Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN
dot dot
Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก

ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

 
 

งาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN นับเป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ เมืองโอซากา ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 13 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิดหลัก “Designing Future Society for Our Lives” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในภูมิภาคเวทีโลก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นหมุดหมายด้านสุขภาพของคนทั่วโลก รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ และระบบสาธารณสุขไทยให้ทั่วโลกรับรู้

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เปิดเผยว่า การเข้าร่วมงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมายการเป็น Medical Hub ได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่ประชาคมโลกจะได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพ รวมไปถึงความเข้มแข็งทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์กับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ส่งผลให้ประชาคมโลกเกิดความเชื่อมั่น นำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ครบวงจรของไทยในตลาดโลกได้

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานในครั้งนี้มีธีมหลัก คือ THAILAND Connecting Lives for Greatest Happiness สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ และธีมรอง คือ Thai-Smile Connecting Happiness World Destination ยิ้มสยามที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลก โดยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เน้นความเป็นไทยร่วมสมัยและนำแนวคิดหลักของงานมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกได้ตั้งแต่ ภูมิจากธรรมชาติ ภูมิจากวิถีวัฒนธรรม นวัตกรรม จนถึงภูมิคุ้มกันจากศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข มานำเสนอให้นานาประเทศเข้าใจและรับรู้ว่าประเทศไทย  มีดีที่ “ภูมิ” เป็นประเทศแห่งการกินดี อยู่ดี มีภูมิคุ้มกัน โดยนำองค์ประกอบ 2 ประการที่ช่วยสะท้อน  ให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ  ได้แก่ “ช้าง” ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ อายุยืนยาวนำมาตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีจิต และ “ไม้” ตัวแทนแห่งการประยุกต์ ใช้ทรัพยากรในประเทศด้วยภูมิปัญญาสะท้อนผ่านศาลาไทย โดยมีประติมากรรมเฉลว เป็นตัวแทนของการดูแลใส่ใจด้านสุขภาพ พร้อมนำเสนอนิทรรศการที่บอกให้คนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยมีดี โดยหยิบยกศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข รวมถึงตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศแห่งการกินดี อยู่ดี เชื่อมโยงแนวคิด SMILE ให้เข้ากับการเล่าเรื่องภายในนิทรรศการ คาดการณ์ว่า จะมีผู้สนใจเข้าชมงานประมาณ 28 ล้านคน

นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานฯ ยังนำผลิตภัณฑ์ของไทยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไปจำหน่าย ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขยายตลาดสินค้าไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมทั้งให้ผู้ประกอบการไทย เกิดโอกาสในการขยายการลงทุนไปสู่ภายนอกประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

ภายในนิทรรศการแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนจัดแสดงที่ 1 “ภูมิวิถี” เปิดอรรถรสแห่งการเดินทางเข้าสู่ภูมิพิมาน ดินแดนที่รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่ทำให้ไทยเป็นครัวของโลก ได้แก่  

§ 1 หมุดหมายสุขภาพโลก (World’s destination for healthcare and wellness)

ปักหมุดอาคารนิทรรศการไทย ร่วมทำสัญลักษณ์ถ่ายภาพเช็คอินเพื่อแชร์ “ดินแดนแห่งภูมิคุ้มกัน” ให้ทั่วโลกได้รู้จักประตูบานแรกที่เปิดให้ก้าวเข้ามาสัมผัสดินแดนแห่งความกินดี อยู่ดี มีภูมิคุ้มกันสไตล์ไทยๆ โดดเด่นสะดุดตาด้วยการนำสถาปัตยกรรมไทยรูปทรง จอมแห มาผสมผสานให้เกิดรูปทรงหลังคาอาคารที่มีความเป็นไทยร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลงตัว โดยมี “น้องภูมิใจ” มาสคอตประจำอาคารรอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตร

§ 10  มนต์เสน่ห์ของประเทศไทย (Enchantments of Thailand)

