ธุรกิจแฟรนไชส์ พิชิต วิกฤติโควิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”
dot dot
ธุรกิจแฟรนไชส์ พิชิต วิกฤติโควิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

ธุรกิจแฟรนไชส์ พิชิต วิกฤติโควิด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วิกฤติโควิด -19 ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในเรื่องของ การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกระดับ  การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องหาทางช่วยเหลือและให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูล ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 3 ระลอกที่ผ่านมา มีประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบด้านต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งนโยบายจาก คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำธุรกิจแฟรนไชส์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ และผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์ไปสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้เป็นจำนวนมาก

#ไม่พลาด_คลิบ_ข่าวสาร_และความบันเทิง ได้ทุกช่องทาง

เว็บไซต์ รวมคลิบ ข่าวสารและความบันเทิง

http://www.intvthai.com

ช่องยูทูป INTV Thai รวมคลิบข่าวสาร ความบันเทิง

https://www.youtube.com/channel/UCpngK3GfIscX1MQrq_VUWeg...

FB Fanpage : ตลาดวิเคราะห์ news รวมข่าวสารและความบันเทิง

https://www.facebook.com/taladvikraonews

FB Fanpage : INTV Channel รวมคลิบข่าวสารและความบันเทิง

https://www.facebook.com/intvchannelonline

 

สิ่งทีสำคัญในสถานการณ์เช่นนี้ คือ การส่งกำลังใจและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์จากธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ เพื่อให้มีผู้สนใจประกอบธุรกิจและเกิดธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงร่วมมือกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564’ หรือ งาน ‘Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและที่รู้จักของคนทั่วไป รวมทั้ง มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน เข้ารับรางวัลฯ ดังกล่าว โดยธุรกิจฯ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย รวมถึง สิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสิทธิพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร

โดยในงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลจากปีที่แล้ว ได้มาให้ข้อมูล เทคนิค เคล็ดลับ ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคในการทำธุรกิจช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ทุกฝ่ายต้องใช้ความพยายามมากกว่าในสถานการณ์ปกติ

คุณชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  แบรนด์สินค้า The Pizza Company ที่กวาดรางวัลมาถึง 3 รางวัลคือ สุดยอดแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม (BEST LARGE FRANCHISE), สุดยอดแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม (BEST FOOD FRANCHISE) และ              สุดยอดแฟรนไชส์ไทย (FRANCHISE OF THE YEAR) ประจำปี 2563 ได้มาชวนคิดชวนคุยในเรื่อง    ตลาดแฟรนไชส์ไทย ในยุคหลังโควิด-19  ว่าวิกฤติโควิด ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทั้งด้านผู้บริโภคและผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง โดยให้ข้อมูลจากที่ได้เก็บข้อมูลมาในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริโภคพบว่าได้มีการปรับพฤติกรรมมาเป็นการสั่งสินค้า Delivery และเน้นในเรื่องของความสะอาดถูกสุขลักษณะ Food Safety ที่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือสัมผัสน้อยที่สุด  Zero Touch และปรับเป็นแนวการทำอาหารทานเองที่บ้าน Home Dining ซึ่งผู้ประกอบการเมื่อเข้าใจพฤติกรรมทีเปลี่ยนไปแล้วนี้ ก็ต้องนำมาปรับการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค เช่นเราต้องพิจารณาในเรื่องการลดขนาดของทุกอย่าง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น  จำนวน  ปริมาณ ขนาดของpackaging ตลอดจนการเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาด  Sanitization ของกระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ การจัดส่งจนถึงมือลูกค้า และเรื่องของการลดต้นทุนผลิต ถ้าใช้วัตถุดิบในประเทศได้ Local sourcing ก็จะช่วยให้เราอยู่รอด  ที่สำคัญในเรื่องของ  Branding ก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอในช่วงของ โควิด-19 ที่ทำให้เราต้อง Social Distancing แต่เราต้องสื่อสารออกมาถึงผู้บริโภคให้บ่อยขึ้น เพื่อให้รู้ว่าเรายังคงอยู่ ไม่เฉพาะแต่กับลูกค้าเท่านั้น กับพนักงานในองค์กร เราก็ต้องรักษาไว้ด้วย  เรามีการพัฒนาสื่อสารฝึกอบรมผ่านเทคโนโลยี  E-learning  หรือ E-meeting ให้ทุกฝ่ายรู้สึกได้ว่า เรายัง connect กันตลอดเวลา โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้ปรับวางกลยุทธ์ ไว้ “5 กลุยุทธ์ เราต้องรอด  คือ 1) วางแผนทางการเงิน กระแสเงินสดสำคัญมากในการบริหารจัดการ ต้องพิจารณารอบด้านทั้งด้านต้นทุนสินค้า ค่าแรง ค่าการตลาด ค่าเช่า และจะวางแผนเพิ่มยอดขายอย่างไร 2) ปรับลด / เพิ่มคน ในบางสาขา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความสมดุลย์ในการให้บริการ  3) ปรับรูปแบบในการให้บริการ เช่นลดพื้นที่การบริโภคในร้าน เพิ่มการ Delivery และรับออเดอร์ทางออนไลน์มากขึ้น 4) สร้าง Brand ให้มีความยั่งยืน ผลิตสินค้าให้เหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม เพื่อตอกย้ำการรับรู้  สุดท้ายคือเรื่อง Togetherness การพึ่งพาอาศัยกัน การแบ่งปันข้อมูล เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  เป็น 5 กลยุทธ์ เราต้องรอด ที่ทาง เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้แบ่งปันกันในครั้งนี้

