“ทีวี ไดเร็ค” เดินหน้าทรานส์ฟอร์เมชั่น ปรับโครงสร้างธุรกิจเดิมทั้ง B2C และ B2B บอร์ดอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์” หรือ TVDH
dot dot
“ทีวี ไดเร็ค” เดินหน้าทรานส์ฟอร์เมชั่น ปรับโครงสร้างธุรกิจเดิมทั้ง B2C และ B2B บอร์ดอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์” หรือ TVDH
 

“ทีวี ไดเร็ค” เดินหน้าทรานส์ฟอร์เมชั่น

ปรับโครงสร้างธุรกิจเดิมทั้ง B2C และ B2B

บอร์ดอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์” หรือ TVDH 

 
 

บมจ.ทีวี ไดเร็ค เดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจครั้งใหญ่สู่ซุปเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี บอร์ดบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น “บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์” (TVDH) เพื่อสนับสนุนบริษัทในเครือ เตรียมรุกปรับโครงสร้างธุรกิจ B2B และ B2C และเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ด้าน Blockchain Technology ใช้งบลงทุนรวม 55 ล้านบาท กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่  30 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00 น. (รูปแบบออนไลน์)  เพื่อขออนุมัติมอบอํานาจให้บอร์ดสามารถดําเนินการเพิ่มทุนอีกไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียน เพื่อใช้ลงทุนโครงการต่างๆ 

 
 

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ ชุดใหม่ของ TVD ได้มีมติอนุมัติวาระการประชุมที่สำคัญในหลายประเด็น เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่จะปรับโครงสร้างทรานส์ฟอร์มบริษัทฯ เป็น Super Holdings โดยจะมีทั้งการปรับ เปลี่ยน ลด เพิ่ม ครบทุกรายละเอียด เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและนำบริษัทฯ กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง นอกจากนี้ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVD Holdings PLC (TVDH)  

 
 

 “นอกจากการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้ว บทบาทใหม่ของ TVDH จะมุ่งให้การสนับสนุนทุกบริษัทในเครือทั้งด้านการเงิน การจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการถ่ายโอนอำนาจการบริหารงานในแต่ละบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบการบริหารงานที่มีลักษณะเป็น Modular จะทำให้แต่บริษัทเกิด Agility (ความคล่องตัว) และ Resilience (ความยืดหยุ่น) อย่างไรก็ตาม TVDH ซึ่งเป็นโฮลดิ้งคัมปานียังคงดูแลบริษัทในเครืออย่างใกล้ชิดและพร้อมให้การสนับสนุนตลอดเวลา จึงเชื่อว่าด้วยแนวทางนี้จะทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากขึ้น” นายพงษ์ภาณุ กล่าว

 
 

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD กล่าวว่า จากมติบอร์ดบริษัทฯ ในหลักการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ได้เตรียม Spin Off ธุรกิจ B2C และตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด หรือ TV Direct Co., Ltd. โดยมี บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจการตลาดแบบตรงผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ, ทีวีช้อปปิ้ง และคอลล์เซ็นเตอร์ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด ทั้งระบบการทำงานกลาง ระบบ Live Commerce เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สั้นลง สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงจัดสรรบุคลากรใหม่ให้เกิดความคล่องตัว อย่างไรก็ตามจากการเกิด Disruption ที่มีผลให้จำนวนคนดูทีวีลดลง โดยเฉพาะกลุ่มดาวเทียมและการเกิดคู่แข่งรายใหม่ จึงคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะติดลบลดลง และเข้าสู่จุด Break Even ภายใน
ไตรมาส
3 นี้

 “ตามขั้นตอนของการ Spin Off ธุรกิจ B2C บริษัทใหม่ (บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด) จะต้องทำการซื้อธุรกิจ B2C จาก บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยในส่วนนี้ได้มอบหมายให้บริษัท Capital Advantage ทําการประเมินราคาคาดว่าจะได้ราคาสุดท้ายในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป” นายทรงพล กล่าว

