ReadyPlanet.com
dot dot
'สคบ.'ปฏิบัติการสร้างความเข้าผู้บริโภค

 

'สคบ.'ปฏิบัติการสร้างความเข้าผู้บริโภค

เสริมความรู้การประชาสัมพันธ์ตรงประเด็น

            สคบ. ปฏิบัติการสนองนโยบายการประชาสัมพันธ์ภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาการสื่อสารให้เข้าถึงความต้องการผู้รับตอบสนองที่แท้จริงและวัดผลได้ ระดมเจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กำหนดขั้นตอนสยบปัญหาข้อข้องใจผู้บริโภค นับตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น, การกระจายข่าวสาร, การชี้แจ้งประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ และวางหลักการกำหนดประเด็น

                สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินตามแนวทางภาครัฐยุค คสช.ปฏิบัติการสนองนโยบายการประชาสัมพันธ์ภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0 เจ้าหน้าที่ตื่นตัวร่วมกันจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยล่าสุดได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ การปฏิบัติการข่าวสารในงานสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์" ภาครัฐขึ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธี

                ทั้งนี้ ในการเสวนาได้เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาเป็นวิทยากร 3 คือ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นายชวน คงแถลง วิทยากรประจำสถาบัน กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และ นายมนัส กวิญชางประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ฟูลครีเอชั่น จำกัด

โดยการเสวนาได้มีการนำเสนอแนวทางการสร้างความรับรู้และความเข้าใจของประชาชน

                ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานและผลงานของหน่วยงานรัฐบาลในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจหรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการแจ้งข่าวเพื่อเตือนหรือแจ้งมาตรการที่กำลังจะมีผลใช้บังคับและมีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนการชี้แจ้งแก้ข่าว แจ้งข่าว เพื่อให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานหรือรัฐบาลจะดำเนินการเรื่องใด อย่างไร มุ่งหมายจะแก้ปัญหาใด การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร ในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทางสื่อต่างๆ ให้รับชี้แจ้งว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาล จึงต้องดำเนินการในเชิงรุก

                สำหรับการปฏิบัติการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลังจากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นนั้น วิทยากรได้นำเสนอแนวทางในการปฏิบัติการ ดังนี้คือ การวิเคราะห์ประเด็นวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขบวนการกระจายข่าวสารให้ตรงเป้าหมายตามสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและตรงจุดที่เกิดปัญหา ซึ่งการกระจายข่าวต้องชี้แจ้งประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ ตามแนวทางของหลักการกำหนดประเด็น เช่น ประเด็นตามกระแส หรือ ประเด็นเชิงรุก

                สำหรับกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จนั้น มี 5 ประการ ซึ่งได้ผ่านการวิจัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อวิธีคิด พฤติกรรมการแสดงออก และการสื่อสารของคนยุคปัจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากมาย นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่น้อยด้วย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย

                1. การสื่อสารเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการโดยเน้นการตอบคำถาม ทำไมซึ่งเนื้อหานับเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์มาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ เพราะหากเนื้อหาที่นำเสนอไม่สามารถตอบสนองความต้องการแล้วผู้รับก็สามารถเปลี่ยนไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นได้อย่างสะดวกง่ายดายเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัส

                2. สร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณา แม้การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลจะได้รับนิยม แต่การโฆษณาที่เน้นการขายแบบฉาบฉวยหรือโปรโมทสินค้าแบบซ้ำซาก ก็นับวันจะยิ่งลดน้อยลง เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้นในการที่จะเข้าถึงเรืองราวที่พวกเข้าต้องการและรู้สึกมีส่วนร่วม ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงควรเข้ามาทำหน้าที่อุดช่องว่างที่การโฆษณาไม่สามารถทำได้

                3. สร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด การพูดปากต่อปากและการใช้บุคคลที่สามเป็นผู้กล่าวแทนเรานับเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งในยุคนี้ ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นใคร วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรื่องราวของเราเป็นที่น่าเชื่อถือ ก็คือ การใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้บอกกล่าวกับคนอื่น

                4. เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ แล้วสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เฟื่องฟูในยุคนี้ ทำให้ประชาชนผู้รับข่าวสารติดต่อถึงกัน โดยแต่ละคนสามารถเป็นผู้สร้างสารและส่งสารเองได้ ทำให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างสารและเผยแพร่ข่าวสารกับนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ได้ตลอดเวลา

                5. ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประเด็นโดดเด่นเป็นการเฉพาะแก่สื่อมวลชน แม้สื่อดิจิทัลจะเป็นที่นิยมในยุคนี้ แต่ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือพิมพ์รายวัน และวารสารการค้า ก็ยังคงความน่าเชื่อถือในหมู่สาธารณชนอยู่ไม่เสื่อมคลาย
ขายตรง