ในช่วงเสวนาพูดคุยในหัวข้อ ปรับ เปลี่ยน ประยุกต์ แฟรนไชส์ในยุคดิจิทัล โดย คุณการัญญา จารุธาณินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.โอ.พี.สยามโกลเด้น ฟรุ๊ต จำกัด แบรนด์สินค้า Mango Mania เจ้าของรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม (BEST EXPORT FRANCHISE) ประจำปี 2563  และคุณภคมน สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด แบรนด์สินค้า DORO เจ้าของรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม (BEST MEDIUM FRANCHISE) ประจำปี 2563  ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจัดการองค์กรไว้อย่างน่าสนใจ

สำหรับ Mango Mania เป็นผลิตภัณฑ์สมูทตี้จากผลไม้มะม่วง มี 80 สาขาทั่วประเทศที่เน้นกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ เช่น เชียงใหม่ พัทยา สมุย ภูเก็ต เป็นตัน   คุณการัญญาเล่าว่า เมื่อเกิดวิกฤติโควิค-19 เราเจอผลกระทบเต็มๆ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในประเทศหายไป 70%   ทำให้เราต้องปรับการให้บริการเป็น Delivery มากขึ้น และเพิ่มเมนูให้หลากหลาย ปรับขนาดของเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ใช้เวลาในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตมากขึ้น เช่นการทำ R&D เพื่อยืดอายุวัตถุดิบและการเก็บรักษาเป็นแช่แข็งเพราะวัตถุดิบของเราเป็นผลไม้สด ทำการปรับปรุงด้านบริหารจัดการ นำเอาเทคโนโลยี และระบบเข้ามาใช้ทั้งด้านการเก็บข้อมูล การจัดการด้านต้นทุน ระบบ Inventory  แรงงาน การตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบเทคโนโลยีที่เราใช้ช่วยเราได้มาก ตัวอย่างเช่น ช่วงที่เราไปเปิดสาขา ที่เวียดนาม ระบบที่เราพัฒนาช่วยให้เราสามารถเช็คและตรวจสอบยอดขาย เก็บข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคย เอามาวิเคราะห์ ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการและจัดการได้อย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์  

