ReadyPlanet.com
dot dot
ชี้เศรษฐกิจส่งสัญญาณกระเตื้อง

 

ชี้เศรษฐกิจส่งสัญญาณกระเตื้อง

'ส.ขายตรงไทย'ฝันธุรกิจเครือข่ายโต 5%

            “สมาคมการขายตรงไทยวาดเป้าอุตสาหกรรมขายตรงปี 2561 เติบโต 5% ชี้! แนวโน้มเศรษฐกิจมีสัญญาณกระเตื้องขึ้น พร้อมปัจจัยหนุนจากเทรนด์สังคมผู้สูงวัย ที่ใส่ใจสุขภาพ ส่งผลสินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพยังครองแชมป์ มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดถึง 45% ของตลาดรวมขายตรง ผนวกกับเทรนดิจิทัลแพลตฟอร์มครอบคลุม และเทรนด์ผู้หญิงกำลังมาแรง จะหันมาเป็นนักธุรกิจขายตรงมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เผย! ปัจจุบันมีนักธุรกิจขายตรงประมาณ 11.25 ล้านคน  แบ่งสัดส่วน หญิง 64% และ ชาย 36%

                นางสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทยปี 2560 ที่ผ่านมาว่า มีมูลค่าตลาดรวม 94,667 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% จากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับมีผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศร่วมแข่งขัน

                นอกจากนี้ ยังเร่งผลักดันให้บริษัทสมาชิกมีแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ครอบคลุมเต็มทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือ ก็ต้องรองรับความต้องการของผู้บริโภค เพราะปัจจุบันผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนถึง 52% นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ โดยในปี 2565 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน หรือราว 20% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อและต้องการใช้สินค้า โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจขายตรง

                อีกทั้งโมเดลธุรกิจขายตรงตอบโจทย์คนยุคมิลเลียนเนียลส์ หรือ Gen Y ที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างอิสระ มีรายได้ มีรางวัลผลตอบแทน จึงเป็นแรงหนุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรง โดยมีสัดส่วนประมาณ 15% ของนักธุรกิจขายตรง และปีนี้แนวโน้มผู้หญิงจะหันมาเป็นนักธุรกิจขายตรงมืออาชีพที่เป็นอาชีพหลักมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น

                ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ยังได้นำนโยบายกลยุทธ์ 4C มาใช้ดำเนินการในอุตสาหกรรมขายตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ Community การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ, Competitiveness การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก, Connect การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค และ Culture สร้างวัฒนธรรมให้แก่นักธุรกิจขายตรงยึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

                "ทางสมาคมฯ จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น TDSA AWARD ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 18 และจะจัดในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ อีกทั้งการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก 2020 (WFDSA 2020 World Congress) เป็นการแสดงถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง ที่ได้มาตรฐานของสมาคมการขายตรงไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรรหาผู้ดำเนินการจัดงาน

                นอกจากนี้ สมาคมการขายตรงไทย ยังได้แถลงข่าวการจัดงาน “TDSA AWARD 2018โดยมี นายอรรถกฤต กีรติวิทยายุต กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า งาน “TDSA AWARD 2018ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการจัดครั้งที่ 18 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักธุรกิจอิสระของบริษัทสมาชิกในฐานะ นักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพขายตรง ตลอดจนเสริมสร้างและยกระดับภาพลักษณ์ของนักธุรกิจขายตรงและสมาคมฯ ที่มีความมั่นคงมายาวนานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น

