พิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น
dot dot
พิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น article

ประกาศศึกต้านทุจริต รวมพลเยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น เมื่อกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สร้างเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตส่งต่อระดับโลก

ในงานพิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.

ณชั้น 4  ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center )

กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ให้การสนับสนุน บริษัท เรืองทองกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น ได้จัดพิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้น โดยมี นายพลนชชา จักรเพ็ชร เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ ผู้จัดการโครงการให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ต้อ มารุต สาโรวาท ผู้กำกับชื่อดัง พร้อมด้วยดารานักแสดง บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส,แท๊ปศรีล สุขุม,จีโน่ จิรายุส คุปตานนท์  รวมถึง ผู้บริหารและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 10 โรงเรียน

นายจุลภควัฒน์  กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น ได้คัดเลือกโรงเรียน 10 โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ 1.)โรงเรียนสิริรัตนาธร 2.)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 3.)โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.)โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 5.)โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 6.)โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 7).โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 8).โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 9.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 10.)โรงเรียนนานาชาติดีบีเอส โดยทั้ง 10 โรงเรียนนี้ ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรของ

นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทั้งนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต และทักษะการแสดงละครแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ได้เรียนรู้ เช่น ฝึกความกล้าแสดงออก , การฝึกสมาธิในการทำงาน, การพูดในที่สาธารณะ, การพัฒนาบุคลิกภาพ ,การสร้างตัวตนในแบบ influencer โดยทีมวิทยากร และผู้กำกับชื่อดังในวงการบันเทิงมากมาย

โครงการนี้ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักแสดงละคร และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในหลากหลายด้านแล้ว เด็กๆ ยังจะได้ปฏิบัติจริง โดยมีการถ่ายทำละครสั้น สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ร่วมแสดงกับนักเรียนในโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยนักแสดงมืออาชีพชื่อดังมากมาย เช่น จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข,หลุยส์ เฮสดาร์ซัน,เก่ง ธชย ประทุมวรรณ,อ้วน รังสิต ศิรนานนท์,ซ่าร่า นลิน โฮเลอร์,ปุยฝ้าย AF,พลอยใส AF12,โฟกัส AF12,บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส,แก้ว  อภิรดี ภวภูตานนท์,ต้าวหยอง และพ่อเอ๊ะ แห่งวงระเบียบวาทศิลป์ ,สาวิกา กาญจนมาศ, ธัญพิสิษฐ์ ตั้งวงศ์ศิริ เป็นต้น และที่พิเศษเราได้นักแสดงมากฝีมือส่งตรงจาออังกฤษ แมทธิว บอลด์วิน นักแสดงชาวอังกฤษ ผลงานเช่น Material Girl (BBC),The Crown (Netflix) เป็นต้นพร้อมด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมแสดงละครสั้นเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 10 ตอน จาก 10 โรงเรียน กำกับการแสดงโดย ต้อ มารุต สาโรวาท เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสื่อโซเซียล ช่องTikTok @youthml เพื่อเผยแพร่แนวคิดต่อต้านการทุจริตจากเด็กสู่เด็ก เนื้องรื่องและแนวคิดจากเด็กที่เข้าอบรมในโครงการ จากเด็กสู่ครอบครัว และจากเด็กสู่คนทุกลุ่มในสังคมต่อไป

     การที่เราจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการแสดงละครและให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงละครจริง สื่อสารต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่นโดยใช้ละคร เพราะศิลปะการแสดงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในงานด้านศิลปกรรม เป็นงานที่สร้างรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละสังคมจะขาดซึ่งงานทางด้านศิลปะการแสดงเสียมิได้ เนื่องจากงานศิลปะการแสดงเป็นตัวบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ( soft power) ที่สะท้อนภาพวิถีการดำเนินชีวิตและยกระดับจิตใจของคนในสังคมและชุมชนนั้นๆ ละครหรือตัวละคร กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ก็จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องการต้านทุจริตอย่างสนุก เข้าใจ เข้าถึง และสามารถสะท้อนผ่านการแสดงละครสั้น เพื่อส่งต่อเสียงสะท้อนของเด็กเยาวชนสู่สายตาของประชาชนทั่วประเทศ ผ่านสื่อโซเซียลและสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์   การผลิตละครสั้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กเยาวชนและนำไป สู่ทักษะเยาวชนต้นแบบเยาวชนไม่ทนคอรัปชั่นให้เด็กและเยาวชน ได้เป็นหู เป็นตา ในความไม่ถูกต้องของสังคมปัจจุบัน และยังมีทักษะกล้าพูด กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งในด้านพฤติกรรม ความรู้สึกในทางที่เหมาะสม และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายและยังมีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดแสดงให้ผู้ชมได้เห็นสังคมในปัจจุบันอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการต้านทุจริตในกลุ่มเด็กเยาวชนอีกด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างตื่นเต้นและสนุกไปกับโลกแห่งละคร สะท้อนมุมมองของการต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น”  เพื่อสร้างนักต้านทุจริตรุ่นเยาว์ ผ่านการเล่นละครสั้นโดยการมีส่วนร่วมของเด็กในการคิดบท และร่วมแสดงกับนักแสดงชั้นนำ โครงการที่ทั้งสนุกและได้ประโยชน์ ทำให้นักเรียนสนุก เพลิดเพลินกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของตนเองในการที่จะสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อกระตุ้นเตือนให้เพื่อนๆ และสังคมเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตต่อไป