ซัมเมอร์นี้สีชมพูต้องมา! แต่งหน้าสองลุคทั้งหวานอมเปรี้ยวและสวยชิคซ่อนเท่ ที่สาวไทยแต่งตามได้จริงกับ ARTISTRY STUDIO PARISIAN STYLE EDITION article
สมาคมการขายตรงไทยต้อนรับสคบ.ไทย ตัวแทนภาครัฐและนายกสมาคมการขายตรงเมียนมาร์ article
ยูนิซิตี้ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ นำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สร้างความโดดเด่น ชูความต่างโดยกูรูทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคต article
TVD โชว์รายได้ Q1/62 ทะลุพันล้านบาท เติบโต 14.52% ย้ำชัดทีวีดิจิทัลขอคืนช่องไม่กระทบแผนเช่าเวลาออกอากาศขายสินค้า
J&C จัดทริปพิเศษ ล่องเรือสำราญสุดหรู 11 วัน MSC BELLISSIMA – Mediterranean Cruise อิตาลี – สเปน – ฝรั่งเศส เจนัว –เนเปิ้ล–มอลต้า– บาร์เซโลน่า – มาร์กเซย โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)
J&C จัดทริปพิเศษ ล่องเรือสำราญสุดหรู 11 วัน MSC BELLISSIMA – Mediterranean Cruise
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัด “OCEAN SUPER STAR KICK OFF” ยกระดับตัวแทนพิชิตคุณวุฒิ MDRT
30 ปี แม็คโคร เดินหน้าประกาศแผนธุรกิจ ย้ำที่หนึ่งธุรกิจค้าส่งครบวงจร เผยเป้าหมายหลัก 6 ประการ ก้าวสู่ “แม็คโคร 4.0” ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
'ทียารัตน์ คงมณี'นักธุรกิจนอร์เวย์ กลับมาตุภูมิเปิด MLM สู่ฝันปั้นคนไทยรวย
Beautiful Jeju Trip
‘กูรูขายตรงไทย’ฟันธง!! ยุคMLMเถื่อนเต็มเมือง ของจริงอยู่ได้ของเทียมอยู่ยาก
'จอย แอนด์ คอยน์’ต่อยอดยิ่งใหญ่ก้าวไกลมั่นคง วางกลยุทธ์ 3 ปีพัฒนาข้ามขั้นยกระดับสู่ O-2-O-2-M
‘อาเซีย’เปิดตัวยิ่งใหญ่เทียบสถิติไต้หวัน เดินหน้าตอกย้ำเป็นผู้นำหนึ่งเดียวด้านรีดอกซ์
‘ยูซานา’ทุบสถิติใหม่ 1,189 ล้านเหรียญ จัดฉลองใหญ่ 7 ปี‘ยูซานาไทย’ ไบเทค บางนา
‘ซัคเซสมอร์’จดทะเบียน‘บริษัทมหาชน’ ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานสู่สากล
นักธุรกิจกัมพูชายกทัพฉลอง 7 ปี‘ไอยรา’ กระหึ่ม!! งาน“THE AIYARA 2019”ไบเทค
สัมมนา เอมสตาร์ มาสเตอร์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 5
นู สกิน เดินหน้าดิจิทัลเต็มสูบ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดันฐานลูกค้าขยาย 10% เตรียมแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด
อยากจำกลับลืม อยากลืมกลับจำ ทำยังไงให้ห่างไกลสมองเสื่อมนะ? นิวทริไลท์ชวนเช็คสุขภาพสมอง แนะวิธีดูแลให้ทุกความทรงจำอยู่กับเราไปนานๆ
เจอเนสส์ฯ ชวนสื่อมวลชนนั่งเรือดินเนอร์ชมวิวเจ้าพระยายามค่ำคืน
‘โพลีเฮอร์บ’ทุ่มอีก100 ล้านดันธุรกิจเครือข่าย เปิดอาณาจักรคุ้มแสนสุขปลุกพลังยิ่งใหญ่อีกรอบ
‘กิฟฟารีน’ กระตุ้นยอดขายรุกกลุ่มสกินแคร์ เปิดตัว‘ไฮยา อินเทนซีฟ ไวท์เทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม’ ดึงซุปตาร์ ‘อั้ม-พัชราภา’ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์
‘แอมวิช’วางยุทธศาสตร์ดันเป้า 1,000 ล้าน มั่นใจหลังเลือกตั้งปั้นสินค้าใหม่ยอดก้าวกระโดด
