“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล” เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพ สู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ
ReadyPlanet.com
dot dot
“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล” เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพ สู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ

“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล” เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพ

สู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ

เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ 
 
 

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ทรานสฟอร์มธุรกิจสุขภาพสู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ ดึงจุดแข็งจากทุกแพลตฟอร์ม พัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก รวดเร็ว ไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาผสานกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล พลิกโฉมภาพลักษณ์ของการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมจัดงาน "The New Era Of Digital Health ร่วมเป็นผู้นำสู่วิถีใหม่ของการดูแลสุขภาพยุคดิจิทัล" ตั้

นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า ในช่วงตลอดระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองในช่วงโควิดอย่างจริงจัง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพทำได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ประชาชนให้ความสำคัญกับสินค้าด้านสุขภาพมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์ต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลนับว่าเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยหลักในการช่วยสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งในส่วนของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Digital Healthcare และนวัตกรรมใหม่ๆ จึงมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการเดินหน้าเข้าสู่ Digital Healthcare Provider อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ต่อทุกความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกกลุ่มผู้บริโภคให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

“มีผลสำรวจเรื่องเทรนด์สุขภาพล่าสุด พบว่ากลุ่มคน Gen Y หรือกลุ่มมิลเลนเนียลที่อายุประมาณ 22 - 40 ปี และกลุ่มอายุช่วง 40 - 49 ปี จะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน เพราะอายุมากขึ้นยิ่งต้องดูแลตัวเอง หากสุขภาพไม่ดีอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมา ส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้ทุกอย่างแย่ไปด้วย เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จึงได้มีการนำ Digital Engagement Model เข้ามาปรับใช้ในสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กรให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูล (Data) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำ ‘Hyper Personalization’ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้ข้อมูลด้านการรักษาของผู้เข้าใช้บริการ โรงพยาบาลฯ คำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เป็นสำคัญ เรามีทีมทำ Futuristic Data ที่สามารถนำข้อมูลเชิงบุคคลมาช่วยวิเคราะห์ วางแผนโปรแกรมการดูแลรักษาแบบ Human Touch Service มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยทำให้เสียค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ยิ่งได้ข้อมูลมากเท่าไรก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้บริการ ที่จะได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค สามารถออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพ    ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลได้ เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check เป็นต้น”

นอกจากนี้ เครือโรงพยาบาลฯ ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มคนทำงานในระดับองค์กรต่างๆ เช่น โครงการ Let’s Get Healthy ที่นอกจากให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานแล้วยังมีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ความจำ การนอน การรับประทานอาหาร ฯลฯ มาวิเคราะห์ประเมินถึงภาวะสุขภาพของพนักงานและช่วยออกแบบโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล ถือเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพให้พนักงานในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดูแลสุขภาพพนักงานได้อย่างคุ้มค่า และแม้ว่าเครือโรงพยาบาลฯ จะขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยการนำหุ่นยนต์ AI แอปพลิเคชันเข้ามาใช้ หากยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องการออกแบบการให้บริการโดยคำนึงถึงเรื่อง Human Touch เป็นหลัก  เพราะเชื่อว่า ธุรกิจการให้บริการทางด้านสุขภาพของมนุษย์ต้องเริ่มจากมนุษย์ การออกแบบเส้นทางสุขภาพที่ดีให้กับผู้รับบริการ (Health Journey) ต้องเริ่มจากความเข้าใจของมนุษย์ต่อมนุษย์ คือ บุคลากรทางการแพทย์ทั้ง   หน้างานและเบื้องหลังที่เข้าใจและตั้งใจที่จะออกแบบการให้บริการสุขภาพที่ดีนั้นส่งต่อไปยังคนไข้ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนให้เข้าถึงและสะดวกเพิ่มมากขึ้น    

นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า “เรายังสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านการใช้ Digital Health Solution Service เช่น ข้อมูลสุขภาพบน Health Content Library ของเครือโรงพยาบาลฯ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มปัญหาสุขภาพตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ที่นับว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพของคนไทย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพได้ง่ายและบ่อยขึ้น และจากข้อมูลคลังสุขภาพออนไลน์ของเครือโรงพยาบาลฯ พบว่าสถิติของผู้เข้าอ่านบทความมีจำนวนมากถึง 100 ล้านครั้งต่อเดือน นั่นแสดงให้เห็นว่าคนไทยใส่ใจในสุขภาพเป็นอย่างมาก”