สำหรับธุรกิจ B2B นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นรายย่อยของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด (ABPO) ทั้งหมด 22.69% ในราคา Fair Value เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 44,192,247 บาท ซึ่งจะทําให้การดำเนินงานต่อจากนี้ไม่ต้องกังวลเรื่อง Inter - Related Transaction (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) และทําให้การดำเนินงานและการลงทุนโดยบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สามารถทําได้ทันที เนื่องจากเป็นโฮลดิ้งส์ที่ถือหุ้น 100%

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติหลักการเข้าซื้อหุ้นอีก 2 บริษัท ที่บริษัทฯ ABPO ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่ 1) บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย มีทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท โดยได้ว่าจ้างบริษัท Capital Advantage ทำการประเมินราคา Fair Value ตามหลักการซื้อทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องรอรายการสรุปสุดท้ายกลางเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนซื้อกิจการต่อไป และ 2) บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็น matching fund โครงการแรกด้วยทุน matching 45 ล้านบาท โดยปัจจุบัน ABPO ถือหุ้น 10.10% คิดเป็นเงินลงทุน 15 ล้านบาท และบริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ ได้ระดมทุน Crowdfunding กับ Sinwattana, Platform ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในราคาหุ้นละ 3,400 บาท และมีผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลัก Share Base บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จะซื้อเงินลงทุนจาก ABPO เป็นวงเงินทั้งสิ้น 34 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ ABPO มีกําไรจากการขายเงินลงทุนประมาณ 19 ล้านบาท และหลังจากนี้บริษัทฯ จะไม่ต้อง Double Consolidation อีกต่อไป ส่งผลให้การทํางานจะมีความชัดเจนมากขึ้น

นายทรงพล กล่าวต่อว่า สำหรับการลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตอย่าง Blockchain Technology ได้แก่ การลงทุนใน Tokenization (สินทรัพย์ดิจิทัล) and Crypto (สกุลเงินดิจิทัล) จะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 55 ล้านบาทใน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการ Crypto Mining จะใช้เงินลงทุนก้อนแรก 25 ล้านบาท โดยจากการคํานวณความสามารถของเทคโนโลยีเครื่องขุดและราคาของสกุลเงิน BITCOIN ในปัจจุบันที่ช่วงราคาประมาณ 25,000 - 30,000 เหรียญสหรัฐต่อ 1 BITCOIN จะยังมีผลกําไรไม่มาก (หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟและค่าเสื่อม) อย่างไรก็ตามเมื่อราคา BITCOIN มีมูลค่ามากกว่า 30,000 เหรียญสหรัฐต่อ 1 BITCOIN ขึ้นไป จะสามารถสร้างกำไรได้ประมาณ 18 - 25% และบริษัทฯ เตรียมขยายการลงทุนเครื่องขุดชุดที่สองอีก 25 ล้านบาท สําหรับเทคโนโลยีใหม่ที่กําลังจะออกมาปลายปีนี้

2) ร่วมลงทุนในโครงการ Node Validator (ผู้ตรวจสอบธุรกรรมบน Block Chain) ของ BITKUB ซึ่งจะเป็น 1 ใน 10 NODE ที่ได้รับเลือกในรอบปี 2022 - 2023 โดยจะทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) เพิ่มเติมสําหรับบัญชี แยกประเภท (Ledger) ทําให้ทุกคนสามารถดูธุรกรรมหรือข้อมูลที่ดําเนินการหรือเก็บไว้ในเครือข่ายได้อย่างโปร่งใส ทําให้แน่ใจว่าระบบ Blockchain ของ Kub มีความถูกต้อง ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการเป็น Node Validator ประมาณ 12% ของจํานวนเหรียญ KUB ที่ลงทุน หรือประมาณ 15,000 เหรียญต่อปี จากจำนวนทั้งหมดที่ลงทุน 125,000 เหรียญ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุน 15 ล้านบาท ในช่วง 12 เดือนนับจากนี้ไป

3) โครงการ POS (Proof of Staking) ซึ่งเป็นระบบปันผลแบบ PASSIVE INCOME ในโลกของ CRYPTO โดยเป็นการวางเงินค้ำประกันเพื่อได้รับเหรียญโดยไม่ต้องทําการขุด ทั้งนี้โดยปกติการถอดรหัสแบบ Proof of work เป็นการขุดเหรียญแบบทั่วไป แต่ POS เป็นการวางเงินค้ำประกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องขุดและไม่ต้องถอดรหัส ส่งผลให้ธุรกรรมของ BLOCKCHAIN นั้นๆ ทําได้อย่างรวเร็วขึ้นยิ่งมาก โดยบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นในส่วนนี้ 15 ล้านบาท

