CMMU เผยดัชนีเอสเอ็มอีไทยหันใช้ “มาร์เทค” อัปสกิลธุรกิจ โชว์ท็อป 5 มาร์เก็ตติ้งเทคทรงพลัง หนึ่งทศวรรษปริมาณเทคฯกระโดดกว่า 7,000 % พร้อมแนะฮาวทูประยุกต์ใช้โซลูชันให้สำเร็จตั้งแต่ “รู้จัก – ปิดการขาย”
ReadyPlanet.com
dot dot
CMMU เผยดัชนีเอสเอ็มอีไทยหันใช้ “มาร์เทค” อัปสกิลธุรกิจ โชว์ท็อป 5 มาร์เก็ตติ้งเทคทรงพลัง หนึ่งทศวรรษปริมาณเทคฯกระโดดกว่า 7,000 % พร้อมแนะฮาวทูประยุกต์ใช้โซลูชันให้สำเร็จตั้งแต่ “รู้จัก – ปิดการขาย”

CMMU เผยดัชนีเอสเอ็มอีไทยหันใช้ “มาร์เทค” อัปสกิลธุรกิจ

โชว์ท็อป 5 มาร์เก็ตติ้งเทคทรงพลัง หนึ่งทศวรรษปริมาณเทคฯกระโดดกว่า 7,000 %

พร้อมแนะฮาวทูประยุกต์ใช้โซลูชันให้สำเร็จตั้งแต่ “รู้จัก ปิดการขาย”

 
 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เผยผลสำรวจมุมมองของเอสเอ็มอีไทยต่อเครื่องมือ MarTech พบว่า มีเอสเอ็มอีถึง 68% ที่เคยได้ยินคำว่าMarTech แต่มีเพียง 29% เท่านั้น ที่เคยนำ MarTech มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเครื่องมือ MarTech ที่เอสเอ็มอีนิยมใช้ 5 อันดับแรก คือ Meta Business Suite, Google Analytics, Google Ads, Line Official Account และ CHOCOCRM พร้อมเผยตัวเลขในช่วงระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา เครื่องมือ MarTech เพิ่มขึ้นแบบ ก้าวกระโดดกว่า 7,000% ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้การใช้ MarTech ช่วยทำการตลาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดระยะเวลาในการทำงาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างการทำงานให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น พร้อมแนะกลยุทธ์ 4R for Revolution ช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ MarTech ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ. ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก และเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของผู้คน ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวตาม เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ทางด้านการตลาดก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคการตลาดดิจิทัล มีการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น และได้พัฒนามาสู่ยุค 5.0 ที่มีการนำเทคโนโลยี และข้อมูลจำนวนมหาศาลมาช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ถือเป็นยุคของการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดาต้า โดยเรียกว่า “Technology for Humanity”

ผศ. ดร.บุญยิ่ง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ข้อมูล หรือ Data ต่างๆ ที่อยู่ในมือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ที่ลูกค้าซื้อของ และอื่นๆ อีกมากมาย ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจและถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการทำการตลาดกลายเป็น “Marketing Technology” หรือเรียกย่อๆ ว่า “MarTech” ซึ่งมีคำนิยามว่า เป็นชุดของเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้งานด้านการตลาด เช่น การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การหาลูกค้ารายใหม่ และการรักษาฐานลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2011 มีเครื่องมือ MarTech อยู่เพียง 150 เครื่องมือ แต่ในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นถึง 11,000 เครื่องมือ เพิ่มขึ้นกว่า 7,000 % ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง MarTech ได้เข้ามาช่วยทำให้กิจกรรมทางการตลาดประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นกว่าเดิม

นายพิสิษฐ์ ภูรีภิญญาพัชญ์ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดเผยข้อมูลว่า ในปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอีไทยมีการเติบโตค่อนข้างสูง มีจำนวนมากถึง 3.178 ล้านราย คิดเป็น 99.57% ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น 71.86% และทำให้จีดีพีของเอสเอ็มอีมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 35.2% ของจีดีพีรวมของประเทศ จากตัวเลขทั้งหมดเห็นได้ว่าธุรกิจมีความน่าสนใจและสามารถเติบโตอีกได้โดยใช้ MarTech เข้ามาสนับสนุน เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวทันธุรกิจในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างเอสเอ็มอี 51 ราย แบ่งเป็นภาคการค้า 40% ภาคการบริการ 38% และภาคการผลิต 22%

