเทศ สมาคมฯ ก็ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐไปร่วมประชุมด้วย เพื่อให้เห็นภาพธุรกิจขายตรงที่แท้จริง เพราะหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเทศมีความเข้าใจธุรกิจขายตรงที่แตกต่างกัน”  

ทั้งนี้ การประชุม WFDSA World Congress จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และ ร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจขายตรง รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของธุรกิจขายตรง ในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจโลก และคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ ซึ่ง สมาพันธ์การขายตรงโลก มีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนให้ไปสู่ความสำเร็จอย่างมีรูปธรรม รวมทั้งเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของธุรกิจขายตรง ซึ่งต่างจากแชร์ลูกโซ่ที่อดีตได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขายตรงอย่างมาก แต่ในปัจจุบันนี้ส่งผลน้อยลง เพราะประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น และแบรนด์ขายตรงเอง ก็สามารถไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการขายตรงในแต่ละประเทศทำงานเข้มแข็งและทำอย่างถูกต้อง ธุรกิจจึงเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับมีการพัฒนาบุคลากรไปในทิศทางที่ถูกต้อง

“ที่สำคัญที่เราเห็นในการประชุม ก็คือ หัวข้อในการประชุมที่เปลี่ยนไป ช่วงนี้เราจะคุยเรื่อง “โลกดิจิทัล” กันเยอะ การใช้เครื่องมือออนไลน์มาสร้างธุรกิจขายตรงให้เติบโตเร็วขึ้นอย่างไร ในขณะที่การกำกับดูแลนักธุรกิจอิสระ จะต้องทำให้ถูกต้องและยั่งยืน เพราะโลกออนไลน์มีทั้งมุมบวกมุมลบ ฉะนั้น ดีก็ดีได้เร็ว เสียก็เสียได้เร็ว เราจะส่งเสริมและกำกับนักธุรกิจอิสระบนโลกออนไลน์กันอย่างไร ในขณะที่ส่วนใหญ่ในการประชุม เราจะพูดกันถึงการพัฒนากฎหมายขายตรงว่า วิธีการกำกับดูแลธุรกิจขายตรงของแต่ละประเทศมีอะไรก็เอามาแชร์กัน และยังมีเรื่องปัญหาการจัดการต่าง ๆ ในโลกที่เปลี่ยนไปมีวิธีการจัดการอย่างไร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีสาระทุกครั้ง แล้วจะเห็นทิศทางขายตรงที่ชัดเจน

 นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวว่า เหตุผลที่ สมาคมการขายตรงไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลก WFDSA 2020 World Congress ครั้งที่ 16 จากที่มีผู้เสนอตัวคัดเลือกและได้ผ่านเข้ารอบมา 2 ประเทศ คือ ไทย กับ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (ดูไบ) ซึ่งสิ่งที่ได้รับการคัดเลือกมี 2 - 3 องค์ประกอบ คือ 1. คณะกรรมการสมาพันธ์การขายตรงโลก เห็นว่า สมาคมการขายตรงไทย มีความพร้อมและมีความแข็งแรงมีอายุถึง 43 ปีแล้ว โดยก่อตั้งสมาคมฯ มาตั้งแต่ปี 2526 ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ปัจจุบันมีสมาชิก 32 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจขายตรงประมาณ 60 - 70% ของตลาดรวม ถือว่าเป็นผู้นำที่ชี้นำทิศทางธุรกิจขายตรงของประเทศ

2. สมาคมการขายตรงไทย เคยได้รับรางวัลเหรียญทองจาก สมาพันธ์การขายตรงโลก ถึง 2 รางวัล คือรางวัลระดับเหรียญทองการส่งเสริมธุรกิจขายตรง กับรางวัลเหรียญทองการบริหารจัดการสมาคม ประกอบกับสมาพันธ์การขายตรงโลก เคยทำงานกับ สมาคมการขายตรงไทย ในหลาย ๆ เรื่องหลัก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ๆ ร่วมกันมา โดยมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ 3. ในเรื่องกลยุทธ์ของ สมาคมการขายตรงไทย ก็ครอบคลุม ทำให้ สมาพันธ์การขายตรงโลก พอใจ อาทิ เรื่องการศึกษาการพูดถึงภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของธุรกิจขายตรง การพูดถึงการจัดการด้านการแข่งขันของธุรกิจ การพูดถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคที่มีความใกล้ชิดมีความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคระหว่างธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ การพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ที่ต้องเริ่มทำมาตั้งแต่ เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจต้องใช่ คุณภาพสินค้าต้องถึง สรุปทั้งความพร้อมและกลยุทธ์ คณะกรรมการสมาพันธ์การขายตรงโลก มีความพอใจ   