ทั้งนี้   บริษัทฯ มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจ Blockchain ในครั้งนี้ จะมีความปลอดภัยและคุ้มค่า รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมจะทําโครงการ Tokenize จากธุรกิจของบริษัทฯ เองต่อไป โดยการลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด (TVD Monetary) เป็นบริษัทหลักในการดําเนินธุรกิจ Blockchain 

โครงสร้างธุรกิจใหม่ (Organic Businesses)

ทั้งนี้ เนื่องจาก บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จะมีการลงทุนในอีกหลายโครงการ ประธานกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอกรรมการ ให้จัดตั้งคณะทํางาน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบ ลดความเสี่ยงและดําเนินการทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และติดตามการบริหารโครงการที่ลงทุนนั้นๆ นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอเพิ่มตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 12 ท่าน จากปัจจุบัน 9 ท่าน โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00 น. (จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์) โดยบริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ หนึ่งในคณะกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ บุตรชายของนายวิชัย ทองแตง ที่เข้ามารับตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทฯ   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นําเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอํานาจให้คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการ General Mandate เพิ่มทุนอีกไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คิดเป็นจํานวนหุ้นที่ 513,460,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยวิธีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) มีระยะเวลากำหนดภายใน 12 เดือนนับจากนี้ เพื่อใช้รองรับการลงทุนต่างๆ ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขายตรง

แอมเวย์ ส่ง “อีสปริง” รุกตลาดเครื่องกรองน้ำ ครองแชมป์อันดับ 1* ชูเทคโนโลยีฆ่าเชื้อด้วยยูวี-ซี แอลอีดี รายแรกของโลก** มอบน้ำดื่มคุณภาพ กรองไมโครพลาสติก มั่นใจเติบโต 100% article
กลยุทธ์สร้างคอนเนคชั่นและคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็ง เพิ่มข้อได้เปรียบให้ธุรกิจได้อย่างไร
เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “ล่าขุมทรัพย์ รับซัมเมอร์” เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีต่อไป
บิ๊กบอสมิสทิน ดนัย ดีโรจน์วงศ์ เปิดใจ เอเชียยังยืนหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลความงามโลก เตรียมฉวยโอกาส บุกตลาดครั้งใหญ่ เล็งเป้าหมาย สหรัฐอเมริกา ยุโรป-ตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรีแบรนด์มิสทิน ชูเครื่องสำอางไทย ดัน“ทีบิวตี้” ผงาดโลก
“อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น เดย์ โลชั่น” 2 สูตรใหม่ มอบการบำรุง พร้อมปกป้องผิวสวย ด้วย SPF 30
เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย จัดประชุมประจำปี Thailand Spectacular สร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ สานต่อพันธกิจขับเคลื่อนการเติบโต เสริมพลังความรู้แก่ผู้จำหน่ายอิสระ
เสริมพลังผู้ประกอบการหญิง ช่วยขับเคลื่อนโลก
“ซูเลียน” ชูทิศทางเบอร์ 1 ธุรกิจเครือข่าย “ที่เป็นไปได้มากที่สุด” ยกระดับศักยภาพองค์กร เติบโตสู่ปีที่ 27 อย่างยั่งยืน
“อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น สลีปปิ้ง มาส์ค” ให้ผิวได้นอนเต็มอิ่ม ผิวสดชื่นหลังตื่นนอน
แอมเวย์รุกแผนสร้าง New Wealth ผ่านโซลูชันเพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี มุ่งหวังคนไทยมี Healthspan ที่ยืนยาว
แอมเวย์ มอบเงิน 2.7 ล้านบาท จากกิจกรรม “บอดี้คีย์ ชาเลนจ์ ครั้งที่ 9” ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มอบชีวิตใหม่ให้อนาคตของชาติ และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน
“ซูเลียน” จัดงานใหญ่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และประดับเข็มเกียรติยศแก่นักธุรกิจซูเลียน
มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เดินหน้าสนับสนุนด้านโภชนาการ ให้กับพันธมิตรโครงการคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์ ทั้ง 3 แห่ง ในประเทศไทย
วีแกนและแพลนต์เบส ไม่ใช่แค่เทรนด์
สมาคมการขายตรงไทยปลื้ม สคบ. ให้ความสำคัญธุรกิจขายตรง ร่วมงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 17 ณ เมืองดูไบ
เฮอร์บาไลฟ์ คว้ารางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณขายตรงโลก ระดับโกลด์ ส่ง 3 สุดยอดผู้จำหน่ายอิสระฯ รับรางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเด่น ในงาน TDSA AWARD 2023
แอมเวย์พุ่งเป้าสร้างคอมมูนิตี้ Health & Wellness ดึงอินไซต์ผู้บริโภคทำกลยุทธ์การตลาด พร้อมเสริมแกร่งด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในทุกขั้นตอนแบบ End-to-End
ไอเท็มสุดฮอตใหม่ล่าสุด จาก Artistry Makeup คอลเลกชัน “Be Glow & Go Vibrant” ครีเอตลุคสวยมั่นใจในแบบคุณ
แอมเวย์เปิดผลวิจัย พบคนไทยพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าที่เคย ! โชว์ทางเลือกปั้นอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน
ใหม่ “อาร์ทิสทรี โปรตีน ชีทมาส์ค” แผ่นมาส์คหน้าสวยแบบอาร์ทิสทรี เนรมิตผิวดูฉ่ำโกลว์แบบกลาสสกินในข้ามคืน!
สมาคมการขายตรงไทย เชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น ประจำปี 2566
แอมเวย์มุ่งมั่นแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดึงผู้บริโภคร่วมอัปไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก คืนประโยชน์ให้วัสดุใช้แล้วเพื่อลดขยะและลดการใช้ทรัพยากร