จากผลสำรวจพบว่าในกลุ่มตัวอย่าง 51 ราย มีผู้เคยได้ยินคำว่า “MarTech” 68% และมีเพียง 29% เท่านั้นที่นำ MarTech มาใช้ดำเนินธุรกิจ สำหรับเครื่องมือ MarTech ยอดนิยมที่เอสเอ็มอีเลือกใช้ 5 อันดับแรก ได้แก่ Meta Business Suite 44% รองลงมา คือ Google Analytics 12% Google Ads 9% Line Official Account 5% และ CHOCOCRM 4% โดยมีระยะเวลาการใช้เครื่องมือ MarTech 1- 5 ปี มากถึง 80% สำหรับปัญหาที่เอสเอ็มอีพบจากการใช้ MarTech อันดับที่ 1 คือ การใช้งานที่ยุ่งยาก และซับซ้อน รองลงมา คือ เครื่องมือไม่เหมาะสมกับธุรกิจ และไม่สามารถนำมาใช้งานได้เต็มที่ ส่วนปัญหาของเอสเอ็มอีที่ไม่เคยใช้ MarTech อันดับที่ 1 คือ ไม่รู้จักเครื่องมือมาก่อน รองลงมา คือ เครื่องมือ มีราคาแพงและใช้เงินลงทุนสูง และสุดท้าย คือกังวลถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้ เอสเอ็มอี มีความคาดหวังในการใช้ MarTech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงถึง 59% รองลงมา คือ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน 35% นายพิสิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากการศึกษาในกลุ่มเอสเอ็มอีแล้ว ยังมีการศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน MarTech ทั้งหมด 16 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 43.75% และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ MarTech 56.25% จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า MarTech มีประโยชน์ต่อเอสเอ็มอีเป็นอย่างมาก โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด 2. การลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้งานเร็วขึ้น และลดความผิดพลาดจาก Human Error 3. การพัฒนาธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มการลงทุนขยายธุรกิจ 4. การสร้างระบบการทำงานให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ MarTech จะช่วยเชื่อม Customer Journey ของลูกค้าในจุดต่างๆ ที่เราสามารถเจอลูกค้าได้ เพียงแค่ต้องรู้ว่าลูกค้าอยู่ในขั้นไหนของ Journey

นายธนิสร กิตติกรกนกชัย นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการเดินทางบนเส้นทางการตลาดของลูกค้าหลักๆ มีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ Aware สร้างการรับรู้ถึงสินค้าและบริการ Appeal ดึงดูดความสนใจจนอยากทำความรู้จัก Ask นำเสนอคำตอบของคำถามเพื่อให้ตัดสินใจ Act ตัดสินใจซื้อ และ Advocate แนะนำให้เกิดการบอกต่อ แต่ละจุดสามารถนำมา MarTech Tools มาใช้ประกอบการทำการตลาดได้ตามความสามารถของแต่ละเครื่องมือ ในขั้นแรก Aware สามารถนำมาสร้าง Ads Automation เช่น Meta Business Suite ในการจัดการ Facebook และ Instagram เพื่อสร้างการรับรู้ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น  พร้อมด้วยการใช้คอนเทนต์ และการสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์  อย่าง Tellscore ที่สามารถช่วยคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงตามต้องการของแบรนด์ได้ และ Readyplanet ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ ขั้นถัดไป คือ Appeal ที่ใช้เครื่องมือเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ทั้งจากคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ผ่าน Chat GPT หรือ Canva รวมถึงการใช้ Mandala AI ในการเป็น Social Listening ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