ที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ สมาคมการขายตรงโลก ได้นำมาเป็นจุดขายในการนำเสนอการคัดเลือก ก็คือ เรื่องของยอดธุรกิจขายตรงที่เติบโตสูงสุดอยู่ในภูมิภาคที่ประเทศไทยอยู่ โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา มีนักขายตรงทั่วโลกถึง 107 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.1% จากปี 2015 และมีมูลค่าตลาดรวมธุรกิจขายตรงทั่วโลกอยู่ที่ 182.6 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3 ปี  (ปี 2013 – 2016) อยู่ที่ 5.2% โดยภูมิภาคที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุด ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่มีสัดส่วนยอดขายถึง 46% มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 6.7%, ภูมิภาคอเมริกา มีสัดส่วนยอดขาย 33% โดยเติบโตเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.3%, ในขณะที่ภูมิภาคยุโรป มีสัดส่วนยอดขาย 20% เติบโตเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 4.9% และ แอฟริกา / ตะวันออกกลาง มีสัดส่วนยอดขาย 1% โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 6.0%

“ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจขายตรงเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา แต่มาเติบโตจริง ๆ ในภาคพื้นบ้านเรา จุดนี้แหละที่เราเอาไปขายเขา ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นใน 10 ประเทศ ที่มียอดธุรกิจสูงสุดของโลก มีถึง 4 ประเทศที่อยู่ในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก จะเห็นว่าจีนมียอดธุรกิจถึง 19% ซึ่งที่ผ่านมา จีนกับสหรัฐอเมริกาก็มียอดสูสีกันมาก ก็มีสลับกันบางปี เกาหลี 9% ญี่ปุ่น 8% มาเลเซีย ชาติในอาเซียนก็ติดท็อปเท็น มียอดธุรกิจ 3% ด้วยเหตุผลอันนี้ที่เขาเลือกเราเป็นเจ้าภาพ”

สำหรับประเทศที่มีมูลค่าตลาดรวมธุรกิจขายตรงสูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2016 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มูลค่าตลาดรวม 35,540 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จีน 33,888 ล้านเหรียญ เกาหลี 16,862 ล้านเหรียญ เยอรมนี 15,878 ล้านเหรียญ ญี่ปุ่น 15,305 ล้านเหรียญ บราซิล 8,689 ล้านเหรียญ แม็กซิโก 5,855 ล้านเหรียญ มาเลเซีย  4,819 ล้านเหรียญ ฝรั่งเศส 4,568 ล้านเหรียญ สหราชอาณาจักร 3,845 ล้านเหรียญ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 มีมูลค่าตลาด 2,644 ล้านเหรียญ หรือ 93,333 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดขายตรงในภูมิภาคอาเซียน ไทย นับเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย และอันดับ 3 ฟิลิปปินส์ อันดับ 4 อินโดนีเซีย อันดับ 5 เวียดนาม และอันดับ 6 สิงคโปร์ โดยทั้ง 6 ประเทศนี้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก

นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวต่อว่า จากยอดธุรกิจที่เติบโตสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะเติบโตอีกนาน จึงน่าจะมีผลต่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะการจัดงานในภูมิภาคเอเชียที่มีผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ น่าจะมีโอกาสที่จะมาร่วมงานมากกว่า ในขณะเดียวกันในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียล เน็ตเวิร์ค เรื่องโลกดิจิทัล อี-คอมเมิร์ซ เรื่องของจิตวิญญาณความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ คนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ก็มีความตื่นตัวกันมากที่สุดในโลก

ฉะนั้น การที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ จึงถือว่าเหมาะสมมาก ไม่เพียงเท่านั้นที่ตั้งของประเทศไทย คนอยู่ทั่วทุกมุมโลกก็เดินทางมาไม่ยาก เพราะมีการยกเว้นวีซีร่วมกับประเทศอื่น ๆ ถึง 49 ประเทศไปแล้ว รวมทั้งประเทศไทยมีอาหารการกินที่ดี สถานที่ท่องเที่ยวมีมาก สถานที่จะจัดประชุมก็มีมาก สามารถเลือกได้การเดินทางสะดวกสบาย

อีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ สมาคมการขายตรงไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ก็คือ การได้รับการสนับสนุนจาก 6 ชาติสมาชิก สมาคมการขายตรงอาเซียน ที่ร่วมกันผลักดัน โดยสมาชิกทั้ง 6 ชาติได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง เมื่อรู้ว่า สมาคมการขายตรงไทย ได้เสนอตัวเข้าคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ ก็ไม่มีชาติใดเสนอตัวแข่งขันกลับสนับสนุนให้เป็นตัวแทนของกลุ่มไปร่วมคัดเลือก ซึ่ง สมาคมการขายตรงอาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เพื่อเตรียมรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากการเห็นแนวโน้มของตลาด AEC สมาคมการขายตรงทั้ง 6 ชาติ จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นทำงานร่วมกัน โดยสมาคมจะมีการจัดประชุมร่วมกันปีละ 2 ครั้ง  

