เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2023” ในงาน TIF พร้อมต่อยอด InsurTech เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเต็มสูบ
dot dot
เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2023” ในงาน TIF พร้อมต่อยอด InsurTech เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเต็มสูบ article

 

    ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT)  จัดงานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2023 ภายใต้แนวคิด “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE – ทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม InsurTech ของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีทีมที่ให้ความสนใจสมัครร่วมประกวดเป็นจำนวนมากกว่า 300 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมี 11 รางวัล รวมเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และการตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกประเภทประชาชนทั่วไป 6 ทีมสุดท้าย และประเภทนิสิต นักศึกษา 5 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือกได้มานำเสนอผลงานที่บูธของสำนักงาน คปภ. ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12.45 - 15.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮออล์ 7 เมืองทองธานี

   ในการนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินและการประกาศผลรางวัล และมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสำนักงาน คปภ. โดยการนำเสนอของแต่ละทีมในรอบชิงขนะเลิศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ ซึ่งการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างเข้มข้น

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา 100 คะแนน ประกอบด้วย 1. Wow factor & Pitching Presentation การนำเสนอโครงการได้อย่างน่าสนใจ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งตอบคำถามได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ฟังแล้วน่าตื่นเต้น สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีในการฟังครั้งแรกได้ 30 คะแนน 2. Problem & Pain Point ปัญหาที่เสนอนั้นมีอยู่จริง และเกิดผลกระทบกับผู้คนจำนวนมาก 20 คะแนน 3. Product & Solution สิ่งที่เสนอมานั้น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ครบทุกมิติ และมีความเป็นไปได้ในบริบทประเทศไทย 20 คะแนน 4. Market Opportunities มีโอกาสทางการตลาดมากน้อยเพียงใด 10 คะแนน และ 5. Technology ที่นำมาใช้ เป็น Technology ใหม่ ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย ประยุกต์ใช้ได้อย่างตอบโจทย์ และยังไม่มีการใช้งานแพร่หลายในธุรกิจประกันภัยมากนัก 20 คะแนน

   ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2023” ประเภทนิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม การันTREE ภายใต้แนวคิด การันTREE ตั้งต้นได้ เมื่อภัยมาเป็น Application ให้บริการประกันภัยจากธรรมชาติแก่ต้นไม้ให้เกษตรกร โดยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่ง Application จะช่วยในการประเมินปริมาณ Carbon Credit จากต้นไม้ของเกษตรกร และเชื่อมโยงไปยังตลาดกลางซื้อขาย Carbon Credit เพื่อรับรายได้มาจ่ายค่าประกันภัย ทำให้มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม นานุดต่างดาว ภายใต้แนวคิด ประกันรูปแบบใหม่ ที่ผสานกับเทคโนโลยีวิเคราะห์ปัญหาผิวหน้าแต่ละบุคคลเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Lock Speed ภายใต้แนวคิด “Application สำหรับการติดตามพฤติกรรมการขับรถเชิงลึก พร้อมฟังก์ชั่นการบริการด้านการประกันภัยได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Harvest Moon ภายใต้แนวคิด ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร และเพิ่มโอกาสทำกำไรให้กับบริษัทประกันไปกับ Harvest Moon” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Siri มงคล ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อบุตรสำเร็จการศึกษา เพิ่มทุนประกันภัยผ่านการออมของบุตร เพื่อสร้างประสบการณ์การออมตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

    ส่วนผลการตัดสินประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ERTIGO ภายใต้แนวคิด สุขภาพกล้ามเนื้อที่ดี มีผลต่อสุขภาพ และยังส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนเป็นแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรม ที่มีการเก็บข้อมูล พฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ค่อนข้างละเอียด ทำให้บริษัทประกันภัยสามารถนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล หรือนำไปลดเบี้ยประกันภัยของลูกค้าในรอบถัดไปได้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม PRORESCUE_Thailand ภายใต้แนวคิด ไม่มีใครเข้าใจปัญหาและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน อย่างมืออาชีพได้ดีเท่ากับนักดับเพลิงอย่างเราได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Mednu ภายใต้แนวคิด แพลตฟอร์มที่แนะนำโรงพยาบาลหรือสถานรักษา ตามความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Powerpuff Girls ภายใต้แนวคิด แอปพลิเคชันที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยจัดการความเสี่ยงด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม CrackHi-AI ภายใต้แนวคิด “CrackHi-AI แตก หาย จ่าย จบได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชยลำดับที่ 3 ได้แก่ ทีม e-Safety Box ภายใต้แนวคิด ที่จัดเก็บเอกสาร Electronic ที่สำคัญและมีความปลอดภัยสูงได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

  ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ศูนย์ CIT ได้ขยายผลการจัดกิจกรรม CIT InsurTech Roadshow ไปยัง 4 ภาคทั่วประเทศไทย ทำให้สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด และหลากหลายสาขาวิชามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อกระจายและส่งต่อองค์ความรู้ด้าน InsurTech ให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ การนำไปประยุกต์ และสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ จึงส่งผลให้การประกวด OIC InsurTech Award 2023 ในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ทั้งหมดจำนวนมากกว่า 300 ทีม มากกว่าปีที่ผ่านถึง 2 เท่าตัว

  ภายในการแข่งขันตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรม Intensive Bootcamp ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับ 30 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ โดยภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา Workshop เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และได้มีทีมผู้ให้คำปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคอยเป็น Mentor ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแบบ Intensive Coaching เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดและเสริมความแกร่งของผลงานให้สามารถตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด และสามารถนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566 หรือ OIC InsurTech Awards 2023 จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาค Tech Startup ให้นำเทคโนโลยีมาต่อยอดเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการบริการ ตลอดจนช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัยของประชาชน ซึ่งศูนย์ CIT จะมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมและสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม พร้อมทั้งประสานพลังคนทุก Generation โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech) ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอันมากต่อธุรกิจประกันภัยของไทยในอนาคตเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

 