เมื่อลูกค้ามีความสนใจจะเกิดการถามหาข้อมูลในขั้น Ask การมีแชทบอทเข้ามาจะช่วยตอบคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะช่วยทุ่นแรงในการทำงานได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น ZWIZ.AI ที่จะคอยตอบคำถามของลูกค้าพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล และ PAM ที่จะคอยดูและจัดกลุ่มลูกค้าทำให้รู้ว่าลูกค้าเป็นใครบ้าง เมื่อลูกค้าได้ไขข้อสงสัยจากการสอบถามแล้วก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการซื้อในขั้น Act ซึ่งจะมีการจัดการซื้อขายอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อย่างเช่น เทพshop ที่รวมโซเชียลมีเดียไว้ด้วยกัน เพื่อการตอบแชทลูกค้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมา หรือ page365 ที่ช่วยบริหารจัดการออเดอร์และเอกสารการซื้อขายต่างๆ และ 2C2P ที่ช่วยให้การชำระเงินออนไลน์สะดวกมากยิ่งขึ้น และสุดท้าย เมื่อการซื้อขายเรียบร้อยก็จะมีการบอกต่อสินค้าหรือบริการของเราให้ผู้อื่นรับรู้ หรือ Advocate โดยวิเคราะห์และเก็บข้อมูล กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อหรือซื้อซ้ำ ผ่านการส่งอีเมลโดย Taximail หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ Zoho หรือเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมเก็บแต้มผ่าน Line OA ด้วย Line Reward Card โดย CMMU มุ่งหวังให้การศึกษาในครั้งนี้จะช่วยให้ MarTech เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเลือกเครื่องมือ MarTech มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงได้สรุปออกมาเป็นกลยุทธ์ 4R for Revolution เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือก MarTech มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·    Review Your Business: สำรวจธุรกิจของตนเองเพื่อให้ทราบถึงปัญหา (Pain Point)
และความจำเป็นในการใช้
MarTech เปรียบเสมือนเป็นการวินิจฉัยโรค ถ้าวิเคราะห์
ได้ตรงจุด ก็สามารถรักษาได้ถูกต้อง

·    Research Right Tools: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพื่อให้แก้ปัญหา
ที่วิเคราะห์ออกมาให้ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด และควรเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
ไม่ซับซ้อน

·    Ready Resources (Human & Budget): เตรียมความพร้อมทั้งในด้านทีมงาน
ที่มีความสามารถและเข้าใจการใช้เครื่องมือ
MarTech เพื่อทำให้การใช้เครื่องมือ
เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุด และในด้านงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ

ในช่วงที่กำลัง Transform ธุรกิจ

·    Run a Product Demo: ทดลองใช้งานเครื่องมือเพื่อดูความเหมาะสมในการใช้งาน ตรวจสอบดูระหว่างทดลองใช้ว่าเครื่องมือที่หยิบมาเหมาะกับบริบทขององค์กรมากน้อยเพียงใด ก่อนนำมาใช้งานจริง

ทั้งนี้ การรายงานเทรนด์การตลาดใหม่ หัวข้อวิจัย “ปฏิวัติการตลาดเอสเอ็มอีไทย ทะยานไกลด้วย MarTech Tools” โดย ซีเอ็มเอ็มยู ยังได้รับเกียรติจากผู้คร่ำหวอดในวงการ MarTech ได้แก่ คุณวนะชัย รัศมีพลังสันติ Head of Mandala Academy, Ocean Sky Network Co., Ltd. คุณเอกพจน์ ชูเดช Marketing Consultant, Zoho Corporation คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาดและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) คุณวิน สิงห์พัฒนากุล CEO: Chocolate Ville & Sushi Express Thailand Co-Founder Livinginsider & Isaara Liveboard และ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการถอดรหัสการตลาดยุค MarTech และ การนำ MarTech ไปใช้ในเอสเอ็มอีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก MKcmmu (https://www.facebook.com/mkcmmu) นายธนิสร กล่าวสรุป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวพีอาร์