ล่าสุด ได้มีการจัดประชุม ASEAN’s DSA ครั้งที่ 8 เมื่อกลางปีที่ผ่านมาในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมในประเทศอาเซียน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ การทำตลาด และการดำเนินกิจการอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ในระดับภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจใน AEC ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังร่วมมือกันต่อต้านแชร์ลูกโซ่

ส่วนภาพรวมของตลาดขายตรงไทยในสิ้นปี 2017 มียอดธุรกิจประมาณการที่ 95,000 ล้านบาท โดยเติบโตประมาณ 2% จากปี 2016 โดยมีนักธุรกิจขายตรงไทยกว่า 11 ล้านคน ซึ่งธุรกิจขายตรงไทยมีปัจจัยบวกที่จะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าหลายประการ อาทิ เรื่องโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจขายตรงไทยก็สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์นี้ได้ แบบไม่เร็วแต่ก็ไม่ช้า สังเกตได้จากบริษัทขายตรงข้ามชาติรายใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทย มีการใช้เครื่องมือออนไลน์ ก็สามารถทำให้นักธุรกิจสามารถทำงานได้แบบสะดวกรวดเร็วและเติบโตกันได้ดี ในขณะที่บริษัทขนาดกลางและเล็ก บางบริษัทสามารถเติบโตได้ 200 - 300% ซึ่งมีผลมาจากการร่วมใช้ระบบออนไลน์ควบคู่ไปกับระบบออฟไลน์ เนื่องจากธุรกิจขายตรงมีคนอยู่แล้ว เมื่อนำเครื่องมือมาให้สมาชิกใช้จึงสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

“ในขณะที่แนวโน้มเทคโนโลยีในวันข้างหน้า ก็เอื้อกับธุรกิจขายตรง เอื้อกับการเป็นตัวเรา ซึ่งตรงหัวใจของธุรกิจที่จะเห็นได้ว่า มีการรวมกลุ่มเป็นคอมมินิตี้มากขึ้น กลุ่มต่าง ๆ ก็จะอยู่ด้วยกัน มีความสนใจเดียวกัน เขาก็จะดูแลกัน เรื่องแบบนี้มันเป็นศาสตร์และศิลป์ของธุรกิจขายตรงมาตั้งแต่เกิด ตรงนี้ทำให้เราเติบโตอย่างธรรมชาติ เพราะเป็นธรรมชาติของการอยู่ร่วมกัน และถ้าบริษัทขายตรงทำสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคก็จะไปได้ดี เพราะว่าเรามีคอมมินิตี้อยู่แล้ว ซึ่งสอดคลองกับโลกดิจิทัลพอดี”

อีกปัจจัยบวกคือ สินค้าสุขภาพที่มียอดขายสูงสุดในธุรกิจขายตรง จะขายดีเมื่อได้ฟังจากผู้ที่เคยใช้มาก่อน ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้จะโฆษณาแรงไม่ได้ จึงเหมาะกับธุรกิจขายตรงอย่างมาก และทำให้ธุรกิจขายตรงเติบโตสวนกระเศรษฐกิจ ผนวกกับในยุคนี้เทรนด์ของคนรุ่นใหม่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น ต้องการมีอิสระในการทำรายได้ ต้องการมีความสุขในการหาเงิน ธุรกิจขายตรงก็เอื้ออย่างเห็นได้จัด จะเห็นได้ว่า บริษัทขายตรงบางแห่งมีคนรุ่นใหม่เขามาทำธุรกิจมากขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ช่องทางธุรกิจขายตรงมีความใกล้ชิดผู้บริโภคอยู่แล้ว เสียงสะท้อนจากการใช้สินค้าจะสามารถบอกได้ทันทีเลย ว่า สินค้าได้รับการตอบรับดีหรือไม่ดีตรงไหน ต้องปรับอะไรก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ค้าปลีกจะทำได้ช้า

ในขณะที่ปัจจัยลบที่มีต่อธุรกิจขายตรงไทย ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ไม่มาก ก็คือ เศรษฐกิจที่ขยับตัวช้าลง ทำให้กำลังซื้อลด กลุ่มที่จับตลาดบนก็ยังไปได้ แต่กลุ่มตลาดล่างขึ้นบนก็จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ยาก และอีกปัจจัย คือ เรื่องของการแข่งขันที่สูงขึ้น กำแพงการเข้าตลาดต่ำลงเรื่อย ๆ จากเดิมสินค้าหนึ่งแบรนด์ที่จะเข้าตลาดจะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจุบันถ้าแบรนด์ใดมีการวางตำแหน่งที่ชัดเจน ก็สามารถเข้าหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เลย โดยการใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค ซึ่งต้นทุนไม่แพง ฉะนั้น ธุรกิจขายตรงก็เจองานหนักไม่แพ้ช่องทางอื่นเช่นกัน ถ้ามองเป็นโอกาสผู้ประกอบการก็สามารถเจาะตลาดใหม่ได้เร็ว แต่คู่แข่งก็มาเร็วเช่นกัน    

