เส้นทาง Net Zero สู่ Sustainable IT
dot dot
เส้นทาง Net Zero สู่ Sustainable IT

เส้นทาง Net Zero สู่ Sustainable IT

 
 

โดย ออทัมน์ สแตนนิช ผู้อำนวยการฝ่ายนักวิเคราะห์ของการ์ทเนอร์ 

ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง Net Zero Economy โดยมีเป้าหมายหลัก คือ บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 รวมทั้งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 นอกจากนี้ได้มีการปรับเป้าหมาย NDC ให้เข้มงวดขึ้นเพื่อลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30-40% ภายในปี 2030 ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ในไทยต้องคำนึงถึงพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เนื่องจากการใช้พลังงานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาระผูกพันเหล่านี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น ข้อมูลจากองค์กรวิจัยด้านเซมิคอนดักเตอร์ (SRC) และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่าตอนที่องค์กรเพิ่งเริ่มต้นยุคดิจิทัลเมื่อทศวรรษ 2010 นั้น งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ใช้พลังงานทั่วโลกแค่ 0.1% แต่คาดว่าภายในปี 2030 จะพุ่งไปถึง 6.4% เพราะเทรนด์ AI, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ชิป และเซ็นเซอร์ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลายองค์กรมักมองข้ามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล แต่แท้จริงแล้ว Sustainable IT หรือ ไอทีที่เป็นมิตรต่อโลกคือหัวใจสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) การบริหารจัดการการใช้น้ำ การจัดการขยะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนแม่บทสำหรับไอทีที่ยั่งยืนเป็นความจำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและฝ่ายปฏิบัติการ (I&O) บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ในช่วงทศวรรษ 2020 แต่เทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาจะช่วยเร่งความคืบหน้าในช่วงทศวรรษ 2030  

เป้าหมายขององค์กรคือการ Bend the Curve หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไอทีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นก็ตาม 

การประเมินค่าพื้นฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ของไอทีและแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ GHG เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ผู้บริหารฝ่าย I&O ควรวางแผนพัฒนากลยุทธ์ Sustainable IT ให้ครอบคลุมทั้งดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ ดิจิทัลเวิร์กสเปซ และแผนส่งเสริมการตัดสินใจด้านข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์

องค์กรส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดคลาวด์ ซึ่งรวมถึงพับลิกคลาวด์ ไพรเวทคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กร ทำให้มีโอกาสมากมายที่จะทำให้ Hybrid Cloud ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

สำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นแนวคิดความยั่งยืน การดำเนินการในศูนย์ข้อมูลภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การจัดการเวิร์กโหลดที่ไม่จำเป็น การใช้พลังงานสำหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลอย่างคุ้มค่า การกำจัดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ถูกแฮกเกอร์โจมตีผ่านไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า อุปกรณ์ซอมบี้ (Zombie Equipment)  

แม้จะมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยปรับปรุงความยั่งยืนของดาต้า เซ็นเตอร์ แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่องค์กรสามารถทำได้ในตอนนี้คือ การเปลี่ยนจาก "ประสิทธิภาพของอุปทาน - Efficiency of Supply" ไปเป็น "การจัดการกับอุปสงค์ - Demand Management" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเปลี่ยนจากระบบที่เปิดอยู่ตลอดเวลา ไปเป็นระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการเวิร์กโหลดและการกำกับดูแลข้อมูล หรือ Data Governance 

ไม่มีองค์กรใดย้ายไปใช้คลาวด์ด้วยเหตุผลเพียงเพื่อความยั่งยืน แต่ผู้บริหารบางรายกำลังเร่งการย้ายข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์ เนื่องจากมีศักยภาพอย่างมากในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถลดการปล่อยก๊าซได้มากถึง 70% ในระยะยาว โดยการย้ายจากศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรไปใช้บริการพับลิกคลาวด์สาธารณะ 

แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ในการทำให้คลาวด์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่การใช้คลาวด์อย่างยั่งยืนก็เป็นความรับผิดชอบขององค์กรเช่นกัน 