เมตาเวิลด์ เอเชีย จับมือ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งทูตการกีฬาและทูตการท่องเที่ยว 77 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร article
CMMU ชี้เป้า 7 ความเชี่ยวชาญที่ “สายบริหาร – ตลาด” ต้องการตัวเพิ่มครึ่งท้ายปี 66 เดินหน้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อคนรักความก้าวหน้า พร้อมเตรียมเปิดประสบการณ์ เรียนแบบอัปเลเวลในงาน CMMU Open House อยากต่อ ป.โท ต้องห้ามพลาด! article
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง TAN เตรียมขายไอพีโอไม่เกิน 77.5 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูจุดเด่นผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นลักซ์ชัวรีระดับภูมิภาค รับเทรนด์เติบโตทั่วโลก article
พบกับโปรโมชั่น “ไวน์ดาวน์ แอนด์ ดิสคัฟเวอร์” ที่ ทเวนตี้ แอน วัน กับไวน์ออร์แกนิค 3 ชนิด พร้อมเมนูทาปาส ในราคาเพียง 799++ บาท article
ยูนิโคล่ ชูสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เป็นสาขาต้นแบบของการดำเนินธุรกิจ นำร่องความสัมพันธ์อันดีกว่า 12 ปี กับเซ็นทรัลพัฒนา ก่อนต่อยอดขยายร้านยูนิโคล่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ article
“อุดมคติ” จุดกำเนิด “เบียร์ในฝัน” กับพื้นที่ของนักสร้างสรรค์แบบฉบับเฉพาะตัว article
REDPAPER แง้มเทรนด์อนาคต ถอดสูตรสำเร็จปั้นอาคารสำนักงานโมเดิร์นเอาชนะตลาดแข่งขันสูง เผย 3 กุญแจสำคัญ เทคโนโลยี-นวัตกรรม-บรรยากาศออฟฟิศ พร้อมเคล็ดลับธุรกิจที่มองข้ามไม่ได้ article
กลุ่มดุสิตธานี เดินหน้าขยายธุรกิจ ครอบคลุมบริการทุกประเภท เปิดตัว 2 แบรนด์ใหม่ ‘ดุสิตธานี คอลเลคชั่น’ รับบริหารอสังหาฯ ระดับลักซ์ชูรี พร้อมยกระดับ ‘เดวาราณา-ดุสิต รีทรีตส์’ สร้างนิยามใหม่งานบริการ คาดเปิดตัวในจีน เดือน ต.ค.นี้ article
“พัฒนาอินเตอร์คูล” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตู้แช่เย็นแห่งอนาคต เตรียมขนทัพสินค้าคุณภาพ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. พร้อมมอบส่วนลดสูงสุดถึง 20% วันที่ 20 - 24 กันยายนนี้ เท่านั้น article
Hertz Thailand ฉลองครบรอบ 20 ปี บุกตลาดเสริมทัพรับการท่องเที่ยวคึกคัก เพิ่มรถเช่า 600 คัน ก้าวสู่ผู้นำตลาดรถเช่า article
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผนึกกำลัง ‘ชุมชน-พันธมิตร’ เก็บขยะชายหาด-ปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศทะเลไทยอย่างยั่งยืน article
การสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)” article
1 ปี LTR Visa เครื่องมือสำคัญ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ article
“WICE” ประกาศจัดสรรหุ้นไอพีโอ ‘ETL’ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ Pre-emptive Right ที่ 24.8644:1 กำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิซื้อหุ้น IPO วันที่ 26 กันยายน 66 คาดเข้าเทรด SET ภายในปีนี้ article
ถอดสมการความสำเร็จ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กับ 13 ปีที่ครองใจคนทุก Gen ตอบโจทย์การเป็น ‘ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชน’ พร้อมชวนนักช้อปตบเท้าร่วมฉลองใหญ่ ในแคมเปญ ‘ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU’ #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา article
บอร์ด ‘CV’ ขยายเวลาประเมินการเข้าลงทุนธุรกิจ Landfill ในประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด ย้ำตั้งใจเข้าลงทุนตามเป้าหมาย รุกต่อยอดโครงการพลังงานหมุนเวียนในอนาคต article
‘ซีพีเอฟ’ เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก [5.50 - 5.65]% ต่อปี ชูเครดิตหุ้นกู้ A- คาดเสนอขายประชาชนทั่วไปผ่าน 10 สถาบันการเงินช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2566 article
PPS คว้างานจัดจ้างบริหารและควบคุมโครงการ รพ.รามาฯ มูลค่ารวม 346 ล้านบาท แตกไลน์จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ EV charger article