  ปัจจุบันเราปรับตัวมุ่งการทำตลาดไปต่างประเทศเป็นหลัก  เพราะจุดแข็งของเราคือลูกค้าชาวต่างชาติ ที่รู้จักสินค้าเราอย่างดี  วิกฤติโควิด ช่วยให้เรามีโฟกัสมากขึ้นที่จะเน้นการทำการตลาดส่งออกไปต่างประเทศ เป้าหมายคือ ฮ่องกง อินเดีย แคนาดา บาฮามัส โดยใช้กลยุทธ์ไปจับมือกับพันธมิตรในพื้นที่ เป็น Master Franchise ที่จะช่วยเรากระจายช่องทางการจำหน่ายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เมื่อปีที่แล้ว เราได้รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม (BEST EXPORT FRANCHISE) ประจำปี 2563  และในปีนี้ ทาง Mango Mania ตั้งใจจะไปชิงรางวัลประกวดแฟรนไชส์ ที่ประเทศอินเดีย การัญญา กล่าวทิ้งท้าย  นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของ Mango Mania  ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่พร้อมสู่เวทีสากลอีกราย

ด้านแบรนด์ DORO กาแฟที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 30 ปี ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจากการเป็นผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดกาแฟ จัดจำหน่ายเครื่องชงกาแฟ  พัฒนามาเป็นร้านกาแฟที่วางตำแหน่งตนเองว่าคือ Everyday Coffee มี 100 กว่าสาขาหลากหลายสถานที่ อาทิ ในสถานีบริการน้ำมัน โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเจริญเติบโตจนมาถึงรุ่นทายาทผู้บริหารคนเก่ง คุณภคมน สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด เล่าถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในช่วงวิกฤติโควิด-19 ว่า จนถึงปัจจุบันเรายังไม่ได้มีการปิดสาขา เพราะว่าเราเป็นร้านกาแฟขนาดเล็กและไม่มีสาขาในห้างสรรพสินค้า เพียงแต่เราต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ทั้งกับผู้บริโภค และ พันธมิตรของเรา  ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพและสุขอนามัยในร้าน ซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงลูกค้าของเราที่จะได้รับบริการอย่างถูกสุขลักษณะ  และมีการสื่อสารให้กับ Franchisee เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน   หลังร้านเราก็ต้องทำการควบคุมสต๊อก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และแรงงาน เรา upgrade ระบบการจัดการคลังสินค้า การจัดการวัตถุดิบ ทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในด้านการจัดส่งและจัดเก็บเพื่อควบคุมปริมาณให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

ภคมน ยังเพิ่มเติมอีกว่า ช่วงโควิด ทำให้เราได้มีเวลาพัฒนาระบบ CRM เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าในระบบสมาชิกได้อย่างดี ช่วยให้เราวางแผนเรื่องการส่งเสริมการขายให้ตรงกลุ่มมากขึ้น เช่นเราจะรักษากลุ่มลูกค้าอื่นๆ เพื่อให้อยู่กับเราอย่างไร เราต้องคิดสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม  เราจึงมีโปรโมชั่นโกโก้ สำหรับคนที่ไม่ดื่มกาแฟ ขึ้นมา  มีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรม เช่นลูกค้ากลุ่มอาคารสำนักงานจะมาทุกวัน ซื้อไม่เยอะ แต่กลุ่มโรงพยาบาลที่มาเยี่ยมคนไข้ซื้อเยอะโดยฉพาะขนมเบเกอรี่ เพราะซื้อไปฝากกัน เราก็ต้องมาคิดเรื่องการบริหารจัดการปรับขนาด packaging ให้เหมาะสม เน้นการทำ Delivery มากขึ้นและเรามี platform ใน Shoppy เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งด้วย  ถึงแม้ว่าหลายธุรกิจจะประสบปัญหาแต่ของเราเมื่อต้นปีนี้ เราขยายสาขาไปได้ถึง 10 สาขา ในสถานีบริการน้ำมัน โดยเราเน้นในเรื่องการทำธุรกิจให้มีกำไรและมีความยั่งยืน

โดยผู้บริหารเจ้าของแฟรนไชส์ ทั้งสองแบรนด์ ต่างก็แนะนำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้มากขึ้น และสนับสนุนให้เข้าสมัครประกวดรางวัล Thailand Franchise Award เพราะเป็นการช่วยให้เราได้ทบทวนธุรกิจ พัฒนาจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนมีทีมที่ปรึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้รางวัลในปีนี้ ก็ถือว่าเราได้ใช้เวลานี้ในการพัฒนาธุรกิจตัวเอง ทบทวนกระบวนการขั้นตอนต่างๆของเราให้ได้มาตรฐาน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป.