ดิจิทัลเวิร์กสเปซ

ดิจิทัลเวิร์กสเปซเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุด เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอื่น ๆ ซึ่งการปล่อยมลพิษเกิดขึ้นตั้งแต่แหล่งกำเนิดไปจนถึงกระบวนการต่าง ๆ (ตั้งแต่การผลิตถึงการจัดจำหน่าย) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี 

ผู้บริหารด้านการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี (I&O) สามารถยกระดับความยั่งยืนของดิจิทัลเวิร์กสเปซได้ด้วยการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ โดยซื้ออุปกรณ์ที่ผ่านการปรับสภาพ (Refurbished) และตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ แต่ฝ่าย IT มีหน้าที่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น พนักงานเองก็จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการลดดิจิทัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนเองด้วย 

การยกระดับความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงานถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มักมองข้ามผลกระทบที่ตนเองมีต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไอที ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นการสร้างประสบการณ์การทำงานดิจิทัลที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งต้องมุ่งเน้นไปที่การเสริมความรู้ให้พนักงานสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

ข้อมูล - Data

แม้ว่าผู้บริหารฝ่าย I&O จะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการดาต้าขององค์กร แต่ว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในการประเมินผลกระทบของดาต้าต่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในดาต้าเซ็นเตอร์ โดยการทำงานร่วมมือกับผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์และจัดการข้อมูล หรือ D&A พวกเขาสามารถช่วยออกแบบวิธีลดการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็น รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล เพื่อลดผลกระทบต่อความยั่งยืนในภาพรวม 

ข้อมูลเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Competitive Differentiation) แต่ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อข้อมูลถูกส่งผ่านเครือข่าย การเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในเครือข่าย การเข้าออกคลาวด์ ล้วนใช้พลังงานมหาศาล 

การย้ายข้อมูลไปบนคลาวด์ ไม่ใช่การแก้ปัญหาข้อมูลอย่างยั่งยืน วิธีที่ยั่งยืนกว่า คือ การแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายข้อมูล การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว การจัดเก็บข้อมูลกับผู้ให้บริการคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับผู้ใช้ และเหตุผลอื่น ๆ  

ซอฟต์แวร์

เรื่องของความยั่งยืนไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ฮาร์ดแวร์เท่านั้น ซอฟต์แวร์เองก็มีจุดด้อยในเรื่องประสิทธิภาพที่มักจะส่งผลกระทบไปยังทีมฮาร์ดแวร์ด้วยเช่นกัน โดยซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนมาก โดยมีประเด็นย่อยที่ต้องคำนึง อาทิ การออกแบบระบบใหม่ให้คำนึงถึงความยั่งยืน การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน บริการโฮสต์ข้อมูลที่คำนึงถึงความยั่งยืนจากคลาวด์และศูนย์ข้อมูล รวมทั้งผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือปลอดคาร์บอน 

การรันซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องคำนึงถึงทั้งสถานที่ เวลา และฮาร์ดแวร์ที่ประหยัดพลังงาน ความเข้มของคาร์บอนในระบบไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ประเทศ หน่วยงานที่ผลิตไฟฟ้า เวลา สภาพอากาศ ข้อตกลงในการซื้อขาย / ถ่ายโอนไฟฟ้า เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไฟฟ้า แหล่งพลังงาน และยังมีอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ยิ่งซอฟต์แวร์ทำงานใกล้ชิดกับฮาร์ดแวร์มากเท่าไหร่ ประสิทธิภาพก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์มักจะมุ่งเน้นไปที่การย้ายออกจากฮาร์ดแวร์ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ส่งผลให้ฮาร์ดแวร์ต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อใช้พลังงานในการทำงานมากขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวรายวัน

แถลงข่าว !!! ปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ 4 ทศวรรษ ปลุกตำนานเพลงเพื่อชีวิตตลอดกาล "คาราบาว และผองเพื่อน รีเทิร์น" พร้อมศิลปินสุดเซอร์ไพรส์ ราชมังคลากีฬาสถาน กระหึ่มแน่ !!! article
วว. โชว์ศักยภาพเสริมแกร่งผู้ประกอบการครบวงจร ต้อนรับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ article
"Rolling Loud Thailand 2024" โชว์ศักยภาพคนไทยครบสูตร พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันไทยให้เป็น HUB เทศกาลดนตรี article
ที่สุดแห่งความภูมิใจ! จิม ทอมป์สัน คว้ารางวัล Brand Transformation of the Year จาก Retail Asia Awards 2024 เวทีใหญ่วงการรีเทล ตอกย้ำความสำเร็จ จากการทรานสฟอร์มแบรนด์ไทยสู่สากล article
อินโดรามา เวนเจอร์ส เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A” สำหรับ 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี article
กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 2” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก article
วว. โชว์นวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร ในงาน Cosmoprof CBE Asian Bangkok 2024 article
SCAP กวาดยอดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/67 เต็มจำนวนทะลักกรีนชูกว่า 2.2 พันล้าน สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นธุรกิจ เร่งปล่อยสินเชื่อใหม่ครึ่งปีหลังอย่างมีคุณภาพ article
โออิชิ อีทเทอเรียม และ โออิชิ บุฟเฟต์ ชวน โอ-ร่อย แบบเหนือ ๆ พร้อมอิ่มเอมอาหารจานพิเศษ ฉบับมาสเตอร์เชฟ วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม นี้ article
‘AIMIRT’ ฉลองฤกษ์ดี หน่วยทรัสต์ออกใหม่เทรดวันแรก หลังควบรวม ‘PPF’ สำเร็จ ขยายฐานหน่วยทรัสต์ใหญ่ขึ้น เสริมสภาพคล่องในตลาดฯ article
แพรนด้าเผยผลการดำเนินงาน Q1/2024 ตั้งเป้าครึ่งปีแรกแนวโน้มเติบโตขึ้น article
หัวเว่ยทำรายได้อันดับ 3 ในตลาด IaaS ไทย ในปี พ.ศ. 2566 ตอกย้ำตำแหน่งผู้ให้บริการคลาวด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก article
“เอส สไปน์" ก้าวสู่ปีที่ 8 การันตีความสำเร็จด้วยเคสผ่าตัดกว่า 12,000 ราย article
‘อินโน พรีคาสท์’ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก ‘ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์’ รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ article
คณะแพทย์ฯ จุฬา ผนึกกําลังครั้งยิ่งใหญ่ ร่วม 10 องค์กรการแพทย์ชั้นนำลงนามความร่วมมือ พัฒนาแพลตฟอร์ม MedUMORE เป็นคลังความรู้การแพทย์ระดับนานาชาติ article
ศศินทร์อุ่นเครื่องรับสัปดาห์ผู้ประกอบการ “Sasin IEW” ชูเวทีแข่งขันและการประชุมสุดยอดระดับโลกครั้งแรกในเอเชีย เปิดเวทีเสวนาพร้อมผู้เชี่ยวชาญ 19-23 มิถุนายน 2567 นี้ article
กทม. เปิดโครงการเด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม ปี 2 ต่อยอดความสำเร็จ สร้างต้นแบบครูผู้นำและโรงเรียนติดดาว “รักษ์วินัยจราจร” article
ดีพร้อม ดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” สู่ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างอัตลักษณ์ไทยผ่านบรรจุภัณฑ์ article
‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2024’ ฉลองการจัดงานครั้งที่ 10 พบรถแต่งระดับโลก ซื้อรถ-อุปกรณ์ตกแต่ง พร้อมก้าวสู่ฮับอาเซียนยั่งยืน 26-30 มิ.ย.นี้ article
ราชาคอนเทนต์กีฬา! “วัน แชมเปียนชิพ” สัมมนาไขกลุยุทธ์การตลาดธุรกิจ-อุตสาหกรรมกีฬาในโลกยุคใหม่ คนดัง-ผู้บริหารชั้นนำแห่ร่วมงานเพียบ article
วิกฤตควันพิษข้าวโพดอาหารสัตว์ ใครต้องรับผิดชอบ article