กิฟฟารีน เตรียมสยายปีกต่างประเทศ ชูสมุนไพรเป็นเรือธงแข่งตลาดความงาม พร้อมร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2023 เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเต็มสูบ
4 เคล็ดลับ พลัสสุขภาพให้ทุกการเคลื่อนไหวสมูททุกไลฟ์สไตล์ โดย นิวทริไลท์ จากแอมเวย์
TVDH ลุ้นผลดำเนินงาน Q2/2566 เทิร์นอะราวด์จากไตรมาสแรกที่ขาดทุนลดลง โชว์ศักยภาพ 3 กลุ่มธุรกิจพื้นฐานแข็งแกร่งสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง
“เฮอร์บาไลฟ์” เผยผลการสำรวจ “ความเต็มใจที่จะเสี่ยงกับความล้มเหลว เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการรายใหม่”
“คุณสุรพันธ์ กันทะถ้ำ” นักธุรกิจ AW9 เจอมรสุมชีวิต ติดลบ ตัดสินใจ ทิ้งงานประจำ ทำธุรกิจ เครือข่าย พลิกชีวิต เพียงแค่ 6เดือนแรก ขึ้นตำแหน่งไดม่อนด์ คนแรกของบริษัท article
“เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย” มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้กับเด็ก ชวนพนักงานและสมาชิกร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “Global Month of Purpose 2023” ที่มูลนิธิเด็ก
“กิฟฟารีน” ฉลองใหญ่ครบ 27 ปี ผลประกอบการทะลุแสนล้าน ย้ำชัด! ปีที่ 28 เป้าหมายเติบโตมั่นคง-แข็งแกร่ง
แอมเวย์ แนะนำ “กลิสเทอร์ใหม่” ยาสีฟันแพลนท์เบส ยิ้มสวย ฟันดูขาวสุขภาพดี
เผยผิวโกลว์ใส กับสกินแคร์ใหม่ “ARTISTRY STUDIO SKIN” ตอบโจทย์ผิววัยรุ่นไลฟ์สไตล์แอคทีฟ
TVDH มั่นใจปี 2566 เทิร์นอะราวด์ หลังผลงานทยอยฟื้นตัวตามแผน โชว์ศักยภาพ ‘ซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี’ มุ่งสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง
เผยผิวโกลว์ใส กับสกินแคร์ใหม่ “ARTISTRY STUDIO SKIN” ตอบโจทย์ผิววัยรุ่นไลฟ์สไตล์แอคทีฟ
“กิฟฟารีน” คว้า THAILAND SOCIAL AWARDS 2023 ที่สุดแห่งความภูมิใจ!! สกินแคร์แบรนด์ไทยยืนหนึ่งบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม
‘ทีวี ไดเร็ค’ และ ‘เอบีพีโอ’ ในเครือ TVDH เปิดมิติใหม่จับมือ อีวี ไพรมัส รุกตลาด ‘รถยนต์ไฟฟ้า VOLT’ ออเดอร์ทะลักกว่า 1,000 คัน พร้อมทำการตลาด คอลล์เซ็นเตอร์ บริการหลังการขาย
“กิฟฟารีน” นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบครัว ดึงครอบครัว“ดีน” สร้างกระแส ลั่น! เตรียมดันยอด“วีแกน มัลติ แพลนท์ โปรตีน” และ “แคลซีน ไฮท์ พลัส” โต 20%
“กิฟฟารีน”ยกเครื่องใหญ่ทรานฟอร์มธุรกิจ จัดทัพปั้นทีมบริหารรุ่นใหม่ – ตั้ง “พงศ์พสุ อุณาพรหม” ขึ้นแท่น CGO ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิทัล
TVDH ประกาศความสำเร็จหลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจ หนุนผลงาน Q4 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ชูเทคโนโลยี-กลุ่มธุรกิจใหม่ พลิกสู่เป้าหมายเทิร์นอะราวด์ปี 66
มือกว่า 10,000 คู่ของเด็กน้อย ร่วมสานโครงการฟาร์มสุขภาพของหนู แหล่งโภชนาการสำคัญเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
กิฟฟารีนปลื้ม! ยอด Hya Pre-Serum พุ่งไม่หยุด ฐานลูกค้าใหม่อายุต่ำกว่า 30 ปีกระหึ่ม! อานิสงส์“มาย-อาโป”พรีเซ็นเตอร์สุดฮอต
สมาคมการขายตรงไทยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วางนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทย สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แอมเวย์ คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้มุมมองที่ต้องการยกระดับคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู ปี 4” และ “Amway, Go Green Toge
แอมเวย์ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจสายเพลนต์เบสด์ในวันวีแกนโลก