                ด้าน นางสาวดุษศิดา ภาคาเดช ตัวแทนกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวถึงเกณฑ์การคัดเลือกนักธุรกิจขายตรงดีเด่นนั้น สมาคมฯ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 ประการคือ 1. เป็นนักธุรกิจขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทสมาชิกสมาคมฯ ว่าเป็นนักธุรกิจที่ดีมีความจริงใจกับผู้ร่วมงานและผู้บริโภค 2. เป็นนักธุรกิจขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทว่ามีจรรยาบรรณ 3. เป็นนักธุรกิจขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระที่มีผลงานการทำธุรกิจขายตรงอย่างต่อเนื่อง 4. บริษัทสามารถส่งนักธุรกิจขายตรงดีเด่นเข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมฯ ได้ไม่เกินบริษัทละ 3 รหัส ซึ่งในงานครั้งนี้ มีนักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่จะรับมอบโล่เกียรติยศจำนวน 62 รหัส 96 คน จาก 21 บริษัท และมีสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนและขึ้นรับโล่ที่ระลึก จำนวน 12 สื่อ

                ส่วนคอนเซ็ปต์ในการจัดงานครั้งนี้ นางสาวสิรินทร์ อรรถบดีกุล ตัวแทนกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เปิดเผยว่า งานTDSA AWARD 2018 จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Moment of Glory” เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาของชัยชนะและความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่ขึ้นรับโล่เกียรติยศในปีนี้ รางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสร้างกำลังใจให้นักธุรกิจขายตรงมีความมุ่งมั่นในการทำงานยิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการมอบโล่ที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนที่ดีกับสมาคม โดยภายในงานปีนี้ จะถูกตกแต่งในบรรยากาศโทนสีน้ำเงิน-ทอง มีจุดแสดงนิทรรศการสมาคมฯ และบริษัทสมาชิก บอร์ดประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจขายตรงดีเด่น และบอร์ดประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เอ๊ะ-จิรากร สมพิทักษ์ รวมถึงการร่วมลุ้นรางวัลต่างๆ จากสมาคมการขายตรงไทย และผู้บริหารของบริษัทสมาชิกตลอดทั้งงาน โดยคาดว่าปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน
ขายตรง