 
 
 
 
 
 
 

 
ความรู้ทั่วไป

หยุดชอปปิงไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการชอปปิง
โรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ภัยเงียบอันตรายที่พร้อมคร่าชีวิต
คนกรุงเทพฯ ติดอันดับโลก “Work ไร้ Balance” แพทย์ รพ.วิมุต ชี้ ระวังเป็น "ภาวะสมองล้า" ไม่รู้ตัว! แนะหยุดโหมงาน-ปรับพฤติกรรมด่วน ก่อนเสี่ยงโรคอีกเพียบ
“เครียดลงกระเพาะ” โรคฮิตที่อย่ามองข้ามความเครียด คือ จุดเริ่มต้นของโรคร้าย
เลี้ยงลูกตามใจ ไม่เคยขัดใจ เด็กอาจเสี่ยงเป็น”ฮ่องเต้ซินโดรม”
ถ่ายเป็นเลือด เจ็บปวดทรมาน ติ่งเนื้อยื่นออกมาบริเวณรูทวาร “ริดสีดวงทวาร” โรคฮิตที่หลายคนหวาดผวา
ผู้ปกครองหมั่นสังเกต! "โรคตาขี้เกียจ" ภาวะมองเห็นไม่ชัดที่พบบ่อยในเด็ก แพทย์ รพ. วิมุต ชี้ รู้ไว-รักษาได้ พ่อแม่รีบเช็กอาการเสี่ยง ก่อนรักษาไม่หาย
โรคไบโพลาร์ รับมือได้ไม่ยาก หากเข้าใจ
ภัยเงียบจากอุตสาหกรรมแร่ใยหิน อันตรายถึงชีวิต
แรนซั่มแวร์คืออะไร? ทำความเข้าใจการโจมตี และกลยุทธ์การป้องกันสำหรับองค์กรจาก Synology
ไม่ได้ไม่รัก แต่รักไม่ได้ “โรคกลัวความรัก” ภาวะกลัวถึงขั้นตัวสั่น หายใจติดขัด แพทย์ รพ. วิมุต ชี้ ปรึกษาแพทย์ก็หายได้ ก่อนรุนแรงจนรบกวนการใช้ชีวิต
ถ้าจะลดน้ำหนัก รู้จัก ฮอร์โมนหิว-อิ่ม หรือยัง ? โดย รศ.พญ.อภัสนี บุญญาวรกุล อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลดบวมน้ำเหลืองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องบำบัดแรงดันลบ
‘จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร’ เพื่อนตัวจิ๋วที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แพทย์ รพ. วิมุต แนะ รักษาสมดุลจุลินทรีย์ให้ดีก่อนล้มป่วย
หยุด! “โรคสายตาขี้เกียจ” ในเด็ก บันไดแรกก่อนสู่วัยเรียน
"ไข้เลือดออก" ครองแชมป์อันดับ 1 โรคระบาดในไทยปี 66 สูง 3 เท่า มีโอกาสเป็นซ้ำได้
finbiz by ttb แนะจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” คู่มือนำธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ปัญหาลูกกินยากแก้ได้ด้วยการฝึกวินัยการกิน
‘โรคกระดูกพรุน’ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม แพทย์ รพ.วิมุต แนะ ‘ออกกำลังกาย-กินอาหารมีประโยชน์’ พร้อมตรวจคัดกรองก่อนกระดูกบางหรือพรุนจนเกิดอันตราย
มะเร็งเต้านม: ภัยร้ายที่สามารถเอาชนะได้
วิธีสร้างธุรกิจให้เติบโต ฉบับปี 2566
เช็กลิสต์ 10 ข้อที่ควรรู้ก่อนทำศัลยกรรมดึงหน้า
โรคที่ผู้ชายห้ามมองข้าม! "ต่อมลูกหมากโต" ภัยร้ายที่บั่นทอนการใช้ชีวิตของชายสูงวัย แพทย์ รพ. วิมุต เตือน เป็นแล้วรีบรักษาก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อน
เปิดเส้นทางพัฒนาชุมชนปากพูนสู่หมุดหมายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผ่านเทศกาล “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย”
ไล่จับ!! 6 ภาวะโรคไทรอยด์ที่พบบ่อย ให้ทัน ‘ก่อนเป็นพิษ’ แม้ช้าเพียงนิด อาจเสี่ยง‘หัวใจวาย’