 
ประกัน

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต คัดผลิตภัณฑ์เด่น พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 article
ทิพยประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม "เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต" เฉลิมฉลองในเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย article
ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ อบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 12
อลิอันซ์ อยุธยา รายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย เติบโตแกร่ง
เมืองไทยประกันชีวิต จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เปิด “66 Tower” อาคารออฟฟิศเกรดเอ ย่านสุขุมวิท โดดเด่นด้วยทำเลศักยภาพ ง่ายต่อการเชื่อมต่อย่าน CBD ตอบโจทย์ออฟฟิศสำหรับคนยุคใหม่ครบครัน
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ขึ้นเวที InsureX Forum 2024 เผยเทรนด์ใหม่วงการประกันภัย เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันภัยแบบครบวงจร article
เคพีไอ ย้ำความสัมพันธ์กับพันธมิตร คิวบีอี มุ่งเพิ่มยอดขายเจาะตลาดธุรกิจประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจผู้ใช้รถยนต์
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดสัมมนาสุขภาพออนไลน์ “75 ปี OCEAN LIFE HEALTHIVERSE SYMPOSIUM” รวม 6 กูรูสุขภาพอัพเดทความรู้เพื่อคนไทยไม่ป่วย
ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย มอบประกันอุบัติเหตุอาสาสมัครมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตอกย้ำความมั่นใจให้ลูกค้า นำทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตมืออาชีพ คว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 41
Thaivivat Parking ที่จอดรถอัจฉริยะ จอง จอดไว ไร้กังวลเรื่องที่จอดรถ เปิดใหม่ในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ 3 สาขา
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรักสู่ทุก Generation สนับสนุนคอนเสิร์ตระดับตำนาน 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร Presents 50 ปี The Legend Of The Guitar
กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “LifeReady เอนจอยชีวิตได้ ไม่มีห่วง” ดึง “ญาญ่า อุรัสยา และต่อ ธนภพ” เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ หนุนคนไทยวางแผนชีวิต
แอกซ่าประกันภัย ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “Week for Good 2024”
ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ตอกย้ำยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เดินทัพอัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว
OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดพื้นที่ความรักสนับสนุนเดือนแห่งความภาคภูมิใจในตัวตนที่หลากหลาย Let’s Love Pride Month 2024
ทิพยประกันภัย ร่วมกับ กทม.และ สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพฯ เตรียมระเบิดศึกฟาดแข้งสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘ฟุตบอลอาวุโสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ’ เดอะตุ๊ก ปิยะพงษ์ - หรั่ง ชาญวิทย์ นำทีมซุปตาร์อดีตนักเตะทีมชาติ ประเดิมสนามนัดแรก 10 มิ.ย.นี้
ทิพยประกันภัย ร่วมกับ กทม.และ สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพฯ เตรียมระเบิดศึกฟาดแข้งสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘ฟุตบอลอาวุโสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ’ เดอะตุ๊ก ปิยะพงษ์ - หรั่ง ชาญวิทย์ นำทีมซุปตาร์อดีตนักเตะทีมชาติ ประเดิมสนามนัดแรก 10 มิ.ย.นี้
73 ปี กรุงเทพประกันชีวิต จัดนักร้องระดับตำนาน ส่งมอบความสุขให้ลูกค้าคนสำคัญ กับงาน BLA Feel Good Concert
“น้องไทวี่” มาสคอตใหม่ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ โชว์ความสดใส มั่นใจเรื่องประกันภัย ให้ไทวี่ดูแลคุณนะ
ทิพยประกันภัย ร่วมฉลองครบรอบ รฟฟท. ก้าวสู่ปีที่ 14 มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เฉลิมฉลองความสำเร็จ จัดงาน “Krungthai-AXA CS Appreciation Party 2024: Flashback Fiesta”สนับสนุนฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านช่องทางคู่ค้า
“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ผสาน “ไอบีเอสซี โบรคเกอร์” รุกขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ทิพยประกันภัย คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
ทิพยประกันภัย ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล คืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ในโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 39
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยกทีมที่ปรึกษาประกันชีวิต เข้าร่วมงาน ViMut Insurance Family Open House 2024 เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ในการบริการลูกค้าอย่างครบครัน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่ง“โอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package)” แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
ทิพยประกันภัย ปลุกกระแสประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ สร้างความอุ่นใจให้แพทย์ มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดกิจกรรม “SMART HEALTHY CHALLENGE 2024” ดูแลสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก นำทุกคนก้าวสู่โลกใหม่เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี
Caring is Giving “Protect Your Car” “ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ใส่ใจคุณ พร้อมเคียงข้างทุกการเดินทาง” ชวนลดความเสี่ยง ปกป้องรถที่คุณรักอย่างยั่งยืน
เขย่าวงการประกันภัย ‘ไทยวิวัฒน์’ ล้ำไปอีกขั้น นำ AI เข้าถึงผู้บริโภค ตอบโจทย์ลูกค้าประกันยุค 2024