กลุ่มไทยรุ่งเรือง เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำตาลใหม่ น้ำตาลปั้นคลุมเค้ก และน้ำเชื่อมใสละลายเร็ว ‘ษฎา – ลิน’ ตอบรับเทรนด์และตลาดครีเอทีฟฟู้ด article
บล.โกลเบล็ก นำร่อง แอป “AomWise” รายแรก จ่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน SET in the City 2024 article
AF ผนึก NEC Thailand ยกระดับการใช้นวัตกรรมบริการทางการเงิน ในรูปแบบซัพพลายเชนโซลูชัน article
GFC เดิมเกมรุกให้บริการผู้มีบุตรยากเต็มสูบ ปักหมุด 2 สาขาใหม่ Q3/67 นี้ article
STT GDC Thailand ได้รับการยกย่องจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เป็นผู้ให้บริการโซลูชันและดาต้าเซ็นเตอร์ Best-in-Class ในอุตสาหกรรม article
SAPPE มอบ 3 ล้านบาท ร่วมสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ยกระดับวงการแพทย์ไทย สร้างผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคซับซ้อน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน article
ดุสิตฟู้ดส์ เผยความสำเร็จหลังนำ ‘ดุสิต กาสโทร’ – ‘ปิ่นโตฮับ’ ร่วมงาน ThaiFex ครั้งแรก พร้อมเดินหน้าต่อยอดสู่เวทีอาหารโลก ตามแนวคิด Bring Asian Food to the World ปลื้มผู้สนใจเยี่ยมชมบูธกว่าหมื่นคน – หวังขยายฐานลูกค้าใหม่ 20 ประเทศทั่วโลก article
ปรับโฉมใหม่ฉลอง 15 ปี "ฟูลมูน ไวน์" พระจันทร์ที่โคจรรอบโลก สร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้วัยรุ่น พร้อมปลดปล่อยความเป็นตัวเอง article
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ กองเรือยุทธการ เก็บขยะชายหาด เนื่องใน "วันทะเลโลก" คัดแยกเป็นเชื้อเพลิงขยะ มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน article
ยูนิโคล่ ต่อยอด UTme! ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเซ็นทรัลพัฒนา นำศิลปะมวยไทยออกสู่ชาวโลก กับโครงการประกวดออกแบบ UTme Thai Boxing Design Contest เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เปิดสนามสร้างสรรค์ สนับสนุนวัฒนธรรมไทย ผ่านพลังแห่งเสื้อผ้า article
“ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” จริงจัง-มุ่งมั่น เป้าหมาย Zero Waste to Landfill จับมือพันธมิตรเสวนา แชร์แนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน article
ดีลอยท์เผยผลสำรวจ เจนซี และ มิลเลนเนียล ประเทศไทย ประจำปี 2567 เจนซีและมิลเลนเนียลไทยเครียดน้อยลง แต่กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก article
สกสว. ดึง 9 หน่วยบริหารจัดการทุนววน. ร่วมทบทวน 7 แผนวิทย์ วิจัย นวัตกรรม ของประเทศ หนุนวางทิศทางขับเคลื่อนความก้าวหน้า และเพิ่มแรงหนุนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ article
“BORN A FIGHTER” ส่งพลังเคียงข้างนักสู้เอ็นเอฟวัน (NF1) พร้อมเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน จากงานวันโรคท้าวแสนปม ประเทศไทย ครั้งที่ 7 article
เจาะลึกความสำเร็จ “เรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้า” ชูสนามแข่งเรือใบที่สวยสุดประทับใจ ร่วมส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน article
“ห้างเซ็นทรัลชิดลม” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล “ห้างสรรพสินค้าแห่งปี” ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards 2024 article
ทีทีบี จัดกิจกรรมคาราวาน ขนความสุขแบบท็อปอัพให้กับคนมีบ้าน มอบโปรโมชันพิเศษ เมื่อย้ายมารีไฟแนนซ์บ้านกับทีทีบี ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.79% ต่อปี article
เอสซีจี ปรับสวัสดิการพนักงานครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศ-วัย หนุนสังคมแห่งความหลากหลาย ร่วมสร้างสรรค์ทุกความเป็นไปได้ไปด้วยกัน article