“ไวไว” ปล่อยหมัดเด็ด ส่งน้องใหม่ “ เส้นญี่ปุ่นไวไว” บะหมี่ก้อนกึ่งสำเร็จรูป รูปแบบญี่ปุ่น ขึ้นสังเวียน เจาะกลุ่ม Home cooking ชิงส่วนแบ่งโค้งสุดท้าย ก่อนปิด Q4 ปี 66 article
เอสพี กรุ๊ป เปิดตัวชุดโซลูชันพลังงานยั่งยืนสำหรับอาคารอัจฉริยะ ที่งาน Nova BUILD Expo 2023 article
ทีทีบี ชวนเอสเอ็มอี ร่วมสัมมนา finbiz industry hack 2023 ติดอาวุธอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน article
แม็คโครต่อยอดความสำเร็จ 34 ปี ส่งหนังโฆษณาขอบคุณลูกค้า ตอกย้ำผู้นำธุรกิจค้าส่งเคียงข้างโชห่วยไทย article
รมว.อุตสาหกรรม เล็งปั้น “ฮาลาลฮับ” ในพื้นที่ SEC เจาะตลาดตะวันออกกลาง สั่งการ สศอ. ชี้เป้าศักยภาพพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม article
เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของบริการทางการเงิน ด้วยการธนาคารแบบ “Hyper Personalised” article
ซัมซุงเอาจริง เปิดแผนรุกหนักเสริมแกร่ง SmartThings Ecosystem หวังสร้างพฤติกรรมคนไทยเชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ภายในบ้านอย่างไร้รอยต่อ พร้อมความสามารถประหยัดค่าไฟขั้นสุดด้วยปลายนิ้ว เร่งเครื่องไตรมาสสุดท้ายตั้งเป้าเพิ่มยอดผู้ใช้ 3.3 ล้านคนภายในปีนี้ article
เดอะ คอฟฟี่ คลับ จัดแข่งขัน The Coffee Club Master Champion 2023 เฟ้นหาสุดยอดบาริสต้า และพนักงานที่มีความเป็นเลิศด้านอาหารพร้อมการบริการ ตอกย้ำสู่การเป็นร้านออลเดย์ไดนิ่งชั้นนำ article
ไทยเวียตเจ็ทกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ เตรียมเพิ่มเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ฯ บินตรงวันละ 3 เที่ยวบิน เริ่ม 12 ต.ค. article
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทในประเทศไทย คว้ารางวัลระดับสูงสุด 5 ดาวแห่งความยั่งยืนจาก ททท. article
สยามคูโบต้า รุก Sport Marketing ดันแคมเปญ “คูโบต้าพันธุ์แกร่ง 2023” มุ่งรักษา Brand Loyalty ตอกย้ำความแข็งแกร่งและทนทาน ผ่านการสร้าง Brand Experience article
The Hope Fair – พร้อมที่จะช๊อปและชิลหรือยัง The Hope Fair – ช่างฝีมือปล่อยของ !
ทีเอ็มบีธนชาต ตอกย้ำความสำเร็จ Ecosystem Play รุกแผนช่วยมนุษย์เงินเดือนปลดหนี้ ผ่านโซลูชันรวบหนี้และสินเชื่อสวัสดิการ พร้อมเดินหน้ายกระดับดิจิทัลแบงก์กิ้งให้คนไทยมีชีวิตดีขึ้นรอบด้าน
มข.มอบนวัตกรรม “ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์” ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย
เดอะ คอฟฟี่ คลับ จัดแข่งขัน The Coffee Club Master Champion 2023 เฟ้นหาสุดยอดบาริสต้า และพนักงานที่มีความเป็นเลิศด้านอาหารพร้อมการบริการ ตอกย้ำสู่การเป็นร้านออลเดย์ไดนิ่งชั้นนำ
อีซูซุสนับสนุนยุวชนทีมชาติไทย เพื่อคว้าชัยในการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติ เป็นปีที่ 17
TRT โชว์ทำกำไรขั้นต้นครึ่งปีแรก 105.98 ล้าน ส่งสัญญาณรายได้ปี 66 ทะลุเป้า 2,314 ล้าน พร้อมพลิกธุรกิจเป็นบวก คว้ากำไรขั้นต้น 18-20%
สวพส. เดินหน้าจับมือภาคเอกชน เตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการเผา และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนพื้นที่สูง
‘SINO’ พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก 20 ก.ย.นี้ รุกสร้างการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ก้าวสู่หนึ่งในผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย เปิดบ้านจัดกิจกรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8
OXY Toddler Set ปกป้องลูกรักจากฝุ่นและภูมิแพ้ ที่นอนเด็กที่ตอบโจทย์แม่ทุกไลฟ์สไตล์
เทรนด์ Self-care มาแรง “มูฟฟาสท์” ตั้งเป้ายอดขายโปรดักต์ Aelova สอดรับเทรนด์ฯ 350 ล้านบาทในปีนี้
สมศ. เผยผลประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 97 เปิดเคสต้นแบบความสำเร็จ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม
คาร์เทียร์เฉลิมฉลองการเปิดบูติกโฉมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ดิ เอ็มโพเรียม โดยผสานแนวคิด The Urban Oasis เข้ากับอัตลักษณ์ของเมซงและความงดงามของศิลปะไทย
