แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต
dot dot
แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต

แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ

เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต
 
 

ปัจจุบันตลาดแรงงานมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากเทรนด์ความนิยมที่คนหันมาประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ รวมถึงทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น เพราะหลายคนต้องการความยืดหยุ่นให้กับชีวิตและอยากเป็นนายตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิสระที่ได้มาอาจมาพร้อมความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรายได้ที่ไม่แน่นอน รวมถึงสวัสดิการที่จำกัด นอกจากนี้ยังต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด ทั้งนี้ สิ่งที่ชาวฟรีแลนซ์และคนประกอบอาชีพอิสระไม่ควรมองข้าม คือทางเลือกในการสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันให้ตัวเองในอนาคต เช่น การทำประกันที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ 

ทาง เอไอเอ ได้จัดทำแบบสำรวจระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและความต้องการต่าง ๆ ด้านประกันสุขภาพของฟรีแลนซ์ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในเชิงลึก โดยการสอบถามความคิดเห็นของฟรีแลนซ์กลุ่มตัวอย่าง 100 คนที่ทำประกันสุขภาพกับ เอไอเอ โดยในจำนวนนี้ 44% เป็นฟรีแลนซ์ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-39 ปี, 22% อยู่ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี, 20% อยู่ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี, 8% อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี และ 6% ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ตามลำดับ โดยผลสำรวจได้เผยถึงเหตุผลสำคัญที่ฟรีแลนซ์เลือกมีประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 

สุขภาพต้องมาก่อน

ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการมีประกันคุ้มครองที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความจำเป็นเรื่องการมีแผนประกันที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยามเจ็บป่วย ผลสำรวจพบว่า 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการทำประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และ 33% มีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง สะท้อนให้เห็นว่า ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมด้านหลักประกันสุขภาพเพื่อรับมือกับภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นยามเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง

ขณะที่อีก 25% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการทำประกันชดเชยรายได้เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความอุ่นใจ หากตนเองไม่สามารถทำงานได้เมื่อเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

สร้างความอุ่นใจไร้กังวล

แม้ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้สิทธิความคุ้มครองประกันบ่อยครั้งในแต่ละปี แต่การมีความคุ้มครองเอาไว้ก็เป็นเรื่องสำคัญในกรณีฉุกเฉินเมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แบบไม่คาดคิด โดย 90% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ใช้บริการเคลมสิทธิประกันสุขภาพน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี ขณะที่ 9% ใช้สิทธิ 3-10 ครั้ง/ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญกับการมีความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพเอาไว้เพื่อช่วยดูแลด้านการเงินในช่วงวิกฤต ทั้งนี้แม้ว่าสัดส่วนผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบ่อยที่สุดต่อปี  (6-10 ครั้ง/ปี) จะมีเพียงเล็กน้อย หรือเท่ากับ 1% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แต่การมีประกันที่เชื่อถือได้ไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อต้องใช้บริการทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
 

เหตุผลสำคัญที่ฟรีแลนซ์เลือกซื้อประกันสุขภาพนั้น คือความต้องการความมั่นคงทางการเงินและเพื่อสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิต จะเห็นได้ว่า ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญในการดูแลตนเองและครอบครัวหากเกิดกรณีจำเป็นที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่

ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางการเงินในยามฉุกเฉิน ทำให้เห็นว่าฟรีแลนซ์เข้าใจถึงการมีประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยบางส่วนยังซื้อประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้พวกเขารักษาสถานะทางการเงินและบริหารจัดการแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม 

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างสะดวกสบาย

ผลสำรวจเผยว่า 68% ของฟรีแลนซ์ใช้แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เพื่อเข้าถึงบริการและรับสิทธิพิเศษที่พันธมิตรของเอไอเอมอบให้ โดย AIA+ ได้รวมบริการของ AIA iService (เอไอเอ ไอเซอร์วิส) และ AIA Vitality (เอไอเอ ไวทัลลิตี้) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการกรมธรรม์และเข้าถึงบริการที่จำเป็น ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัย การตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (AIAPAY) การเคลมสิทธิประกัน รวมถึงการสะสมคะแนนผ่าน AIA Vitality ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามเงื่อนไขของโครงการ เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี 