เซ็น เอกซ์ จับมือ โรงพยาบาลพระรามเก้า ดูแลสุขภาพของลูกบ้าน มอบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแบบครบวงจร article
“การท่องเที่ยวมาเก๊า” ชูแนวคิด Tourism + จัดเต็มแพคเกจทัวร์เที่ยวสุดคุ้ม ชวน ‘เต-นิว’ ร่วมฉลองงานใหญ่แห่งปี “Experience Macao มามะ มาเก๊า” article
“ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” จริงจัง-มุ่งมั่น เป้าหมาย Zero Waste to Landfill จับมือพันธมิตรเสวนา แชร์แนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน article
ชวนสัมผัส เมืองเสน่ห์แห่ง สงขลา กับ คนละเป็ก EP.29-30 สถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เมืองท่องเที่ยวของใต้ครบจบตอบโจทย์ทุกการท่องเที่ยว จังหวัดที่ไม่ได้มีดีแค่หาดใหญ่ สุขทันที ที่เที่ยวไทย article
SCGC จับมือ AboitizPower ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ในฟิลิปปินส์ เดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ด้วยดิจิทัลโซลูชันครบวงจร จาก REPCO NEX article
“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน article
ททท. ร่วมกับ พีที แมกซ์ การ์ด และพันธมิตรชวนเที่ยว 72 เส้นทางสายศรัทธา 55 เมืองรอง พร้อมมอบส่วนลดและของรางวัลสุดพิเศษ article
“พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัย ภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy) article
RML จับมือ ‘GRAFF’ ไฮจิวเวลรีแบรนด์ระดับโลก เสิร์ฟสุดยอดประสบการณ์หรูอีกครั้ง พาลูกค้าคนสำคัญยลโฉมคอลเลคชั่นหายากครั้งแรกในไทย article
ก้ามเบรก อัลติเมท โฟล์วีล ใหม่ล่าสุดจากเบ็นดิกซ์
เชฟรอน แชร์วิสัยทัศน์ความมั่นคงพลังงานแห่งอนาคต ในงาน Thailand – U.S. Trade and Investment Conference 2024
สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา และ EBC Financial Group ลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกันตลอด 3.5 ปี
“SCGP” รุกนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เสริมเทรนด์ความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืน
SCGD เปิดเกมรุกตลาดอาเซียนต่อเนื่อง โชว์นวัตกรรมจาก COTTO และ PRIME พร้อมดีไซน์เหนือระดับ รับกระแสความยั่งยืน เจาะกลุ่มสถาปนิก-นักออกแบบเวียดนาม ผ่านงาน “Architect & Designer Gathering”
“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% เดินหน้าขยายธุรกิจ-ลงทุนโครงการใหม่เสริมความแข็งแกร่ง
“แซม ตันสกุล” เจาะลึกธุรกิจในยุคอนาคต ระวัง “การใช้จ่าย” และ “ทัศนคติ” แนะผู้ประกอบการต้องสร้าง Next Chapter รับมือความเปลี่ยนแปลง
“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% เดินหน้าขยายธุรกิจ-ลงทุนโครงการใหม่เสริมความแข็งแกร่ง
ครั้งแรกของ Imperial x Ovaltine 2 แบรนด์ใหญ่ที่รวมตัวกันสร้างประสบการณ์ใหม่ของความอร่อยเปิดตัวสินค้า “อิมพีเรียลโอวัลตินช็อกโกแลตมอลต์แพนเค้กมิกซ์” ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2024
“แมกซ์ โซลูชัน” ร่วมกับ “อบาคัส ดิจิทัล” ขยายโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ปลอดภัย ผ่านร้านกาแฟพันธุ์ไทย ได้ทุกที่ ทุกเวลา
PDPC ประสาน สำนักงาน กกต. ด่วน ชี้แจงกรณีทำข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัคร สว. หลุด 20,000 รายชื่อ วอนประชาชนหยุดแชร์ต่อ เสี่ยงโทษร้ายแรง
finbiz by ttb เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และคอนซูมเมอร์ โปรดักส์ รับมือเทรนด์ธุรกิจอนาคต สู่การเติบโตที่ยั่งยืน
MCA ส่งซิก ไตรมาส 2/67 จ่อนิวไฮต่อเนื่อง ปิดดีลคว้างานเข้าพอร์ต 10 โปรเจกต์ มูลค่ารวม 280 ล้านบาท
“โกลเบล็ก” ส่องเดือนมิ.ย.ลงทุนหุ้นนโยบายเที่ยวเมืองรอง
