เด็ก มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริง ในเกม Minecraft จัดโดย ม.เกษตร
dot dot
เด็ก มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริง ในเกม Minecraft จัดโดย ม.เกษตร article

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 480,000 บาท ในกิจกรรมประกวดการพัฒนาเกมและโลกเสมือน ผ่านโปรแกรมไมน์คราฟต์ (Minecraft) หัวข้อ Bio-Circular-Green Energy for Sustainable Livings ภายใต้หลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG โครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริงด้วยเกมไมน์คราฟต์ สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้พลังงาน จากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด รอบ Semi Final 10 ทีม และรอบ Final 5 ทีม ท่ามกลางกองเชียร์ล้น TDPK Hall ชั้น 3 True Digital Park เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา

เริ่มต้นงานด้วยความคึกคักกับพลังงานสุดล้นของกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม ด้วยการผลัดกันขึ้นเวทีนำเสนอเกมไมน์คราฟต์ สร้างเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้พลังงานในรูปแบบเล่นสนุก เข้าใจง่ายแถมได้ความรู้จริง! โดยแต่ละทีมต้องเลือก 1 หัวข้อจาก 2 หัวข้อ มาสร้างเป็นเกมในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ 1) การพัฒนาโลกเสมือนจริง (Creative mode) ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอไอเดียแนวคิดสร้างสรรค์ของโลกเสมือนจริง Energy Transformation หรือโลกสีเขียวด้วยพลังงานสะอาด (Green World with Clean Energy) ให้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  2) การพัฒนาเกมเอาตัวรอด (Survival mode) ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอไอเดียแนวคิดสร้างสรรค์ของโลกที่เกิน 2 องศา (Over 2 Degree) หรือเมืองพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy City) ที่ถูกต้องตรงตามหลักทฤษฎีและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายแวดวงให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  

      ผอ. ธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. กล่าวถึงการโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ได้ให้ความรู้และสนับสนุนเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยใช้เกมเป็นสื่อกลางครั้งนี้ว่า ทุกวันนี้คนพูดถึงเรื่องโลกเดือดและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาก ทำให้เรามองข้ามไม่ได้ ดังนั้นจากการดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มิ.ย.2566 จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศ วัตถุประสงค์หลักที่เราต้องการที่สุดก็คือ ให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้ ซึ่งการที่เราใช้สื่อเป็นเกมโลกเสมือนต่างๆ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเยาวชน เลยถือโอกาสใช้เครื่องมือนี้ ส่งผ่านความรู้เรื่องพลังงานต่างๆ และเรื่อง BCG ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในอนาคต ทั้งยังสามารถส่งต่อความรู้ที่ได้ไปให้ประชาชนอื่นๆ ได้มีความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า รู้ถึงเหตุผลที่ทำให้โลก

ร้อนขึ้น เช่น พลังงานเป็นตัวที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองค่อนข้างเยอะ ดังนั้น ถ้าเรารู้ว่าดำเนินการอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบกับโลกได้บ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดี สุดท้ายอยากจะฝากถึงทุกคนในการตระหนักถึงการใช้ชีวิต ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเพื่ออนาคตเราทุกคน”  

ด้าน ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ผู้จัดการพลังงานและเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG กล่าวว่า สิ่งที่ได้เห็นในกิจกรรมครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของสำนักงานกกพ. โดยผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG เป็นโครงการของทางม.เกษตรศาสตร์ โดยคณะบริหารธุรกิจ เพื่อช่วยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต ที่เป็นภาวะโลกเดือดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการด้านไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวของทางมหาวิทยาลัยยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หนึ่งของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โลกร้อนใกล้ตัวเรามาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขยายความรู้ได้ในวงกว้างและรวดเร็ว จึงใช้สื่อเป็นตัวช่วยสำคัญ