เอมสตาร์ ท่องมัลดีฟส์ ทริปแห่งแรงบันดาลใจ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดงานสัมมนาระดับผู้นำ ณ เกาะมัลดีฟส์ “AIMSTAR Leadership Seminar @ MALDIVES” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพาผู้นำทุกท่านสู่ Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives นับเ
“นู สกิน” คว้ารางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2562”
สินค้าใหม่ จากแอมเวย์ “นิวทริไลท์ ซิสแทนเช” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากรากซิสแทนเช
เจอเนสส์ รับรางวัลเพื่อสังคมดีเด่น
กิฟฟารีนสมทบทุน 9 องค์กรการกุศล
CEO นพกฤษฏิ์ จุดประกายพลังความคิด เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนกับสัมมนาระดับโลก Start Your Business With "WHY" EP.142 กรุงเทพฯ
เอมสตาร์ ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๒
Meta Skill ทักษะแห่งความสำเร็จที่ทุกคนควรมี
AIMSTAR MAN & WOMAN 2019
ASNI Illuminating Serum [แอสนี่ อิลลูมิเนทติ้ง ซีรั่ม] ASNI Eye Palette - Stellar Set [แอสนี่ อาย พาเลตต์ - สเตลลาร์ เซ็ท]
เอมสตาร์ สนับสนุนออกค่ายนิสิตจุฬาฯ
เอมสตาร์เปิดไฟต้นคริสต์มาส ต้อนรับปีใหม่ 2019
‘เจอเนสส์ไทย’คว้าแชมป์เอเชีย-แปซิฟิก
ม้ามืด'ASEA GLOBAL'ขายตรงมะกัน
จับตา...ภารกิจทายาทรุ่นลูก‘หมอเส็ง’
ยักษ์‘กิฟฟารีน’ปลุกพลังฉลอง 22 ปี
ชี้เศรษฐกิจส่งสัญญาณกระเตื้อง
ผ่าวิบากกรรมขายตรงไทย
กิจกรรม Aimstar Day Trip
ผู้เสียหายรับลูกร้องกองปราบ
3บ.ขายตรงรวมพลัง‘The Angel’
‘อภิวัฒน์ไอยรา’สู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่
‘อาลีบาบา’ขายวันคนโสด
ICO
‘กิฟฟารีน’บุกโครงสุดท้าย
‘เมฆ มังกรบิน’
ไทยเบียดดูไบคว้าเจ้าภาพ
คืบหน้า‘DSI’จับท้าวแชร์
เจาะเคล็ดลับ‘แจ็ค หม่า’
'เดอะฟาวเดอร์'สบช่องออนไลน์โต
เปิดตัว ส.สภาวิชาชีพเครือข่ายฯ
ยกระดับสื่อออนไลน์คุ้มครองผู้บริโภค
ลงมติฟ้องขายตรงหมามุ่ย เรียกค่าเสียหายแทนแม่ผู้ตาย
แฉขบวนการตุ๋นมหากาฬ
คุณวิศว์ธิชัย นำทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัม แอมวิช ยูนิเทค จำกัด ร่วมสนับสนุนทีมแบตมินตันไทย ในชื่อ "ทีมสโมสร แอมวิช SC แบตมินตัน คลับ"
สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 7
WHY THE LEGEND “ตำนานแห่งความสำเร็จ”
ซินเนอร์จี้ โชว์ศักยภาพ 9 เดือน โต 77%
"แอมเวย์"เปิดกลยุทธ์ใหม่!! ผนวกสุขภาพความงามรับเทรนด์โลก article
ซัคเซส มอร์ ปลุกพลังยักษ์ตื่น สัมมนา WHY 100 ล้านความสำเร็จ
เลกาซี่ ตอกย้ำเครือข่ายพันล. จัดงาน Legacy Expo 2016 กลางกรุง
แม็กซ์ อินเตอร์ เตรียมทุ่มไม่อั้น! ดึงตัว 'อั้ม อธิชาติ' พรีเซ็นเตอร์
เพย์ออล ดึง สมคิด ลวางกูร นั่งแท่น CEO คนใหม่
ไอยรา อัดงบ10ล้าน.สร้างแบรนด์ ดึงป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ พรีเซ็นเตอร์
กิฟฟารีน เดินหน้าลุยต่างแดน ครึ่งปีหลังโรดโชว์สัมมนาปท.