บริเวณพื้นที่ด้านนอกอาคาร จัดแสดงประติมากรรมสำรับอาหารขนาดใหญ่ที่ภายในอัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ภูมิประเทศ, ทรัพยากร, อาหาร และความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่คนทั่วโลกต่างหลงใหล พร้อมนำเสนอวิถีการกินอย่างไทย เช่น สำรับแซ่บไทยเมนูอาหารจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสมุนไพรช่วยปรับสมดุลในร่างกายสำรับภูมิดีผลผลิตเด่น, สินค้าเกษตรและผลไม้ขึ้นชื่อนานาชนิด, วิถีความเป็นอยู่อย่างไทย เช่น สำรับเทศกาลไทยประเพณีสงกรานต์ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้ง วิถีสุขภาพดีอย่างไทย เช่น ฤาษีดัดตน ซึ่งเป็นภูมิปัญญานวดแผนไทย  ที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นมรดกโลกปี 2019 เป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารร่างกาย และบริหารจิต รวมทั้งช่วยในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง             

ร่วมตามหาเคล็ดลับอายุวัฒนะในประเทศไทย ดินแดนแห่งความมั่งคั่งด้านสุขภาพ ภายในโรงภาพยนตร์ Wisdom of life Immersive Theater ผ่าน Concert Hall มหรสพรูปแบบใหม่ที่ถ่ายทอดความงดงามของภูมิวิถี, ธรรมชาติ, ความเป็นเลิศด้านการแพทย์, การบริการ เเละรอยยิ้มของผู้คน ด้วยจอฉายภาพขนาดยักษ์สูงกว่า 5 เมตร พร้อมระบบแสงสีเสียงสุดล้ำแบบจัดเต็ม มอบประสบการณ์ที่สมจริง เกินจินตนาการ ที่ช่วยสร้างภูมิทางกายและภูมิทางใจให้แข็งแกร่ง เพราะสมดุลของ “กาย ใจ” คือความมั่นคงด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

ส่วนจัดแสดงที่ 2 “ภูมิคุ้มกัน” ถ่ายทอดเรื่องราวจากภูมิวิถีแบบไทย พัฒนาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายใหม่ด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก

§ 100  ศักยภาพสาธารณสุขไทย (POTENTIALITIES OF THAI PUBLIC HEALTH SYSTEM)

100 สิ่งสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์โลกเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยศักยภาพสาธารณสุขไทยทั้ง 4 ด้านที่จะขับเคลื่อนให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของโลก (Medical Hub) ได้แก่ Medical Service Hub, Wellness Hub, Product Hub, Academic Hub รวมถึงพืชสมุนไพร Herbal Champion ที่สามารถยกระดับให้ไทยเป็นดินแดนที่พร้อมดูแลและปกป้องทุกชีวิตได้ในอนาคต

§  1,000 สถานบริการทางการเเพทย์ (Medical Facilities) กว่า 1,000 สถานบริการเพื่อสุขภาพที่ตอบรับ          คนทั้งโลก ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ฟื้นฟูตลอดจนการพักผ่อนระยะยาวที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นดินแดนเป้าหมายสุขภาพดีรองรับสังคมแห่งอนาคต สามารถเข้าถึงได้จากจำนวนสถานบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาทุกโรคและได้มาตรฐานสากล เช่น JCI, HA ฯลฯ พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของไทยสามารถฟื้นฟูทั้งร่างกายเเละเยียวยาจิตใจได้ผ่าน Immersive Experience ของ "Thai Nature Theraphy"    

§  10,000 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เรียนรู้สรรพคุณของวัตถุดิบในหลากหลายเมนูอาหารของไทย ผ่าน Interactive game มาร่วมถอดรหัส DNA อาหารไทย เป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” รวมถึงสำรับอาหารจากภูมิปัญญาไทยทั่วทุกภูมิภาคอันหลากหลายครบรสที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในทุกฤดูกาล ที่มาพร้อมสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน สู่การสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย

ส่วนจัดแสดงที่ 3 “ภูมิสยาม” เข้าถึงภูมิแบบไทย ผ่านการลอง ลิ้ม ชิม รสชาติหลากเมนูอาหารไทยจากครัวสาธิต เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการหมุนเวียน อาทิ การนวดไทย, การทำถุงเครื่องหอม และอีกหลากหลายกิจกรรมตลอดระยะเวลาจัดงาน

§ 100,000 ผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกัน พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมภูมิจากประเทศไทย ทั้งเครื่องแต่งกาย ของแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก รวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่ทุกคนล้วนเข้าถึงสุขภาพดี ในแบบไทยๆได้  