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเครือโรงพยาบาลฯ พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ผู้อำนวยการศูนย์พรีเมี่ยมไลฟ์ โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า “ด้านการบริการเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มีการปรับตัวกันเป็นอย่างมาก จากในอดีตที่แพทย์จะเน้นเรื่องการรักษา แต่ปัจจุบันเราให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน (Preventive Care) เปลี่ยนจากหมอผู้รักษาคนป่วยเป็น Health Coach ที่จะคอยให้คำแนะนำ และติดตามดูแลใกล้ชิดจนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ได้แก่ All You Can Check ที่จะคอยติดตามภาวะสุขภาพได้ตลอดทั้งปี มีทีมแพทย์ให้คำแนะนำวางแผนการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างตรงจุด การตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ละเอียดและแม่นยำ ลดความเสี่ยงในอนาคตจากโรคต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี All You Can Shine โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกระดับ DNA ที่ช่วยในการวางแผนสุขภาพอนาคตด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย และ โปรแกรม All You Can Fits ตรวจความสมดุลและสมรรถภาพร่างกายรายบุคคล การปรับพฤติกรรม เพื่อแก้ไขสาเหตุอาการบาดเจ็บของร่างกาย โดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรม ที่เป็นกันมากในกลุ่มวัยทำงาน โดยจะมี Health Coach นักกายภาพคอยดูแลให้คำแนะนำ ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการแพทย์ Urine CTX II ซึ่งเป็นงานวิจัยการเสื่อมสลายข้อเข่าด้วยการตรวจปัสสาวะ ทำให้สามารถรู้ถึงภาวะสุขภาพและวางแผนชะลอความเสื่อมได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการออกแบบโปรแกรมสุขภาพเพื่อให้ปลายทางไปสู่ความสำเร็จ ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญอีกประการคือ การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมาพบแพทย์สม่ำเสมอ การดูแลตนเองตามคำแนะนำของแพทย์ หรือตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และนี่คือวิถีใหม่ในการดูแลสุขภาพร่วมกันในยุคดิจิทัล”

ในขณะเดียวกัน นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า “เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลให้ความสำคัญกับ Digital Healthcare เป็นอย่างมาก หลังจากที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม ควบคู่ไปกับการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำ Digital Healthcare มาพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านบริการต่างๆ อาทิ Telecare  บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์แบบ Real-Time Video Call บริการเจาะเลือดที่บ้าน บริการจัดส่งยา ช่วยให้เข้าถึงบริการ         ได้จากทุกที่ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องมาโรงพยาบาล ช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่ยังได้รับการดูแลเหมือนมารับบริการที่โรงพยาบาล และยังมี ‘Health Up แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ สามารถเข้าไปดูผลตรวจสุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพ การนัดหมายแพทย์ ตลอดจนซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้ด้วย ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดใช้งานมากกว่า 265,000 ราย และมีผู้ใช้บริการทำนัดหมายพบแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วประมาณ 57,000 ครั้งในรอบระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาดูแลลูกค้าระบบประกันสุขภาพ (ประกันสังคม) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคน

นพ.ยงยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีแผนที่จะขยายบริการดังกล่าวต่อไปในโรงพยาบาลเครือข่ายของกลุ่ม BDMS ด้วยกัน เพื่อนำ Model เหล่านี้ไปขยายต่อ อาทิ รพ.กรุงเทพ สนามจันทร์, รพ.กรุงเทพ ดีบุก เพื่อให้คนในชุมชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่สะดวกสบายมากขึ้น และสร้างสุขภาพที่ดีในภาพรวมได้เช่นกัน”

เพื่อสร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จึงจัดงาน  "The New Era Of Digital Health ร่วมเป็นผู้นำสู่วิถีใหม่ของการดูแลสุขภาพยุคดิจิทัล” โชว์เคสความพร้อมด้าน Digital Healthcare และกิจกรรมต่างๆ มากมาย และไฮไลท์พิเศษจากเน็ตไอดอลศิลปินชื่อดัง ได้แก่ เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา, วง MEAN, เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข และ Season Five ที่จะหมุนเวียนมาสร้างความบันเทิงตลอดระยะเวลา 3 วัน