อาร์ทีบีฯ ต้อนรับการเปิดตัว iPhone 15 ส่งเคสกันกระแทก 9 รุ่นจากแบรนด์ UNIQ ลุยตลาด พร้อมเปิดตัวฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอยหน้าจอและเลนส์กล้องจากแบรนด์ OPTIX เอาใจสาวกไอโฟนที่ต้องการการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ สะท้อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เศรษฐา 1
ออล อเบ้าท์ บอท รุกตลาดเครื่องดูดฝุ่นครึ่งปีหลัง เปิดตัวแบรนด์ Mister Clean ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น และเครื่องดูดฝุ่นน้องใหม่ล่าสุด แบรนด์คนไทย เพื่อคนไทย
NocNoc เจาะตลาดแม่และเด็กกำลังซื้อสูง ดัน “NocNoc Mom” สินค้าไลฟ์สไตล์ในกลุ่มแม่และเด็กทุก Stage สู่การเป็น “Mom and Baby Destination” แห่งใหม่
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ฝากถึงรัฐบาลใหม่ ผลักดัน Soft Power แบบยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง โดยมืออาชีพ ขับเคลื่อน Content ในเวทีโลก ต่อยอดแบรนด์และโอกาสทางธุรกิจไทย
เอสบี ดีไซน์สแควร์ เผยโฉม “ดิสนีย์ โฮม” คอนเซ็ปท์ สโตร์ แห่งแรกในไทยที่สาขาราชพฤกษ์
โฮมโปร มุ่งสู่ธุรกิจ “สีเขียว” เปิดตัวรถขนส่งไฟฟ้า ตั้งเป้าปี 66 ครบ 10 คัน ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกมาแรง
GARMIN ส่ง VENU 3 ซีรีย์ เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ ชูจุดเด่น จอ AMOLED คมชัด แบตฯ อึด อยู่นานสูงสุด 2 สัปดาห์
56 ปี เบทาโกร ตอกย้ำการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
ซูซูกิ มุ่งมั่นขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาส จับมือพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ตอบแทนคนไทยและสังคมไทย ลงพื้นที่สร้างประโยชน์เพื่อคนไร้บ้าน พร้อมขนรถส่งความสุข SUZUKI CARRY ร่วมทำกิจกรรมดี
วิ่งสู่อนาคต ด้วยก้าวย่างที่เบาที่สุด กับ ADIZERO ADIOS PRO EVO 1 จากอาดิดาส
“เดอะ คิว เอส อาร์ ออฟ เอเชีย” เปิด “KFC Green Store” จับมือ กฟผ. เปิดหน้าร้านตั้งสถานีชาร์จ “EleX by EGAT” ให้บริการผู้ใช้ EV
อะโดบีเปิดตัวโมเดลและเว็ปแอป Firefly Generative AI ใหม่ ผสานรวม Firefly เข้ากับ Creative Cloud และ Adobe Express
“คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน” งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก สู่กรุงเทพฯ ยิ่งใหญ่ และโดดเด่นกว่าปีที่แล้ว ด้วยสินค้า นวัตกรรม และเครือข่ายธุรกิจความงามที่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมความงามไว้มากที่สุด
ครั้งแรก ที่ ศิริราช นำกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ด้วยความบันเทิงผ่านคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ ใน “แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย รอบการกุศล : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”
TEI สานพลังสังคม จัดการฐานทรัพยากรสู่ความยั่งยืน
บ้านปู รุดปั้นผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ “ผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ” เตรียมพร้อมสู่ทศวรรษใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
ฉลองครบรอบ 16 ปี BEST Inc. (เบสท์ อินช) มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง
ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ลุยปลูกป่าตามแนวชายฝั่งกว่า 20,000 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
ตอบโจทย์วัยรุ่นยุคใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ว.นานาชาติ มธบ. จับมือ ม.ดังเกาหลี เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาเกาหลี 2+2 เรียนทั้งที่ไทย-เกาหลี พร้อมรับปริญญา 2 ใบ -หนุนเรียนซัมเมอร์ ณ แดนกิมจิ ฟรี !!!
MGC-ASIA รุกธุรกิจบริการหลังการขาย ดันรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด ลุยเปิด ‘Tesla Approved Body Shop’ (TAB) ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ไฟฟ้า TESLA อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียว
กรมวิชาการเกษตร โชว์มันเทศพันธุ์ใหม่ “กวก. พิจิตร 3” ผลผลิตสูง หัวใหญ่ตอบโจทย์ตลาด รสชาติถูกใจผู้บริโภค
‘VRANDA’ ขานรับเทรนด์บ้านพักตากอากาศภูเก็ตบูม เตรียมพรีเซลล์โครงการใหม่ “Veranda Villas & Suites – Phuket” แลนด์มาร์กระดับลักซ์ชัวรี่ แหลมพันวา-อ่าวยน มูลค่าโครงการรวม 850 ล้านบาท
นักรีวิวระดับท็อปยก Odyssey OLED G9 ขึ้นแท่นเป็น “Editors’ Choice” และ “Top pick”
‘Token X’ ปลื้มกระแสตอบรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ‘RealX’ คึกคัก เตรียมเปิดตัวโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในคาร์บอนเครดิต รับเทรนด์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโต พร้อมดัน ‘Token X Application’ เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการลงทุนแห่งอนาคตสำหรับทุกคน
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘บมจ.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ หรือ ETL’ เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 171.87 ล้านหุ้น เร่งระดมทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้า เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนาคต
‘ซีพี ออลล์’ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 รุ่น เรทติ้ง A+ ดอกเบี้ย [3.55-4.40]% ต่อปี เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ CPALL23OA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และประชาชนทั่วไป คาดเปิดจอง 9-11 และ 26-30 ตุลาคม 2566
ทีทีบี จัดงาน “ttb reserve exclusive forum : กลยุทธ์การสร้างทีมขายมืออาชีพ” เสริมวิสัยทัศน์ผู้นำธุรกิจ พัฒนาองค์ความรู้ ชูโซลูชันครบวงจร ลดภาระงานบริหารบุคลากร
กลับมาอีกครั้ง! Taiwan Travel Fair 2023 พบกับ “บอย-ปกรณ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวแบบ Exclusive! article
“สยามคูโบต้า” จับมือ “หนองคาย” เดินหน้าสร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission ขยายความรู้นวัตกรรมเกษตรทดแทนการเผา มุ่งมั่นสร้างโลกเกษตรที่ยั่งยืน
2 ยักษ์ใหญ่ ผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าโลก ประกาศความร่วมมือ ปักหมุด 3 ซีรี่ส์ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแห่งอาเซียน article
Meat and Livestock Australia (MLA) เปิดประสบการณ์ความอร่อย จัดกิจกรรม Aussie Beef Mates 6 Hands Experience ในโครงการ Aussie Meat Academy โดยได้รับเกียรติจาก 3 เชฟชื่อดังจาก Aussie Beef Mates ร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษ ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านคุณภาพและรสชาติ
อีริคสันนำนวัตกรรม 5G ล่าสุด มาจัดแสดงที่งาน Imagine Live Thailand 2023
CP AXTRA เตรียมเผยโฉมรูปแบบใหม่ “Hybrid Wholesale” โชว์จุดแข็ง “แม็คโคร-โลตัสมอลล์” สร้างปรากฎการณ์สะเทือนวงการค้าส่งไทย
“กรุงไทย” โชว์นวัตกรรมการเงินดิจิทัล ในงาน BOT Bangkok Digital Finance Conference 2023
มาสด้ามอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี เชิดชูดีลเลอร์ที่มีผลงานเป็นเลิศ สร้างแบรนด์จนมัดใจลูกค้า
‘ธนจิรา กรุ๊ปฯ หรือ TAN’ โชว์ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญการบริหารแบรนด์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นลักซ์ชัวรีระดับโลก เตรียมขยายพอร์ตสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รุกตลาดระดับภูมิภาค รับเทรนด์การเติบโต
APCO เร่งปั๊มยอดขายย้อนวัย มะเร็ง HIV/AIDS ตอกย้ำเป้าหมายรายได้โต 30% รักษาอัตรากำไรขั้นต้น 80%
finbiz by ttb แนะ 9 เคล็ดลับให้ธุรกิจพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างยั่งยืน
‘ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์’ ดึงกลุ่ม HNWI บูมท่องเที่ยวทะเลภูเก็ต หนุนเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจไทย จัดเต็มไฮไลท์ปี ’67 หวังดึงนักธุรกิจจากทั่วโลกร่วม "Thailand Yachting Conference" และ พิธีมอบรางวัล "Robb Report Best of the Best Y