แพทย์ รพ.วิมุต แนะ ลดด่วน! สาวเมืองกรุงอ้วนลงพุงกว่า 60% เผยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าชายเกือบเท่าตัว
หูตึง ภัยเงียบ เสี่ยงสมองเสื่อม หมอจุฬาฯ ร่วมกับทุนวิจัยรัฐบาลอังกฤษ จัดให้ความรู้นิทรรศการ “บ้านนก” ครั้งแรกในไทย
ไทรอยด์เป็นพิษ อย่าคิดว่าไกลตัว แพทย์ชี้ใครๆ ก็เป็นได้ พร้อมเผยอาการเสี่ยงก่อนสาย
ไม่ประมาท อาการ Long Covid ทำร้ายสุขภาพ แนะนำทานสมุนไพร ฟื้นฟูร่างกายหลังจากติดเชื้อ
การพัฒนาพี้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะแบบ TOD ต่างกับ TAD อย่างไร
ไขข้อสงสัย “ภาวะมีบุตรยาก” และวิธีเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ด้วย “IVF”
รู้ให้รอบก่อนทำ ศัลยกรรมปาก ศัลยกรรมริมฝีปาก แบ่งได้ออกเป็นกี่แบบ
รู้ทันทุกอาการและสาเหตุ “โรคไต” ตัดวงจรโรคร้าย ก่อนสายเกินไป
ถอดรหัสวิธีเด็ด เคล็ดลดความอ้วน สูตรสำเร็จ จาก ยันฮี
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ประเดิมฤกษ์ดีลงเสาเอกพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ให้แก่ DKSH (Thailand) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก
SLEEP TEST จับผิดการนอน ก่อนหยุดหายใจขณะหลับ (พร้อมแบบทดสอบออนไลน์)
21 ไอเดีย 21 พื้นที่แห่งความสุข ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
บ้านเก่าอายุมากกว่า 15 ปีควรตรวจอะไรบ้าง
ห่วง! องค์การอนามัยโลกเตือน หูไม่ได้ยิน เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า ย้ำเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิด หมอจุฬาฯ แนะตรวจคัดกรองผู้สูงวัย 50 ปีขึ้นไป และเด็กก่อนวัยเรียนทุกคน
ปลดล็อก!! ข้อสงสัยเสริมหน้าอกหลักหมื่นถึงหลักล้านต่างกันอย่างไร??
เจาะลึกวัคซีนชนิด mRNA กับการสร้างเกราะป้องกันไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์
แบบบ้านฟรีมีที่ไหน? แนะ 4 เรื่องควรรู้หลังได้แบบบ้านฟรี
WFH กับความเสี่ยงของกระดูกสันหลังและต้นคอ บทความ โดย : นพ.ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครธน article
พลิกโฉมสกินแคร์ไทย! วิศวะฯ มธ. เปิดมุมมองสะท้อนบทบาทของวิศวกรเคมี ปรับตัวขานรับ กม. ห้ามใช้ครีมกันแดดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ระบบออโตเมชั่น : ตัวช่วยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจห้างค้าปลีก
โรคแพนิค (Panic Disorder) และ ‘PANIC ATTACK’ ภาวะกังวลที่อันตรายกว่าที่คาดคิด
หน้าฝนมาแล้ว...ภูมิแพ้หลบหน่อย
บอกลาอาการปวดเข่า ปวดข้อ พร้อมบำรุงกระดูกให้แข็งแรงด้วย MEGAMIN Calcium LT+
คุณพ่อคุณแม่ควรรู้วิธีรับมือ 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง
ผลวิจัย หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ธุรกิจบัณฑิตย์ เผย! ฉีดฟิลเลอร์รักษาริ้วรอยรอบดวงตา สามารถเพิ่มความภาคภูมิใจ และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงได้
