30th ERA THAILAND ANNIVERSARYMarch 17, 2023 l Venue : The Royal Bangkok Sports Club (RBSC) Trusted by GenERAtions CEO ERA THAILAND ย้ำประสบการณ์ 30 ปีในธุรกิจนักขาย-นายหน้าอสังหาฯ คาดการณ์อนาคตนักขายฯ ทั่วไทย
ReadyPlanet.com
dot dot
30th ERA THAILAND ANNIVERSARYMarch 17, 2023 l Venue : The Royal Bangkok Sports Club (RBSC) Trusted by GenERAtions CEO ERA THAILAND ย้ำประสบการณ์ 30 ปีในธุรกิจนักขาย-นายหน้าอสังหาฯ คาดการณ์อนาคตนักขายฯ ทั่วไทย article

ธุรกิจนักขายหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต บทสรุปของการสร้างเครือข่ายในช่วง 30ปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการสร้างธุรกิจและวิธีการ สร้างรายได้ในอดีตที่ผ่านมา มีความแตกต่างกับวิธีการในยุคปัจจุบัน แต่ถ้าจะคิดถึงในอนาคต เราต้องทำอย่างไรให้มีความกลมกลืนและมีความเป็นไปได้ เพื่อที่จะให้เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนี้ เนื่องจากกระแสของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มว่าจะลดบทบาทของคนกลางในทุกๆ ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมีดังนี้

1. วิวัฒนาการของธุรกิจ ตั้งแต่ยุคแรกเกิดจากปากต่อปากเฉพาะในแต่ละพื้นที่ จนถึงยุคของการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ และติดป้ายประกาศขายที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาจนถึงยุคของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการขาย รวมถึงยุคของอินเตอร์เน็ตและในยุคของ Social Media ต่างๆ ซึ่งได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจตลอดในช่วง 2-3 ศตวรรษที่ผ่านมา และในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกในไม่ช้า

 

2. วิวัฒนาการในศตวรรษต่อไปหรืออาจจะกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ คือการพัฒนาขีดความสามารถของการให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่อาจนำไปสู่วิถีใหม่ใน การให้ข้อมูลในอนาคต ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าในการทำงาน

 

3. ความแตกต่างของการทำธุรกิจในอนาคตจาก การทำงานในรูปแบบอิสระไปสู่ การทำงานในรูปแบบองค์กร" และสุดท้ายก็จะนำไปสู่ การทำงานในรูปแบบองค์กรเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบ" ด้วยการผสมผสานระหว่างคนกับเทคโนโลยี

 

4. ในช่วงที่ผ่านมา การควบคุมการขาย ทุกขั้นตอนอยู่ในมือของ ผู้ขายเพราะคนกลางมีหน้าที่เพียงพาผู้สนใจซื้อไปพบและต่อรองราคากันเอง แต่ในอนาคต การควบคุมในเบื้องต้นจะตกอยู่ ในมือของนักขาย/นายหน้าที่เหมาะสม เพราะเขาสามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการขาย ซึ่งหมายถึงการให้คำแนะนำในการตั้งราคาขายโดยอาศัยข้อมูลจริงที่มีอยู่ในด้านการตลาด และในด้านของพื้นที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในขณะที่ผู้ซื้อก็สามารถทำการ ต่อรองผ่านคนกลางได้เช่นเดียวกัน แต่ประเด็นสำคัญก็คือคนกลางต้องมีสร้างความน่าเชื่อถือ และมีเครดิตพอ เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจในการทำงาน

 

5. ในอดีต ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีปริมาณจำกัดและยากที่จะเข้าใจเพื่อนำเสนออย่างถูกต้อง แต่ในยุคปัจจุบันข้อมูลความรู้ต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายทำให้เราในฐานะคนกลาง สามารถนำมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับวิธีการในการนำมาใช้ให้ถูกต้องพอเหมาะพอควรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

6. วิวัฒนาการด้าน AI จะมีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ แต่ก็จะมีประโยชน์เฉพาะในด้านของข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถที่จะทดแทนงานบริการบางประเภทที่มนุษย์สามารถทำได้ดีกว่าเครื่องจักร ซึ่งหมายถึง ความเป็นมิตรและความเข้าใจ ในระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

 

7. ในขณะที่ AI เข้าทำหน้าที่ในด้านการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หากท่านทำงานอิสระท่าน ควรลงทุนในด้านนี้หรือไม่ หรือควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่สมบูรณ์แบบเพื่อแบ่งเบา ภาระหน้าที่กันต่อไป เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสร้างรายได้ให้แก่ทุกๆท่าน ซึ่งแน่นอนว่า การเข้าร่วมเครือข่ายย่อมดีกว่าการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง

 

8. สุดท้ายแล้วนักขายหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจนคือ กลุ่มที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างระบบสนับสนุนการ ทำงานด้วยตัวเอง และกลุ่มที่ยังต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง โดยการลองผิดลองถูกอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มหลังนี้จะเสียทั้งโอกาสสู่ความสำเร็จและโอกาสในการสร้างรายได้

9. ในอดีตคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุและดูน่าเชื่อถือ แต่ในปัจจุบันนี้ ทุกท่าน ทุกวัยสามารถประสบความสำเร็จได้ เพียงแต่ต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องโดยการเลือก องค์กรต้นสังกัดและเลือกสิ่งที่สมควรต้องเรียนรู้ ณ จุดเริ่มต้นให้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีประวัติการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

