ม.หอการค้าไทย ประกาศความเป็นเลิศด้าน AI ปักธง “AI - UTCC” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก
dot dot
ม.หอการค้าไทย ประกาศความเป็นเลิศด้าน AI ปักธง “AI - UTCC” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก article

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้าน AI Integrated University ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท พัฒนาหลักสูตร AI พร้อมใช้แพลตฟอร์ม AI จาก Microsoft และ Canva Pro ฟรีสำหรับนักศึกษาทุกคน เปิดห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม ปรับรูปแบบการเรียนโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสอนหลักสูตรแรกของประเทศไทย  และ เทคโนโลยี AI UTCC Engine เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา วิเคราะห์จุดแข็งและทักษะของนักศึกษา เสริมความปลอดภัยและประหยัดพลังงานทั้งแคมปัสด้วยระบบ AI พร้อมหนุนงานวิจัย โดยมีการนำ AI เข้ามาใช้  ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับความสามารถบัณฑิตไทยเชี่ยวชาญด้าน AI ให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มขีดการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยให้ก้าวไปยืนอยู่ในตลาดระดับโลก

 

ยุคดิจิทัลที่ AI (ปัญญาประดิษฐ์) กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านแรงงานและการใช้ AI ภายในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานและสถานะของแรงงานในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก้าวสู่ AI - UTCC

 รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและการบริการ มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริม Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2564 นั้น ขณะนี้ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น ซึ่งอุดมศึกษาได้รับผลกระทบโดยตรง อีกทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาแตกต่างไปจากเดิม รวมถึงการขยายตัวของดิจิทัล โดยเฉพาะ AI (ปัญญาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา ในการตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย AI Integrated คือ ไม่เพียงแค่การเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ม.หอการค้าไทยได้นำ AI มาบูรณาการในมิติการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัย หรือ AI - UTCC เพื่อยกระดับคุณภาพและความสามารถของบัณฑิตไทยให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยให้ก้าวไปยืนอยู่ในตลาดระดับโลก

 

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ต่างมีการนำ AI เข้ามาใช้ในระบบงาน และเป็นเทรนด์ของโลกที่มีพลังอย่างมากจริงๆ การศึกษาเป็นเรื่องที่ถูกดิสรัปชั่นมากที่สุด อย่างการส่งงาน นักศึกษาก็ใช้ ChatGPT ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยต้องเปิดกว้าง และในการผลิตกำลังคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคล แรงงานสำคัญของประเทศ ดังนั้น การผลิตกำลังคนต้องแตกต่างไปจากเดิม และนักศึกษาทุกคนต้องมีทักษะด้าน AI ด้านดิจิทัลรศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าว

 

จับมือไมโครซอฟท์นำ AI มาใช้

ทั้งนี้ ม.หอการค้าไทย ได้มีการศึกษาวิจัย และแผนในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอไอ  หรือ AI - UTCC มา 3 ปี โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตร และการให้บริการแก่นักศึกษา โดยมีการนำ AI เข้ามาใช้  มีการจัดทำฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด  และมีการจัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูม เป็นต้น

อธิการบดี กล่าวต่อว่า ปีนี้ ม.หอการค้าไทยก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 โดยการเป็น AI - UTCC และเพื่อเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งในการขับเคลื่อนก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย AI นั้น ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ระบบดิจิทัล  โดยมีระบบต่างๆ ให้บริการนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร อาทิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนเพื่อนำ AI ไปประยุกต์ใช้และตอบโจทย์ธุรกิจ อีกทั้งวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ AI เช่น วิชา AI for Business โดยคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ใช้ AI เป็นผู้ช่วยสอน เพื่อจะติดอาวุธให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้งาน AI ได้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 รศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้ยกระดับประสบการณ์การเรียนการสอน โดยใช้ AI  อย่าง การจัดทำห้อง  Hyflex Classroom (Smart Classroom) จำนวน 15 ห้อง และจะมีขยายไปให้ครบ 50 ห้อง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบของ AI มีการแจก iPad พร้อมแพลตฟอร์ม AI ที่นักศึกษาสามารถใช้ในการทำงาน การเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ โปรแกรม Canva Pro มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI (Magic Design) ที่ฟรีสำหรับนักศึกษาทุกคน และการฝึกฝนภาษาต่างๆ ผ่าน AI ผู้ช่วยสอน เพื่อให้การเรียนภาษากลายเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้น 