   
คุ้ยข่าวบันเทิง

ฌาร์ม โอสถานนท์ MUT ปี 2006 และ ผู้บริหาร Zig888 ร่วมพิธีลงนามMOU กับ คุณกองคำ วงศ์ยาง CEO บริษัท ทีจีไลฟ์ จำกัด article
😽นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์ 🍄เมาท์มอย ตอนเด็กๆ โตมากับเหล่าบรรดาตัวละครจากดีสนีย์และมาเวล จนสะสมของเล่นไว้เต็มบ้าน แตาคาแรคเตอร์ที่เป็น Big Fans ก็คือ Deadpool สร้างเป็นแรงบันดาลใจ จากของเล่น จนกลายเป็นของสะสมเต็มบ้าน...นนน จึงอยากชวน fc มาช้อ article
คลิปนี้ เน้นภาพ เน้นความหล่อ ไม่เน้นเสียง😀♥️นนน กรภัทร์🌹 พระเอกหล่อ คม เข้ม คะแนนเต็ม💯♥️สำหรับ นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์♥️เรียกได้ว่า หล่อม้วกกๆ😍ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งน่ารักกับลีลา ท่าทางการให้ article
แพรวา ชัยวดี หิรัญลาภ ศิลปิน้ยาวชนดาวรุ่ง เข้ารับรางวัล Thailand Awards 2024 article
หลอนสุดในชีวิต”ขวัญ อุษามณี“นำทีมดาราคับคั่งบวงสรวงภ.มูลู หน้าครู article
SC Asset ชวน 'เจมีไนน์ นรวิชญ์' เปิดตลาดช้อปสนั่น!! โปรดีที่สุดแห่งปี พบ 70 โครงการ แบรนด์ยอดนิยม ในงาน “SC ASSET MART” article
บริษัท มิซึฮาดะ กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตสกินแคร์แบรนด์ MizuMi คว้าตัว 10 ศิลปินวง DICE บอยกรุ๊ปจาก 789Trainee ร่วมอีเวนท์งานสุดฟิน
😀คลิปเก็บตก♥️เจ้เกลสายฮา-แอบิเกล ♥️ผู้น่ารัก กับท่าเต้น ดึ๋ง ดี๋ง เขย่าโลก เมื่อกองเชียร์ fc และ แม่ชม พูดคำว่า ดาวน์นี่ หอมมมม...ลากเสียงยาวววว...มาพร้อมกับเสียงดนตรีเร้าใจ ชวนเต้น เสียงกองเชียร์ดังกระหึ่มรอบทิศทางข้างๆ
มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมสรรเสริญพระบารมี จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “มาดามบัตเตอร์ฟลาย” (Madama Butterfly) article
บริษัท มิซึฮาดะ กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตสกินแคร์แบรนด์ MizuMi คว้าตัว 10 ศิลปินวง DICE บอยกรุ๊ปจาก 789Trainee ร่วมอีเวนท์งานสุดฟิน ในงาน MizuMi x DICE First (Flirt) Semester Event เปิดเทอมใหม่ หน้าใสไร้สิว เพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Mizu
😍 10 บอยกรุ๊ป วง DICE ดาวรุ่งร้องใหม่ พูดคุยกับพี่ๆ สื่อมวลชน ถึงความประทับใจจากแฟนคลับ...เล่นเอาปลื้มจนน้ำตาซึม...💯
😁😆😃กรี๊ดๆ เสียงจาก fc มาต้อนรับ♥️วง DICE ♥️ศิลปิน ดาวรุ่ง กำลังมาแรง fc ล้นทะลักห้างสามย่าน เสียงเพลง เสียงประสานร้องดังกระหึ่มทั่วทิศ...ชม.นี้มาแรงจริงๆ♥️🍄♥️
😀😀เมื่อน้อง เทคโน 🍄ออกวาดลวดลายการเต้น..ออกมาสู้ น้องหมีเนย เจ้าของฉายาห้างแตก 🙀แต่นี่ น้องเทคโน😀 เต้นชนิดซะเวทีแทบแตกค่า♥️ก็น่ารักไปอีกแบบนึงเน๊อะ😀🫰🤟♥️#เทคโนแก๊ส #เ
♥️ เจมส์จิ♥️น่ารักไปซะหมดทั้งตัว 🥰พร้อมแจกรอยยิ้มแบบจริงใจ...เมื่อ เจมส์จิ เล่นเกมส์กับแฟนคลับสายฮา😀😁เล่นเอาแฟนคลับด้านล่างส่งเสียงเชียร์กันยกใหญ่..!! ว่าแต่ใครแพ้?? ใครชนะ?? กับเกมส์ มู มู่ หมู ต้องติดตาม