 

“จากปัจจัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นถ้าถามว่า บริษัทขายตรงที่จะโตคืออะไร สินค้าต้องใช่ คุณภาพต้องมา แบรนด์ต้องชัดเจน สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ต้องส่งเสริมให้นักธุรกิจอิสระมีความรู้เยอะ ๆ ทำเป็นทั้งออนไลน์และออฟไลน์”
ขายตรง

กิฟฟารีน เตรียมสยายปีกต่างประเทศ ชูสมุนไพรเป็นเรือธงแข่งตลาดความงาม พร้อมร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2023 เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเต็มสูบ
4 เคล็ดลับ พลัสสุขภาพให้ทุกการเคลื่อนไหวสมูททุกไลฟ์สไตล์ โดย นิวทริไลท์ จากแอมเวย์
TVDH ลุ้นผลดำเนินงาน Q2/2566 เทิร์นอะราวด์จากไตรมาสแรกที่ขาดทุนลดลง โชว์ศักยภาพ 3 กลุ่มธุรกิจพื้นฐานแข็งแกร่งสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง
“เฮอร์บาไลฟ์” เผยผลการสำรวจ “ความเต็มใจที่จะเสี่ยงกับความล้มเหลว เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการรายใหม่”
“คุณสุรพันธ์ กันทะถ้ำ” นักธุรกิจ AW9 เจอมรสุมชีวิต ติดลบ ตัดสินใจ ทิ้งงานประจำ ทำธุรกิจ เครือข่าย พลิกชีวิต เพียงแค่ 6เดือนแรก ขึ้นตำแหน่งไดม่อนด์ คนแรกของบริษัท article
“เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย” มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้กับเด็ก ชวนพนักงานและสมาชิกร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “Global Month of Purpose 2023” ที่มูลนิธิเด็ก
“กิฟฟารีน” ฉลองใหญ่ครบ 27 ปี ผลประกอบการทะลุแสนล้าน ย้ำชัด! ปีที่ 28 เป้าหมายเติบโตมั่นคง-แข็งแกร่ง
แอมเวย์ แนะนำ “กลิสเทอร์ใหม่” ยาสีฟันแพลนท์เบส ยิ้มสวย ฟันดูขาวสุขภาพดี
เผยผิวโกลว์ใส กับสกินแคร์ใหม่ “ARTISTRY STUDIO SKIN” ตอบโจทย์ผิววัยรุ่นไลฟ์สไตล์แอคทีฟ
TVDH มั่นใจปี 2566 เทิร์นอะราวด์ หลังผลงานทยอยฟื้นตัวตามแผน โชว์ศักยภาพ ‘ซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี’ มุ่งสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง
เผยผิวโกลว์ใส กับสกินแคร์ใหม่ “ARTISTRY STUDIO SKIN” ตอบโจทย์ผิววัยรุ่นไลฟ์สไตล์แอคทีฟ
“กิฟฟารีน” คว้า THAILAND SOCIAL AWARDS 2023 ที่สุดแห่งความภูมิใจ!! สกินแคร์แบรนด์ไทยยืนหนึ่งบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม
‘ทีวี ไดเร็ค’ และ ‘เอบีพีโอ’ ในเครือ TVDH เปิดมิติใหม่จับมือ อีวี ไพรมัส รุกตลาด ‘รถยนต์ไฟฟ้า VOLT’ ออเดอร์ทะลักกว่า 1,000 คัน พร้อมทำการตลาด คอลล์เซ็นเตอร์ บริการหลังการขาย
“กิฟฟารีน” นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบครัว ดึงครอบครัว“ดีน” สร้างกระแส ลั่น! เตรียมดันยอด“วีแกน มัลติ แพลนท์ โปรตีน” และ “แคลซีน ไฮท์ พลัส” โต 20%
“กิฟฟารีน”ยกเครื่องใหญ่ทรานฟอร์มธุรกิจ จัดทัพปั้นทีมบริหารรุ่นใหม่ – ตั้ง “พงศ์พสุ อุณาพรหม” ขึ้นแท่น CGO ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิทัล
TVDH ประกาศความสำเร็จหลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจ หนุนผลงาน Q4 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ชูเทคโนโลยี-กลุ่มธุรกิจใหม่ พลิกสู่เป้าหมายเทิร์นอะราวด์ปี 66
มือกว่า 10,000 คู่ของเด็กน้อย ร่วมสานโครงการฟาร์มสุขภาพของหนู แหล่งโภชนาการสำคัญเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
กิฟฟารีนปลื้ม! ยอด Hya Pre-Serum พุ่งไม่หยุด ฐานลูกค้าใหม่อายุต่ำกว่า 30 ปีกระหึ่ม! อานิสงส์“มาย-อาโป”พรีเซ็นเตอร์สุดฮอต
สมาคมการขายตรงไทยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วางนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทย สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แอมเวย์ คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้มุมมองที่ต้องการยกระดับคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู ปี 4” และ “Amway, Go Green Toge