ซัมเมอร์นี้สีชมพูต้องมา! แต่งหน้าสองลุคทั้งหวานอมเปรี้ยวและสวยชิคซ่อนเท่ ที่สาวไทยแต่งตามได้จริงกับ ARTISTRY STUDIO PARISIAN STYLE EDITION article
สมาคมการขายตรงไทยต้อนรับสคบ.ไทย ตัวแทนภาครัฐและนายกสมาคมการขายตรงเมียนมาร์ article
ยูนิซิตี้ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ นำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สร้างความโดดเด่น ชูความต่างโดยกูรูทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคต article
TVD โชว์รายได้ Q1/62 ทะลุพันล้านบาท เติบโต 14.52% ย้ำชัดทีวีดิจิทัลขอคืนช่องไม่กระทบแผนเช่าเวลาออกอากาศขายสินค้า
J&C จัดทริปพิเศษ ล่องเรือสำราญสุดหรู 11 วัน MSC BELLISSIMA – Mediterranean Cruise อิตาลี – สเปน – ฝรั่งเศส เจนัว –เนเปิ้ล–มอลต้า– บาร์เซโลน่า – มาร์กเซย โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)
J&C จัดทริปพิเศษ ล่องเรือสำราญสุดหรู 11 วัน MSC BELLISSIMA – Mediterranean Cruise
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัด “OCEAN SUPER STAR KICK OFF” ยกระดับตัวแทนพิชิตคุณวุฒิ MDRT
30 ปี แม็คโคร เดินหน้าประกาศแผนธุรกิจ ย้ำที่หนึ่งธุรกิจค้าส่งครบวงจร เผยเป้าหมายหลัก 6 ประการ ก้าวสู่ “แม็คโคร 4.0” ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
'ทียารัตน์ คงมณี'นักธุรกิจนอร์เวย์ กลับมาตุภูมิเปิด MLM สู่ฝันปั้นคนไทยรวย
Beautiful Jeju Trip
‘กูรูขายตรงไทย’ฟันธง!! ยุคMLMเถื่อนเต็มเมือง ของจริงอยู่ได้ของเทียมอยู่ยาก
'จอย แอนด์ คอยน์’ต่อยอดยิ่งใหญ่ก้าวไกลมั่นคง วางกลยุทธ์ 3 ปีพัฒนาข้ามขั้นยกระดับสู่ O-2-O-2-M
‘อาเซีย’เปิดตัวยิ่งใหญ่เทียบสถิติไต้หวัน เดินหน้าตอกย้ำเป็นผู้นำหนึ่งเดียวด้านรีดอกซ์
‘ยูซานา’ทุบสถิติใหม่ 1,189 ล้านเหรียญ จัดฉลองใหญ่ 7 ปี‘ยูซานาไทย’ ไบเทค บางนา
‘ซัคเซสมอร์’จดทะเบียน‘บริษัทมหาชน’ ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานสู่สากล
นักธุรกิจกัมพูชายกทัพฉลอง 7 ปี‘ไอยรา’ กระหึ่ม!! งาน“THE AIYARA 2019”ไบเทค
สัมมนา เอมสตาร์ มาสเตอร์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 5
นู สกิน เดินหน้าดิจิทัลเต็มสูบ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดันฐานลูกค้าขยาย 10% เตรียมแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด
อยากจำกลับลืม อยากลืมกลับจำ ทำยังไงให้ห่างไกลสมองเสื่อมนะ? นิวทริไลท์ชวนเช็คสุขภาพสมอง แนะวิธีดูแลให้ทุกความทรงจำอยู่กับเราไปนานๆ
เจอเนสส์ฯ ชวนสื่อมวลชนนั่งเรือดินเนอร์ชมวิวเจ้าพระยายามค่ำคืน
‘โพลีเฮอร์บ’ทุ่มอีก100 ล้านดันธุรกิจเครือข่าย เปิดอาณาจักรคุ้มแสนสุขปลุกพลังยิ่งใหญ่อีกรอบ
‘กิฟฟารีน’ กระตุ้นยอดขายรุกกลุ่มสกินแคร์ เปิดตัว‘ไฮยา อินเทนซีฟ ไวท์เทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม’ ดึงซุปตาร์ ‘อั้ม-พัชราภา’ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์
‘แอมวิช’วางยุทธศาสตร์ดันเป้า 1,000 ล้าน มั่นใจหลังเลือกตั้งปั้นสินค้าใหม่ยอดก้าวกระโดด