TVDH คาดธุรกิจ Q3 ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังเพิ่มประสิทธิภาพบริหารค่าใช้จ่าย ธุรกิจใหม่เริ่มสร้างรายได้ตามแผน บอร์ดอนุมัติตั้งบริษัท ‘ทีวีดี แคปิตอล’ รุกตลาดสินเชื่อที่มีอสังหาฯ เป็นหลักประกัน
กิฟฟารีนยืนหนึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 2 ปีซ้อน เผย สธ.รับรองเพิ่ม 5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 2565
แอมเวย์แนะนำ ‘แพลนท์ ทู เทเบิล บาย นิวทริไลท์’ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพืชแบบพร้อมทาน
“กิฟฟารีน” เปิดแผนรุกเป็นเจ้าตลาดสกินแคร์ไฮยาลูรอน ปั้น “กิฟฟารีน ไฮยา” เจาะคน New Gen อายุต่ำกว่า 30 ปี ดันยอดสิ้นปีทะลุ 3 ล้านขวด
อาร์ทิสทรี แนะนำ “อาร์ทิสทรี วิตามินซี + เอชเอ ทริปเปิ้ล เดลี่ เซรั่ม” เซรั่มผสมสด รู้สึกสดใหม่ทุกหยดที่ทา เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย มอบผิวกระจ่างใส อิ่มฟู แลดูสุขภาพดี
TVDH มั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังปรับโครงสร้างสู่ Super Holdings Company ดันธุรกิจใหม่รับรู้รายได้ Q2/2565 เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากแผนเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมต้นทุน
“กิฟฟารีน” เปิดแผนครี่งปีหลัง ลุยเข้มดันยอด HYA Super Concentrate กระหึ่ม! ลุ้นอั้ม-พัชราภา ซุปตาร์เบอร์หนึ่งปลุกกำลังซื้อคนไทย หวังดันยอดขายโตหลายเท่าตัว
แอมเวย์ตอกย้ำเบอร์ 1 อาหารควบคุมน้ำหนัก ปล่อยหมัดเด็ด ‘บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์’ พร้อมโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคล ทุ่ม 200 ล้าน สร้างแบรนด์ จัดเต็มแผนการตลาด กวาดยอดขายครึ่งปีหลัง
“ทีวีดี โฮลดิ้งส์” รุกปรับโครงสร้างธุรกิจภายในต่อเนื่อง ตั้งบริษัทใหม่ “เอ็กซ์เพรสโซ่” ขยายธุรกิจรับจัดส่งสินค้าแบบออนดีมานด์เต็มตัว เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม มุ่งนำเสนอโซลูชั่นเซอร์วิสแก้ Pain Points แก่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น TVD ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ (TVDH) พร้อมอนุมัติแต่งตั้งบอร์ดใหม่ ออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 513.46 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม ประกาศตามยุทธศาสตร์ลงทุน 5 ธุรกิจใหม่สู่การเติบโตยั่งยืน
“ทีวี ไดเร็ค” เริ่มจัดโครงสร้างสู่ซูเปอร์โฮลดิ้งส์ คอมปานี ซื้อหุ้น "ทีวีดี โบรกเกอร์ - ฟู้ด ออเดอรี่" จาก เอบีพีโอ บริษัทในเครือ ได้กำไรล้างขาดทุนสะสมและเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
บอร์ด TVD อนุมัติลงทุน 2 ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ‘นาสเกต รีเทล’ สตาร์ตอัพจออัจริยะ และ ‘เฟิร์สไมล์’ ผู้วางระบบไฟเบอร์ออพติก เดินเกม Collab สร้างแพลตฟอร์มแหล่งรวมบริการคุณภาพรับยุค Smart Home
TVD ปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ “ฟู้ด ออเดอรี่” หนุนอีโคซิสเต็มธุรกิจอาหารไทยแกร่ง เปิดตัว “eatsHUB” แพลตฟอร์มรับ - ส่งอาหารระดับชาติ ชูค่า GP ต่ำ ให้บริการแบบ One Stop Service ตอบโจทย์ “Call Click Come” ดัน SMEs เติบโตยั่งยืน
แบรนด์ที่ตอบโจทย์คนยุคนี้ ‘สินค้าต้องดีและยั่งยืน’ แอมเวย์เดินหน้าโครงการ Amway Go Green Together ส่งแคมเปญ ReBag ผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ ตอกย้ำแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6-7 ส.ค. นี้ ยูนิซิตี้ ประเทศไทยประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก 2022 Unicity Global Leadership & Innovation Conference -รวมกว่า 12,000 สุดยอดผู้นำจาก 52 ประเทศทั่วโลกร่วมสะท้อนความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2022 เป็นครั้งแ