‘ตงตง-กฤษกร เกรท-สพล อิน-สาริน อัพ-ภูมิพัฒน์ ภูมิ-ภูริพันธ์’ นำทัพ รับรางวัล THAILAND DIGITAL AWARDS 2024 ครั้งที่ 5 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Dynamics” ต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดเอเชีย article
♥️พระเอกของสาว โบว์ เมลดา 🌹อาเล็ก ธีรเดช 🤟🍄โชว์ฝีมือทำพิซซ่าแจกแฟนคลับ 💯ที่มาร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Techno gas และ Techno plus🌹จะอร่อยแค่ไหนไม่รู้ ...รู้แค่ว่า แฟนคลับปลื้มปริ่มมากกกค่ะ ที่ได้ทานพิซซ่
😀😀เรียกเสียงฮาเบาๆๆ😀เมื่อ😽😽น้องหมาสุดสวย...ต้องถ่ายรูปกับ พี่กลัฟ คณาวุฒิ..♥️🤟นางหลงรักทันที ไม่ยอมออกจากกลัฟ😀😀 เจ้าของเรียกก็ไม่ยอมกลับ...ทุกคนต่างเอ็นดูนางเหลือเกิ๊น...😽
🙆ฟังเพลงเพราะๆ แบบจัดเต็มตลอดงาน จาก 🧑‍🚒น้องส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์♥️ สาวน้อยผู้มากความสามารถ🌺...เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับกันตลอดงาน หลังปล่อยพลังเสียงแบบจัดเต็มพิกัด ทั้งเพลงช้า เพลงเร็ว ตลอด 1 ชั่วโมงแ
🍄🌹เรียกได้ว่า...กรี๊ดกันจนสุดเสียง เมื่อ 2 หนุ่มหล่อคู่จิ้น♥️ เอิร์ท + มิกซ์ ♥️ออกมาโชว์พลังเสียงสุดพลังและไพเราะ 🤟 เล่นเอาแฟนคลับกรี๊ดจนคอแทบแตก จะไพเราะกันแค่ไหน..?? ลองฟังเสียงหล่อๆ ใบหน้าหล่อ...เล่นเอา
😀ครอบครัวตัวป่วน พ่อพ่อบีม และ แม่ออย♥️ ชวนหนุ่มน้อย พี่ธีร์ - น้องพีร์ 🌺น้องอัญญา - อัยวา พรีเซ็นเตอร์ดอสไลฟ์...เรียกเสียงหัวเราะ เสียงกรี๊ดสนั่นเวที เมื่อ 2 หนุ่มน้อยตัวป่วน วิ่งเล่นบนเวทีกันอย่าสนุกสนาน...ท่ามกลาง fc ส่งเสี
พ่อพ่อบีม ร่วมขับกล่อมบทเพลงละมุน กับ No One Else ภายใต้ผลิตภัณฑ์ ดอส ไลฟ์ ที่ใช้กลยุทธ์ Music marketing บอกเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลง “Amazing Love By DOS Life”
เรียกเสียงสาว กรี๊ดๆ กรี๊ดๆๆ สนั่นลั่น ลาน Eden เซ็นทรัล เวิลด์ หลังหนุ่ม “มีน - นิชคุณ ขจรบริรักษ์” 😀โชว์สเต็ปกระโดดสูงแตะบนยอดเสาสำเร็จ
“กันตนา กรุ๊ป” ปรับใหญ่! เปิดตัวทายาทรุ่น 3 และผู้บริหารรุ่นใหม่ครบทีม ส่ง Blue Project ปรากฏการณ์ใหม่แห่งการผสานพลังคอนเทนต์และโปรดักชัน สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เกม เมกะอีเวนท์ และภาพยนตร์ ฝีมือคนไทยสู่ตลาดโลก article
🌹หล่อเกินห้ามใจกับ ไมค์ และเพื่อนๆ ในบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง ครบ 100 ปี จอห์นนี่ วอกเกอร์ ประเทศไทย พระเอกไทยที่โกอินเตอร์ไปจีนและโด่งดังไปทั่วโลก🌺♥️🌹🤟
บางกอกซิตี้บัลเลต์ จับมือ โรงเรียนดนตรีรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนี จัดงาน "Harmonizing Ballet and Music: BCB's Global Stage and RBSS's Young Talents" article
เฮียหน่อยสุชาติ นำทีมหมอลำไอดอล ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการขยายธุรกิจ แบรนด์โฟล์คพระนคร article
แม่ชม คุยถึง แอบิเกล ลูกสาวตัวน้อย หลังรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ ดาวน์นี่...ว่าง่าย สุดน่ารัก♥️♥️