 

10. หากเราพิจารณาถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคตนักขายหรือนายหน้าทุกคนจะต้องพัฒนาตนเอง ให้มีความสามารถขั้นพื้นฐาน และจะต้องเลือกองค์กรต้นสังกัดที่มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับตนเองที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการสร้างอาชีพและโอกาสที่จำเป็นต่อไป เพื่อจะได้ มีขีดความสามารถในการสร้างรายได้และไม่เป็นภาระแก่สังคมของโลกแห่งอนาคตต่อไป

 

11. การให้ความสำคัญกับความเข้าใจในตัวบุคคล และ/หรือ ความประสงค์ของบุคคลนั้นๆ มากกว่าความสำคัญในเรื่องวิชาการ แน่นอนที่สุดเราอยู่ใน People Business สิ่งที่เราต้อง เรียนรู้อยู่เสมอก็คือทำอย่างไรให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งมากกว่าการแสดงภูมิความรู้รวมถึงวุฒิต่างที่ได้รับ ซึ่งในบางโอกาสจะทำให้เราเปรียบเสมือน AI มากกว่าความเป็นมนุษย์

 

12. นักขายหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ปรับตัวในปีนี้ เขาเองจะต้องไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งของ ธุรกิจและมีโอกาสสูงที่จะถูกกำจัดออกจากระบบธุรกิจในอนาคตจอันใกล้ แต่หากสามารถปรับตัวได้เขาเหล่านั้นก็จะเป็นกำลังสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

 

ย้ำชัด “Trusted by GenERAtions” กรอบแนวคิดใหม่ของ ERA ในวันนี้ก็คือการรวม 4 สิ่งที่สำคัญเข้าด้วยกัน

 

จากจุดเริ่มต้นของ ERA คือการขยายเครือข่าย ซึ่งก็ดำเนินการด้วยดีมาตลอด 30 ปี แต่ในวันนี้เราให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของอาชีพและรายได้ทั้งในส่วนของบุคคลและชุมชนในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศ วิธีคิดใหม่ของเราก็คือการผนวก 4 สิ่งที่มีความสำคัญเข้าด้วยกันซึ่งได้แก่ 

 

1) คน - แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนที่ต้องการอาชีพและรายได้ อีกกลุ่มคือผู้ซื้อและผู้ต้องการขายอสังหาฯ

 

2) ชุมชน - สร้างความอยู่ดีมีสุขในพื้นที่ต่างๆ เช่นโรงเรียนรวมถึงกิจกรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

 

3) อสังหาริมทรัพย์ - หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รวมถึงในต่างประเทศด้วย

 

4) เทคโนโลยี - Platform ในการทำงานรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

เนื่องจากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นลักษณะของ “Hyper Local” คือมีความแตกต่างในแต่ละ พื้นที่รวมถึงวิธีคิดและวิธีการสื่อสารของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น ผนวกกับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ERA จึงกำหนดนโยบายใหม่ในการขยายงานคือ การสร้าง

 

1) District Agent คือกลุ่มตัวแทนประจำตำบล นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีสำนักงาน ERA เปิดดำเนินการ และ

 

2) Community Agent คือตัวแทนประจำโครงการต่างๆ ซึ่งอยู่อาศัยในโครงการนั้นๆ เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล ตัวแทนทั้ง 2 รูปแบบนี้จะสร้างความแตกต่างในการให้บริการ และจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บุคคลที่มีความต้องการสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต โดยตัวแทนทั้ง 2 รูปแบบนี้จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานอย่างเต็มรูปแบบและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในระบบของ ERA เช่นในด้านการเรียนรู้ ก็จะได้รับสิทธิการเข้าเรียนตามมาตรฐานที่ ERA กำหนด (#1) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในรูปแบบของ ERA

ERA แนะนำแฟรนไซส์ใหม่ ชูธง ขยายให้ครบทุกภูมิภาคทั่วไทย

และในวันนี้เอง ทางอีอาร์เอประเทศไทย ก็พร้อมแล้วในการขยายปีกไปในส่วนของระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคในรูปแบบบริษัทฯ หรือ องค์กร โดยในใตรมาส 1 ประจำปีนี้ อีอาร์เอ มีโอกาสได้รับผู้ร่วมธุรกิจในลักษณะของผู้ได้รับสิทธิ์ หรือ แฟรนไซส์ แห่งอีอาร์เอ ถึง 8 สาขา ด้วยกัน ได้แก่ 1. สาขาอยุธยา (บ.ภาคกลาง  เรียลเอสเตท  จำกัด) 2. สาขากาญจนบุรี (บ.ERA เวสเทิร์นแลนด์ จำกัด) 3. สาขานครปฐม ( บ.ERA ทรัพย์รุ่งเรือง เรียลเอสเตท จำกัด) 4. สาขาชิดลม (บ. ERA เอสเอ็มพี เอ็นเตอร์ไพรส์ หนึ่งศูนย์หนึ่ง จำกัด) 5. สาขาพานทอง (บ.ริชชี่ พานทอง เรียลเอสเตทจำกัด )  6. สาขาสาทร (บ.เอชคิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7. สาขาภูเก็ต และ 8. สาขาสมุทรปราการและคาดว่า ก่อนสงกรานต์นี้ เราจะได้แฟรนไชส์เพิ่มอีกเป็น 10 สาขา พร้อมเปิดให้บริการให้ทั้งผู้ที่ต้องการฝากซื้อ ฝากขาย ฝากเช่า และปรึกษาเรื่องการลงทุน ครบทุกภูมิภาคทั่วไทย 