TVD เร่งขยายธุรกิจ “Business Technology Outsourcing” ผ่านบริษัทลูก ปั้นบริการ “ดาต้าเซ็นเตอร์-ซอฟท์แวร์เซอร์วิส-ไอทีเซอร์วิส” เพิ่มฐานลูกค้าภายนอก วางแผนลงทุนเหมืองขุดเงินดิจิทัลสร้าง New S - Curve
TVD เดินหน้ารุกธุรกิจใหม่ Direct Response Agency ชูโซลูชั่นผู้ให้บริการการตลาดแบบตรง One Stop Service เจาะกลุ่มผู้ประกอบการ
เคล็ดลับควบคุมน้ำหนัก แบบไม่ใจร้ายกับสุขภาพ ปั้นรูปร่างดี สุขภาพดี เผยความมั่นใจในทุกๆ วัน
Synergy WorldWide ฉลองใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 25 เปิดศักราชใหม่ ผุด Experience Center แห่งล่าสุดในประเทศไทย เสริมศักยภาพธุรกิจยั่งยืน Synergy WorldWide ขายตรงค่ายดังจากอเมริกา เปิดศักราชใหม่ Synergy 2.0 ประกาศรุกตลาดไทยเต็มสตรีม Synergy WorldWide ธุรกิจเครือ
แอมเวย์ยืนหนึ่งเรื่อง Health & Wellness ตัวจริง เข้าใจอินไซต์คนรักสุขภาพ จัดทัพอาหารเสริมคุณภาพสูง ทุ่มงบปั้นแบรนด์นิวทริไลท์ให้ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ
โพรไบโอติกกับสุขภาพผู้หญิง เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เพื่อไม่ให้สาวๆ เสียสมดุล
TVD เดินเกมบุกช่องทางอีคอมเมิร์ซ เปิดใช้แอปพลิเคชัน TVD หนุนสัดส่วนรายได้ออนไลน์เพิ่มเป็น 30%
สภาองค์กรของผู้บริโภค หารือ DSI กรณี จนท. เข้าตรวจองค์สมาชิกโดยไม่มีหมายแจ้ง ด้านรองอธิบดี DSI ระบุ พร้อมรับข้อทักท้วงของสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าพิจารณา
JC Step for The Future 2021 สีสันการตลาดที่ไม่ควรพลาด !!
แอมเวย์เดินหน้าติดอาวุธสร้างสกิล ปั้นนักธุรกิจให้เป็น Amway Creators สร้าง Social Community แชร์ไลฟ์สไตล์ที่ชอบให้เป็นรายได้
แอมเวย์เดินหน้าแผนพัฒนา Digital Ecosystem สร้างการทำธุรกิจและซื้อขายสินค้า ผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบ ทุ่มงบ 1,000 ล้านบาทพลิกโฉมธุรกิจแอมเวย์ให้ไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทุกคนในทุกสถานการณ์
ป่วยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง แก้ที่ต้นเหตุด้วย 3 พลังสมุนไพร ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโรค
อาร์ทิสทรีเผยตัวช่วยให้สาวๆ "ผิวสวย ฉ่ำ โกลว์" รับซัมเมอร์ ด้วย “ARTISTRY STUDIO LOS ANGELES EDITION” โชว์ลุคผิวโกลว์บ่มแดดเหมือนเดินเฉิดฉายบนชายหาดแคลิฟอร์เนีย
แอมเวย์ ปิดปี 2563 ยอดขายเติบโตตามเป้า เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ดึง ‘โซเชียลคอมเมิร์ซ’ ยกเครื่องแบรนด์สู่โลกอนาคต
อาร์ทิสทรี ชูคอนเซ็ปท์ ‘เฮล์ทธี้ บิวตี้’ แนะนำ ‘อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น’ สกินแคร์เติมสารอาหารผิว เพื่อผิวสวย ดูสุขภาพดี
ตอกย้ำความเชื่อมั่นอีกขั้น! หลัง ‘ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ จดสิทธิบัตรนวัตกรรมกระบวนการเพิ่มการผลิตรีโซลวินให้แก่ร่างกาย -ช่วยกระตุ้นระดับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบเพื่อส่งเสริมการทำงานของระบบการเผาผลาญโดยรวม-
แอมเวย์ปลื้ม 3 ไตรมาส กวาดยอดขายโตต่อเนื่อง ชูผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพ สอดรับเทรนด์คนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มั่นใจ Q4 แตะ 20,800 ล้าน
ผู้ถือหุ้น TVD ทำบิ๊กล๊อต 4.99%
JC iMart โดดเด่นเข้าตาคว้ารางวัล!! Best Retail Franchise of The Year
ตลาด "คอลลาเจน" ระอุ เบอร์ใหญ่แห่ชิงเค้กครึ่งปีหลัง!
TVD ผนึก MOMO พาร์ทเนอร์จากไต้หวัน ยักษ์ใหญ่โฮมช้อปปิ้ง
ผ่าธุรกิจเครือข่ายหลังโควิด เทรนด์ใหม่ที่ยังแรงไม่หยุด อร่าม ชวเจริญพันธ์ – อดิศรา วรรธนาศิรกุล อดีตวิศวกรหนุ่ม-ภรรยา เริ่มต้นรับ 4 บาท 5 ปี ฟันเงินล้าน