แอมเวย์ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจสายเพลนต์เบสด์ในวันวีแกนโลก
TVDH คาดธุรกิจ Q3 ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังเพิ่มประสิทธิภาพบริหารค่าใช้จ่าย ธุรกิจใหม่เริ่มสร้างรายได้ตามแผน บอร์ดอนุมัติตั้งบริษัท ‘ทีวีดี แคปิตอล’ รุกตลาดสินเชื่อที่มีอสังหาฯ เป็นหลักประกัน
กิฟฟารีนยืนหนึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 2 ปีซ้อน เผย สธ.รับรองเพิ่ม 5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 2565
แอมเวย์แนะนำ ‘แพลนท์ ทู เทเบิล บาย นิวทริไลท์’ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพืชแบบพร้อมทาน
“กิฟฟารีน” เปิดแผนรุกเป็นเจ้าตลาดสกินแคร์ไฮยาลูรอน ปั้น “กิฟฟารีน ไฮยา” เจาะคน New Gen อายุต่ำกว่า 30 ปี ดันยอดสิ้นปีทะลุ 3 ล้านขวด
อาร์ทิสทรี แนะนำ “อาร์ทิสทรี วิตามินซี + เอชเอ ทริปเปิ้ล เดลี่ เซรั่ม” เซรั่มผสมสด รู้สึกสดใหม่ทุกหยดที่ทา เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย มอบผิวกระจ่างใส อิ่มฟู แลดูสุขภาพดี
TVDH มั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังปรับโครงสร้างสู่ Super Holdings Company ดันธุรกิจใหม่รับรู้รายได้ Q2/2565 เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากแผนเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมต้นทุน
“กิฟฟารีน” เปิดแผนครี่งปีหลัง ลุยเข้มดันยอด HYA Super Concentrate กระหึ่ม! ลุ้นอั้ม-พัชราภา ซุปตาร์เบอร์หนึ่งปลุกกำลังซื้อคนไทย หวังดันยอดขายโตหลายเท่าตัว
แอมเวย์ตอกย้ำเบอร์ 1 อาหารควบคุมน้ำหนัก ปล่อยหมัดเด็ด ‘บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์’ พร้อมโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคล ทุ่ม 200 ล้าน สร้างแบรนด์ จัดเต็มแผนการตลาด กวาดยอดขายครึ่งปีหลัง
“ทีวีดี โฮลดิ้งส์” รุกปรับโครงสร้างธุรกิจภายในต่อเนื่อง ตั้งบริษัทใหม่ “เอ็กซ์เพรสโซ่” ขยายธุรกิจรับจัดส่งสินค้าแบบออนดีมานด์เต็มตัว เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม มุ่งนำเสนอโซลูชั่นเซอร์วิสแก้ Pain Points แก่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น TVD ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ (TVDH) พร้อมอนุมัติแต่งตั้งบอร์ดใหม่ ออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 513.46 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม ประกาศตามยุทธศาสตร์ลงทุน 5 ธุรกิจใหม่สู่การเติบโตยั่งยืน
“ทีวี ไดเร็ค” เริ่มจัดโครงสร้างสู่ซูเปอร์โฮลดิ้งส์ คอมปานี ซื้อหุ้น "ทีวีดี โบรกเกอร์ - ฟู้ด ออเดอรี่" จาก เอบีพีโอ บริษัทในเครือ ได้กำไรล้างขาดทุนสะสมและเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
บอร์ด TVD อนุมัติลงทุน 2 ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ‘นาสเกต รีเทล’ สตาร์ตอัพจออัจริยะ และ ‘เฟิร์สไมล์’ ผู้วางระบบไฟเบอร์ออพติก เดินเกม Collab สร้างแพลตฟอร์มแหล่งรวมบริการคุณภาพรับยุค Smart Home
TVD ปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ “ฟู้ด ออเดอรี่” หนุนอีโคซิสเต็มธุรกิจอาหารไทยแกร่ง เปิดตัว “eatsHUB” แพลตฟอร์มรับ - ส่งอาหารระดับชาติ ชูค่า GP ต่ำ ให้บริการแบบ One Stop Service ตอบโจทย์ “Call Click Come” ดัน SMEs เติบโตยั่งยืน
“ทีวี ไดเร็ค” เดินหน้าทรานส์ฟอร์เมชั่น ปรับโครงสร้างธุรกิจเดิมทั้ง B2C และ B2B บอร์ดอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์” หรือ TVDH