 

อีอาร์เอแฟรนไซส์ใหม่ 8 สาขา ประกาศชัด ชูจุดเด่นและโชว์วิสัยทัศน์ต่อธุรกิจ ตัวแทนขายอสังทรัพย์ ภายใต้ปีก อีอาร์เอ ประเทศไทย

 

1. คุณกุลญาภา ร่มโพธิ์ ผู้บริหาร สาขาอยุธยา (บ.ภาคกลาง เรียลเอสเตท จำกัด) เรามีพื้นที่การ

ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคกลาง ตั้งแต่พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ซึ่งจังหวัดอยุธยาเป็นฮับของการเดินทางและศูนย์กลางการกระจ่ายสินค้าทั่วประเทศ มีจุดแข็งของการเชื่อมต่อทางรถยนต์ รถไฟ และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 

2. คุณทศพร สาครธนากร ผู้บริหาร สาขานครปฐม ( บ.ทรัพย์รุ่งเรือง เรียลเอสเตท จำกัด)

นครปฐมเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตทั้งการเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัย ทำให้มีแนวโน้มการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูง โดยจะเห็นได้จากการที่มี Developer มาลงทุนทั้งรายเล็ก รายกลางและล่าสุดกลุ่มเซ็นทรัลได้มาลงทุนสร้างห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคอนโดมิเนียม ทำให้วงการอสังหาฯ ในจังหวัดมีความคึกคักมากขึ้น ผมจึงมีความมั่นใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ กับทาง ERA เป็นอย่างมากเพราะมีการสนับสนุนทางด้านความรู้และเทคโนโลยีให้กับตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านDigital marketing ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจ รวมถึงระบบ sharing ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

 

3. คุณญาณิศา สิทธิยศ ผู้บริหาร สาขาพานทอง (บ.ริชชี่ พานทอง เรียลเอสเตท จำกัด) เดิมทีทางอีอาร์เอ

มีแฟรนไชส์ในจังหวัดชลบุรีหลายสาขาแล้วแต่ด้วยที่เราเล็งเห็นว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และสถานบันเทิง ปัจจุบันมีต่างชาติ มาลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสำคัญของประเทศรองจากท่าเรือกรุงเทพ นั่นก็คือท่าเรือแหลมฉบัง ประชากรมีความหนาแน่นของเป็นอย่างมาก ที่สำคัญมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เราเลยขอโอกาสเปิดสาขาที่พานทอง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจตัวแทนขายอสังหาฯ ไปด้วยกัน

 

 

4. คุณวลีทิพย์ วงศ์ธนะชัย ผู้บริหาร สาขาสาทร (บ.เอชคิว พรอพเพอร์ตี้ จำกัด) กรุงเทพมหานคร

มีทรัพย์เพื่อ ขาย เช่า ลงทุน อีกมากมาย ทั้งโครงการใหม่ และ Re-Sale โดยเฉพาะในทำเล CBD หวังว่าการเปิดสาขาสาทรของเราจะสามารถเข้าไปสอดรับ เรื่อง Community Agent ของทางสำนักงานใหญ่ ที่สนับสนุนและค้นหาตัวแทนประจำโครงการต่างๆ ซึ่งอยู่อาศัยในโครงการนั้นๆ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ประเภทคอนโดฯ หรือหมู่บ้านใหญ่ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บุคคลที่มีความต้องการสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต และสนองความต้องการที่จะฝาก ซื้อ ขาย เช่า ลงทุน ของลูกค้าทั่วไป

 

5. คุณชานนท์ ชำนาญเดชากุล/ คุณมนชยา เที่ยงวัฒนธรรม ผู้บริหาร สาขาชิดลม

(บ.เอสเอ็มพี เอ็นเตอร์ไพรส์ หนึ่งศูนย์หนึ่ง จำกัด) เรามีจุดแข็งหลักๆ อยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เรามองว่าจะเป็นฐานลูกค้าหลักและมีกำลังซื้อโซนที่จะโฟกัสคือโซน CBD ชิดลม อโศก เน้นกลุ่มยุโรป อเมริกา, ส่วน New CBD พระราม 9 รัชดา เน้นกลุ่มจีน ที่กำลังเติบโตอย่างมากและด้วยความที่ทำเลของชิดลมอยู่กลางเมืองมาก ในย่านธุรกิจนอกจากทรัพย์ที่เป็น Residential ขายขาดแล้ว Segment ของเราจะขยายไปถึง Residential ปล่อยเช่า และ Commercial ด้วย เช่นอาคารสำนักงาน ทรัพย์เพื่อการลงทุนการได้ร่วมงานกับบริษัทแม่อย่าง ERA  ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

 

6. คุณกันตา วิทูรผดุงกิจ ผู้บริหาร สาขากาญจนบุรี (บ. เวสเทิรน์ แลนด์ จำกัด) เราต้องการเป็นตัวกลาง