“GMM Grammy” รุกธุรกิจขายตรง เปิดตัว “ออร่า-ทัย” (AURA-THAI) แบรนด์สินค้าแรกจาก “ต่าย อรทัย” และ “GMM GOODS”
ยูนิซิตี้เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะใหม่ล่าสุด Unicity Shampoo และ Unicity Conditioner
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ยืนยันจัดงาน “THAIFEX - ANUGA ASIA 2020” ในรูปแบบใหม่ “The Hybrid Edition” เปิดเจรจาซื้อขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 22-26 กันยายน 2563
TVD บุกหนักครึ่งปีหลังกระตุ้นกำลังซื้อเต็มที่ รุกเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารและแพ็กเกจที่พัก รับโอกาสหลังคลายล็อกดาวน์ จับมือกับธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต สนับสนุน SMEs นำสินค้าทำตลาดช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง-ออนไลน์
J&C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020 ดัน JC iMart โชว์นวัตกรรมร้านค้าเพื่อชุมชน
TVD บุกหนักครึ่งปีหลังกระตุ้นกำลังซื้อเต็มที่ รุกเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารและแพ็กเกจที่พัก รับโอกาสหลังคลายล็อกดาวน์ จับมือกับธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต สนับสนุน SMEs นำสินค้าทำตลาดช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง-ออนไลน์
TVD ผนึกกำลัง ‘โมโม่ ดอทคอม’ ยักษ์โฮมชอปปิ้งไต้หวัน เข้าถือหุ้น 15% เสริมแกร่งธุรกิจ ตั้งเป้าเติมสินค้าทะลุ 1 หมื่นรายการ บุกช่องทางขาย ‘ทีวี – ออนไลน์’ เต็มที่ เดินหน้าลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนภายในเพิ่มความคล่องตัว
J&C สร้างมิติใหม่ในโลกเครือข่าย พัฒนา AI เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้
เจาะลึกแนวคิด “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” เขย่าสูตรสำเร็จ J&C ภายใต้ 5 New Normal
TVD ส่งสัญญาณยอดขายเดือน เม.ย. เริ่มฟื้นจากไตรมาสแรก เตรียมผุดช่องทีวีโฮมช้อปปิ้งใหม่พร้อมจัดแคมเปญใหญ่ครบ 21 ปีกระตุ้นกำลังซื้อ
J&C เปลี่ยนสู่โอกาสในวิกฤติที่สร้างขึ้นได้ จัดหนักธุรกิจบนโลกออนไลน์เต็มรูปแบบ!?
TVD เข้มมาตรการดูแลความปลอดภัย ชูโมเดล Work from home รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ ลุยขยายช่องทางขายบนทีวีและออนไลน์ อัดโปรโมชั่น เพิ่มไลน์สินค้าเพื่อสุขอนามัย
อยากผิวสวยที่แท้ทรู ต้องทำอย่างไร นิวทริไลท์พาทำความรู้จักเรื่องจริงของผิวสุขภาพดี เพราะความสวยที่แท้จริงต้องเริ่มจากภายใน
TVD พลิกกลยุทธ์รับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รุกดันยอดขายออนไลน์ เสริมทีมคอลเซ็นเตอร์เต็มกำลัง เติมสินค้ากว่า 100 รายการ
‘พลัสโกลด์’คึกจัดเหมือนพยัคฆ์ติดปีก คว้านวัตกรรมระดับโลกขย่มตลาดพลูคาว
สรรสร้างความงามในแบบฉบับสาวญี่ปุ่น ด้วย “ARTISTRY STUDIO TOKYO EDITION” ที่ผสานมนตร์เสน่ห์ของวัฒนธรรมและความน่ารักไว้อย่างลงตัว
TVD โชว์ศักยภาพบริษัทย่อย ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ ผนึก ‘โมโม่’ พาร์ทเนอร์จากไต้หวัน ดันยอดขาย 9 เดือนแรก 2562 เติบโต 19.7 %
TVD เข้าซื้อหุ้น 35% ใน ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ จากโมโม่ หนุนกำไรปี 63 พร้อมสวอปหุ้นดึงยักษ์ใหญ่ทีวีโฮมชอปปิ้ง ไต้หวัน ถือหุ้นทีวี ไดเร็ค เสริมแกร่ง เปิดเกมรุกเพิ่มช่องทางขาย ‘ทีวีดาวเทียม - ออนไลน์’ ลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน
TVD เปิดกลยุทธ์ปี 63 รุกเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตั้งเป้าดันกำไรเพิ่มขึ้น ชูโมเดล Omni Channel เน้นช่องทางทีวี คอลล์เซ็นเตอร์ ออนไลน์ พร้อมมุ่งลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพบริหารต้นทุน

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3