แบรนด์ที่ตอบโจทย์คนยุคนี้ ‘สินค้าต้องดีและยั่งยืน’ แอมเวย์เดินหน้าโครงการ Amway Go Green Together ส่งแคมเปญ ReBag ผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ ตอกย้ำแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6-7 ส.ค. นี้ ยูนิซิตี้ ประเทศไทยประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก 2022 Unicity Global Leadership & Innovation Conference -รวมกว่า 12,000 สุดยอดผู้นำจาก 52 ประเทศทั่วโลกร่วมสะท้อนความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2022 เป็นครั้งแ
TVD เร่งขยายธุรกิจ “Business Technology Outsourcing” ผ่านบริษัทลูก ปั้นบริการ “ดาต้าเซ็นเตอร์-ซอฟท์แวร์เซอร์วิส-ไอทีเซอร์วิส” เพิ่มฐานลูกค้าภายนอก วางแผนลงทุนเหมืองขุดเงินดิจิทัลสร้าง New S - Curve
TVD เดินหน้ารุกธุรกิจใหม่ Direct Response Agency ชูโซลูชั่นผู้ให้บริการการตลาดแบบตรง One Stop Service เจาะกลุ่มผู้ประกอบการ
เคล็ดลับควบคุมน้ำหนัก แบบไม่ใจร้ายกับสุขภาพ ปั้นรูปร่างดี สุขภาพดี เผยความมั่นใจในทุกๆ วัน
Synergy WorldWide ฉลองใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 25 เปิดศักราชใหม่ ผุด Experience Center แห่งล่าสุดในประเทศไทย เสริมศักยภาพธุรกิจยั่งยืน Synergy WorldWide ขายตรงค่ายดังจากอเมริกา เปิดศักราชใหม่ Synergy 2.0 ประกาศรุกตลาดไทยเต็มสตรีม Synergy WorldWide ธุรกิจเครือ
แอมเวย์ยืนหนึ่งเรื่อง Health & Wellness ตัวจริง เข้าใจอินไซต์คนรักสุขภาพ จัดทัพอาหารเสริมคุณภาพสูง ทุ่มงบปั้นแบรนด์นิวทริไลท์ให้ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ
โพรไบโอติกกับสุขภาพผู้หญิง เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เพื่อไม่ให้สาวๆ เสียสมดุล
TVD เดินเกมบุกช่องทางอีคอมเมิร์ซ เปิดใช้แอปพลิเคชัน TVD หนุนสัดส่วนรายได้ออนไลน์เพิ่มเป็น 30%
สภาองค์กรของผู้บริโภค หารือ DSI กรณี จนท. เข้าตรวจองค์สมาชิกโดยไม่มีหมายแจ้ง ด้านรองอธิบดี DSI ระบุ พร้อมรับข้อทักท้วงของสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าพิจารณา
JC Step for The Future 2021 สีสันการตลาดที่ไม่ควรพลาด !!
แอมเวย์เดินหน้าติดอาวุธสร้างสกิล ปั้นนักธุรกิจให้เป็น Amway Creators สร้าง Social Community แชร์ไลฟ์สไตล์ที่ชอบให้เป็นรายได้
แอมเวย์เดินหน้าแผนพัฒนา Digital Ecosystem สร้างการทำธุรกิจและซื้อขายสินค้า ผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบ ทุ่มงบ 1,000 ล้านบาทพลิกโฉมธุรกิจแอมเวย์ให้ไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทุกคนในทุกสถานการณ์
ป่วยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง แก้ที่ต้นเหตุด้วย 3 พลังสมุนไพร ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโรค
อาร์ทิสทรีเผยตัวช่วยให้สาวๆ "ผิวสวย ฉ่ำ โกลว์" รับซัมเมอร์ ด้วย “ARTISTRY STUDIO LOS ANGELES EDITION” โชว์ลุคผิวโกลว์บ่มแดดเหมือนเดินเฉิดฉายบนชายหาดแคลิฟอร์เนีย
แอมเวย์ ปิดปี 2563 ยอดขายเติบโตตามเป้า เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ดึง ‘โซเชียลคอมเมิร์ซ’ ยกเครื่องแบรนด์สู่โลกอนาคต
อาร์ทิสทรี ชูคอนเซ็ปท์ ‘เฮล์ทธี้ บิวตี้’ แนะนำ ‘อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น’ สกินแคร์เติมสารอาหารผิว เพื่อผิวสวย ดูสุขภาพดี
ตอกย้ำความเชื่อมั่นอีกขั้น! หลัง ‘ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ จดสิทธิบัตรนวัตกรรมกระบวนการเพิ่มการผลิตรีโซลวินให้แก่ร่างกาย -ช่วยกระตุ้นระดับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบเพื่อส่งเสริมการทำงานของระบบการเผาผลาญโดยรวม-
แอมเวย์ปลื้ม 3 ไตรมาส กวาดยอดขายโตต่อเนื่อง ชูผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพ สอดรับเทรนด์คนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มั่นใจ Q4 แตะ 20,800 ล้าน