#PHYATHAI #PAOLO #TheNewEraOfDigitalHealth

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวพีอาร์

บำรุงราษฎร์ ฉายภาพใหญ่ปี 2023 ก้าวสู่ปีแห่งความเป็นเลิศ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่และทิศทางดำเนินงานสู่ความสำเร็จด้าน Medical and Wellness Destination article
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ จัดปั่นจักรยาน “ปั่นส่งน้องเรียน” article
ปลัด อว.กระตุ้นมหาวิทยาลัยสร้างมนุษย์ดิจิทัล พร้อมสู่ประเทศดิจิทัลและประเทศพัฒนาแล้ว article
“HOKKAIDO PREMIUM FOOD SHOW” เปิดเส้นทางธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพรีเมียมจากฮอกไกโด article
พาณิชย์ นำทัพเกษตรอินทรีย์ ร่วมงาน“ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2” ยกตลาดออร์แกนิคมาไว้กลางเมือง เอาใจสายเฮลตี้ article
“เคหะสุขประชา” ผนึก “ม.เกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ ยกระดับความรู้ เสริมทักษะประชาชนในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” article
‘วิฟสกิน’ จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ‘VIV SKIN GRAND CELEBRATION 2023’ ตั้งเป้าสู่ NO.1 เครื่องสำอางสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมระดับสากล ที่มีการเติบโตขึ้น 2 เท่า article
SCGP ปี 2565 ทำรายได้ 1.46 แสนล้าน เติบโตร้อยละ 18 กางแผนปี 66 เน้นลงทุนธุรกิจศักยภาพสูง เพิ่มนวัตกรรมและโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจร รับเศรษฐกิจฟื้น
“พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น” พลิกโฉมธุรกิจบริการ สร้าง “Super Living Service” ขยายอาณาจักรบริการครบวงจรตอบโจทย์เมกะเทรนด์ผู้บริโภค ขึ้นแท่น Happy Maker
“กรุงไทย” จับมือ “Contour” ให้บริการ L/C ดิจิทัลครบวงจร ยกระดับการค้าระหว่างประเทศ ติดปีกธุรกิจไทยในเวทีโลก
LINE MAN ยกทัพร้านดังในเครือ iberry Group-ทองสมิทธ์-เดอะ แพลทเทอส์ มหานคร จัดเต็มส่วนลดและโปรพิเศษตลอดปี
“กรุงไทย” ผงาดเวทีสากล โชว์ความสำเร็จแอปฯ “ONE Krungthai” คว้า 2 รางวัลใหญ่ ตอกย้ำซูเปอร์แอปฯ ของไทย มุ่งขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล
“นักศึกษา DTC โชว์ฝีมืออวดนักการทูต” ในงาน Sawasdee France ที่สถานทูตฝรั่งเศส
ห้างเซ็นทรัล ลั่นระฆัง! เผยโฉม ‘เวทีใหม่ ช้อปท้าชน!’ ปั้นสังเวียนเพื่อเซียนช้อป เปิด “ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา” นิวลุค ดึงอัตลักษณ์ของย่านเวทีมวย ดีไซน์ห้างเก๋ไม่ซ้ำใคร พร้อมยกทัพ 400 แบรนด์ใหม่! ดันยอดขาย และทราฟฟิคโต 60%
กรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดเทคนิคเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรเพื่อการแพทย์ รองรับภาคอุตสาหกรรม สู่การสร้างอาชีพ
อีริคสันเปิด 10 เทรนด์ผู้บริโภคมาแรง: ชีวิตในอนาคตท่ามกลางผลกระทบจากสภาพอากาศ (Life in a Climate-Impacted Future)
สิงห์ เอสเตท มุ่งมั่นในพันธกิจองค์กร “สร้างความหลากหลายที่สมดุล” สนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ปะการังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
SABINA ตั้งเป้าปี 66 โต 10% เดินหน้าดันยอดขาย-กำไรโตกว่าปี 62 ก่อนโควิด-19 เตรียมควักเงินลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร รองรับแผนเติบโตก้าวกระโดดในช่วง 10 ปี พร้อมเดินหน้าเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่สร้างกระแสปังตั้งแต่ต้นปี
CIBA DPU เชิญชวนน้องๆ อาชีวะ สายบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
“ซาติน” เอาใจสายมูฯตัวจริง จับมือหมอช้าง เปิดตัวชุดเครื่องนอนเสริมดวงให้ปัง 12 ราศี รับปีกระต่ายทอง “Satin Plus x หมอช้าง : Lucky Me Lucky Life 2023” ตั้งเป้ายอดขายโต 40%