AWC ร่วม กทม. และ ททท. ผนึกพลังพันธมิตรเปิดงาน AWC Let’s Pride ด้วยขบวนพาเหรดอลังการริมน้ำเจ้าพระยา ณ โครงการเอเชียทีค
เริ่มแล้ว ProPak Asia 2024 บริษัททั่วโลกกว่า 2,000 ราย ตบเท้าร่วมงาน อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มไทยและภูมิภาคคึกคัก ไฮไลท์โรงงานอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมาแรง คาดมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจทะลุ 5,000 ล้านบาท
คณะการท่องเที่ยวฯ DPU เปิดค่าย “HT Camp on Campus 2024” ชวนน้อง ม.ปลาย -ปวส.ชมการเรียนการสอนและทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานปัจจุบัน
อนาคตเด็กไทยอยู่ในมือคุณ! มารวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ในเวที TEP Forum 2024 “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้: เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ”
สสว. ย้ำบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME โดยจับมือกว่า 30 หน่วยงานร่วมกันส่งเสริม SME ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2567 รวมกว่า 100 โครงการ วงเงินงบประมาณ 9,000 ล้านบาท มุ่งกระจายการส่งเสริมครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายหลักคือการเพิ่มสัดส่
“ศุภมาส” มอบนโยบายสนับสนุน วว. เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ FODMAP อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน
บีโอไอ และ เอชเอสบีซี ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมสร้างโอกาสการลงทุนในไทย ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนภูมิภาคอาเซียน
BAM เปิดตัว Mobile AMC แห่งแรกในประเทศไทย App เดียวจบ ครบทุกฟังก์ชัน
SJWD สนับสนุนพาร์ทเนอร์ทุกโหมดขนส่งร่วมเติบโตไปด้วยกัน
พฤกษา โฮลดิ้ง แตกไลน์ธุรกิจรับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Millennials หรือ Gen Y ปั้น Clickzy Mart แพลตฟอร์มเดลิเวอรีเชื่อมต่อร้านค้าใกล้บ้าน ส่งด่วนทันใช้ภายใน 1 ชั่วโมง
ยำยำ ช้างน้อย ยกขบวนบุก “เขาเขียว10 ซีซั่น 7” ชวนน้องๆ และครอบครัวมาวิ่งออกกำลัง และสนุกกับกิจกรรมวิ่งฟันรัน ในสวนสัตว์เปิดอันดับ 1 ของเอเชีย article
Gwellness พร้อมรองรับ Thailand Wellness & Medical Hub จับมือหลักสูตร DIPO ยกระดับอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยสู่ตลาดโลก พร้อมวางแผน(IPO)เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2572
finbiz by ttb แนะ SME เป็นธุรกิจในดวงใจของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
EPG แถลงแผนธุรกิจปีบัญชี 67/68 ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 8 - 10% มุ่งสร้างการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจหลัก พร้อมพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
STA วางแผนเพิ่มสัดส่วนขายยาง EUDR เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ชูความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมรับดีมานด์พุ่ง
โก โฮลเซลล์ จัด “มหกรรมลดเบิ้ม” กระตุ้นกำลังซื้อกลางปี เสริมแกร่งลอยัลตี้โปรแกรมเพื่อผู้ประกอบการในทุกช่องทาง
กรมวิชาการเกษตร เร่งขับเคลื่อน “IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร” จัดใหญ่ขนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาให้ชม 13 - 15 มิ.ย. นี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา
CHANGAN Thailand พบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อหารือการสนับสนุนยานยนต์พลังงานใหม่