ผู้ถือหุ้น TVD ทำบิ๊กล๊อต 4.99%
JC iMart โดดเด่นเข้าตาคว้ารางวัล!! Best Retail Franchise of The Year
ตลาด "คอลลาเจน" ระอุ เบอร์ใหญ่แห่ชิงเค้กครึ่งปีหลัง!
TVD ผนึก MOMO พาร์ทเนอร์จากไต้หวัน ยักษ์ใหญ่โฮมช้อปปิ้ง
ผ่าธุรกิจเครือข่ายหลังโควิด เทรนด์ใหม่ที่ยังแรงไม่หยุด อร่าม ชวเจริญพันธ์ – อดิศรา วรรธนาศิรกุล อดีตวิศวกรหนุ่ม-ภรรยา เริ่มต้นรับ 4 บาท 5 ปี ฟันเงินล้าน
“GMM Grammy” รุกธุรกิจขายตรง เปิดตัว “ออร่า-ทัย” (AURA-THAI) แบรนด์สินค้าแรกจาก “ต่าย อรทัย” และ “GMM GOODS”
ยูนิซิตี้เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะใหม่ล่าสุด Unicity Shampoo และ Unicity Conditioner
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ยืนยันจัดงาน “THAIFEX - ANUGA ASIA 2020” ในรูปแบบใหม่ “The Hybrid Edition” เปิดเจรจาซื้อขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 22-26 กันยายน 2563
TVD บุกหนักครึ่งปีหลังกระตุ้นกำลังซื้อเต็มที่ รุกเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารและแพ็กเกจที่พัก รับโอกาสหลังคลายล็อกดาวน์ จับมือกับธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต สนับสนุน SMEs นำสินค้าทำตลาดช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง-ออนไลน์
J&C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020 ดัน JC iMart โชว์นวัตกรรมร้านค้าเพื่อชุมชน
TVD บุกหนักครึ่งปีหลังกระตุ้นกำลังซื้อเต็มที่ รุกเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารและแพ็กเกจที่พัก รับโอกาสหลังคลายล็อกดาวน์ จับมือกับธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต สนับสนุน SMEs นำสินค้าทำตลาดช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง-ออนไลน์
TVD ผนึกกำลัง ‘โมโม่ ดอทคอม’ ยักษ์โฮมชอปปิ้งไต้หวัน เข้าถือหุ้น 15% เสริมแกร่งธุรกิจ ตั้งเป้าเติมสินค้าทะลุ 1 หมื่นรายการ บุกช่องทางขาย ‘ทีวี – ออนไลน์’ เต็มที่ เดินหน้าลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนภายในเพิ่มความคล่องตัว
J&C สร้างมิติใหม่ในโลกเครือข่าย พัฒนา AI เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้
เจาะลึกแนวคิด “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” เขย่าสูตรสำเร็จ J&C ภายใต้ 5 New Normal
TVD ส่งสัญญาณยอดขายเดือน เม.ย. เริ่มฟื้นจากไตรมาสแรก เตรียมผุดช่องทีวีโฮมช้อปปิ้งใหม่พร้อมจัดแคมเปญใหญ่ครบ 21 ปีกระตุ้นกำลังซื้อ
J&C เปลี่ยนสู่โอกาสในวิกฤติที่สร้างขึ้นได้ จัดหนักธุรกิจบนโลกออนไลน์เต็มรูปแบบ!?
TVD เข้มมาตรการดูแลความปลอดภัย ชูโมเดล Work from home รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ ลุยขยายช่องทางขายบนทีวีและออนไลน์ อัดโปรโมชั่น เพิ่มไลน์สินค้าเพื่อสุขอนามัย
อยากผิวสวยที่แท้ทรู ต้องทำอย่างไร นิวทริไลท์พาทำความรู้จักเรื่องจริงของผิวสุขภาพดี เพราะความสวยที่แท้จริงต้องเริ่มจากภายใน
TVD พลิกกลยุทธ์รับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รุกดันยอดขายออนไลน์ เสริมทีมคอลเซ็นเตอร์เต็มกำลัง เติมสินค้ากว่า 100 รายการ
‘พลัสโกลด์’คึกจัดเหมือนพยัคฆ์ติดปีก คว้านวัตกรรมระดับโลกขย่มตลาดพลูคาว
สรรสร้างความงามในแบบฉบับสาวญี่ปุ่น ด้วย “ARTISTRY STUDIO TOKYO EDITION” ที่ผสานมนตร์เสน่ห์ของวัฒนธรรมและความน่ารักไว้อย่างลงตัว
TVD โชว์ศักยภาพบริษัทย่อย ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ ผนึก ‘โมโม่’ พาร์ทเนอร์จากไต้หวัน ดันยอดขาย 9 เดือนแรก 2562 เติบโต 19.7 %