 

รวมถึงมีโปรแกรม AI UTCC Engine  AI ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานม.หอการค้าไทย ซึ่งนักศึกษาสามารถเตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์และรับคำแนะนำจาก AI ระบบยังมีการจัดทำทรานสคริปต์แบบเรียลไทม์ โดยนอกจากทรานสคริปต์ผลการเรียนแล้ว มีการจัดทำ Skill Transcript และ Soft skill transcript ซึ่งเป็นทรานสคริปต์ที่บอกได้ว่านักศึกษามีทักษะด้านดิจิทัล หรือ Soft skill ด้านไหน อะไรบ้าง ปัจจุบันนักศึกษาสามารถใช้งานระบบ Soft Skill Transcript บางฟังก์ชั่นได้แล้ว และคาดว่าจะพัฒนาระบบแล้วเสร็จก่อนจะนำไปใช้ได้เต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2567 นี้ นักศึกษาม.หอการค้าไทยจะได้ทรานสคริปต์ทั้ง 3 ประเภท เพื่อนำไปสมัครงาน และ AI ที่จะช่วยนักศึกษาในการวางแผนอาชีพของเขา เสมือนเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาทพัฒนา AI

การจะเป็น AI - UTCC ได้นั้น นอกจากลงทุนเรื่องของระบบการจัดการข้อมูล การใช้ระบบดิจิทัลทำงานร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ฯ แล้ว มหาวิทยาลัยต้องมีการอบรม การเทรนและทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  และฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจะนำไปสร้างประสบการณ์การให้บริการ นักศึกษาทุกคณะทุกหลักสูตร ต้องมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ใช้ AI ได้ทั้งการนำเสนอผลงาน หรือการฝึกซ้อมการพรีเซนต์ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้ฟรี

นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ลงทุนในการพัฒนาระบบ AI ต่างๆ กว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเริ่มต้นให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning System ตั้งแต่ปี 2549 จนตอนนี้เป็นก้าวเริ่มต้นของการเป็น AI - UTCC และเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ระบบ AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนแก่คณาจารย์ และทำหน้าที่ตอบคำถาม เสมือนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่เด็ก รวมถึงนักศึกษาสามารถเรียนแบบไฮบริด และเข้าไปเรียนในระบบออนไลน์ย้อนหลังได้ เพราะต่อให้ห้องสมาร์ทคลาสรูม มีการติดตั้งกล้อง AI พร้อมการอัดวิดีโอเพื่อให้นักศึกษาที่อาจจะไม่สะดวก หรือมีธุระ ได้มีโอกาสได้เรียนเหมือนกับเพื่อน แต่ทั้งหมดนี้ก็จะคำนึงเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล คณาจารย์จะมีการแจ้งนักศึกษาทุกครั้ง และมีเฉพาะนักศึกษาในแต่ละคลาสเท่านั้นที่สามารถดูได้ และนำ AI มาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ทำงานด้วยระบบ AI เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้อุ่นใจ

 

AI ทักษะที่นักศึกษาทุกคณะต้องมี

ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หลายคนมักจะเข้าใจว่า AI เป็นเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจริง ๆ เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในยุคดิจิทัล ที่ทุกภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นักศึกษาทุกคณะ ทุกหลักสูตร ต้องมีทักษะ AI  เพราะ AI จะกลายเป็นทักษะที่จำเป็นกับทุกสาขาวิชา เช่น นักการตลาด จำเป็นต้องอ่านข้อมูลเป็น ติดตามเทรนด์ได้ และรู้จักใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการสร้างภาพ สร้างสื่อในการนำเสนอขาย เด็กหัวการค้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบการ ทำธุรกิจเป็น แต่จะมีทักษะ AI ทักษะดิจิทัลที่สามารถทำงานได้จริง