นอกจากนี้ ฟรีแลนซ์ยังสามารถใช้ระบบติดตามสุขภาพที่สแกนผ่านระบบจดจำใบหน้า* ในแอปฯ เอไอเอ พลัส ขณะที่ผู้ใช้ฟีเจอร์ AIA Vitality ยังสามารถร่วมหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้น พร้อมสิทธิรับรางวัลพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ว่าHealthier, Longer, Better Lives เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” 

คุณจุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ เอไอเอ เวลเนส กล่าวว่า
"กลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์เป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะตัว เราพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของพวกเขาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและความต้องการของกลุ่มนี้ให้มากขึ้น โดยเรามีการนำเสนอบทความและเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนถึงการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์มีความพร้อมรอบด้าน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดย เอไอเอ ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้เพื่อนำเสนอบริการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งนอกจากจะช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของการมีสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย”
 

คำแนะนำสำหรับฟรีแลนซ์ในการเลือกแผนประกัน

การเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งสำคัญ และในขณะเดียวกัน ฟรีแลนซ์ก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยเมื่อต้องทำความเข้าใจแบบประกันรูปแบบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ด้วยเหตุนี้เอไอเอจึงมีคำแนะนำ 5 ข้อ ในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ประกันอย่างชาญฉลาด 

1.    ประเมินความเสี่ยง: ลองสำรวจความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นฟรีแลนซ์ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ โอกาสทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ เพื่อให้เข้าใจถึงเงื่อนไขความต้องการของตัวเอง และช่วยให้สามารถเลือกแผนประกันที่คุ้มครองได้อย่างเหมาะสม

2.    หาข้อมูลตัวเลือกแบบประกัน: ค้นหาข้อมูลบริษัทประกันและกรมธรรม์สำหรับฟรีแลนซ์อย่างละเอียด เปรียบเทียบความคุ้มครอง ค่าลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัย และรีวิวจากลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.       เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม: เลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองเหมาะกับบริบทความต้องการของตัวเอง เช่น ในกรณีที่คุณมีความทุพพลภาพหรือมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือกรณีทำงานในสายงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่ต้องขับรถเป็นประจำ หรือหากอายุมากขึ้น และต้องมีการดูแลเป็นพิเศษและตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

4.    ออมเงินก้อนยามฉุกเฉิน: นอกเหนือจากการมีประกันแล้ว ควรพิจารณากองทุนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือช่วงเวลาที่มีรายได้เข้ามาน้อย โดยอาจแยกเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชีออมทรัพย์ต่างหากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมสำหรับระยะเวลา 3-6 เดือน\ 

5.    ปรึกษาผู้ให้บริการมืออาชีพ: รับคำแนะนำจากตัวแทนประกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนสำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมในการวางแผนดูแลความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 

ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ที่คร่ำหวอดในวงการมานานหรือจะเพิ่งเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพอิสระก็ตาม การรู้จักวางแผนบริหารจัดการอนาคตทางการเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การทำความเข้าใจความเสี่ยงและวางแผนให้พร้อมรับเหตุไม่คาดคิดสามารถช่วยสร้างเกราะคุ้มกันด้านการเงินและช่วยให้ตักตวงอิสระจากการเป็นฟรีแลนซ์ได้อย่างเต็มที่

---------------------------------------------------------- 

* ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้า เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากหลายสาเหตุ ฟีเจอร์นี้ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ หากท่านมีอาการ โปรดพบแพทย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกัน

ทิพยประกันภัย ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล คืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ในโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 39 article
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยกทีมที่ปรึกษาประกันชีวิต เข้าร่วมงาน ViMut Insurance Family Open House 2024 เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ในการบริการลูกค้าอย่างครบครัน article
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่ง“โอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package)” แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
ทิพยประกันภัย ปลุกกระแสประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ สร้างความอุ่นใจให้แพทย์ มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดกิจกรรม “SMART HEALTHY CHALLENGE 2024” ดูแลสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก นำทุกคนก้าวสู่โลกใหม่เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี
Caring is Giving “Protect Your Car” “ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ใส่ใจคุณ พร้อมเคียงข้างทุกการเดินทาง” ชวนลดความเสี่ยง ปกป้องรถที่คุณรักอย่างยั่งยืน
เขย่าวงการประกันภัย ‘ไทยวิวัฒน์’ ล้ำไปอีกขั้น นำ AI เข้าถึงผู้บริโภค ตอบโจทย์ลูกค้าประกันยุค 2024
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทิพยประกันภัย และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance” ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปลอดภัยข้ามแดน
กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Green Insurer เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “Commit To Climate SS3” เน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมครบทุกมิติ
เขย่าวงการประกันภัย ‘ไทยวิวัฒน์’ ล้ำไปอีกขั้น นำ AI เข้าถึงผู้บริโภค ตอบโจทย์ลูกค้าประกันยุค 2024
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จับมือ อินทนิล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดสงกรานต์
‘ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์’ เปิดวิสัยทัศน์ ‘FIN TO THE FUTURE 2024’ ประกาศก้าวสู่ผู้นำวงการประกันที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งแคมเปญสื่อสารใหม่ ดึง ‘แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์’เป็นพรีเซ็นเตอร์
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “ตัวแทนประกันชีวิต ระดับมาสเตอร์ เป็นไปได้ คุณเป็นได้” ยกระดับคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางความสำเร็จที่เหนือกว่า
วิริยะประกันภัย คว้า 2 รางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand and Company” ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด
ทิพยประกันภัย เดินหน้าสืบสานนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38 โครงการตามพระราชดำริ แห่งแรกของระยอง จากพื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นแลนด์มาร์คล่าสุดของเมืองพระมหาชนก
ประกันภัยไทยวิวัฒน์เปิดตัว “น้องไทวี่” มาสคอตใหม่สดใสเริงร่า มาพร้อมแคมเปญ “คิดเผื่อเพื่อเพื่อน ชวนเพื่อนใช้ ได้ทั้งรับ ได้ทั้งลด”
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2566 และเดินกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ทำให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูงสุด
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2566 และเดินกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ทำให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูงสุด
OCEAN LIFE ไทยสมุทร สู่ปีที่ 75 ก้าวกระโดดสู่ HEALTHIVERSE ยุคใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดีของคนไทย
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งประกันคุ้มครองตลอดชีพแนวคิดใหม่ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท เวลท์ 99/1” จ่ายเบี้ยครั้งเดียว รับเงินคืน 2.4% ทุกปี ยาวจนถึงอายุ 99 ปี
วิริยะประกันภัย - กรมการขนส่งทางบก “ชวนตรวจสภาพรถฟรี” เทศกาลสงกรานต์ 2567
Insurverse เดินหน้าผนึกความร่วมมือกับ Vacay Travel มอบสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้อุ่นใจ ด้วยประกันการเดินทางต่างประเทศ
วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงานปี 67 “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งประกันออนไลน์ไซซ์เล็ก “โอชิ สมอล เซฟไลฟ์ 18/10” เน้นคนรุ่นใหม่ทำประกันออมทรัพย์ฉบับแรกได้ง่ายๆ
ทิพยประกันภัย ผนึกกำลัง เต่าบิน เสริมแกร่งความเป็นผู้นำด้านบริการ มอบสิทธิพิเศษตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
ที ไลฟ์ ขยายฐานลูกค้า ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “แบบประกัน Super Saving 2/1” จับกลุ่ม ไฮเน็ตเวิร์ธ ไดเร็คเซลล์ และโบรคเกอร์ ออมสั้น 2 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ผลตอบแทนสูง เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 3% ต่อปี
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ครบรอบ 75 ปี เติมพลังความรักเหนือจินตนาการ ในงาน OCEAN FAMILY PARTY 2024 “LOVE IN WANDERLAND”
วิริยะประกันภัย เดินเกมยุทธ์ปี 67 “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”
ทิพยประกันภัยโตแกร่งปี 2566 ทำ All Time High เบี้ยประกันภัยรับกว่า 3.4 หมื่นล้าน กำไร 1,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.8% ด้าน TIPH กางแผนกลยุทธ์ลงทุนสู่ New S-curve
ทิพยประกันภัย น้อมนำศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ควบคู่แนวคิด ‘ESG’ ดูแลสิ่งแวดล้อม หนุนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท
OCEAN LIFE ไทยสมุทร รวมพลังที่ปรึกษาประกันชีวิต 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก้าวสู่ปีที่ 75 เดินหน้าดูแลชีวิตและสุขภาพคนไทย
วิริยะประกันภัย ครบรอบ 77 ปี ตอกย้ำ องค์กรแห่งความมั่นคงและเป็นธรรม
ทิพยประกันภัย จับมือ กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เร่งเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเวลเนส สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศไทย
กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ “องค์กรที่ความเป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ทิพยประกันภัย พาครูอาจารย์ตามรอยพระราชา เรียนรู้ “ระเบิดจากข้างใน” หนึ่งในหลักการทรงงานในหลวง ร.9 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่งตั้งนางสาวอลิสา อารีพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ด้วยการนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 2 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารงาน
กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Agency Kick Off 2024 จุดประกายความคิดตัวแทน “ใส่ใจ” ให้คุณค่ากับการสร้างคุณภาพชีวิตคนไทย
OCEAN LIFE ไทยสมุทร รวมพลังความรัก จัดกิจกรรม 75 ปี Unity of Love เดิน-วิ่ง 75 ล้านก้าว มุ่งสร้างโลกใหม่ เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย
ทิพยประกันภัย จับรางวัล แจกโชคแคมเปญ“TIP แจกจริงชิงทอง ฉลองยิ่งใหญ่ 72 รางวัล” รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศความร่วมมือรับศักราชใหม่ สร้างความแข็งแกร่งผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ในประเทศไทย
ทิพยประกันภัย” ตอกย้ำแนวคิด ESG เดินหน้า “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก ครั้งที่ 2” จับมือตำนานวอลเลย์บอลทีมชาติ เทรนทักษะพร้อมมอบอุปกรณ์ฝึกซ้อม ร่วมสานฝันเด็กไทย สู่นักตบลูกยางคลื่นลูกใหม่
คปภ. จับมือนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เดินหน้ารณรงค์ปลุกพลังนักบิดในเมืองฉะเชิงเทราทำประกันภัย พ.ร.บ. article
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกวันนวมินทรมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพประกันชีวิต ชวนเติมพลังใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ศึกษาประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
วิริยะประกันภัย เข้าร่วมงาน Dreamforce 2023 งานโชว์นวัตกรรม AI ระดับโลกจาก Salesforce
“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ส่งแคมเปญ “เลี้ยงถูก ลูกดี” เติมเต็มความรู้พ่อแม่ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต
เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2023” ในงาน TIF พร้อมต่อยอด InsurTech เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเต็มสูบ article