TVD เข้าซื้อหุ้น 35% ใน ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ จากโมโม่ หนุนกำไรปี 63 พร้อมสวอปหุ้นดึงยักษ์ใหญ่ทีวีโฮมชอปปิ้ง ไต้หวัน ถือหุ้นทีวี ไดเร็ค เสริมแกร่ง เปิดเกมรุกเพิ่มช่องทางขาย ‘ทีวีดาวเทียม - ออนไลน์’ ลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน
TVD เปิดกลยุทธ์ปี 63 รุกเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตั้งเป้าดันกำไรเพิ่มขึ้น ชูโมเดล Omni Channel เน้นช่องทางทีวี คอลล์เซ็นเตอร์ ออนไลน์ พร้อมมุ่งลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพบริหารต้นทุน
TVD ปรับองค์กรครั้งใหญ่ รับกระแส Disruption หลังการรีแบรนดิ้งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
TVD ทำกำไรสุทธิ Q3/62 ที่ 18.79 ล้านบาท ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าแม้กำลังซื้อยังชะลอตัว ตั้งเป้ารักษาผลกำไรต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้าย
J & C in Alaska ที่สุดของทริปในฝัน ล่องเรือสำราญสุดหรูเส้นทาง Seattle-Alaska-Victoria
“ป๊อกกี้ on the farm ตะลุยฟาร์มนิวทริไลท์ วิถีออร์แกนิคตัวช่วยให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Health)”
TVD ลุ้นผลงาน Q3 ฟื้นหลังลุยซื้อแอร์ไทม์เพิ่ม พร้อมรุกเปิดตัวสินค้าใหม่ ดันยอดขายครึ่งปีหลัง
“พีไฟว์ กรุ๊ป” กลุ่มธุรกิจเพื่อคนไทย เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จ ขยายฐานลูกค้ารับกระแสยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์
ยูนิซิตี้ ประกาศความพร้อมจัดงาน Southeast Asia Convention 2020 ในไทย ด้วยแนวคิด Future is Now อนาคตคือปัจจุบัน
TVD มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังเติบโตแข็งแกร่ง ร่วมมือพาร์ทเนอร์พัฒนาสินค้า GIFT Collection บุกตลาดดันยอดขายเต็มสูบ
แอมเวย์รุกกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ด้วยการอัดฉีดเงินรางวัลกับโปรแกรม “คอร์พลัส” เพิ่มความสำเร็จ ง่ายกว่า เร็วกว่า เหนือกว่าทุกมิติ พร้อมดันดิจิทัลทุกแพลตฟอร์ม เชื่อมั่นยอดพุ่ง 30,000 ล้านบาท ภายในปี 2568
TVD เร่งเครื่องขยายธุรกิจดันรายได้ครึ่งปีหลัง เตรียมลุยโฮมช้อปปิ้งช่องใหม่ แตกไลน์รุก Direct Response Agency
J&C จัดทริปพิเศษกลางปี มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
TVD แตกไลน์ธุรกิจขายคอนเทนต์ นำร่อง สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
เอมสตาร์มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายทันตอาสาพัฒนาชนบท
ยูนิซิตี้ “เปิดโลกแห่งการคิดค้นและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง” 14 – 15 มิ.ย. นี้ พบกับสุดยอดคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยูนิซิตี้ ในงาน GLIC 2019
ดึงบิ๊กแบ็งค์เมืองไทยออกบัตรวีซ่าiPayall ชัยวัฒน์’นั่งCEOสานต่องานขยายธุรกิจทั่วโลก
“แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม”ธุรกิจเครือข่ายแบรนด์ไทยโตยั่งยืนสู่ปีที่ 20 ส่งไม้ต่อ“นักบริหารคู่แฝด”รุกยุคดิจิทัลจัดฉลองใหญ่16มิ.ย.นี้
‘อาเซีย รีดอกซ์’ เปิดศูนย์สาขาจังหวัดพิจิตร
ซัมเมอร์นี้สีชมพูต้องมา! แต่งหน้าสองลุคทั้งหวานอมเปรี้ยวและสวยชิคซ่อนเท่ ที่สาวไทยแต่งตามได้จริงกับ ARTISTRY STUDIO PARISIAN STYLE EDITION
สมาคมการขายตรงไทยต้อนรับสคบ.ไทย ตัวแทนภาครัฐและนายกสมาคมการขายตรงเมียนมาร์
ยูนิซิตี้ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ นำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สร้างความโดดเด่น ชูความต่างโดยกูรูทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคต
TVD โชว์รายได้ Q1/62 ทะลุพันล้านบาท เติบโต 14.52% ย้ำชัดทีวีดิจิทัลขอคืนช่องไม่กระทบแผนเช่าเวลาออกอากาศขายสินค้าdot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3