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. เปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติ Go Organic ความท้าทายของการผลิตและการตลาดแบบออร์แกนิก ประจำปี’67
สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จับมือคูโบต้า เชิญชวนร่วมกิจกรรม “งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ” ฟรี!
A5 ยื่นไฟลิ่ง ออกหุ้นกู้ฯ AFIVE ครั้งที่ 1/2567 ดอกเบี้ย 7% รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง ORN เตรียมขายหุ้นกู้มีประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 7.25 % ขายสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจองซื้อ 17-19 มิ.ย.นี้
สมาคมธุรกิจร้านอาหาร เดินหน้าหามาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร หารือร่วม AWC โครงการ Phenix Food Wholesale Hub (อดีตห้างพันธุ์ทิพย์)
AHC ชี้ไตรมาส 2/67 โตต่อ เปิดศูนย์บริการเต็มระบบ จ่อปิดดีลพันธมิตรไต้หวัน ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม
ทำดีทำถึงอย่างสวยงาม!! Soft Power WEBTOON ไทย ประชันไอเดียคึกคัก พร้อมคว้าชัย “T-Toon Script Contest 2024: บทจะเขียนก็ได้เขียน”
สกสว. จัดเวทีระดมสมองนักวิจัยอาวุโส ร่วมออกแบบสู่การผลิตกำลังคนด้านการวิจัยให้ประเทศ
“แอปหาคู่” เจาะเทรนด์คนรุ่นใหม่หารักออนไลน์
จัดงานใหญ่ !!! "พิพัฒน์” เผย JOB EXPO THAILAND 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย” 28-30 มิ.ย.67 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผนึกกำลังภาคเอกชน เสิร์ฟงานในประเทศและต่างประเทศกว่า 700,000 อัตรา ส่งเสริมคนไทยมีงานทำสร้างรายได้ม
“มูลนิธิเอสซีจี” เร่งเดินหน้าขยายแนวคิด “Learn to Earn เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สร้าง Mindset การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นคนทุกเจน-ทุกวัย
บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ Medical Tourism เน้นย้ำความพร้อมทางการแพทย์ของไทยรองรับกลุ่มลูกค้า LGBTQ
JKN ประกาศแผน 5 ปีเคลียร์เจ้าหนี้หุ้นกู้จ่ายเต็ม 100% พร้อมดอกเบี้ย 1.7% ‘ราอูล โรชา คานตู’ มหาเศรษฐกิจลาตินอเมริกา อัดฉีดเงิน 1,750 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง เชื่อมั่น ‘แอน-จักรพงษ์’ แก้ไขปัญหา นำพาองค์กรกลับมายิ่งใหญ่
‘LALASTATIONS’ ผู้นำไลฟ์คอมเมิร์ซจากเกาหลี จับมือ ‘ช้อป โกลบอล’ ผู้นำทีวีโฮมช้อปปิ้งของไทย ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มไลฟ์คอมเมิร์ซสัญชาติไทยครั้งแรก
ออกสตาร์ทยิ่งใหญ่! นักวิ่งทั่วโลกกว่า 1,000 ชีวิต ร่วมวิ่งกลางคืน ‘SAMUI NEON RUN 2024’ สร้างสีสันบนเกาะสมุย ปลุกเทรนด์ Sport Tourism Destination ดันเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวคึกคักไตรมาส 2 article
“เสริมศักดิ์”รมว. ท่องเที่ยว เสริมทัพกระทรวงแรงงานและพันธมิตร พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ตอบโจทย์ “IGNITE TOURISM THAILAND” article
เซ็นทรัลพัฒนา อัดมิดเยียร์เซลล์ ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “The Greatest Grand Sales 2024” ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างเงินสะพัดกระตุ้นจับจ่ายทั่วประเทศ article
สกสว. ดึงองค์กรชั้นนำร่วมชี้ทิศทาง “อาหารแห่งอนาคตไทยให้ยั่งยืนบนเวทีโลก” เวทีเสนอแนวทางยกระดับอุตฯ อาหารไทย สู่ตลาดอาหารมูลค่าสูง
เอสซีจี ส่งภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “SCG The Possibilities” ชวนก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ #เป็นไปได้ไปด้วยกัน ด้วยนวัตกรรมกรีน

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3