§  1,000,000 รอยยิ้มแห่งความประทับใจ พื้นที่รวบรวมล้านความรู้สึกประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ                   ที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมภูมิทางใจให้กับคนทั่วโลก

งาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ณ นครโอซากา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 เมษายน –                    13 ตุลาคม 2568 ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมอาคารนิทรรศการไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้ไทยมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพของคนทั้งโลก

 

#ThailandPavilion2025 #WorldExpo2025 #OsakaKansaiJapan

#กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ #กระทรวงสาธารณสุข #ศาลาไทย #ภูมิพิมาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลาด

ตอกย้ำผู้นำแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ 1 ในใจคนไทย “มาม่า” คว้ารางวัล No.1 Brand 13 ปีต่อเนื่อง article
‘เจ้าสัว’ หรือ ‘CHAO’ วางโรดแม็พบุกตลาดต่างประเทศเต็มสูบ รุกขยายช่องทางการจัดจำหน่าย UAE, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ปักธงดันสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเติบโตทะลุ 38% article
แม็คโคร ผุดไอเดีย “มิตรแท้ต่อยอด” เพื่อนคู่คิดต่อยอดธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการโชห่วย ชวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ โดยนำวัตถุดิบคุณภาพจากแม็คโคร ที่จำหน่ายภายในร้านมาเพิ่มมูลค่าและต่อยอดรายได้ให้กับร้านค้าโชห่วย สร้างความสุขใจให้ชุมชนอย่า article
ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย ลุยศึก ชิงแชมป์ผ้าขาวเจิดจ้า กระทบไหล่ "พีพี กฤษฎ์" ผ่านกิจกรรม โอโมลิมปิก ชิงแชมป์ผ้าขาวจ้าแบบตัวพี่ เผยนวัตกรรมผ้าขาวสะอาด ลดกลิ่นอับ เพิ่มกลิ่นหอมนาน 4 สัปดาห์ article
“เดอะ สตรีท รัชดา” ร่วมกับ “อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า article
SCGP ทำรายได้ครึ่งปีแรกดีต่อเนื่อง รุกกลยุทธ์ขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เสริมลูกค้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์ article
เที่ยวไทยไปต่อ องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมจัดงาน Food & Hospitality Thailand 2024 เสริมศักยภาพผู้ประกอบการเตรียมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่นในปีนี้ article
ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน และ Central App ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยืนหนึ่งความเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดให้ช้อปไอเทมสุดอัจฉริยะที่แรกในไทย ! “DYSON AIRSTRAIT™ เครื่องหนีบผมด้วยแรงลม” พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสันเท่านั้น article
ซันคิสท์ ชวนเลือกทานอาหาร Anti-Aging article
“MOSHI” เปิดตัวคอลเลกชันคอลแลปส์ใหม่ Moshi Moshi x Butterclub วางจำหน่ายร้าน Moshi Moshi เท่านั้น article
บลจ. พรินซิเพิล ตอกย้ำผู้เชี่ยวชาญบริหารกองทุนหุ้นไทย ชูความสำเร็จกองทุนพรินซิเพิล หุ้นปันผล และ หุ้นทุน RMF คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Money & Banking Awards article
กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัด 72 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการภายในปี 2567 article
เจิง ชิ่งหง ประธาน GAC Group เข้าร่วมประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล article