เอมสตาร์ ท่องมัลดีฟส์ ทริปแห่งแรงบันดาลใจ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดงานสัมมนาระดับผู้นำ ณ เกาะมัลดีฟส์ “AIMSTAR Leadership Seminar @ MALDIVES” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพาผู้นำทุกท่านสู่ Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives นับเ
“นู สกิน” คว้ารางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2562”
สินค้าใหม่ จากแอมเวย์ “นิวทริไลท์ ซิสแทนเช” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากรากซิสแทนเช
เจอเนสส์ รับรางวัลเพื่อสังคมดีเด่น
กิฟฟารีนสมทบทุน 9 องค์กรการกุศล
CEO นพกฤษฏิ์ จุดประกายพลังความคิด เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนกับสัมมนาระดับโลก Start Your Business With "WHY" EP.142 กรุงเทพฯ
เอมสตาร์ ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๒
Meta Skill ทักษะแห่งความสำเร็จที่ทุกคนควรมี
AIMSTAR MAN & WOMAN 2019
ASNI Illuminating Serum [แอสนี่ อิลลูมิเนทติ้ง ซีรั่ม] ASNI Eye Palette - Stellar Set [แอสนี่ อาย พาเลตต์ - สเตลลาร์ เซ็ท]
เอมสตาร์ สนับสนุนออกค่ายนิสิตจุฬาฯ
เอมสตาร์เปิดไฟต้นคริสต์มาส ต้อนรับปีใหม่ 2019
‘เจอเนสส์ไทย’คว้าแชมป์เอเชีย-แปซิฟิก
'สคบ.'ปฏิบัติการสร้างความเข้าผู้บริโภค
ม้ามืด'ASEA GLOBAL'ขายตรงมะกัน
จับตา...ภารกิจทายาทรุ่นลูก‘หมอเส็ง’
ยักษ์‘กิฟฟารีน’ปลุกพลังฉลอง 22 ปี
ผ่าวิบากกรรมขายตรงไทย
กิจกรรม Aimstar Day Trip
ผู้เสียหายรับลูกร้องกองปราบ
3บ.ขายตรงรวมพลัง‘The Angel’
‘อภิวัฒน์ไอยรา’สู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่
‘อาลีบาบา’ขายวันคนโสด
ICO
‘กิฟฟารีน’บุกโครงสุดท้าย
‘เมฆ มังกรบิน’
ไทยเบียดดูไบคว้าเจ้าภาพ
คืบหน้า‘DSI’จับท้าวแชร์
เจาะเคล็ดลับ‘แจ็ค หม่า’
'เดอะฟาวเดอร์'สบช่องออนไลน์โต
เปิดตัว ส.สภาวิชาชีพเครือข่ายฯ
ยกระดับสื่อออนไลน์คุ้มครองผู้บริโภค
ลงมติฟ้องขายตรงหมามุ่ย เรียกค่าเสียหายแทนแม่ผู้ตาย
แฉขบวนการตุ๋นมหากาฬ
คุณวิศว์ธิชัย นำทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัม แอมวิช ยูนิเทค จำกัด ร่วมสนับสนุนทีมแบตมินตันไทย ในชื่อ "ทีมสโมสร แอมวิช SC แบตมินตัน คลับ"
สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 7
WHY THE LEGEND “ตำนานแห่งความสำเร็จ”
ซินเนอร์จี้ โชว์ศักยภาพ 9 เดือน โต 77%
"แอมเวย์"เปิดกลยุทธ์ใหม่!! ผนวกสุขภาพความงามรับเทรนด์โลก article
ซัคเซส มอร์ ปลุกพลังยักษ์ตื่น สัมมนา WHY 100 ล้านความสำเร็จ
เลกาซี่ ตอกย้ำเครือข่ายพันล. จัดงาน Legacy Expo 2016 กลางกรุง
แม็กซ์ อินเตอร์ เตรียมทุ่มไม่อั้น! ดึงตัว 'อั้ม อธิชาติ' พรีเซ็นเตอร์
เพย์ออล ดึง สมคิด ลวางกูร นั่งแท่น CEO คนใหม่
ไอยรา อัดงบ10ล้าน.สร้างแบรนด์ ดึงป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ พรีเซ็นเตอร์
กิฟฟารีน เดินหน้าลุยต่างแดน ครึ่งปีหลังโรดโชว์สัมมนาปท.