“TIP Smart Assist” ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง" ฉลอง 4 ปีแห่งความภาคภูมิใจของการบริการที่เหนือระดับ เสริมคาแรคเตอร์หนุ่มมาดเท่ ปรับโฉมใหม่ ทั้งชุดและอุปกรณ์สุดล้ำ
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ เวที Prime Minister’s Insurance Awards 2023
ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ “เปิดตัวประกันรถยนต์สุดล้ำ Insurverse เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ article
“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จัดใหญ่ ให้เยอะ ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023
คปภ. เปิดงานมหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน “Thailand InsurTech Fair 2023” ขนทัพแพคเกจประกันฯ จากบริษัทชั้นนำ ลดสูงสุด 30% พร้อมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านประกันภัยสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
Insurverse โลกใหม่ของประกันรถยนต์ออนไลน์ โดยทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งแรกของประกันรถยนต์ที่ให้อำนาจการคอนโทรลอยู่ในมือคุณ
TIPlife เชิญชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 สะท้อน “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่”
ทิพยประกันภัย-กรุงเทพมหานคร–มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย ร่วมจัดโครงการ “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” ให้เยาวชนไทยทั่วกรุงเทพฯ ได้เรียนรู้ทักษะกับโค้ชระดับตํานานฟุตบอล-วอลเลย์บอล ตั้งแต่ ก.ย. ถึง พ.ย. 2566
กรุงเทพประกันชีวิต จัดสัมมนาใหญ่ Agency Annual Seminar 2023 เสริมศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
วิริยะประกันภัยแจงไม่เกี่ยวข้อง “V Group”
TIP Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง จาก ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ROXY ACTIVE BY NATURE 2023
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
กรุงเทพประกันชีวิต ยกระดับการบริการประกันกลุ่ม ส่งฟีเจอร์เคลมออนไลน์ และ Telemedicine ผ่านแอปฯ Bangkok Life GMC สะดวก ง่าย สบายใจเมื่อใช้บริการ
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,324 ล้านบาท ยอดขายจากช่องทางธนาคารโตขึ้นกว่า 16%
TVH โชว์ผลงานบริษัทลูก “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” งวด 2Q23 กำไรพุ่ง 117 ลบ.-รายได้รวมเกือบ 1,800 ลบ.
คปภ. ผนึกกำลังพันธมิตร แถลงความพร้อมการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด ‘เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย’ พบกัน 8-10 กันยายน นี้
THRE โชว์งบไตรมาส 2/66 กำไรพุ่ง 425% เข้าสู่ปีแห่งการเทิร์นอะราวด์
ทิพยประกันภัย เผยเบี้ยประกันภัยครึ่งปีแรก 2566 ทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 1,001 ล้านบาท โตทะยาน 197.8% ด้าน TIPH ดัน “InsurVerse” เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ รุกตลาดประกันภัยดิจิทัล
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันมะเร็งปอดโลก ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมเสนอ “บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์” แบบประกันคุ้มครองมะเร็งแบบเต็มแม็กซ์ ใส่ใจดูแลทุกช่วงเวลา
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดมุมมองสังคมยุคใหม่ เจาะกลุ่ม “เดอะแบก” ของครอบครัว ผ่านแบรนด์แคมเปญล่าสุด “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” (Empowering Life Together) สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตทุกมิติ
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ฟอลคอนประกันภัยสานต่อนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างองค์กรให้ยั่งยืนในทุกมิติ ตามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัท Fairfax Financial Holdings Limited
คปภ. เปิดศักราช..! เฟ้นหาสุดยอด InsurTechStartup ของไทย โดยจัดประกวด OICInsurTech Award 2023 ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม“ASCENDING TO THE INSURTECHUNIVERSE” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท article
OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบูธในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22” ชวนคนไทยเข้าสู่ HEALTHIVERSE โลกใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อคนรักสุขภาพ เลือกช้อปประกันสุขภาพโดนใจ พร้อมโปรดีแห่งปีให้ได้รับได้ลุ้นรวม 5 ต่อ