ผลวิจัย หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ธุรกิจบัณฑิตย์ เผย! ฉีดฟิลเลอร์รักษาริ้วรอยรอบดวงตา สามารถเพิ่มความภาคภูมิใจ และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงได้
แบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหาร…ภัยร้ายของกระเพาะอาหาร
มาสำรวจตัวเองกันหน่อย คุณเป็นโรคนิ้วล็อกอยู่หรือเปล่า
คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้ … ทำอย่างไรไม่ให้เกิด “ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง”
เบาหวานกับโควิด ชีวิตไปทางไหน
มาตรวจเบาหวานกันเถิด
แคลเซียมนั้นสำคัญไฉน !? รู้จักที่มาและความเสี่ยง หากชีวิตนี้ขาดแคลเซียม !!
อยู่บ้านต้องปลอดฝุ่น เพราะไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี ! รู้เท่าทันภัยเงียบที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้แบบไม่รู้ตัว
“วัคซีนภูมิแพ้” ทางเลือกสำหรับคนเป็นภูมิแพ้…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Work from Home อย่างไร ไม่ส่งผลร้ายต่อกระดูกและข้อ
เปิดคู่มือฉีดวัคซีนโควิด-19 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อน-หลัง “เช็คก่อนฉีด” พร้อมวิธีลดความเสี่ยงจาก “ภัยเงียบ” อย่างมั่นใจ
โรคไวรัสโควิด-19 เมื่อต้องรักษาในห้อง ICU รักษาอย่างไร
อาหารน้องหมา-น้องแมวตามช่วงวัย ความใส่ใจของเจ้าของ สู่ความสุขภาพดีของสัตว์เลี้ยง
“RSV” ไวรัสตัวร้าย ป้องกันได้ถ้าไม่อยากให้ลูกป่วย (Respiratory Syncytial Virus)
“ปวดหัว” โรคยอดฮิตใกล้ตัวที่ไม่ควรปล่อยให้เรื้อรัง
ปฏิวัติทุกความเชื่อด้านการบริหารจัดการองค์กร ‘ในโลกเก่า’ โมเดลการบริหารองค์กรยุคใหม่ที่ “มองคนเป็นหัวใจสำคัญ”
ไม่มีโรคภัย = ปัจจัยสร้างความสุข’ ทริคสร้างสุขแบบเวชศาสตร์ครอบครัว
ฟิลิปส์เผยสถิติใหม่ วิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ แนะคนไทยใส่ใจการนอนอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันนอนหลับโลก
ทำความรู้จัก “ไข้หวัดใหญ่” ญาติห่างๆ ของโควิด-19 และ “วัคซีนชนิดเชื้อตาย” ที่มาก่อนกาล
เช็คด่วน! 5 สัญญาณเตือน “เส้นผม-หนังศีรษะ” ของคุณกำลังเริ่มมีปัญหา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแนะตรวจ “ต้อหิน” ปีละ 1 ครั้ง ชี้รู้เร็วรักษาได้ป้องกันไม่ให้ตาบอด
เข้าใจอีกด้านของการลดน้ำหนัก ด้วย “วิธีการผ่าตัด” การรักษาโรคอ้วน ที่ไม่น่ากลัวอย่างคิด
อาการมือเท้าสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ สัญญาณอันตรายใกล้ตัวที่อาจส่งผลต่อชีวิตคุณ
ใช้เครื่อง CPAP แล้วทำไมยังไม่หายง่วง
มุมมอง “ครูเบล” 10 เทคนิคเรียนเก่ง ครูที่เคยได้ 16 ทุน จาก 10ประเทศทั่วโลก
อาการมือเท้าสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ สัญญาณอันตรายใกล้ตัวที่อาจส่งผลต่อชีวิตคุณ