Thailand Influencer Awards 2023 (TIA) งานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี สร้างพลังบวกใหม่ เชื่อมช่องว่างระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริง เปิดพื้นที่ให้แฟนๆ ได้พบปะอินฟลูเอนเซอร์คนโปรด article
“เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย” และ “ช้อปปี้” ฉลองครบรอบ 5 ปี “Disney Funtastic Bazaar” พร้อมต้อนรับการกลับมาของ “Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี” ยกขบวนพาเหรดสินค้าลิขสิทธิ์ดิสนีย์เอาใจนักช้อป พร้อมกิจกรรมทั้งออนกราวด์และออนไลน์
CMMU แนะภาคธุรกิจยังต้องตั้งรับกับปรากฏการณ์วูก้าเวิลด์ ชี้ผู้บริหารต้องปรับ 3 บทบาทคาแรคเตอร์เพื่อสร้างทางรอด “เป็นผู้นำเชิงปฏิรูป – ปฏิรูปความรู้ พัฒนาคน - สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีเอกภาพ” พร้อมจัดหลักสูตร Expert Generalist ช่วยรับมือความผันผวน
อินฟลูเอนเซอร์ขานรับ ThailandCONNEX แพลตฟอร์มพันธุ์ไทย พลิกฟื้นอุตฯ ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมภารกิจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 4 ‘ทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา’ อย่างยั่งยืน
สคส. เร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลรั่วไหลจากระบบ Mobile PBX ที่พัฒนาโดย บริษัท ไอซอฟเทล และให้บริการโดย เอดับบลิวเอ็น
‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ ปิดการขายหุ้นกู้ 4 รุ่น รวม 15,000 ล้านบาท เผยได้รับความสนใจล้นหลามสะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนต่อศักยภาพของบริษัท พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกกับเป้าหมายขยายสู่ระดับภูมิภาค
เสื้อวิ่ง ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023 ไอเทมเด็ดที่นักวิ่งห้ามพลาด! ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% การใส่สีสีที่ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้าอันดับสูงสุดจากรางวัล Institutional Investor Corporate ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia
ทีทีบี เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “My Tax” บนแอป ttb touch ผู้ช่วยบริหารจัดการเรื่องลดหย่อนภาษี พร้อมจัดแคมเปญพิเศษแผนลดหย่อนภาษีสำหรับลูกค้าบัญชีเงินเดือน ทีทีบี ครบคุ้มทั้งประกันและกองทุน
อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมแชร์ประสบการณ์เส้นทางสู่ความสำเร็จ ในงาน Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี
เคซีจี ทุ่มงบกว่า 5 ลบ. เปิดตัวแคมเปญ “เจนี้ดีต่อใจ” รับเทศกาลเจปี 66 ชูไฮไลท์รับสิทธิ์บินลัดฟ้า ไหว้พระเสริมกำลังใจ ในทริปมาเก๊ากับ หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา พร้อมเปิดมิติใหม่ของเมนูเจในสไตล์ตะวันตก ด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ในเครือเคซีจี
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” ประสบความสำเร็จจองซื้อ ICO เตรียมเข้าเทรดในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล TDX ในเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Bitkub 25 ก.ย. 66 นี้
กองทรัสต์ LHHOTEL ลงทุนเพิ่มเติม 2 ทรัพย์สินใหม่ศักยภาพสูง ‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา’ และ ‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา’ กระจายการลงทุนสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ดันมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์โตเท่าตัว
Core Banking Transformation กับ 9 หลักคิด ชุบชีวิตแต้มต่อธนาคาร
SABINA ปังไม่หยุด ! คว้ารางวัลแบรนด์ยอดขายโดดเด่นในงาน LazMall BFF 2023 ครองตำแหน่งแบรนด์ไทยยืนหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจระดับภูมิภาค
Jubilee ย้ำชัดกระแสเพชรสังเคราะห์ ไม่ใช่ปัจจัยหลักฉุดราคาเพชรแท้ ชี้ตลาดคนละกลุ่ม แค่ทางเลือกเรื่องความสวยงาม แต่ไม่ตอบโจทย์การลงทุนdot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3