“ทฤษฎีขากิ้งกือ” กับการเร่งสร้าง – พัฒนาทุเรียนใต้เมืองคนดีให้มีคุณภาพ
เฮเฟเล่ ปั้นโมเดล “BIM Object” ใช้งานฟรีกว่าพันรายการ มุ่งตอบโจทย์ครบ จบ การออกแบบบ้านและอาคารยุคดิจิทัล
ม.อ. – มฟล. ผนึกกำลัง 15 สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ร่วมขับเคลื่อน ‘วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ’ มุ่งยกระดับสู่นานาชาติ
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 5” 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 14 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล...ในคอร์สเดียว ได้ทั้งความเข้าใจ และกลับไปทำได้จริง
เมย์แบงก์เผยมุมมองเจาะลึกนักษัตรจีนปี 2566 จัดครบอิทธิพลดวงดาว ส่องโอกาส-ความเสี่ยง พร้อมชี้แนะทางแก้ให้อุ่นใจ
JKN รับทรัพย์ธุรกิจ MUO หลังประเทศเอลซัลวาดอร์ ทุ่มงบ 400 ล้านบาท คว้าลิขสิทธิ์จัดประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 72 ในปลายปีนี้
APCO ยืนหนึ่งงานวิจัย ยกระดับนวัตกรรมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดันผลประกอบการปี 66 พุ่ง ตั้งเป้าโต 30-50%
รพ.สัตว์ทองหล่อ เซ็น MOU ม.ศิลปากร – สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านสัตวศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสัตว์เลี้ยง
ภาวะเครียดและซึมเศร้า ปัญหาเร่งด่วนอันดับหนึ่งของนักศึกษาไทย วอนผู้เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขหาทางออก พร้อมวางแผนเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบ
จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2565 AOT เป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand เป็นที่ 5 ติดต่อกัน article
“กรุงไทย” ผลประกอบการปี 65 แข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 33,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 64%
ฮอตไม่แผ่ว บอย ปกรณ์ นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ “ไฮเออร์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมดึง “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี นักกีฬาแบดมินตันขวัญใจชาวไทย เสริมทัพ ย้ำภาพแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก ที่ใส่ใจสุขภาพคนไทย
กรมวิชาการเกษตรลุยวิจัยพืชไร่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอน พบพันธุ์อ้อยให้ผลผลิตสูงมีศักยภาพกักเก็บคาร์บอน
เดอะคลีนิกค์เปิดตัวสาขาล่าสุด! จุดหมายใหม่ของความงามใจกลางกรุงเทพฯ “THE KLINIQUE : Emporium Flagship Store”
ถึงเวลาของ Joy-Conomy: ปี 2023 จะเป็นปีแห่งการยกระดับการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้คนมีความหวัง ความเบิกบานและความสุข ในช่วงปีนับจากนี้ที่ยังคงไร้ความแน่นอน การศึกษาแนวโน้มประจำปีของ วันเดอร์แมน ธอมสัน นำเสนอการคาดการณ์ 100 เทรนด์ที่กระชับ เข้าใจง่าย
JKN ย้ำออกหุ้น RO เสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นร่วมเติบโตไปกับองค์กร ประกาศชัดพร้อมใช้สิทธิ์เต็มที่ เพื่อนำเงินที่ได้รับต่อยอดธุรกิจ MUO
NITMX เผยยอดใช้ “พร้อมเพย์” ปี 2565 พุ่งสูงกว่า 13,705 ล้านรายการ ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ
กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสร้างและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เสริมแกร่งประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักระดับโลก
เกษรวิลเลจ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองตรุษจีนรับปีกระต่ายกับธีม The Sky Forest of Fortune ชวนท่องดินแดนแห่งส้มนำโชคบนฟากฟ้า พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย
แปซิฟิกไพพ์เผยแผนปี 66 เพิ่มความแหลมคมธุรกิจ แบ่งกลุ่มลูกค้าชัด พร้อมขยับสัดส่วนเน้นโครงการใหญ่
Jubilee Diamond คอลเลกชัน THE SPARKLE OF ETERNAL GLORY สุนทรียศิลป์แห่งไฮจิวเวลลี่ ต้อนรับตรุษจีนปีกระต่ายทอง เสริมความมงคล มั่งคั่ง โชคดี
“พาณิชย์-DITP” สานต่อ NEA BizTalk Series ปี 2 เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ก้าวทันการค้าโลก
ShopeeFood เปิดอาหารจานเด็ด 7 ร้านจีนรับปีกระต่ายทองเพิ่มสีสัน ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข
กรุงไทยผนึก BJC หนุนร้านโชห่วย พลิกโฉม “ร้านโดนใจ” ด้วยสินเชื่อ ให้ร้านเล็กเติบโตอย่างยั่งยืน
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ขยายฐานธุรกิจพลังงานสะอาดสู่ลูกค้าด้านสุขภาพ จับมือเครือรพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นำร่องติดตั้ง Solar Rooftop แห่งแรก ที่รพ.สาขาหนองแขม คาดลดใช้พลังงานได้ 20% และลดก๊าซคาร์บอนกว่า 170 ตัน/ปี
ซัมซุง จัดงาน Galaxy Experience Spaces พร้อมรับ Galaxy Unpacked 2023 ให้แฟนๆ ได้ทดลองและสัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุด
ไวไว จัดโครงการ “ทำวันนี้ทำไวไว เพื่อเด็กไทยยุคใหม่ ปี 6” บุกกลุ่มลูกค้าวัยใส พิชิตใจวัยรุ่นฟันน้ำนม
อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 จัดใหญ่ ขนทัพเทคโนโลยีนวัตกรรมสุดล้ำ เป้าหมายปลดล็อกเพื่อยกระดับอุตฯไทย ก้าวทันสู่โลกอนาคต
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การวางแผนสื่อโฆษณาก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อหมดยุคโควิด
โซนี่ไทยสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับเลนส์ในตระกูล G Series เปิดตัวเลนส์ Ultra-Wide FE20-70mm F4 G เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษ 20–70mm. ขนาดรูรับแสง f/4 ตลอดช่วงซูม พร้อมเปิดให้ผู้สนใจสั่งจองตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 29 มกราคม ศกนี้
กรมวิชาการเกษตรขับเคลื่อนต่อยอดผลงานวิจัย สู่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในโครงการกว่า 2 ล้านบาท/ปี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
SABINA คึกคักรับมาตรการรัฐกระตุ้นใช้จ่ายผ่านช้อปดีมีคืน พร้อมประเมินนักท่องเที่ยวจีนหนุนดันยอดขายไตรมาสแรกพุ่ง
แกรี่ เมอร์เรย์ เดสติเนชั่น กรุ๊ป สุดยอดผู้บริหารแห่งปี คว้ารางวัล CEO of The Year จากเวที Thailand Employer Brand Awards 2023
HONOR เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ HONOR X9a 5G ขุมพลังที่เหนือชั้นกับดีไซน์ระดับพรีเมียม
ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) สานต่อค่านิยม ‘Giving Back to Society’ มอบผลิตภัณฑ์ ‘แบรนด์’ รวมมูลค่ากว่า 9.6 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล-มูลนิธิต่างๆ ภายใต้โครงการ “สร้างสุขภาพดีไปกับแบรนด์”
สายเกมเตรียมพร้อม! งาน Global Game Jam 2023 @DPU แข่งขันพัฒนาเกม 48 ชั่วโมง รับโจทย์พร้อมกันทั่วโลก 3-5 ก.พ.นี้
‘เบสท์ ประเทศไทย’ เผยแผนปี 2023 รุกตลาดโลจิสติกส์เชื่อม 4 บริการครอบคลุมทั่วเอเชีย
“กรุงไทย” นำร่องเปิดบริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ตอบโจทย์ยกระดับบริการศุลกากรสู่ดิจิทัล เสริมแกร่งการค้าชายแดนอาเซียนให้เติบโตยั่งยืน
“บลูทรี ภูเก็ต” ก้าวสู่การเป็น Entertainment Hub แห่งใหม่ของภูเก็ตอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเนรมิต พื้นที่กว่า 4,000 ตร.ม. เพื่อรองรับการจัด Big Event ระดับโลก
รพ.วิมุต เปิดตัว PROBIO-G ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ ก้าวใหม่ของการปรับสมดุลด้วยจุลินทรีย์ ควบคุมน้ำหนัก เพิ่มภูมิคุ้มกัน และสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ
ทีเอ็มบีธนชาต แนะนำสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ ตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งเอสเอ็มอี รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
มข. ชวนมา 27 ม.ค. นี้ ! งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 จัดเต็มนวัตกรรมเกษตร พร้อมปรับพื้นที่ฟาร์มจัดงาน สวยงามยิ่งใหญ่
‘แพม-สิตามนินท์’ แตกไลน์ธุรกิจแลกเงินแบรนด์ใหม่ เปิดตัว “OH! RiCH” สร้างความต่าง เสริมความแกร่ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขในการเดินทาง
Garmin เปิดตัว INSTINCT CROSSOVER ใหม่ล่าสุด เซ็ทมาตรฐานใหม่ของไฮบริดสมาร์ทวอทช์ เพื่อนคู่ใจนักผจญภัยตัวจริง
ไหว้ตรุษจีนปีเถาะอย่างไรให้ปัง! ‘แม็คโคร’ ระดมของไหว้เสริมสิริมงคล สด ครบ จบในที่เดียว
เมจิ บัลแกเรีย สร้างปรากฏการณ์ใหม่เขย่าตลาดโยเกิร์ตประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “โยเกิร์ต เมจิ บัลแกเรีย เซ็ทโยเกิร์ต แอนด์ฟรุ๊ต” กับก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตตอกย้ำการเป็นแบรนด์ผู้นำด้านสุขภาพ
ไอคอนสยาม จัดงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2023” เฉลิมฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอัดแคมเปญโปรโมชั่น ดึงนักช้อปไทยและเทศ กระโดดรับความเฮงปีกระต่ายมหามงคล
“A money” เพิ่มช่องทางชำระเงินผ่าน “Krungthai NEXT” ยกระดับบริการ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับ ‘TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023’ (ทีเอบี รัน) งานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา article
เมโทร แคต ผู้นำตลาดธุรกิจเครื่องจักรกลหนักของไทย เผยยอดขายปี 65 โตทะลุเป้า มั่นใจปีนี้กวาดยอดขายโตกว่า 20%
กทปส. ร่วมส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมไทย ผ่านสารคดีชุด “SOME ONE หนึ่งในหลาย” และ สารคดีร้อยใจเรา ชุด วาดหวัง
JKN โชว์วิชั่นขับเคลื่อนธุรกิจ MUO ให้แก่ตัวแทนผู้ได้รับสิทธิ์จัดการประกวดทั่วโลก เผยความสำเร็จการจัดประกวดมิสยูเวิร์ส ครั้งที่ 71 มีผู้ชม 121 ประเทศทั่วโลก คาดกวาดรายได้จากกิจกรรมการจัดการประกวดคิดเป็น 70% ของรายได้รวมตามแผน
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เชื่อมั่นตลาดปี 66 เดินหน้าลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งรักษาแชมป์ตลาดเครื่องปรับอากาศ เปิดประเดิมไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในบ้านกลุ่มอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ พร้อมดึงนนท์ - ธนนท์ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ ตั้งเป้ายอดขายเ article
กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ สเนคแบรนด์ เฮอร์บาซูติค ลุยตลาด CBD ครั้งแรก! ผสานไว้กับความเย็นตามแบบเฉพาะของตรางู
ถึงเวลาจองซื้อหุ้นกู้ UNIQ 17-19 มกราคม 2566 เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 1 ปี 7 เดือน และ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี และ 4.95% ต่อปี
เซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับกำลังซื้อคึกคัก รับ ‘ช้อปดีมีคืน’ อัดโปรฯ แรง On-Top ทั้งเครือ กระตุ้นมู้ดจับจ่าย
เอบีม คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน Japan Branding Awards 2022 รางวัล Japan Branding Awards ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ห้า มอบรางวัลและการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมแก่บริษัท องค์กร ธุรกิจ และการบริการที่มีความโดดเด่นในด้านภาพลักษณ์องค์กร
มัลติพลาย บาย เอท คว้า “ไบเบิ้ล-บิว” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด พร้อมจัดกิจกรรมเปิดตัว “Pastel x BibleBuild” ชวนแฟนคลับมา Get Fresh กับยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler พร้อมกัน 21 ม.ค.นี้