ผศ.ดร.กมลพรรณ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ติดตามผลงานการแข่งขันครั้งนี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น YouTube ของมหาวิทยาลัยและทางสำนักงาน กกพ. เพื่อขยายความรู้ไปสู่ประชาชนในวงกว้างต่อไป

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่ ทีม ICDI1 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จาก ม.เชียงใหม่ รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ICDI2 จาก ม.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม DLWTYLM จาก รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รางวัลปลอบใจ 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท และรางวัลเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายอีก 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการจับลักกี้ดอว์ เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ ให้ได้สนุกสนานกันตลอดทั้งงาน

    สำหรับความรู้สึกของ 3 ทีมที่ได้รางวัลใหญ่ในครั้งนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ภูมิใจกับความพยายามและความตั้งใจของตนเองเป็นอย่างมาก และจะนำความรู้ เงินรางวัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

ทีมเราวาง Game Play และ Storytelling ให้น่าสนใจไม่เน้นพลังงานจนเกินไป แต่ใช้ชื่อวางโครงเรื่องให้คนอยากเรียนรู้ไปด้วยกัน ทำเรื่องยากให้สนุกไปกับเกมมากขึ้น ซึ่งได้จากการเข้ากิจกรรม Day Camp ของโครงการ ได้ลงมือทดลองทำจริง ได้รับบทเรียนครบรสและได้รับความรู้มากมาย พวกเราไม่ได้เรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมมา ฉะนั้น กิจกรรมนี้จึงทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พวกเราก็จะเอาความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG ค่อนข้างครอบคลุมอยู่ในชีวิตประจำวัน ในอนาคตถ้ามีโอกาสได้ทำงานใดๆ ก็อยากจะสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ส่วนตัวเรียนด้านธุรกิจก็อาจจะนำรางวัลที่ได้ไปทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทีม ICDI1 กล่าว

กว่าจะได้เป็นผลงานชิ้นนี้พวกเราตั้งใจและใช้เวลามากๆ โดยเน้นเรื่องการวาง Storytelling และช่วยกันใส่ข้อมูลให้ครบ ซ้อมพรีเซนต์กันบ่อยๆ โครงการนี้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้ สำหรับรางวัลที่ได้ก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษา และใช้ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะทีม ICDI2 กล่าว

ด้านทีม DLWTYLM กล่าวว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการทำงานเป็นทีม การแข่งขันครั้งนี้ ค่อนข้างใช้เวลานาน ทำให้ต้องแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันและการทำงานให้ดี สำหรับรางวัลที่ได้นี้นำไปต่อยอดได้เยอะ ทั้งมุมมองใหม่ๆ จากเพื่อนๆ และคณะกรรมการ ทำให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์ของพวกเรา Eco Horizon เมืองแห่งจินตนาการ ทุกอย่างสามารถเป็นจริงได้ครับ

ทั้งนี้ โปรแกรมไมน์คราฟต์ (Minecraft) วิดีโอเกมแซนด์บ็อกซ์ โดยบริษัทพัฒนาเกมจากประเทศสวีเดน สามารถเล่นได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม ในเกมไมน์คราฟต์ ผู้เล่นมีอิสระในการสร้างและสำรวจโลก 3 มิติที่สร้างขึ้นอย่างเป็นกระบวนการในลักษณะบล็อกเหลี่ยมคล้ายตัวต่อเลโก้ ด้วยภูมิประเทศที่แทบไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเกมที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถต่อสู้กับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนร่วมมือหรือแข่งขัน กับผู้เล่นอื่นในโลกเดียวกัน โหมดเกมในที่นี้ประกอบด้วยโหมดเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นโหมดที่ผู้เล่นต้องเก็บเกี่ยวทรัพยากรเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ และดูแลรักษาความเป็นอยู่ด้วย โดยอีกส่วนคือโหมดสร้างสรรค์ซึ่งมีทรัพยากรอย่างไม่จำกัดให้แก่ผู้เล่น และสามารถเข้าถึงการบินได้ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถดัดแปลงและสร้างระบบเกม ไอเทม และสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ๆ ได้เช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเศรษฐกิจ

สุดคึกคัก! “Thailand MICE X-Change 2024” งานแรกในไทย รวม Supply Chain ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทุกสาขา พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย Q3 – Q4 ให้เติบโต article
รมว.อุตสาหกรรม ลุยขับเคลื่อนทิศทางอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 7.2 ล้านตันต่อปี article
CEA ขานรับนโยบายรัฐ ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิด “TCDC” แห่งใหม่ นำร่อง 10 จังหวัด เสริมศักยภาพชุมชน พัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ article
“พาณิชย์” ช่วยเหลือเกษตรกร เปิดพื้นกลางกรุงหน้า Central World ขนผลไม้ขายผู้บริโภค นักท่องเที่ยว article
กระทรวงพาณิชย์ดันผู้ค้าข้าวรายเล็กขึ้นผงาดโชว์ศักยภาพข้าวไทย ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 article
“ภูมิธรรม”รับลูกนายกฯ ถกทุกภาคส่วนดูแลผลไม้-ผัก-พืช 3 หัว สินค้าอาหาร สร้างสมดุล ดึงเครือข่ายเอกชนรับซื้อ 3.13 แสนตัน ส่งเสริมคนตัวใหญ่ดูแลคนตัวเล็ก ดันผลผลิตราคาดีทั้งปี article
“ภูมิธรรม” สร้างประวัติศาสตร์ เปิดตัวมหกรรมไลฟ์คอมเมิร์ซนานาชาติ จับมือบริษัทอินฟลูฯชั้นนำจีน ยกทัพไลฟ์สดขายสินค้า SME ไทย ก.ค.นี้
ไทยประกาศความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ 105 เมืองทั่วไทย
กระทรวงพลังงาน จับมือ “ปตท.- กฟผ.” ยก “ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย” & “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2024” ปัจจัยเร่งทรานส์ฟอร์มพลังงานสะอาด ก้าวข้ามความท้าทาย
“พาณิชย์” บุกตลาดเพชรบุรี ตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต ยัน 10,000 บาท เข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้ article
เจโทรฯ จัดงาน JAPAN PREMIUM HOTATE - From HOKKAIDO Ocean to your Table -ชูความสำเร็จ ดันส่งออกหอยเชลล์โฮตาเตะจากญี่ปุ่นมาไทย โตขึ้นเป็น 2.3 เท่า article
สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕” เร่งเครื่อง “Quick Win” สินค้าไม่ได้มาตรฐานและขาดการตรวจสอบ สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕ จากปัญหาคุณภาพ article
บีโอไอจับมือพันธมิตร จัดงาน SUBCON Thailand 2024 พร้อมดึง 7 ค่าย EV เข้าร่วม คาดมูลค่าเชื่อมโยงกว่า 2 หมื่นล้าน
พาณิชย์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร ลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม “Back To School 2024” article
ปตท.เปิดแผนสำรองก๊าซในอนาคต หลังเกิดภาวะสงครามอิหร่านปะทะอิสราเอล
ก.พลังงาน แจงไฟสำรอง 30% พีคสุดช่วงกลางคืน รับช่วงอากาศร้อนไหว ไม่เกิดอาฟเตอร์ช็อกแน่
บอร์ด บีโอไอ เตรียมจัด 2 งานใหญ่ไบเทค หนุนจับคู่ธุรกิจ EV คาดเม็ดเงินสะพัด 2 หมื่นล.
สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” article
เดินหน้าปั้นซุปตาร์กีฬาประดับวงการกีฬาระดับชาติ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ปี6 article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย ส่งรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST” รวมเพลย์ลิสต์ความรู้สุขภาพกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงช่องซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล article
บจ.สุพรีม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น ประกาศความยิ่งใหญ่ นำทีมโดย ท่านดร. เจษฎา ลีลากิจกุล มั่นใจปี 2568 ติดTop 5 ธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่ง article
ยโสธรเนรมิต “กระต๊าก Festival 2024” ดัน”ไก่ย่างบ้านแคน”เป็นซอฟท์เพาเวอร์ประเทศ article
ชาอู่หลงทีพลัส เปิดตัวรสชาติใหม่ “ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์” ในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café พร้อมชวนพรีเซนเตอร์สุดอบอุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ” ร่วมกิจกรรม ใจกลางสยาม
โตโยต้า ทูโช - เดนโซ่ ผนึกกำลัง “เน็กซ์ พอยท์” เขย่าตลาดยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พลังงานไฮโดรเจน รายแรกของประเทศไทย article
เริ่มสาดความสนุกกันแล้ว!! กับงาน “ สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก ” สงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่แป้ง ไม่เปลือย และ ไม่แอลกอฮอล์ กิจกรรมความสนุกอัดแน่นตลอดทั้ง3วัน!! article