ผมมีความเชื่อ ว่าเอไอมาแทนคนไม่ได้ 100% แต่ทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะด้าน AI เพื่อทำงานได้ อยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือด และคนที่ไม่มีทักษะด้านนี้จะเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่แทนที่จะกลัวและปิดกั้น AI แต่ต้องพัฒนาทักษะการใช้และพัฒนา AI ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ให้ AI เป็นผู้ช่วยยกระดับศักยภาพของมนุษย์ มากกว่าการให้ทำงานแทนโดยไม่มีความรู้ ถึงจะสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นักศึกษา ม.หอการค้าไทย ทุกคนจะมีทักษะในการคิด แก้ไขปัญหาด้วย AI ใช้ AI ในการทำงาน และสามารถสร้างสรรค์ AI เพื่อการได้เปรียบในการแข่งขันได้ และมหาวิทยาลัยจะไม่หยุดพัฒนา AI  ซึ่ง  ม.หอการค้าไทยมีนักวิจัยและมีศูนย์วิจัยด้าน AI โดยเฉพาะ  ฉะนั้น ม.หอการค้าไทย พร้อมก้าวสู่ AI - UTCC ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่ทั้งมหาวิทยาลัย หลักสูตร การเรียนการสอน บุคลากร การบริหารจัดการทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วย AI” ดร.ชัชชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา  สร้างความตระหนักรู้ และผลิตบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ AI และดิจิทัลมากขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดในหลายด้าน ทั้งเรื่องของบุคลากรที่มีความรู้ AI และดิจิทัลที่ยังมีไม่มากพอ อีกทั้งการจะพัฒนาระบบ AI ได้ทั้งองค์กรนั้นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  และการจัดทำระบบใหม่ทั้งหมดอาจมีความยุ่งยาก ดังนั้น หากภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทั้งในส่วนของการผลิตและพัฒนา Upskill/Reskill ให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ มีทักษะด้าน AI ก็จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้ และหน้าที่ของสถาบันการศึกษาเองก็ต้องปรับตัว ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านนี้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ ม.หอการค้าไทย โทร.02-697-6767 หรือ https://www.utcc.ac.th/