ราชพฤกษ์บูมต่อเนื่อง “เอ็นริช” จับมือ “อนาบูกิ” ปั้นโปรเจกต์ใหม่ "ดิ อาร์ทิเคิล นอร์ธ ราชพฤกษ์" ปักธงอสังหาฯ กลุ่มลักซ์ชัวรี article
ส่งท้ายความสำเร็จกับ “แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์” ครั้งที่ 17 ภาคใต้ เสริมทักษะ-ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่อยอดธุรกิจโต article
ไฮเออร์ ปลื้ม กระแสศึกลูกขนไก่ Haier Badminton Nationwide Youth Championship 2024 ยอดสมัคร-ผู้เข้าร่วมทะลุเป้า เตรียมส่งเยาวชนไทยเปิดประสบการณ์นานาชาติที่มาเลเซีย article
หัวเว่ย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมดิจิทัลในงาน อว. แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอัจฉริยะ article
“ซินเจนทา” ปักธงประเทศไทย เป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย พร้อมนำเทคโนโลยี และโซลูชั่นระดับโลก มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร article
‘เจฟ ซาเตอร์’ ชวนหนุ่มๆ วง ‘BUS because of you i shine’ มาโชว์พลังเสียงระดับเทพ จอยไปกับการเล่นเกมสุดสนุก ในงาน “Reno12 F 5G OPPO AI Game Battle” article
TikTok Shop จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน กดปุ่มสตาร์ทโครงการ 'TikTok for OTOP' เฟส 2 ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น ก้าวสู่ Digital Economy อย่างมั่นคง article
วาโก้ สานต่อโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ต่อเนื่องปีที่ 24 รณรงค์ให้เห็นภัยร้ายอันดับ 1 ในผู้หญิง พร้อมมอบ Balancing Bra และเต้านมเทียม แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั่วประเทศ article
“สหพัฒน์” เปิดตัวโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 27 สานต่อ 4 กิจกรรมหลัก เพื่ออัปเกรดเด็กไทย ไปให้ถึงฝั่งฝัน article
“MOSHI” เปิดตัวคอลเลกชันคอลแลปส์ใหม่ Moshi Moshi x Butterclub วางจำหน่ายร้าน Moshi Moshi เท่านั้น article
OR จับมือ SJWD ยกระดับการขนส่งแบบรักษ์โลกด้วย Green Logistics Solution นำเสนอนวัตกรรมขนส่งเย็นรูปแบบใหม่ผ่านเครือข่ายขนส่งที่ใหญ่ที่สุด ตอบโจทย์การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิทั่วประเทศ สร้างการเติบโตที่แตกต่างอย่างยั่งยืน article
ตอกย้ำผู้นำแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ 1 ในใจคนไทย “มาม่า” คว้ารางวัล No.1 Brand 13 ปีต่อเนื่อง article
‘เจ้าสัว’ หรือ ‘CHAO’ วางโรดแม็พบุกตลาดต่างประเทศเต็มสูบ รุกขยายช่องทางการจัดจำหน่าย UAE, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ปักธงดันสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเติบโตทะลุ 38% article
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2024 ตอกย้ำความเชื่อมั่นของแบรนด์ มุ่งหน้าเป็นที่หนึ่งในฐานะสตรีทฟู้ดมหาชนของทุกคน article
DITP จัดเวทีสัญจร สัมมนา OTOP ที่อุดรธานี เฟ้นหาผู้ประกอบการพร้อม Go Inter ปี 9 article
สาวก วอลท์ดิสนีย์ เตรียมช้อปของสะสมสุดฮิต งานเอ็กโป Disney Toy Expo Thailand 2024 article
‘NocNoc Fair 2024’สุดยิ่งใหญ่ เชื่อมทุกมิติเรื่องบ้าน ช้อปกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ article
ร่วมเชร์ไอเดีย สไตล์การตกแต่งบ้าน - ออฟฟิศ สไตล์ โอ๊ต - ปราโมทย์ ปาทาน" Secret Room Idea สไตล์ ‘โอ๊ต’ ศิลปินผู้โด่งดัง และยังเป็นผู้บริหารแบรนด์ โคตรคูล ชื่อดัง ที่มาร่วมแชร์ไอเดีย และสไตล์การแต่งห้องในแบบ CEO กับ Work ที่ไร้ balance พร้อมเลือกช้อป article
‘NocNoc Fair 2024’สุดยิ่งใหญ่ เชื่อมทุกมิติเรื่องบ้าน ช้อปกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ article
สาวก วอลท์ดิสนีย์ เตรียมช้อปของสะสมสุดฮิต งานเอ็กโป Disney Toy Expo Thailand 2024 article