Space Water เปิดตัวน้องใหม่!! “Space Flavored Water กลิ่นอุทัยสเปซ” article
ดร.พจมาลย์ สงวนศักดิ์ กาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์ เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี SQC Awards 2024 และ บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2567
HONOR เปิดตัว HONOR Magic6 Pro เขย่าตลาดกล้องมือถือ พร้อมปฏิวัติการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI คุ้มค่าในราคา 34,990 บาท เริ่มจำหน่าย 5 เม.ย.67 นี้! article
“พาณิชย์” จัด “Thai Fruit Festival 2024 by MOC” ขนผลไม้สด-แปรรูป ขนมหวาน ไอศกรีม ขายในงานมหาสงกรานต์ ที่ท้องสนามหลวง article
เปิดแล้ว!!! “ทางลอดกลับรถเข้าเซ็นทรัล ศาลายา” เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนงบก่อสร้าง 112 ล้านบาทให้กรมทางหลวง พร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาจราจร article
Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา article
ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เปิดตัว "แพนเค้ก เขมนิจ" เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันสู่โลก Digital article
“REVOMED GROUP” ปั้น “โปรเจกต์” เปิด “นวัตกรรม” มุ่งเป้ายอดขาย 3,500 ล้านบาท และผลักดันไทยสู่ฐานผลิตสินค้าความงามของโลก!! article
TEA จับมือ TCEB เปิดมิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว Thailand MICE X-Change 2024 เชื่อมโยงโอกาส กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร article
เซ็นทรัลพัฒนา ชู ‘สงกรานต์ไทย’ เฟสติวัลระดับโลก ทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” ฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ บูสต์เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไฮซีซัน article
สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย สธ.รับรองมาตรฐาน Happy Toilet ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ article
เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 8,200 ล้านบาท เปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่ แห่งแรกในนครปฐม แลนด์มาร์กประตูสู่ภาคตะวันตก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ยกระดับเมืองเติบโตเต็มศักยภาพ article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จับมือสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตา 5 ภูมิภาค article
“พาณิชย์” ลุยต่อ ผนึกกำลังพลังงาน ตรวจปั๊มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ article
บิ๊กซี ชวนแซ่บสะใจ! ยกขบวนเครื่องปรุงรสและอาหารแห้งคุณภาพ 24 แบรนด์ชั้นนำ มาเสิร์ฟคนที่รักในการทำอาหาร ในงาน “ส้มตำยำแฟร์ @ Big C ปีที่ 1” article
"Rich Aesthetic จัดงาน i-THREAD Master Class งาน Workshop ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปี" article
“FOB Lab (เอฟ โอ บี แล็บ)” เกาหลีใต้ พร้อมรุก!!เปิด Grand Opening บุกตลาดไทยครั้งแรกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ article
สวนน้ำรามายณะ เปิดตัว 3 โซนใหม่! Ramayana Kids Kingdom พื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย พร้อมอัปเลเวลความสนุกให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้! article
ดอกบัวคู่ จัดงานวิ่ง “47 ปีดอกบัวคู่ มินิ-ฮาลฟ์ มาราธอน“ วันที่ 16 มิ.ย.67 ณ สวนหลวงร.9 article
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน“กองทุนมหิดลยั่งยืน” หวังดึงภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทย article
กว่า 40 ปี แห่งความมุ่งมั่น เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติ article
เบอร์หนึ่งตลอดกาล “เซ็นทรัลพัฒนา” ชนะรางวัล 2 ปีซ้อน พาศูนย์การค้าเซ็นทรัลครองใจผู้บริโภคคว้า Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 ย้ำความสำเร็จ The Ecosystem for All แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อทุกฝ่าย article
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B article