บทเรียนนางงาม จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง: กับทัศนคติ ผู้หญิงอย่าหยุดสวย...ต้องสวยและมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อวาน เคล็ดลับสวยสมมง ฉบับ น้ำตาล – ชลิตา
รู้จัก 4 สารอันตรายใน “ครีมเร่งขาว” ภัยร้ายที่อยู่คู่ค่านิยมความขาวในสังคมไทย
เผยประชากรโลกมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเกือบ 1 พันล้านคน
ไขข้อสงสัย “น้ำมะพร้าว” เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ !? กับผลการศึกษาจริงใน “หนูทดลอง”
ตั้งการ์ดให้พร้อมอยู่เสมอ ด้วย 3 คุณประโยชน์ของกระเทียม สมุนไพรเพื่อสุขภาพตั้งแต่อดีตสู่อนาคต
“มะเร็งในเด็ก” สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเด็กและวัยรุ่น หากตรวจพบเร็ว ช่วยให้มีโอกาสรอดชีวิต
ฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนเกิดจากสาเหตุอะไร แก้ไขอย่างไรได้บ้าง สามารถฉีดสลายฟิลเลอร์ออกได้หรือไม่วันนี้เรามีคำตอบจากคุณหมอต้น นายแพทย์สฤษดิ์ ตันติอภิชาต อาจารย์แพทย์ด้านฟิลเลอร์ ค่ะ
“โรคซึมเศร้า” เกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติ ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจ ทำความเข้าใจและรับมือ เป็นได้ก็รักษาให้หายได้
ดื้อโบ คืออะไร - 0% impurities สำคัญขนาดไหน “รศ.พญ.รังสิมา” ไขข้อข้องใจ และชวนปลุกพลัง “Confidence to be…” ให้หนุ่มสาวยุคใหม่สวยหล่อเป็น “เดอะเบสต์เวอร์ชั่น” ของตัวคุณเอง
เจาะลึก 7 แบบแหวนเพชรสุดฮิต เลือกอย่างไรให้ตรงใจ
ปรับแก้ไขโครงสร้างใบหน้าให้อย่างไร?? ให้ดูละมุน มีมิติ
“ปวดคอ มือชา ปวดร้าวที่แขน” อย่าปล่อยไว้ เสี่ยงเป็น “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท” อันตรายถึงขั้นอัมพฤกษ์อัมพาต
คณะราษฎรโดยจอมพล ป มอบที่ดินให้จุฬาฯ
อย่าคิดว่า “นอนกรน” เป็นเรื่องปกติ อาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อันตรายถึงชีวิต
จัดงานแต่งเล็กๆ ให้เพอร์เฟ็กต์ ทำได้ไม่ยาก!!
“สินบน” ภัยร้ายกระทบธุรกิจไทย –ป.ป.ช. แนะ 8 หลักการป้องกันตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
แนะเคล็ดลับ “ปรับบ้านรับทรัพย์ ตามหลักฮวงจุ้ย” กับหมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา
“ดูดนิ้ว หยิบของเข้าปาก” หากลูกน้อยคุณกำลังอยู่ในวัยนี้ พึงเฝ้าระวัง อาจเสี่ยงเป็นโรคท็อปฮิต “มือ เท้า ปาก” ได้
เกษตรกรแห่ใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย กรมวิชาการเกษตรรุดสร้างเกษตรกรต้นแบบผลิตเองได้ใช้เป็น
กว่าจะถึงวันนี้…โรคโกเช่ร์ หนึ่งในโรคหายาก โมเดลต้นแบบแห่งความหวังของกลุ่มโรคพันธุกรรม LSD ในอนาคต
ศัลยกรรมหน้าอย่างไร ให้ปัง!! ไม่พัง! ไม่โป๊ะ!
รู้หรือไม่ โรคที่มากับหน้าฝนไม่ได้มีแต่ไข้เลือดออก “ชิคุนกุนยา” อีกโรคยอดฮิตที่มากับยุงลายพาหะตัวร้าย
5 เทคนิคเรียนออนไลน์ให้สำเร็จ สนุก และมีประสิทธิภาพ

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3