Harmony กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ริเริ่มแนวทางการสร้างสังคมที่ยั่งยืน “Harmony Green Construction Technology for Sustainability” การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนและการเติบโตแบบ Net Zero article
“แร่ใยหิน” วายร้าย ทำลายสุขภาพปอด ทำไมไทยยังไม่หยุดใช้! article
T&Pm เอเจนซี่อิสระภายใต้ WPP ร่วมกับโอกิลวี่ ประเทศไทย แต่งตั้ง เมตติภาพรรณ ทองตัน เป็นกรรมการผู้จัดการ พร้อมพัฒนาโซลูชั่นการตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าครบทุกมิติ article
OPPO Reno12 F 5G ตอกย้ำความแรง ก้าวไปอีกขั้นกับ OPPO AI ในงาน “Reno12 F 5G OPPO AI Game Battle” พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในราคา 11,999 บาท article
finbiz by ttb แนะกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจครอบครัวให้เติบโต ขยายสู่ตลาดอาเซียน article
ซีคิง บาริสต้าจากแดนมังกรคว้าชัยบนเวที CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2024 เอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่าร้อยคนจาก 14 ประเทศทั่วโลก ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของเวทีกาแฟระดับนานาชาติ article
“โต๋” ศักดิ์สิทธิ์ ควงคุณแม่ ธนภรณ์ เวชสุภาพร ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แม่ลูกคู่แรกของ “ดีนี่ ดีลักซ์” นวัตกรรมใหม่เพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ article
มาสด้าสานฝันเยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางโปรกอล์ฟระดับโลก พร้อมชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์ร่วมเล่นกอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ article
ดีป้า เดินหน้ากิจกรรม Digital Content-Driven E-Commerce Workshop ปั้น Micro Influencer หน้าใหม่ นำเสนอสินค้า – บริการท้องถิ่นสู่ตลาดสากล article
ปิดช่องว่างของความไม่รู้ให้วงการพระเครื่อง ไม่โดนโกงราคา เมื่อเช่า/ขายพระ เปิดตัวไลน์แอปพลิเคชัน SK Check จากกูรูตัวจริง ประธานพระเครื่องภาคตะวันตก แห่งประเทศไทย เซียนโอ๊ต บางแพ article
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม COWAY ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการยอดเยี่ยม ด้านการวิเคราะห์น้ำดื่ม article
ทีเอ็มบีธนชาต รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2567 ที่ 5,355 ล้านบาท รวม 6 เดือนแรกของปี มีกำไรสุทธิ 10,689 ล้านบาท article
CMG ร่วมกับ ฮัช ปัปปีส์ และ ร้านปันกัน มอบโอกาสใหม่ ผ่าน “กล่องน้ำใจ Donate in the Kindness Box” รับบริจาครองเท้า เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาส article
โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ article
คุณโชทาโร่ คิตะมุระ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2024” ประเภทยางรถยนต์ article
ซีพีแรม ผนึกกำลังพันธมิตร "ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน" หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ESG ของประเทศไทย article
Sen X จับอินไซท์ลูกค้า ส่ง Elite Services ยกระดับบริหารจัดการอสังหา เจาะตลาดพรีเมียม article
Sea เดินหน้าโครงการ Women Made: Girl in STEM ปลุกความกล้าเด็กผู้หญิง คว้าโอกาสในสายอาชีพ STEM ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้หญิงแนวหน้าและผู้คร่ำหวอดในวงการฯ article
แม็คโคร เปิดสาขาใหม่แห่งที่ 2 ในจ.สงขลา รับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว สนับสนุนสินค้าเกษตรท้องถิ่น เจาะกลุ่มลูกค้าในพื้นที่และนักท่องเที่ยว article
โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดแผนการปรับปรุงธุรกิจ Community Improvement Contest หัวข้อ ทุนลด กำไรเพิ่ม ด้วยแนวทางการปรับปรุงธุรกิจแบบโตโยต้า” article
“ดร.วาสนา อินทะแสง” CEO Revomed Group ร่วมงาน 6TH SMART ตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของไทย article
‘กูร์เมท์’จัดชิงแชมป์เชฟไทย เชียร์เยาวชนไทยสู่เชฟอาชีพ
Rocket Fitness ร่วมสนับสนุนความหล่อฟิต เวที Mister International Thailand 2024
“DEX” จับมือ “SME D BANK” เสริมแกร่ง ต่อยอดธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์คอนเทนต์ครบวงจร พร้อมเดินหน้าผลักดันซอฟพาวเวอร์ไทยสู่ตลาดสากล
UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำ มีมาตรฐานรับรอง
แกร็บ ร่วมกับ กกท. ชวนคนไทยส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกโอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์ 2024 เตรียมอัดฉีดนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองใช้แกร็บฟรีตลอดปี
Marketeer มอบรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2024 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้นักการตลาดและแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
“นงลักษณ์” เปิดตัวสบู่ทองคำสูตรพิเศษ อัดแน่นด้วยสารสกัดและวิตามิน เดินหน้าลุยตลาดออนไลน์ ในปี 2567 ขยายตลาดถึงต่างประเทศ ในปี 2568
STA ชูแอปฯ SRI TRANG FRIENDS เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ค้ายาง ผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราไทยเติบโตในตลาดโลก พร้อมให้ความเชื่อมั่นจัดเก็บข้อมูลอย่างโปร่งใสรองรับกฎหมาย EUDR
"A-Listic" เตรียมเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด "New Doublo Two" เครื่องยกกระชับ ประสิทธิภาพเหนือชั้นเครื่องแรกในไทย
ททท. จับมือร่วมกับ The Cloud จัดงาน Amazing Green Fest 2024
เจ้าสัว ชูกลยุทธ์ใหม่ “มูเก็ตติ้ง” ดันยอดกลางปีโต Double Digit
ดอสไลฟ์ ครองแชมป์เบอร์ 1 ตลาดถังน้ำ หลังโกยยอดกว่า 4 พันล.ปี'66 ดึงครอบครัวพ่อพ่อบีม ดันยอดต่อเนื่อง
กูลิโกะ รุกตลาดอีกรอบ เปิดตัวนมสูตรใหม่ Almon Koka ผลตอบรับดีเลิศ
‘SBO’โชว์ยอดขายปี’66เติบโตพันล. ปีนี้โปรเจ็กต์อสังหาฯดันยอดโตต่อเนื่อง
เฟลินา คานิโน เสริมความปังอาหารสัตว์ ฉลองใหญ่ 9 ปี ดึง 7แบรนด์แอมบาสเตอร์เสริมทัพ
Drone อุตสาหกรรม S-Curve ในอนาคต กับงาน DronTech Asia 2024 ครั้งแรกในไทย
สมาคมธุรกิจร้านอาหาร เปิดพื้นที่โชว์ Soft power ด้านอาหาร ส่งเสริมกลุ่มเอสเอ็มอี กว่า 10 แบรนด์ดัง ให้เติบโตในตลาดนานาชาติ ในเวที TRAFS ที่ ไบเทค
จีเอเบิล เผยข้อมูล Cybersecurity ที่องค์กรต้องมีในครึ่งปีหลัง 2567 กับความท้าทายที่หลายองค์กรต้องเผชิญกับภัยไซเบอร์!!
แบรนด์ วีต้า เดินหน้าออก 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ แอสตาแซนธิน คอลลาเจน ทับทิมช็อต และลูทีน แบลคเคอร์แรนต์ช็อต เพิ่มการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ พร้อมเปิดตัว เต้ย – จรินทร์พร จุนเกียรติ พรีเซนเตอร์คนล่าสุด
ไลอ้อน ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ด้วยหลักสูตรการบริหารช่องปาก “Kenkobi” อีกพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมโครงการ “นครระยองรักษ์แม่น้ำระยอง” ส่งมอบถังหยดน้ำยาจุลินทรีย์เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ชุมชน
‘ช้อป โกลบอล’ ผู้นำทีวีโฮมช้อปปิ้งของไทย‘ ลงนาม ‘LALASTATION’ ผู้นำไลฟ์คอมเมิร์ซจากเกาหลี ร่วมกันพัฒนา “BigXShow” แพลตฟอร์มไลฟ์คอมเมิร์ซแรกสัญชาติไทย