สุดยิ่งใหญ่! แถลงเปิดฉากศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล 2024 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุน ภายใต้ชื่อราย article
CEA OTOP Marché x Shope ช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste จากสินค้าผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ article
ปักหมุดเปิด 30 มี.ค. นี้ ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ปฐมบทใหม่ของความสุขทุกมิติ แลนด์มาร์ก ยิ่งใหญ่ที่สุดในนครปฐม ยกระดับเมืองศักยภาพประตูสู่ภาคตะวันตก article
เทศบาลนครรังสิต จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จุดประกายเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน จัดงาน ธรรมศาสตร์ แฟร์ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัด ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท article
“HMC Polymers” ชูแนวคิด “PP ENDLESS SOLUTIONS FOR MORE” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เผยปี 2566 กวาดรายได้ 2.5 หมื่นล้านบาท article
ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย article
“โค้ชเบียร์ อินดี้ เทรดเดอร์” เข้าเเจ้งความกับ บก.ปอท หลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ หลอกเหยื่อลงทุน มีผู้เสียหายกว่า 20 คน article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกส์ article
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์” article
เดือดโค้งสุดท้าย! สรุปผล 32 ทีม ก่อนเข้าสู่รอบชิง Gatorade 5v5 Football 2024 ลุ้นสุดยอดทีมแชมป์ บินลัดฟ้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ article
เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน article
กฟผ. ปรับดีไซน์ใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดึงแน็ก-ชาลี และศิลปิน “พาราด็อกซ์” เป็นพรีเซนเตอร์ หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟ ผ่านเพลง “ฤดูเซฟ” article
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย article
ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองอย่างยั่งยืน หวังปั๊มรายได้ไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาท article
พบกับงาน Beyond Blockchain Experience : Future of Blockchain 2024
สมศักดิ์ศรี AKA CHAMPION คนแรกของประเทศไทย เอ็กซ์กินจุ สร้างสถิติกินจุกว่า 90 ถาด คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท กับแคมเปญสุดเดือด AKA Champion "ปิ้งจุก สุขทั่วไทย" article
Grand Opening สถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวร Mapay Beauty Center article
“เจเจซี กรุ๊ป” เปิดตัว “โปรแจ็ค ไรเฟล” ขานรับตลาด AI ลุย “ธุรกิจออนไลน์” ทุกแพลตฟอร์ม article
ห้ามพลาด !! งาน ASA Experimental Design Competition
สายกิน-เที่ยว ห้ามพลาด “นภินทร” นำพาณิชย์ร่วมกับ ททท. ปล่อยเส้นทางเที่ยว-กินทั่วประเทศ ใต้แคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” พร้อมชวนสายคอนเทนต์ร่วมกิจกรรมรับรางวัลเพียบ article
เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ วางแผนลงทุนต่อเนื่อง 121,000 ล้านบาทใน 5 ปี ชูความสำเร็จ The Ecosystem For All ผนึกพันธมิตรเติบโตทั้งระบบ พร้อมพลิกโฉมรีเทลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโครงการระดับ The World’s New Magnitude article
คณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตร ดึงนักเศรษฐศาสตร์โนเบล สร้างแรงบันดาลใจอาจารย์นิสิต ผลิตผลงานวิจัยในระดับโลก article
บิ๊กซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึก 13 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำ สานต่อแคมเปญ “น้ำเพื่อสันติภาพ...คืนความสะอาดทุกหยดให้โลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 6” article
สปอนเซอร์ แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ปลุกพลังคนไทย “เชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโลก” article
พิธีแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Business Model VEENALIFECARE article
ท็อปฟอร์ม! เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มวันนี้ – 19 พ.ค. 67 article