“กรุงไทย” รุกออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง อ้างอิงกองทุนตราสารหนี้ระดับโลก PIMCO GIS Income Fund สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงถึง 120% เงินต้นปลอดภัยด้วยเงื่อนไข คุ้มครองเงินต้น100%
Trend Micro เปิดแผน BCP ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกมิติในปี 2023
‘SeniaCare’ ที่นอนยางพาราป้องกันแผลกดทับ นวัตกรรมใหม่ของผู้ป่วยติดเตียง ฝีมือคนไทยที่จดสิทธิบัตรแล้ว 15 ประเทศทั่วโลก
KFC จุดเทรนด์ใหม่รับตรุษจีน ด้วย “ธูปกลิ่นไก่ทอดสูตรผู้พัน” ถวายความอร่อยแก่เทพเจ้าและบรรพบุรุษ ส่งความหอมเกินห้ามใจ..ไปถึงสวรรค์ ด้วย ‘เฮงเฮงบักเก็ต’ เพียง 355 บาท KFC Delivery ส่งให้ เพียงสั่งผ่านแอปฯ KFC ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ก.พ. นี้เท่านั้น
บอร์ด WICE ไฟเขียวทุ่มงบ 170 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 13 ล้านหุ้น ดีเดย์ 19 ม.ค. – 18 ก.ค. 66 นี้ รุกสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ใช้โครงการ “ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น” ปลุกใจเยาวชน สร้างสังคมคนรักกีฬาได้สำเร็จ
“WeTV” ชวนโหวต “WeTV AWARDS” 11 รางวัล ที่สุดความบันเทิงแห่งเอเชีย ปี 2022
อาดิดาสเปิดตัวคอลเลกชัน SS23 Bra and Leggings ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการออกกำลังกาย ด้วยดีไซน์จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย ปิดดีลขายหุ้นกู้ครั้งแรก 2,500 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อ SAM
เมโทร แคต ผู้นำตลาดธุรกิจเครื่องจักรกลหนักของไทย เผยยอดขายปี 65 โตทะลุเป้า มั่นใจปีนี้กวาดยอดขายโตกว่า 20%
“โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “RHINO” คว้า “บัวขาว บัญชาเมฆ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนแรก ตอกย้ำความเป็นตำนานของผ้าเทปไทย เดินหน้าขยายธุรกิจ ตั้งเป้าส่งออก ตปท.
ปีที่ 5 โครงการ “Light & Learn” แสงสว่างสร้างการเรียนรู้ โดยบ้านปู เน็กซ์ มอบโซลาร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง รวม 73 โรงเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดวิ่งเพื่อการกุศล “Music Run Funtiverse”ครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่น รายได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
เอชพี ในงาน CES 2023: ผู้นำในการสร้างประสบการณ์ในโลกไฮบริดและนวัตกรรมเกมมิ่ง ยกทัพกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
กทปส. ร่วมพัฒนาขีดความสามารถการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า จัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมโดยทั่วถึงและเท่าเทียม
โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตอาหารปลอดภัย สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ดีป้า จับมือเครือข่ายพันธมิตร ยกระดับ ZTRUS สู่ Pre-Series A เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีให้บริการผู้ประกอบการไทยสู่ดิจิทัลโดยสมบูรณ์
รองปลัดเกษตรฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566
เมกาบางนา ตอกย้ำนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม จับมือ อีโวลท์ และ ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 9 ช่องจอดในศูนย์การค้าเมกาบางนา
มาสด้าแรงขายทะลุ 3 หมื่น ยึดอันดับ 3 ตลาดรถยนต์นั่งอย่างถาวร เตรียมส่งรถรุ่นใหม่ลุยตลาดตลอดปี พร้อมดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดdot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3