และให้บริการด้านงานอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ ที่ทันสมัยและใส่ใจงานทุกรายละเอียด กับชาวกาญจนบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง ด้วยประสบการณ์การบริหารธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจบริการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในอนาคตอันใกล้นี้ ถนนมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี  จะเปิดตัวในปี 2567 จึงมองเห็นโอกาสการเติบโตของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งในด้านอสังหาฯ การท่องเที่ยว การขนส่งทางบก การค้าขายชายแดน  และเมื่อการขนส่งสะดวกรวดเร็ว นักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากยขึ้น โอกาสการขยายตัวด้านอสังหารฯ ก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม ทำให้มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมเป็นบริษัทสาขาอีอาร์เอ นอกจากจะทำให้มีการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่แล้วยังจะช่วยขับเคลื่อน พร้อมส่งเสริมงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ทุกคนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่งด้วย

  

7. คุณกสินนท์ นนท์ธีระรังสี ผู้บริหาร สาขาภูเก็ตอสังหาฯ ภูเก็ต เติบโต มาก Yiled 10 -12 % สำหรับการ

ลงทุนปล่อยเช่าระยะยาว สูงขนาดนี้ ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งในตลาด ไทย , Expat และ High end ราคาเช่าสูง พุ่งสูงขึ้น 20-40 % คนเช่าก็อยากซื้อบ้าน เพราะผ่อนบ้านถูกกว่าเช่าและ การที่ราคาเช่าสูงขึ้น  ยังทำให้ ราคาขายสูงไปด้วย(capital gain) จึงทำให้ อสังหาฯ ภูเก็ต น่าสนใจมากๆ และ มีหลากหลายเกมส์ให้เล่น จึงทำให้ผมตัดสินใจเปิดแฟรนส์ไชส์ ที่ภูเก็ต เพื่อสร้างคุณค่าให้เพื่อนๆ นายหน้า ทั้งในไทย และ ต่างประเทศ ได้เปิดโอกาส  กลุ่มนักลงทุนและผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะ ชาวต่างชาติ ที่ ต้องการมี Holiday Home ตากอากาศบนเกาะสวรรค์ที่มีเสน่ห์ ได้ไม่ยาก

 

8. คุณฐษา สืบเพ็ง ผู้บริหารสาขาสมุทรปราการ สมุทรปราการเป็นจังหวัดมีผู้คนเดินทางเข้า-ออกตลอดทั้งปี

มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางเข้าออกได้โดยทั้งทางรถยนต์และรถประจำทาง อีกทั้งยังมีท่าอากาศยานที่สำคัญของประเทศไทยอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้าจะมองในมุมอสังหาริมทรัพย์ ทำเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แก่ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดบ้านมือสอง โดยราคาที่ดินในอำเภอเมืองนี้มีราคาสูงถึง 150,000 บาท/ตร.วา จากการที่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งภาคอุตสาหกรรม และการมีสถานที่สำคัญอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้กลุ่มนักลงทุน เจ้าของกิจการทั้งจากในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน สร้างธุรกิจในพื้นที่ เช่น การค้าบนย่านธุรกิจ กิจการ ร้านค้า ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ตลอดถนนในอำเภอเมืองสมุทรปราการ และธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอบางพลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ

 

พวกเราพร้อมแล้ว พร้อมให้บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

 

   