 
ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยประกาศความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ 105 เมืองทั่วไทย article
กระทรวงพลังงาน จับมือ “ปตท.- กฟผ.” ยก “ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย” & “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2024” ปัจจัยเร่งทรานส์ฟอร์มพลังงานสะอาด ก้าวข้ามความท้าทาย
“พาณิชย์” บุกตลาดเพชรบุรี ตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต ยัน 10,000 บาท เข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้ article
เจโทรฯ จัดงาน JAPAN PREMIUM HOTATE - From HOKKAIDO Ocean to your Table -ชูความสำเร็จ ดันส่งออกหอยเชลล์โฮตาเตะจากญี่ปุ่นมาไทย โตขึ้นเป็น 2.3 เท่า article
สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕” เร่งเครื่อง “Quick Win” สินค้าไม่ได้มาตรฐานและขาดการตรวจสอบ สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕ จากปัญหาคุณภาพ article
บีโอไอจับมือพันธมิตร จัดงาน SUBCON Thailand 2024 พร้อมดึง 7 ค่าย EV เข้าร่วม คาดมูลค่าเชื่อมโยงกว่า 2 หมื่นล้าน
พาณิชย์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร ลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม “Back To School 2024” article
ปตท.เปิดแผนสำรองก๊าซในอนาคต หลังเกิดภาวะสงครามอิหร่านปะทะอิสราเอล
ก.พลังงาน แจงไฟสำรอง 30% พีคสุดช่วงกลางคืน รับช่วงอากาศร้อนไหว ไม่เกิดอาฟเตอร์ช็อกแน่
บอร์ด บีโอไอ เตรียมจัด 2 งานใหญ่ไบเทค หนุนจับคู่ธุรกิจ EV คาดเม็ดเงินสะพัด 2 หมื่นล.
สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” article
เดินหน้าปั้นซุปตาร์กีฬาประดับวงการกีฬาระดับชาติ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ปี6 article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย ส่งรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST” รวมเพลย์ลิสต์ความรู้สุขภาพกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงช่องซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล article
บจ.สุพรีม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น ประกาศความยิ่งใหญ่ นำทีมโดย ท่านดร. เจษฎา ลีลากิจกุล มั่นใจปี 2568 ติดTop 5 ธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่ง article
ยโสธรเนรมิต “กระต๊าก Festival 2024” ดัน”ไก่ย่างบ้านแคน”เป็นซอฟท์เพาเวอร์ประเทศ article
ชาอู่หลงทีพลัส เปิดตัวรสชาติใหม่ “ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์” ในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café พร้อมชวนพรีเซนเตอร์สุดอบอุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ” ร่วมกิจกรรม ใจกลางสยาม
โตโยต้า ทูโช - เดนโซ่ ผนึกกำลัง “เน็กซ์ พอยท์” เขย่าตลาดยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พลังงานไฮโดรเจน รายแรกของประเทศไทย article
เริ่มสาดความสนุกกันแล้ว!! กับงาน “ สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก ” สงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่แป้ง ไม่เปลือย และ ไม่แอลกอฮอล์ กิจกรรมความสนุกอัดแน่นตลอดทั้ง3วัน!! article
Space Water เปิดตัวน้องใหม่!! “Space Flavored Water กลิ่นอุทัยสเปซ” article
ดร.พจมาลย์ สงวนศักดิ์ กาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์ เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี SQC Awards 2024 และ บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2567
HONOR เปิดตัว HONOR Magic6 Pro เขย่าตลาดกล้องมือถือ พร้อมปฏิวัติการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI คุ้มค่าในราคา 34,990 บาท เริ่มจำหน่าย 5 เม.ย.67 นี้! article
“พาณิชย์” จัด “Thai Fruit Festival 2024 by MOC” ขนผลไม้สด-แปรรูป ขนมหวาน ไอศกรีม ขายในงานมหาสงกรานต์ ที่ท้องสนามหลวง article
เปิดแล้ว!!! “ทางลอดกลับรถเข้าเซ็นทรัล ศาลายา” เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนงบก่อสร้าง 112 ล้านบาทให้กรมทางหลวง พร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาจราจร article
เด็ก มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริง ในเกม Minecraft จัดโดย ม.เกษตร article
Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา article
ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เปิดตัว "แพนเค้ก เขมนิจ" เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันสู่โลก Digital article
“REVOMED GROUP” ปั้น “โปรเจกต์” เปิด “นวัตกรรม” มุ่งเป้ายอดขาย 3,500 ล้านบาท และผลักดันไทยสู่ฐานผลิตสินค้าความงามของโลก!! article
TEA จับมือ TCEB เปิดมิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว Thailand MICE X-Change 2024 เชื่อมโยงโอกาส กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร article
เซ็นทรัลพัฒนา ชู ‘สงกรานต์ไทย’ เฟสติวัลระดับโลก ทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” ฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ บูสต์เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไฮซีซัน article
สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย สธ.รับรองมาตรฐาน Happy Toilet ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ article
เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 8,200 ล้านบาท เปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่ แห่งแรกในนครปฐม แลนด์มาร์กประตูสู่ภาคตะวันตก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ยกระดับเมืองเติบโตเต็มศักยภาพ article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จับมือสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตา 5 ภูมิภาค article