สุชาดา นั่งนายกฯ TDSA คนใหม่ ดันนโยบาย 4C ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
แม็กซ์ จูบปากใหญ่ ชัยวัฒน์ เสริมทัพธุรกิจโกอินเตอร์
'สคบ.'เตรียมประกาศ เจลใส สินค้าอันตราย
ชิค คอร์เปอร์เรท'ปลื้มสุดๆ ยอดครึ่งปีแรกทะลุ120ล้าน.
'IBIP'จัดฉลองก้าวสู่ปีที่ 3 สมาชิกขนทัพร่วมงานตรึม
'แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม'เดินหน้า ลุยตลาดGenYสร้างยอด
แม็กซ์ อินเตอร์ฯ ทุ่มงบ 20 ล้าน เปิดตัว Cromozal S ดึง ติช่า พรีเซ็นเตอร์ กระตุ้นยอดขาย ตั้งเป้า 1500 ล้าน
'TSDA'ครั้งที่ 6 ดันอุตสาหกรรมคึกคัก ชูจุดยืนขายตรงไทยต้องโตแบบยั่งยิน
'มิสทิน'ทุ่ม 50 ล้าน.ดัน'มิน'ปั้นแบรนด์ 'MISTINE IT’S LIP'ลุยตลาดความงาม
'Amway'เผยโปรแกรม'Body key' ยอดทะลุเป้า คาดสิ้นปีโกยพันล้าน
ANS'ผนึกระบบอบรม'CNI' วาดเป้า18เดือนยอดทะลุ 500 ล.
'TDSA'จัดงาน'TDSA AWARD 2016' ตอกย้ำความเชื่อมั่น ธุรกิจขายตรงไทย
‘ดีเน็ทเวิร์ค’แถลงความคืบหน้า บุกจับ“ดี-คอนแทค”ปลอมระบาดทั่ว
‘ศรีไทยฯ’จับมือ‘จี.ไอ.บี.’ เดินหน้าลุยตลาดเกษตร
ซูเลียน’ตั้งโต๊ะชี้แจงข่าวดัง กรณีถูกอดีตนักธุรกิจร้องอื้อฉาว
'แด๊กซิน'เปิดเกมรุกเร็วแรง จัดงานเกียรติยศใหญ่คนร่วมงานตรึม
‘TDSA’จัด‘มหกรรมขายตรงไทย’ นำร่องเมืองย่าโม ผลตอบรับไม่ดี
J&C'ฉลองครบรอบ 14 ปี สู่‘การเปลี่ยนเพื่อโอกาสที่มากกว่า
'TDSA'เผยคนชอบขายตรงมากขึ้น พร้อมจัด'มหกรรมขายตรงไทย 2016'
THE AIYARA#7'คนตรึมเดินหน้าปี'59 Year of New Horizon
ซินเนอร์จี้งัดไม้เด็ดอีเกิ้ลซิสเต็ม ผลักระบบเกาหลีสู้ศึกตลาดMLM
The Success Night ครั้งที่ 7 ซัคเซสมอร์'ฉลองความสำเร็จนักธุรกิจ
ชิค คอร์เปอร์เรทสตาร์ทแรงต้นปี วาดเป้าปี 60 ยอดโตกว่า2,000ล้านบาท
Grand Tripper ดรีมทีมนักบริหารคนรุ่นใหม่ไฟแรง ดัน'โนวาชายน์'โมเดลขายตรงแนวใหม่
ทีวีไดเร็คเดินหน้าเต็มสูบมุ่งพิชิตยอดสิ้นปี 3,200 ล้านบาท
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “Mr.Rusman Deramae” CEO Phytoscience Thailand
อิ่มบุญกันไปตามๆ กัน กับงานบุญ “ทอดผ้าป่าสามัคคี ดี เน็ทเวิร์ค สร้างศาลาการเปรียญ
คัดสรร'ยอมรับปี'58ยอดพลาดเป้า เผย! ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยพรีเซ็นเตอร์
อัพเดทภาพกิจกรรม "ทอดผ้าป่าสามัคคี ดี เน็ทเวิร์ค สร้างศาลาการเปรียญ”
ยูซานา’เชิดชูเกียรตินักธุรกิจ ปลื้มธุรกิจทั่วโลกปี’58โต
เลกาซี่’พิชิตเป้าปีแรก1.1พันล.ประกาศเกมรุกก้าวสู่ปีที่ 2
เอปูเซ่'ผุดโครงการ'The Rich Man' เน้นกระจายความรวยทั่วหย่อมหญ้า
ดาราแห่ร่วมฟุตบอลการกุศล 'ดี เน็ทเวิร์ค' Charlity ครั้งที่ 1 article
ภาครัฐจับมือภาคเอกชนจัดสัมมนาขายตรงไทยก้าวไกลสู่AEC ครั้งที่4
แรลลี่การกุศลรวมพลังขายตรงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
ดี เน็ทเวิร์ค’จับมือสื่อยักษ์ ‘INTV' articledot

dot


ตลาดวิเคราะห์news
ชมรายการย้อนหลัง
ไทคม
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)
dnetwork
IBIP


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3