 
อสังหาฯ

บึงหนองบอนคึกคัก! พฤกษาจัดงานวิ่งการกุศล PRUKSA LIVE Healthier RUN Happier 2023 ฉลองใหญ่ครบรอบ 30 ปี article
4 ขั้นตอน พลิกโฉมห้องน้ำ สวยงามลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ By ช่างโฮมโปร ช่างประจำบ้าน จาก Home Service article
มาเปลี่ยนแนวคิด ให้ชีวิตอินแอนด์ชิค พร้อมเปิดมิติมุมมองใหม่ กับ 4 ไอเดียการวางกระเบื้องลายไม้ ที่จะทำให้พื้นไม้ ไม่เหมือนเดิม article
“ออริจิ้น” ยกทัพ 5 คอนโด Pet Lover กว่า 9,300 ล้าน กระจายบุกครึ่งปีแรก ชูแบรนด์ “ออริจิ้น เพลส-ดิ ออริจิ้น” ควบฟังก์ชันเด็ด เจาะคนรักสัตว์เลี้ยงฝั่งธน-ราม-ลาซาล article
“ควอลิตี้เฮ้าส์” ส่งแคมเปญ “MID YEAR SUPER SURPRISE” มอบส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท* บ้านแฝดและทาวน์โฮม 19 โครงการ กระตุ้นยอดขาย ครึ่งปีแรก 2566 article
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ นำเสนอนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนดีไซน์เพื่อก้าวสู่วิถีบ้านยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Lalin Smart Eco Living เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน article
คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ ส่งเฟอร์ฯ สีพาสเทลสุดคิวท์! BINGSOO Collection เอาใจติ่งเกาหลี ด้วยแนวคิด Creative Korean Style article
บอร์ด PROUD อนุมัติเข้าศึกษาซื้อ 2 โครงการ NUE District R9 & NUE Cross Khu Khot มูลค่ารวมกว่า 8,623 ล้านบาท ขยายฐานทุน สร้างการเติบโตก้าวกระโดด
‘OCC’ อาคารออฟฟิศสูงสุดในไทย ออกแบบสุดครีเอท โดยบริษัทออกแบบและศิลปินชื่อก้องโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'REIMAGINE YOUR WORLD' สถาปัตยกรรมที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการทำงานและไลฟ์สไตล์ทุกมิติ
“ออริจิ้น” โชว์พอร์ตซื้ออสังหาฯ ผ่าน IP Program 2 ปี ทะลุกว่า 2,000 ยูนิต ส่ง Origin Place Bangna by Hampton ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ปันผลนาน 10 ปี*
พฤกษา โฮลดิ้ง จับมือ เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง ปิดดีลสวอปหุ้นอินโน พรีคาสท์ ผลักดันยอดคำสั่งซื้อทะลุ 1,200 ล้านบาท ทะยานสู่ผู้นำการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำแห่งเดียวในไทย
ฮาบิแทท กรุ๊ป ชี้ตลาดอสังหาฯลักชัวรี่ทำเล “ทองหล่อ” ฟื้นตัว ส่งห้องไซส์ใหญ่ “วาลเด้น ทองหล่อ 8” ชิงดีมานด์ชาวไทยและต่างชาติ
ไซมิส แอสเสท รุกตลาดบ้านโซนรังสิต ลุยเปิด 2 โปรเจค กับแบบบ้านซีรีส์ใหม่ ครบทุก Segment ชูทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เตรียมเปิดจอง Exclusive Pre-Booking เริ่มวันนี้ – 15 มิ.ย. ราคา 2.59 - 10 ล้าน
“คันทรี่ กรุ๊ป” เดินหน้าพลิกโฉมที่ดิน 23 ไร่ สู่มิกซ์ยูสใหม่ 14,200 ล้าน ใจกลางพระราม 3 ปั้นโปรเจกต์โรงเรียนนานาชาติ-คอนโดหรู พร้อมดึงพันธมิตรระดับเวิลด์คลาส
“แอสเซทไวส์” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ไตรมาส 2 ลุยเปิด 4 โครงการใหม่ บน 4 ทำเลทอง มูลค่ารวม 6,450 ล้านบาท
REAL ASSET ลุยเปิดคอนโดฯใหม่ เชื่อตลาดมีดีมานด์ ผุด “เดอะสเตจ เมด บาย มี รัชดา-ห้วยขวาง” 300 เมตร ถึง MRT ห้วยขวาง ราคาเริ่ม 2.89 ล้านบาท*
LPP จัดแคมเปญ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” พร้อมอาสาเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุน สสส.ร่วมสร้างสังคมปลอดสูบบุหรี่
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสร้าง “บุคลากรคุณภาพทุกระดับ” รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “Ecosystem Leadership” สร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร
แกรนด์ ยูนิตี้ นำ 8 โครงการคอนโดฯ ใกล้รถไฟฟ้า หลากหลายทำเลคุณภาพ บุกงาน Amarin Expo 2023 พร้อมจัดเต็มโปรโมชัน ลดเป็นล้าน!
โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน สร้างสังคมที่ “อยู่ดี มีสุข”
ซีบีอาร์อีมั่นใจสัญญาณบวกดีมานด์ต่างชาติซื้อที่อยู่ในไทย พร้อมเผยโครงการใหม่รอเปิดตัวปีนี้
พลัสฯ ส่งโปรเด็ด Exclusive Deal โครงการดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน สร้างยอดขายรวมกว่า 90% จากมูลค่าโครงการ 820 ล้านบาท การันตี Yield สูงถึง 10 % นาน 2 ปี มั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยม
ORI เปิดฤกษ์ Q1/2566 คว้ากำไรสุทธิปี 798 ล้าน สร้างรากฐานแกร่ง ร่วมทุนบ้าน-คอนโด-โรงแรม-คลังสินค้า เพิ่ม 15 โครงการ 16,500 ล้าน