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทิพยประกันภัย และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance” ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปลอดภัยข้ามแดน
กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Green Insurer เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “Commit To Climate SS3” เน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมครบทุกมิติ
เขย่าวงการประกันภัย ‘ไทยวิวัฒน์’ ล้ำไปอีกขั้น นำ AI เข้าถึงผู้บริโภค ตอบโจทย์ลูกค้าประกันยุค 2024
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จับมือ อินทนิล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดสงกรานต์
‘ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์’ เปิดวิสัยทัศน์ ‘FIN TO THE FUTURE 2024’ ประกาศก้าวสู่ผู้นำวงการประกันที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งแคมเปญสื่อสารใหม่ ดึง ‘แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์’เป็นพรีเซ็นเตอร์
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “ตัวแทนประกันชีวิต ระดับมาสเตอร์ เป็นไปได้ คุณเป็นได้” ยกระดับคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางความสำเร็จที่เหนือกว่า
วิริยะประกันภัย คว้า 2 รางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand and Company” ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด
ทิพยประกันภัย เดินหน้าสืบสานนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38 โครงการตามพระราชดำริ แห่งแรกของระยอง จากพื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นแลนด์มาร์คล่าสุดของเมืองพระมหาชนก
ประกันภัยไทยวิวัฒน์เปิดตัว “น้องไทวี่” มาสคอตใหม่สดใสเริงร่า มาพร้อมแคมเปญ “คิดเผื่อเพื่อเพื่อน ชวนเพื่อนใช้ ได้ทั้งรับ ได้ทั้งลด”
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2566 และเดินกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ทำให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูงสุด
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2566 และเดินกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ทำให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูงสุด
OCEAN LIFE ไทยสมุทร สู่ปีที่ 75 ก้าวกระโดดสู่ HEALTHIVERSE ยุคใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดีของคนไทย
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งประกันคุ้มครองตลอดชีพแนวคิดใหม่ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท เวลท์ 99/1” จ่ายเบี้ยครั้งเดียว รับเงินคืน 2.4% ทุกปี ยาวจนถึงอายุ 99 ปี
วิริยะประกันภัย - กรมการขนส่งทางบก “ชวนตรวจสภาพรถฟรี” เทศกาลสงกรานต์ 2567
Insurverse เดินหน้าผนึกความร่วมมือกับ Vacay Travel มอบสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้อุ่นใจ ด้วยประกันการเดินทางต่างประเทศ
วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงานปี 67 “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งประกันออนไลน์ไซซ์เล็ก “โอชิ สมอล เซฟไลฟ์ 18/10” เน้นคนรุ่นใหม่ทำประกันออมทรัพย์ฉบับแรกได้ง่ายๆ
ทิพยประกันภัย ผนึกกำลัง เต่าบิน เสริมแกร่งความเป็นผู้นำด้านบริการ มอบสิทธิพิเศษตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
ที ไลฟ์ ขยายฐานลูกค้า ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “แบบประกัน Super Saving 2/1” จับกลุ่ม ไฮเน็ตเวิร์ธ ไดเร็คเซลล์ และโบรคเกอร์ ออมสั้น 2 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ผลตอบแทนสูง เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 3% ต่อปี
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ครบรอบ 75 ปี เติมพลังความรักเหนือจินตนาการ ในงาน OCEAN FAMILY PARTY 2024 “LOVE IN WANDERLAND”
วิริยะประกันภัย เดินเกมยุทธ์ปี 67 “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”
ทิพยประกันภัยโตแกร่งปี 2566 ทำ All Time High เบี้ยประกันภัยรับกว่า 3.4 หมื่นล้าน กำไร 1,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.8% ด้าน TIPH กางแผนกลยุทธ์ลงทุนสู่ New S-curve
ทิพยประกันภัย น้อมนำศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ควบคู่แนวคิด ‘ESG’ ดูแลสิ่งแวดล้อม หนุนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท
OCEAN LIFE ไทยสมุทร รวมพลังที่ปรึกษาประกันชีวิต 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก้าวสู่ปีที่ 75 เดินหน้าดูแลชีวิตและสุขภาพคนไทย
วิริยะประกันภัย ครบรอบ 77 ปี ตอกย้ำ องค์กรแห่งความมั่นคงและเป็นธรรม
ทิพยประกันภัย จับมือ กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เร่งเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเวลเนส สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศไทย
กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ “องค์กรที่ความเป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ทิพยประกันภัย พาครูอาจารย์ตามรอยพระราชา เรียนรู้ “ระเบิดจากข้างใน” หนึ่งในหลักการทรงงานในหลวง ร.9 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่งตั้งนางสาวอลิสา อารีพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ด้วยการนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 2 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารงาน
กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Agency Kick Off 2024 จุดประกายความคิดตัวแทน “ใส่ใจ” ให้คุณค่ากับการสร้างคุณภาพชีวิตคนไทย
OCEAN LIFE ไทยสมุทร รวมพลังความรัก จัดกิจกรรม 75 ปี Unity of Love เดิน-วิ่ง 75 ล้านก้าว มุ่งสร้างโลกใหม่ เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย
ทิพยประกันภัย จับรางวัล แจกโชคแคมเปญ“TIP แจกจริงชิงทอง ฉลองยิ่งใหญ่ 72 รางวัล” รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศความร่วมมือรับศักราชใหม่ สร้างความแข็งแกร่งผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ในประเทศไทย
ทิพยประกันภัย” ตอกย้ำแนวคิด ESG เดินหน้า “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก ครั้งที่ 2” จับมือตำนานวอลเลย์บอลทีมชาติ เทรนทักษะพร้อมมอบอุปกรณ์ฝึกซ้อม ร่วมสานฝันเด็กไทย สู่นักตบลูกยางคลื่นลูกใหม่
คปภ. จับมือนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เดินหน้ารณรงค์ปลุกพลังนักบิดในเมืองฉะเชิงเทราทำประกันภัย พ.ร.บ. article
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกวันนวมินทรมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพประกันชีวิต ชวนเติมพลังใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ศึกษาประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
วิริยะประกันภัย เข้าร่วมงาน Dreamforce 2023 งานโชว์นวัตกรรม AI ระดับโลกจาก Salesforce
“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ส่งแคมเปญ “เลี้ยงถูก ลูกดี” เติมเต็มความรู้พ่อแม่ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต
“TIP Smart Assist” ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง" ฉลอง 4 ปีแห่งความภาคภูมิใจของการบริการที่เหนือระดับ เสริมคาแรคเตอร์หนุ่มมาดเท่ ปรับโฉมใหม่ ทั้งชุดและอุปกรณ์สุดล้ำ
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ เวที Prime Minister’s Insurance Awards 2023
ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ “เปิดตัวประกันรถยนต์สุดล้ำ Insurverse เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ article
“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จัดใหญ่ ให้เยอะ ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023
คปภ. เปิดงานมหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน “Thailand InsurTech Fair 2023” ขนทัพแพคเกจประกันฯ จากบริษัทชั้นนำ ลดสูงสุด 30% พร้อมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านประกันภัยสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
Insurverse โลกใหม่ของประกันรถยนต์ออนไลน์ โดยทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งแรกของประกันรถยนต์ที่ให้อำนาจการคอนโทรลอยู่ในมือคุณ
TIPlife เชิญชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 สะท้อน “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่”
ทิพยประกันภัย-กรุงเทพมหานคร–มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย ร่วมจัดโครงการ “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” ให้เยาวชนไทยทั่วกรุงเทพฯ ได้เรียนรู้ทักษะกับโค้ชระดับตํานานฟุตบอล-วอลเลย์บอล ตั้งแต่ ก.ย. ถึง พ.ย. 2566
แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต
กรุงเทพประกันชีวิต จัดสัมมนาใหญ่ Agency Annual Seminar 2023 เสริมศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
วิริยะประกันภัยแจงไม่เกี่ยวข้อง “V Group”
TIP Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง จาก ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ROXY ACTIVE BY NATURE 2023
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
กรุงเทพประกันชีวิต ยกระดับการบริการประกันกลุ่ม ส่งฟีเจอร์เคลมออนไลน์ และ Telemedicine ผ่านแอปฯ Bangkok Life GMC สะดวก ง่าย สบายใจเมื่อใช้บริการ
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,324 ล้านบาท ยอดขายจากช่องทางธนาคารโตขึ้นกว่า 16%
TVH โชว์ผลงานบริษัทลูก “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” งวด 2Q23 กำไรพุ่ง 117 ลบ.-รายได้รวมเกือบ 1,800 ลบ.
คปภ. ผนึกกำลังพันธมิตร แถลงความพร้อมการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด ‘เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย’ พบกัน 8-10 กันยายน นี้
THRE โชว์งบไตรมาส 2/66 กำไรพุ่ง 425% เข้าสู่ปีแห่งการเทิร์นอะราวด์
ทิพยประกันภัย เผยเบี้ยประกันภัยครึ่งปีแรก 2566 ทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 1,001 ล้านบาท โตทะยาน 197.8% ด้าน TIPH ดัน “InsurVerse” เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ รุกตลาดประกันภัยดิจิทัล
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันมะเร็งปอดโลก ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมเสนอ “บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์” แบบประกันคุ้มครองมะเร็งแบบเต็มแม็กซ์ ใส่ใจดูแลทุกช่วงเวลา
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดมุมมองสังคมยุคใหม่ เจาะกลุ่ม “เดอะแบก” ของครอบครัว ผ่านแบรนด์แคมเปญล่าสุด “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” (Empowering Life Together) สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตทุกมิติ
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ฟอลคอนประกันภัยสานต่อนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างองค์กรให้ยั่งยืนในทุกมิติ ตามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัท Fairfax Financial Holdings Limited
คปภ. เปิดศักราช..! เฟ้นหาสุดยอด InsurTechStartup ของไทย โดยจัดประกวด OICInsurTech Award 2023 ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม“ASCENDING TO THE INSURTECHUNIVERSE” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท article
OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบูธในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22” ชวนคนไทยเข้าสู่ HEALTHIVERSE โลกใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อคนรักสุขภาพ เลือกช้อปประกันสุขภาพโดนใจ พร้อมโปรดีแห่งปีให้ได้รับได้ลุ้นรวม 5 ต่อ

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3