“พาณิชย์” ลุยต่อ ผนึกกำลังพลังงาน ตรวจปั๊มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ article
บิ๊กซี ชวนแซ่บสะใจ! ยกขบวนเครื่องปรุงรสและอาหารแห้งคุณภาพ 24 แบรนด์ชั้นนำ มาเสิร์ฟคนที่รักในการทำอาหาร ในงาน “ส้มตำยำแฟร์ @ Big C ปีที่ 1” article
"Rich Aesthetic จัดงาน i-THREAD Master Class งาน Workshop ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปี" article
“FOB Lab (เอฟ โอ บี แล็บ)” เกาหลีใต้ พร้อมรุก!!เปิด Grand Opening บุกตลาดไทยครั้งแรกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ article
สวนน้ำรามายณะ เปิดตัว 3 โซนใหม่! Ramayana Kids Kingdom พื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย พร้อมอัปเลเวลความสนุกให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้! article
ดอกบัวคู่ จัดงานวิ่ง “47 ปีดอกบัวคู่ มินิ-ฮาลฟ์ มาราธอน“ วันที่ 16 มิ.ย.67 ณ สวนหลวงร.9 article
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน“กองทุนมหิดลยั่งยืน” หวังดึงภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทย article
กว่า 40 ปี แห่งความมุ่งมั่น เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติ article
เบอร์หนึ่งตลอดกาล “เซ็นทรัลพัฒนา” ชนะรางวัล 2 ปีซ้อน พาศูนย์การค้าเซ็นทรัลครองใจผู้บริโภคคว้า Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 ย้ำความสำเร็จ The Ecosystem for All แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อทุกฝ่าย article
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B article
สุดยิ่งใหญ่! แถลงเปิดฉากศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล 2024 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุน ภายใต้ชื่อราย article
CEA OTOP Marché x Shope ช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste จากสินค้าผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ article
ปักหมุดเปิด 30 มี.ค. นี้ ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ปฐมบทใหม่ของความสุขทุกมิติ แลนด์มาร์ก ยิ่งใหญ่ที่สุดในนครปฐม ยกระดับเมืองศักยภาพประตูสู่ภาคตะวันตก article
เทศบาลนครรังสิต จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จุดประกายเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน จัดงาน ธรรมศาสตร์ แฟร์ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัด ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท article
“HMC Polymers” ชูแนวคิด “PP ENDLESS SOLUTIONS FOR MORE” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เผยปี 2566 กวาดรายได้ 2.5 หมื่นล้านบาท article
ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย article
“โค้ชเบียร์ อินดี้ เทรดเดอร์” เข้าเเจ้งความกับ บก.ปอท หลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ หลอกเหยื่อลงทุน มีผู้เสียหายกว่า 20 คน article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกส์ article
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์” article
เดือดโค้งสุดท้าย! สรุปผล 32 ทีม ก่อนเข้าสู่รอบชิง Gatorade 5v5 Football 2024 ลุ้นสุดยอดทีมแชมป์ บินลัดฟ้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ article
เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน article
กฟผ. ปรับดีไซน์ใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดึงแน็ก-ชาลี และศิลปิน “พาราด็อกซ์” เป็นพรีเซนเตอร์ หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟ ผ่านเพลง “ฤดูเซฟ” article
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย article
ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองอย่างยั่งยืน หวังปั๊มรายได้ไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาท article
พบกับงาน Beyond Blockchain Experience : Future of Blockchain 2024
สมศักดิ์ศรี AKA CHAMPION คนแรกของประเทศไทย เอ็กซ์กินจุ สร้างสถิติกินจุกว่า 90 ถาด คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท กับแคมเปญสุดเดือด AKA Champion "ปิ้งจุก สุขทั่วไทย" article
Grand Opening สถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวร Mapay Beauty Center article
“เจเจซี กรุ๊ป” เปิดตัว “โปรแจ็ค ไรเฟล” ขานรับตลาด AI ลุย “ธุรกิจออนไลน์” ทุกแพลตฟอร์ม article
ห้ามพลาด !! งาน ASA Experimental Design Competition
สายกิน-เที่ยว ห้ามพลาด “นภินทร” นำพาณิชย์ร่วมกับ ททท. ปล่อยเส้นทางเที่ยว-กินทั่วประเทศ ใต้แคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” พร้อมชวนสายคอนเทนต์ร่วมกิจกรรมรับรางวัลเพียบ article
เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ วางแผนลงทุนต่อเนื่อง 121,000 ล้านบาทใน 5 ปี ชูความสำเร็จ The Ecosystem For All ผนึกพันธมิตรเติบโตทั้งระบบ พร้อมพลิกโฉมรีเทลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโครงการระดับ The World’s New Magnitude article
คณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตร ดึงนักเศรษฐศาสตร์โนเบล สร้างแรงบันดาลใจอาจารย์นิสิต ผลิตผลงานวิจัยในระดับโลก article
บิ๊กซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึก 13 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำ สานต่อแคมเปญ “น้ำเพื่อสันติภาพ...คืนความสะอาดทุกหยดให้โลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 6” article