อีกก้าวความสำเร็จ พีทีที แอลเอ็นจี คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 บทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก article
คุณอัชราพร ภู่ทอง CEO PK COSMETIC เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2024 article
“มะเร็งเต้านม” รู้ก่อนปลอดภัยกว่า เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วินิจฉัยและรักษาเร็ว พร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อ article
ครั้งแรกของไทย! “คณะแพทยศาสตร์ มศว” จับมือ “วิโนน่า” เปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบ โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดระดูอย่างยั่งยืน article
AMN ยกระดับวงการผิวหนังและความงาม ต้อนรับปีมังกรกับ งาน “Minimally Invasive RF Multiplatform for Holistic Rejuvenation: Discover the Unique Science and Pearls of Wisdom from World Masters” article
ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท article
ชมรมลมวิเศษ จัดงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลผู้ชนะรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ article
ร่วมสร้างประสบการณ์ ความงดงามที่บอกถึงคุณค่าของคนไทยผ่านการ รังสรรค์ให้เรือนภรณ์ภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในคอนเซ็ปต์ "อิ่ม หนำ สำราญ" article
บุญถาวร เอาใจผู้บริโภคเปิดตัวบริการติดตั้งสุขภัณฑ์ โดยทีมช่างผู้เชียวชาญ พร้อมรับประกัน 180 วัน article
พาณิชย์ประกาศจัด Prime Minister’s Export Award 2024 ผสาน Soft Power ผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน article
ซีพี-เมจิ เปิดตัว “เมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับเครื่องดื่ม ตัวช่วยใหม่ของบาริสต้าที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติสดใหม่ และพร้อมให้มากกว่าคำว่า “สะดวก” article
เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports ชมยานยนต์รุ่นล่าสุดจาก TOYOTA พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย article
โมเดิร์นกรีน ผุด “กาล พหลโยธิน 56” คอนโดโลว์ไรส์สุดชิค ชูคอนเซปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืน article
“ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน คลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทย ในงาน “HANS Night To The Moon” article
นิทรรศการภาพถ่าย “มหัศจรรย์ซินเจียงเหนือ ภูมิประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม และผู้คน” จากฝีมือ ชิไว เดวิด เลา article
เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในงาน Intelligent Asia Thailand งานเดียวตอบโจทย์ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม article
วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย article
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดงาน “ กวี คีตา อัมพวาเฟส ” จัดเต็ม แสง สี เสียง กิจกรรมความสนุก ความสวยงามทางวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ด เมืองอัมพวา article
พร้อมจัด! เอเชีย โร้ด แถลงเปิดฤดูกาล2024 เตรียมยกทัพนักบิดดาวดัง กระหึ่มไทย กลาง มี.ค.นี้ article
ม.หอการค้าไทย ประกาศความเป็นเลิศด้าน AI ปักธง “AI - UTCC” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก article
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนปักหมุดหยุดไข้เลือดออก พร้อมชวน “หมอช้าง” เช็คดวงสุขภาพรับปีมังกร article
แบรนด์ Y8 รุกตลาดสุขภาพและความงาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทย “Solanox” ทุ่มวิจัยและพัฒนากว่า 3 ปี article
“โฟล วูล์ฟเฟีย” ประกาศความสำเร็จพัฒนา “ผำ” เปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ superfood สุดยอดอาหารแห่งอนาคต article
APEX MEDICAL CENTER ผู้นำด้านนวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าตัวจริงที่ 1 ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีกับ 50 สาขาทั่วประเทศ โดยการบริหารงานของ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ article
พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมพันธมิตรรุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ article

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3