‘ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์’ ผนึกกำลัง กบข. เปิดโครงการสวัสดิการประกันภัย เพื่อสมาชิก กบข. ชูส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 15% ขยายฐานข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ดันเบี้ยรวมแตะ 2,200 ล้านบาท
ทิพยประกันภัย ผนึก NAcDrone ส่งประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตรเจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30 ร่วมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Paris Agreement
“ทิพยประกันภัย” ผนึกพลัง ”สโมสรสุพรีมฯ”นำแนวคิด ESG ปั้น “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก” จุดนัดฝันเด็กไทยกรุยทางสู่นักตบลูกยางรุ่นใหม่
FWD ประกันชีวิต เปิดพื้นที่แห่งโอกาส ดันกลุ่ม Young Gen คนรักดนตรีปล่อยพลังโชว์ความสามารถบนเวที FWD Music Live Fest ใจกลางสยามสแควร์
3 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดความอร่อยสุดลิมิเต็ด “Yuzu Fresh Cream Cake” เมนูรับประกันความอร่อยแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อน จาก FWD ประกันชีวิต และ Coffee Beans by Dao
FWD ประกันชีวิต สร้างปรากฎการณ์แฮชแท็กด้วยกลยุทธ์ LIFEvertising ครีเอทแคมเปญใหม่ “#LifeInHashtag” ปลุกแพชชั่นในตัวให้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดงาน LET’S LOVE PRIDE MONTH 2023 เปิดตัว “กรมธรรม์คู่ชีวิต” พร้อมโปรเด็ดเฉพาะคู่รัก LGBTQIA+ ร่วมฉลองเดือนแห่งความรักที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม
O Capital จับมือทิพยประกันภัย ปล่อยสินเชื่อประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าทิพยประกันภัยทั่วประเทศ ช่วยเหลือประชาชนหนุนสภาพคล่อง สู้เศรษฐกิจถดถอย
KPI เสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ใจถึง” “พึ่งได้” เตรียมรับมือกับความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร น้อมรำลึก 100 ปี กรมหลวงชุมพร
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร น้อมรำลึก 100 ปี กรมหลวงชุมพร
‘ทีวีดี โบรกเกอร์’ ผนึก ‘กรุงไทยพานิชประกันภัย’ เปิดตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100 ปี ครั้งแรก! พลัสสิทธิพิเศษมอบความคุ้มครองเต็มทุนที่เหนือกว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟ คุ้มครองตั้งแต่อายุ 20 - 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 100 ปี เจาะกลุ่มผู้สูงอายุและฐานลูกค้าทีวี ไดเร็
กรุงเทพประกันชีวิต บุกตลาด ตอบโจทย์การรับมือวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ เปิดตัวประกันบำนาญใหม่ “แฮปปี้ เพนชั่น” (มีเงินปันผล)
FWD ประกันชีวิต ลุยสร้าง Brand Experience ผ่าน Music ชวนทุกคนมาสนุก สร้างความสุข นำทัพศิลปินสุดฮอต บุกสยาม กับ “FWD Music Live Fest”
ทิพยประกันภัยโตแกร่ง ไตรมาสแรกเบี้ยประกันภัยแตะ 8.4 พันล้านบาท กำไร 658 ล้านบาท เติบโต 52.3% ด้าน TIPH พร้อมลุยลงทุนต่อเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง
แรบบิท ประกันชีวิต ยกทัพจัดเต็มผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น พร้อมบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในงาน Money Expo 2023
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 กวาดเบี้ยฯรับปีแรก 2,198 ล้านบาท เติบโต 57%
วิริยะประกันภัย สนับสนุนให้คนขับรถดีมีวินัย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันรถ 2+ Good Drive” เงื่อนไขพิเศษ “ขับรถดี ไม่มีเคลม การันตีคืนเงิน”
อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทน เตรียมคัดตัวแทนเด่น ร่วมคอร์สระดับเวิร์ลคลาส มุ่งปั้นผู้บริหารระดับมืออาชีพแห่งอนาคต
THREL ปักธงเบี้ยรับรวมปี 66 โต 4-5% จ่อปันผล 24 พ.ค.นี้ 0.07 บาท พ่วงหุ้น 60 : 1
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 ร่วมรณรงค์ลดปัญหามลพิษ PM 2.5 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า สมุทรปราการ
กรุงเทพประกันชีวิต จัดเต็มในงาน Money Expo 2023 กับโปร “เปย์แรง เกินต้าน” เลือกรับไม่ต้องลุ้น รางวัลสูงสุด รถยนต์ไฟฟ้า นาฬิกา Rolex ทองคำ 15 บาท
FWD ประกันชีวิต ร่วมงาน Money Expo 2023 ยกขบวนผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3