‘VRANDA’ ชูผลการดำเนินงาน Q1/66 สดใสรับท่องเที่ยวคึกคัก ทำกำไรสุทธิ 7 ล้านบาท พุ่งแรง 133% เตรียมแผนขยายธุรกิจโรงแรงรับจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตสูง
ออเนอร์ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ First Iconic Mixed-Use Project คอนโด Mixed-Use ระดับ Ultra-Luxury บนทำเลศักยภาพ
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พลิกโฉมกิจกรรม CRM ดึง Customer Insight พัฒนากิจกรรมเพื่อลูกบ้าน ด้วยโครงการ Lalin Family Happy Time ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสันทนาการและอาชีพ
PRI โชว์ผลงาน Q1/2566 โตทะลุ 132% กวาดรายได้ 396 ล้าน กำไรสุทธิโต 98% เร่งเสริมแกร่งพันธมิตรขยายบริการเกี่ยวเนื่องอสังหาฯ มุ่งรายได้ตามเป้า 1,300 ล้าน
พฤกษาโชว์ผลประกอบการไตรมาสแรก กำไรสุทธิโต 18% ต่อยอดธุรกิจสุขภาพ เดินหน้าส่งมอบการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข”
“บริทาเนีย” สร้างรากฐานเสริมแกร่ง ร่วมทุน 6 บิ๊กแลนด์ลอร์ด ประเดิม Q1/2566 กวาดยอดโอนกรรมสิทธิ์ต่อเนื่องร่วม 1,400 ล้าน
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ถ่ายทอดศิลปะงานคราฟต์สู่งานเซอร์วิส ‘Major Concierge Service’ พริวิเลจเหนือระดับ เฉพาะโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา
“บริทาเนีย” นำทัพพันธมิตรสายกรีน คิกออฟโครงการ CRAFT PARK พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อชุมชน นำร่องศูนย์บริการสาธารณสุข 8 เขตบางนา
ออริจิ้น ร่วมทุน BE8 ต่อยอดแผนการเติบโต “Origin Infinity” โฟกัส “นวัตกรรม-เทคโนโลยี” ในเครือ-ติดปีก Digital Transformation
พฤกษา ชวนชมมินิซีรีส์ออนไลน์ชุด Everyone Matters สร้างจากโครงเรื่องจริงจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งเสริมชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข”
เคหะสุขประชา ทุ่ม 70 ล้าน เนรมิต “เคมอลล์@ร่มเกล้า” สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ นำพาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนร่มเกล้า
“เมกาโฮม” บุกภาคเหนือ ทุ่ม 461 ล้านบาท เปิดสาขา “เมกาโฮม เชียงใหม่” บนทำเลศักยภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวัสดุก่อสร้าง
อสังหาฯ พัทยาฟื้นรับกำลังซื้อชาวรัสเซีย-จีน “ฮาบิแทท กรุ๊ป” ดันพูลวิลล่า-คอนโดริมหาด ชิงยอดขาย
“เนอวานา” ต่อยอดความสำเร็จ พร้อมเปิดตัว “เนอวานา ดีฟายน์ กรุงเทพกรีฑา” พรีเมียมทาวน์โฮมที่เป็นได้มากกว่าบ้านเดี่ยว ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการที่อยู่อาศัยทำเลในเมือง
อรสิริน จับมือพันธมิตร ผุดโปรเจค Ornsirin Health Hub ยกระดับการดูแลสุขภาพลูกบ้าน ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดปาร์ตี้ ชวนน้องหมาเล่นน้ำคลายเครียด MAJOR SUMMER DOG PAWTY
“บริทาเนีย” ผนึกบิ๊กแลนด์ลอร์ดเจ้าของ “ม.เกษมบัณฑิต” ลุยพัฒนาโครงการบ้าน “แกรนด์ บริทาเนีย กรุงเทพกรีฑา-ร่มเกล้า”
เปิดอาณาจักร REAL ASSET บนพื้นที่ 180 ไร่ นำร่อง 3 โครงการ ทำเลทองติดถนนใหญ่กิ่งแก้ว
NOBLE เดินหน้าขยายพอร์ตแนวราบ เตรียมเปิดบ้านเดี่ยวคอลเลกชันใหม่ “THE RARITY SELECTION BY NOBLE” นำร่องด้วย 2 โครงการ บนทำเลสุดเอ็กซ์คลูซีพ NOBLE TERRA RAMA9 – EKAMAI และ NOBLE AQUA RIVERFRONT RATBURANA
พฤกษา จัดกิจกรรมฟีลกู๊ด ส่งมอบการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข” ในงาน Live well Stay well by PRUKSA HOLDING
โฮมโปร ร่วมกับ กฟผ. สร้างสรรค์ “ผ้าม่านประหยัดพลังงาน” เบอร์ 5 นวัตกรรมลดร้อนประหยัดไฟฟ้า เจ้าแรกในประเทศไทย
DRT โชว์ผลงานไตรมาส 1/2566 ทำรายได้เติบโต 12.32% สูงกว่าเป้าหมาย เดินเกมมุ่งบริหาร Product Mix รับมือความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
จับกระแสอสังหาฯ โต้คลื่นความท้าทาย "ดอกเบี้ยขาขึ้น" สั่นคลอนดีมานด์ผู้ซื้อ - ราคายังลดลง
SCG Decor ผสาน SCG International และ Hydrobaths Ramco บุกตลาดอินเดีย เปิดตัวสินค้าใหม่ ‘COTTO Exclusive Collection’ เจาะฐานลูกค้ากว่า 1,425 ล้านคน
“เรียล เอสเตท เอกซ์ฯ x ออริจิ้น x โทเคน เอกซ์” เปิดตัวโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” นวัตกรรมลงทุนคอนโดฯ หรูใจกลางเมือง “พาร์ค ออริจิ้น” 3 ทำเลศักยภาพ ครั้งแรกในไทย ชูจุดเด่นรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ พร้อมการันตีรายรับสุทธิโครงการ 5 ปีแรก 4-5%
ปูนลูกดิ่ง ปูนฉาบคุณภาพของคนไทย ได้รับมาตรฐาน มอก. ตอกย้ำปูนฉาบที่ช่างก่อสร้างวางใจ