สุชาดา นั่งนายกฯ TDSA คนใหม่ ดันนโยบาย 4C ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
แม็กซ์ จูบปากใหญ่ ชัยวัฒน์ เสริมทัพธุรกิจโกอินเตอร์
'สคบ.'เตรียมประกาศ เจลใส สินค้าอันตราย
ชิค คอร์เปอร์เรท'ปลื้มสุดๆ ยอดครึ่งปีแรกทะลุ120ล้าน.
'IBIP'จัดฉลองก้าวสู่ปีที่ 3 สมาชิกขนทัพร่วมงานตรึม
'แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม'เดินหน้า ลุยตลาดGenYสร้างยอด
แม็กซ์ อินเตอร์ฯ ทุ่มงบ 20 ล้าน เปิดตัว Cromozal S ดึง ติช่า พรีเซ็นเตอร์ กระตุ้นยอดขาย ตั้งเป้า 1500 ล้าน
'TSDA'ครั้งที่ 6 ดันอุตสาหกรรมคึกคัก ชูจุดยืนขายตรงไทยต้องโตแบบยั่งยิน
'มิสทิน'ทุ่ม 50 ล้าน.ดัน'มิน'ปั้นแบรนด์ 'MISTINE IT’S LIP'ลุยตลาดความงาม
'Amway'เผยโปรแกรม'Body key' ยอดทะลุเป้า คาดสิ้นปีโกยพันล้าน
ANS'ผนึกระบบอบรม'CNI' วาดเป้า18เดือนยอดทะลุ 500 ล.
'TDSA'จัดงาน'TDSA AWARD 2016' ตอกย้ำความเชื่อมั่น ธุรกิจขายตรงไทย
‘ดีเน็ทเวิร์ค’แถลงความคืบหน้า บุกจับ“ดี-คอนแทค”ปลอมระบาดทั่ว
‘ศรีไทยฯ’จับมือ‘จี.ไอ.บี.’ เดินหน้าลุยตลาดเกษตร
ซูเลียน’ตั้งโต๊ะชี้แจงข่าวดัง กรณีถูกอดีตนักธุรกิจร้องอื้อฉาว
'แด๊กซิน'เปิดเกมรุกเร็วแรง จัดงานเกียรติยศใหญ่คนร่วมงานตรึม
‘TDSA’จัด‘มหกรรมขายตรงไทย’ นำร่องเมืองย่าโม ผลตอบรับไม่ดี
J&C'ฉลองครบรอบ 14 ปี สู่‘การเปลี่ยนเพื่อโอกาสที่มากกว่า
'TDSA'เผยคนชอบขายตรงมากขึ้น พร้อมจัด'มหกรรมขายตรงไทย 2016'
THE AIYARA#7'คนตรึมเดินหน้าปี'59 Year of New Horizon
ซินเนอร์จี้งัดไม้เด็ดอีเกิ้ลซิสเต็ม ผลักระบบเกาหลีสู้ศึกตลาดMLM
The Success Night ครั้งที่ 7 ซัคเซสมอร์'ฉลองความสำเร็จนักธุรกิจ
ชิค คอร์เปอร์เรทสตาร์ทแรงต้นปี วาดเป้าปี 60 ยอดโตกว่า2,000ล้านบาท
Grand Tripper ดรีมทีมนักบริหารคนรุ่นใหม่ไฟแรง ดัน'โนวาชายน์'โมเดลขายตรงแนวใหม่
ทีวีไดเร็คเดินหน้าเต็มสูบมุ่งพิชิตยอดสิ้นปี 3,200 ล้านบาท
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “Mr.Rusman Deramae” CEO Phytoscience Thailand
อิ่มบุญกันไปตามๆ กัน กับงานบุญ “ทอดผ้าป่าสามัคคี ดี เน็ทเวิร์ค สร้างศาลาการเปรียญ
คัดสรร'ยอมรับปี'58ยอดพลาดเป้า เผย! ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยพรีเซ็นเตอร์
อัพเดทภาพกิจกรรม "ทอดผ้าป่าสามัคคี ดี เน็ทเวิร์ค สร้างศาลาการเปรียญ”
ยูซานา’เชิดชูเกียรตินักธุรกิจ ปลื้มธุรกิจทั่วโลกปี’58โต
เลกาซี่’พิชิตเป้าปีแรก1.1พันล.ประกาศเกมรุกก้าวสู่ปีที่ 2
เอปูเซ่'ผุดโครงการ'The Rich Man' เน้นกระจายความรวยทั่วหย่อมหญ้า
ดาราแห่ร่วมฟุตบอลการกุศล 'ดี เน็ทเวิร์ค' Charlity ครั้งที่ 1 article
ภาครัฐจับมือภาคเอกชนจัดสัมมนาขายตรงไทยก้าวไกลสู่AEC ครั้งที่4
แรลลี่การกุศลรวมพลังขายตรงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
ดี เน็ทเวิร์ค’จับมือสื่อยักษ์ ‘INTV' articledot

dot


ตลาดวิเคราะห์news
ชมรายการย้อนหลัง
ไทคม
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)
dnetwork
IBIP


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3