‘Meatly!’ แพลนต์เบสฟู้ดพรีเมียมจาก ‘เบทาโกร’ เปิดตัว 3 เมนูใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ ‘เนื้อจากพืช อร่อยง่ายได้สุขภาพ’ ตั้งเป้าผู้นำแพลนต์เบสตลาดอาหารพร้อมทาน
กูลิโกะ รุกตลาดอีกรอบ เปิดตัวนมสูตรใหม่ Almon Koka ผลตอบรับดีเลิศ
อันเดอร์ อาร์เมอร์ ชวนหนุ่มสาวสายสปอร์ต ร่วมประลองความแกร่ง กับงาน UA Combine 2024 powered by Supersports ปีที่ 3
ดอสไลฟ์ ครองแชมป์เบอร์ 1 ตลาดถังน้ำ หลังโกยยอดกว่า 4 พันล.ปี'66 ดึงครอบครัวพ่อพ่อบีม ดันยอดต่อเนื่อง
สหกรุ๊ป แฟร์ แอดน์ เฟส …. สนุกใหญ่เกินเรื่อง ที่สุดของงานแฟร์ ช้อป ชิลล์ ฟินสุด ๆ
เครือสหพัฒน์ MOU ร่วมกับ Quark Biosciences Inc. ร่วมยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการดูแลสุขภาพในประเทศไทย
สัมผัสบรรยากาศ 100 ปี จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ไทย THE BLUE BOUTIQUE เนรมิตงานป็อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ใมค์ พระเอกไทยโกอินเตอร์ ร่วมงานฉลอง
เดนทิสเต้ ยันตัวเลขตลาดเติบโต 25% พร้อมสยายปีกตลาดครอบคลุมทั่วโลก ดึง “หมาก-คิม” สร้างภาพยนต์โฆษณา
เริ่มแล้ว! Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้วงการกาแฟไทย สัมผัสโมเมนต์พิเศษที่เชื่อมโยงธรรมชาติ กาแฟ และผู้คนไว้ด้วยกัน จัดเต็มตลอด 11-14 ก.ค. นี้ ที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 – 8 เมืองทองธานี
โอกาสรวย มาถึงแล้ว "ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น" จัดเต็มโปรโมชันเด็ดในงาน “Thailand Franchise & Business Opportunities 2024” พบกัน 11-14 กรกฎาคม 2567 ที่ไบเทค บางนา
บีโอไอลุยจับมือหน่วยงานพันธมมิตร จัดงาน THECA 2024 ดันไทยเป็นฐานผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก มุ่งสร้างงานสูงถึง 80,000 ตำแหน่ง พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไทย
โคเวย์ ดึงครอบครัวบีม-ออย ธีร์-พีร์ ชูนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำมาตรฐานโลก ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ ในงาน“Coway Innovate for Your Better Life” ยกขบวนนวัตกรรมสุขภาพจัดโปรโมชันครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป จับมือ Metthier ยกระดับมาตรฐานการทำความสะอาดในโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ
“เจฟ ซาเตอร์” แท็กทีมหนุ่มๆ วง “BUS” ชวนแฟนๆ OPPO คอเกมส์ห้ามพลาด เตรียมระเบิดความมันส์ ท้าให้ลอง AI Phone ในงาน “Reno12 F 5G OPPO AI Game Battle”
ชาวไร่ยาสูบขอบคุณ ก.คลัง ไม่ทอดทิ้ง! เดินหน้าท้วงกฤษฎีกาฯ หวั่นร่างส่วนประกอบยาสูบใหม่ปิดตายยาสูบไทย
‘ดาวน์นี่’ ทุ่ม 70 ล. ลุยสูตรใหม่ คว้า ‘แอบิเกล’ แบรนด์แอมบาสเดอร์
บีโอไอ จับมือพันธมิตร ลุยจัดงาน THECA 2024 ดันไทยเป็นฐานผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก
อุตฯ ยาไทย เปิดงานสุดยิ่งใหญ่ ‘ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2024’ ผลักสู่ฮับสุขภาพ&การแพทย์อาเซียน
เปิดตัว ซัมซุง Galaxy Z Series สุดยิ่งใหญ่ ขนทัพซุปตาร์ร่วมสร้างมิติมือถือจอพับ Galaxy AI
DITP เปิดตัวกิจกรรม OTOP Premium Go Inter ปี 9 ที่ นครศรีธรรมราช มุ่งหวัง OTOP ใต้ ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง
Airbnb ชวนเช็กอินที่พักสุดยูนีค ‘เยาวราช’ ย่านสุดฮอตของชาวร็อคสตาร์
เมื่อ “คิวพี” ไม่ได้เป็นแค่น้ำสลัด แต่พร้อมเคียงข้างไปกับทุกเมนูของทุกคน
BLC โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน - นวัตกรรมสมุนไพรไทย ในงาน CPHI South East Asia 2024 ร่วมดันไทยสู่ Medical Hub พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ดันรายได้ครึ่งปีหลังโตตามเป้า

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3