สปอนเซอร์ แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ปลุกพลังคนไทย “เชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโลก” article
พิธีแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Business Model VEENALIFECARE article
ท็อปฟอร์ม! เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มวันนี้ – 19 พ.ค. 67 article
อีกก้าวความสำเร็จ พีทีที แอลเอ็นจี คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 บทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก article
คุณอัชราพร ภู่ทอง CEO PK COSMETIC เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2024 article
“มะเร็งเต้านม” รู้ก่อนปลอดภัยกว่า เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วินิจฉัยและรักษาเร็ว พร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อ article
ครั้งแรกของไทย! “คณะแพทยศาสตร์ มศว” จับมือ “วิโนน่า” เปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบ โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดระดูอย่างยั่งยืน article
AMN ยกระดับวงการผิวหนังและความงาม ต้อนรับปีมังกรกับ งาน “Minimally Invasive RF Multiplatform for Holistic Rejuvenation: Discover the Unique Science and Pearls of Wisdom from World Masters” article
ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท article
ชมรมลมวิเศษ จัดงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลผู้ชนะรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ article
ร่วมสร้างประสบการณ์ ความงดงามที่บอกถึงคุณค่าของคนไทยผ่านการ รังสรรค์ให้เรือนภรณ์ภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในคอนเซ็ปต์ "อิ่ม หนำ สำราญ" article
บุญถาวร เอาใจผู้บริโภคเปิดตัวบริการติดตั้งสุขภัณฑ์ โดยทีมช่างผู้เชียวชาญ พร้อมรับประกัน 180 วัน article
พาณิชย์ประกาศจัด Prime Minister’s Export Award 2024 ผสาน Soft Power ผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน article
ซีพี-เมจิ เปิดตัว “เมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับเครื่องดื่ม ตัวช่วยใหม่ของบาริสต้าที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติสดใหม่ และพร้อมให้มากกว่าคำว่า “สะดวก” article
เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports ชมยานยนต์รุ่นล่าสุดจาก TOYOTA พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย article
โมเดิร์นกรีน ผุด “กาล พหลโยธิน 56” คอนโดโลว์ไรส์สุดชิค ชูคอนเซปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืน article
“ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน คลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทย ในงาน “HANS Night To The Moon” article
นิทรรศการภาพถ่าย “มหัศจรรย์ซินเจียงเหนือ ภูมิประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม และผู้คน” จากฝีมือ ชิไว เดวิด เลา article
เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในงาน Intelligent Asia Thailand งานเดียวตอบโจทย์ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม article
วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย article
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดงาน “ กวี คีตา อัมพวาเฟส ” จัดเต็ม แสง สี เสียง กิจกรรมความสนุก ความสวยงามทางวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ด เมืองอัมพวา article
พร้อมจัด! เอเชีย โร้ด แถลงเปิดฤดูกาล2024 เตรียมยกทัพนักบิดดาวดัง กระหึ่มไทย กลาง มี.ค.นี้ article
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนปักหมุดหยุดไข้เลือดออก พร้อมชวน “หมอช้าง” เช็คดวงสุขภาพรับปีมังกร article
แบรนด์ Y8 รุกตลาดสุขภาพและความงาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทย “Solanox” ทุ่มวิจัยและพัฒนากว่า 3 ปี article
“โฟล วูล์ฟเฟีย” ประกาศความสำเร็จพัฒนา “ผำ” เปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ superfood สุดยอดอาหารแห่งอนาคต article
APEX MEDICAL CENTER ผู้นำด้านนวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าตัวจริงที่ 1 ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีกับ 50 สาขาทั่วประเทศ โดยการบริหารงานของ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ article
พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมพันธมิตรรุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ article
“พาณิชย์” ช่วยพี่น้องเกษตรกร จับมือ 3 ปั๊มใหญ่ ซื้อหอมแดงกว่า 300 ตัน แจกสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน article
ดีอี-ETDA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ปีที่ 2 ลุย 10 จังหวัด เร่งสร้างแกนนำในพื้นที่ เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์ article
คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์
Miss Sam Sokneath ลงนามความร่วมมือ MOU กับ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru ดันแบรนด์ Naafah ให้โกอินเตอร์ article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี 2572 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน article
บิ๊กซี จับมือ กรมการค้าภายใน จัดแคมเปญ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567” พบโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ ตั้งเป้าดันยอดขายโต 30% article
‘Mega Show Bangkok 2024 ปลุกไมซ์ไทยคึก ชูดีกรีเวิลด์คลาสโกยผู้ซื้อต่างชาติ article

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3