พฤกษาใส่ใจสุขภาพพนักงานและสังคม ฉลองใหญ่ครบรอบ 30 ปี จัดงานวิ่งการกุศล PRUKSA LIVE Healthier RUN Happier 2023
ผู้ถือหุ้น BRI ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.721 บาทต่อหุ้น รวมกว่า 615 ล้านบาท เตรียมขึ้น XD 3 พ.ค.นี้ บริทาเนียพร้อมเดินหน้าตามแผน “B To The Top”
PROUD โชว์ฟอร์ม “รมย์ คอนแวนต์” โกยพรีเซลกว่า 40%
พฤกษา เปิดห้องตัวอย่างใหม่ 2 คอนโดพรีเมียม “เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์” และ “แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน” สร้างแรงบันดาลใจในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่
“วัน ออริจิ้น” ร่วมทุน “EnCo” พัฒนา “ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ระยอง” เดินหน้าธุรกิจโรงแรมรับดีมานด์นักลงทุน-ท่องเที่ยวฟื้น
พฤกษาครบรอบ 30 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4... ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข”
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ย้ำความสำเร็จรับบริหารการขาย Sole Agent 14 โครงการ มูลค่ากว่า 16,900 ล้านบาท ปีนี้ตั้งเป้าเจาะลูกค้าระดับ Luxury เติมในพอร์ต
“บริทาเนีย” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 4.00-4.70% ต่อปี เดินหน้าแผน B To The Top ตอกย้ำความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตแบบ All Time High
เอสบี ดีไซน์สแควร์ เปิดโซนใหม่ "ลีฟวิ่ง สตอรี่ (Living Story)" อินสไปร์ไอเดียสุดชิคด้วยสินค้าและบริการ Living Stylist เพื่อการแต่งบ้านแบบไม่ซ้ำใคร
เอสบี ดีไซน์สแควร์ เปิดโซนใหม่ "ลีฟวิ่ง สตอรี่ (Living Story)" อินสไปร์ไอเดียสุดชิคด้วยสินค้าและบริการ Living Stylist เพื่อการแต่งบ้านแบบไม่ซ้ำใคร
“บริทาเนีย” เปิดกว้างรับเจ้าของที่ดินทำเลทองทั่วประเทศร่วมทุนพัฒนาบ้านจัดสรร ชูโมเดล “Your Land to New Business” สร้างโอกาสเติบโตไปด้วยกัน
DRT ประเมินไตรมาสแรก มั่นใจยอดขายเติบโตตามเป้า ตอกย้ำจุดแข็งแบรนด์สินค้าและความหลากหลายผลิตภัณฑ์ รับดีมานด์สินค้าวัสดุก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
เปิดเส้นทางความสำเร็จ 30 ปี พฤกษา จากทาวน์เฮาส์บ้านพฤกษาสู่อาณาจักรอสังหาฯ หมื่นล้าน ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 พร้อมส่งมอบการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข”
อัปเดตดีมานด์วัยเก๋า โฟกัส Well-Being ตอบโจทย์การอยู่อาศัย
บริทาเนีย จับมือ NocNoc ส่งแคมเปญ “บริทาเนียซัมเมอร์นี้ ต้องมีบ้าน” เจาะกลุ่มเรียลดีมานด์ยุคใหม่ จัดทัพใหญ่ 27 โครงการ มอบส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท*
‘อารียา พรอพเพอร์ตี้’ ชูกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ AREN X มิติใหม่ของความมินิมอลแบบสุดทางกว่าที่เคย
ครั้งแรก! “แสนสิริ” ผนึก 15 พาร์ทเนอร์ชั้นนำและระดับโลก ส่งประสบการณ์ “Sansiri Family Living Juicy” ย้ำผู้นำอันดับหนึ่งด้าน After-Sales Service ลูกบ้านแสนสิริ ใช้ชีวิตแบบฉ่ำๆ กับ ไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟยาวๆตลอดปี 2566
โฮมโปร ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 ประกาศจ่ายปันผล 0.38 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 4,997.46 ล้านบาท หลังโกยกำไรสุทธิ 6,217.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 776.57 ล้านบาท
พฤกษา จัดงาน Demo Day ขับเคลื่อนสังคม หนุนธุรกิจเพื่อสังคมเติบโต สร้างการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข”
เลือกบ้านสไตล์ไหน ให้แมทช์กับฟีเจอร์ที่ใช่ และตรงกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยมากที่สุด
ออริจิ้น ปลื้ม Q1/2566 กวาดยอดขายทะลุ 12,000 ล้าน คอนโดเจาะคนรุ่นใหม่ “ออริจิ้น เพลย์-ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์” นำทัพโกยยอด
“โทเคน เอกซ์” ผนึก “เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล” สร้างปรากฏการณ์ลงทุนแบบใหม่ “Condo-Backed Token” เตรียมขายโทเคนดิจิทัล “RealX” เหรียญลงทุนคอนโดลักชัวรี่ “พาร์ค ออริจิ้น” 3 ทำเลทองพร้อมกัน การันตีรายรับสุทธิ 5 ปีแรก 4-5% หลังได้ไฟเขียวจาก ก.ล.ต.
แกรนด์ แอสเสท เผยภาพรวมไตรมาสแรก โรงแรมฟื้นตัวเร็วเกินคาด อสังหาส่งสัญญาณรีบาวด์ชัดเจน
เพอร์เฟค เตรียมเปิด 4 โครงการใหม่ในไตรมาส 2
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ปลื้มกระแสตอบรับบ้านระดับพรีเมียม “บ้านลลิล The Prestige” ตอบโจทย์ด้วยงานออกแบบ French Colonial Style หรูหราอย่างมีระดับ เสริมความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยด้วยนวัตกรรม ECO Tech
“อรสิริน” กางโรดแมพปี 2566 - 67 ก้าวสู่ผู้นำอสังหาฯ ภาคเหนือ เตรียมเปิดโครงการใหม่มูลค่ารวมกว่า 5,165 ล้านบาท
เพอร์เฟคฯ จับมือ เอสซีจี ต่อยอดการสร้างชุมชนสีเขียว ด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม
ฮอตปรอทแตก! “ออริจิ้น อีอีซี” ผนึกบิ๊กดีเวลลอปเปอร์ท้องถิ่น “ภูเก็ตวิลล่า” ปั้นคอนโดภูเก็ต “ดิ ออริจิ้น กะทู้-ป่าตอง” เพิ่มอีก 10 ไร่ มูลค่าโครงการ 2,100 ล้าน
KE GROUP จับกระแสเทรนด์ กรีน โมเดิร์น ครีเอทีฟ เป็นลีดดิ้ง เอดจ์ เสริมด้วยรางวัลระดับโลก หนึ่งเดียวในเมืองไทย
LPP ตอกย้ำการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน รวมพลังลูกบ้านร่วม “60+ Earth Hour 2023” ปิดไฟ 1 ชม. ลดโลกร้อน รักษ์โลกเรา
“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ร่วมกับ “กทม.” เปิดโฉมใหม่ Dog Park สวนป่าเบญจกิติ สร้าง #สุขเท่าเทียม ให้คนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่สาธารณะ
“REAL ASSET” รุกอสังหาฯปี’66 จ่อเปิด 4 โครงการ มูลค่า 5,900 ลบ. พร้อมจับมือยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น “SOTETSU” ร่วมทุนพัฒนาโครงการ
‘VRANDA’ กางแผนลงทุน 5 ปี เสริมแกร่งลุยธุรกิจโรงแรม-อสังหาริมทรัพย์-ร้านอาหาร ตอกย้ำผู้นำไลฟ์สไตล์ ขยายห้องพักเพิ่ม 100% มูลค่าลงทุนรวม 4,200 ล้านบาท
“เคหะสุขประชา” ร่วมขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
สถาพร เอสเตท (SE) ท็อปฟอร์ม! โกยยอดขายกว่า 100 ล้านบาท จากงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43
เพอร์เฟค และ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี ส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่
“ดิ ออริจิ้น คอลเลกชัน” คัมแบ็คยิ่งใหญ่ ยอดจองคอนโด 9 ทำเลทั่วไทย กระหึ่ม 2,000 ล้าน บ้านและคอนโดเครือ “ออริจิ้น” คึก กวาดยอดมหกรรมบ้านฯ 4 วัน 800 ล้าน
“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ขอบคุณนักลงทุน-ผู้ซื้อ ยอดขายหุ้นกู้ทะลุ 1,600 ล้าน เร่งขับเคลื่อนแผนธุรกิจต่อเนื่อง
“แอสเซทไวส์” ปลื้ม!! “เคฟทาวน์ ไอส์แลนด์” (KAVE Town Island) กระแสสุดปัง เปิดขายวันแรกโกยยอดขายกว่า 2,350 ล้านบาท ย้ำความเป็นเบอร์ 1 ผู้นำแคมปัสคอนโด
LPP ผนึกกำลัง TISCO ปลดล็อกความกังวล “ปกป้อง” ลูกบ้านจากทุกภัยเสี่ยง
PROUD กวาดยอด PRE-SALE โครงการ “เวหา หัวหิน” สองวันแรก ตามเป้า เร่งก่อสร้างคอนโดฯลักชัวรี แนวคิดใหม่ ใจกลางหัวหิน
สถาพร เอสเตท (SE) ยกทัพบ้านและคอนโดฯ ร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 จัดโปรสุดว้าว “SE MAD DEAL” ดีลอย่างแมด...แจกอย่างเยอะ รับเน้นๆ 3 ต่อ
“ออริจิ้น อีอีซี” เปิดแคมป์ “Origin EEC Academy Camp” สร้างฝันเด็กรุ่นใหม่ เสริมทัพองค์กร-พัฒนาวงการอสังหาฯ EEC
พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือ อินทรีคอนกรีต เตรียมความพร้อมการผลิตพรีคาสท์ เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พลัสฯ รุกเต็มสูบธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัย ท่ามกลางการแข่งเดือด ตั้งเป้าโต 20% ชูคุณภาพงานบริการที่เหนือกว่า
ทอสเท็ม ฉลองครบรอบ 100 ปี “100 Years of Wisdom” หนึ่งศตวรรษแห่งความเชี่ยวชาญประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ชูนวัตกรรมสีใหม่ที่พร้อมออกสู่ตลาด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยนวัตกรรม พร้อมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารที่อยู่อาศัย
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป Grand Opening “แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา” เป็นทางการครั้งแรก 25 มี.ค.นี้
“แสนสิริ” ส่ง “BuGaan” เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ บนที่สุดของ 3 ทำเลไพร์ม รวมมูลค่ากว่า 3,600 ลบ. เผยโฉม “BuGaan Krungthep Kreetha” ที่แรก ใน Sansiri Luxury Collection เพียง 48 ยูนิต ใจกลางเมือง
“บริทาเนีย” จับมือ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” สานต่อโครงการเหลือ-ขอ ชวนลูกบ้านร่วมแบ่งปันของที่ไม่ใช้ให้มีค่า มุ่งสร้างสังคมที่ดี “B THE GOODNESS”
SC ลุยแนวราบ เปิดบ้านหรูซีรีส์ใหม่ 22 โครงการ มูลค่า 30,000 ลบ. ดึง “ใหม่-ดาวิกา” เป็นพรีเซนเตอร์ ชูแคมเปญ “อยู่แบบใหม่ แบบสับ”dot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3