😀ดาว แอบิเกล ตัวน้อย ร้องเพลง ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย น่าร้ากกกก♥️♥️😁🤟
ไบเออร์เปิดแคมแปญ กีกี้ ACADEMY จุดกระแสผู้หญิงไทย ดูแลสุขภาพอนามัย ‘กีกี้’ (จุดซ่อนเร้น) อย่างถูกวิธี article
Mister International Thailand 2024 เปิดฤดูกาลเวทีประกวดผู้ชายที่เร้าใจที่สุดแห่งปี!!! ประเดิม Kick Off ผนึก Siam Discovery ปล่อยพลังความหลากหลายผ่านแฟชั่นโชว์ ดึง 30 หนุ่มว่าที่ผู้สมัคร โชว์เสื้อผ้าสุดล้ำจากไอเดียนักศึกษา ส่งท้ายเทศกาล PRIDE Month article
คิดถึงเขามั้ย ? ศิลปินระดับตำนาน สู่การเดินทางครั้งใหม่กำลังจะกลับมารวมตัวอีกครั้งของวงพอส (PAUSE) โจ้ อัมรินทร์ COME BACK !!! ใน “PAUSE BACK TO LIFE CONCERT” คอนเสิร์ตแห่งปี 2024 article
เพื่อความฝันที่ยิ่งใหญ่ “มัธยมเท้าไฟ” ครั้งที่ 3 ประกาศแชมป์แล้ว! พร้อมเดินหน้าส่งเยาวชนไทยไปชิงแชมป์ที่ ฮ่องกง-ญี่ปุ่น article
โครงการ “Phenix” ประเดิมคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกครั้งแรก ดึงราชินีบอสซาโนว่า Lisa Ono จัดคอนเสิร์ต “I Wish You Love: Lisa Ono Greatest Hits Live in Bangkok” ปั้นพื้นที่ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ เชื่อมต่อสุดยอดความอร่อย บนจุดยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ article
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตแห่งปีในตำนาน รวมตัวพ่อต้นฉบับร็อคยุค 90‘s “ปีเตอร์-FLY-Ynot 7" ครั้งนี้ ครั้งเดียวในรอบ 20 ปี กับคอนเสิร์ต “PETER FLY Y NOT 7 แล้วไง...ใจยังร็อค”
‘บริษัท โทฟู สกินแคร์’ เปิดตัวนางเอกสาวสุดปัง ‘มุกดา นรินทร์รักษ์ พรีเซนเตอร์ ‘ชาร์โคล เคราติน ทรีตเมนต์มาส์ก “รีสตาร์ทผมพัง ให้ปังทุกสไตล์ article
ไวตามิ้ลค์ ผนึกกำลัง คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ผุดแคมเปญใหญ่ ‘อยากเชียร์ไทยให้ไวเลย’ ปลุกกระแสคนไทยส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาคว้าชัยโอลิมปิก 2024 article
เสียงเอกฉันท์! นักศึกษาทุน-รางวัลพระราชทาน ‘สปอย-วชิรญาณ์’ คว้ามง ‘MISS TRANS THAILAND 2024’ พร้อมเดินหน้าสานเจตนารมย์นำพาสาวทรานส์สู่ความเท่าเทียมกันในสังคม article
𝗠𝗔𝗥𝗥𝗔𝗞𝗘𝗦𝗛 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗦𝗣𝗔 จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 7 ปี การันตีความสำเร็จ article
“พาสเทล” ขยายความสดชื่นสู่คนรุ่นใหม่ เปิดตัว เจมีไนน์-โฟร์ท พรีเซนเตอร์คนล่าสุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Creative Personal Care article
ยิ่งใหญ่ สมการรอคอยรอบ Final Show Mister Bear Bangkok 2024 “นิวแซน-ณดล ณ บางช้าง” คว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1 เป็นตัวแทนคนไทยเพื่อไปประกวดเวที Mister Bear International article
อิ่มบุญ!!! “พีช & อาร์ต” ร่วมงานบุญใหญ่!!! แจกข้าวหมูกรอบ ฉลองครบรอบ 5 ปี ตลาดเพชรพิชญา จ.นครสวรรค์ article
"มิสทรานส์ไทยแลนด์ 2024" จัดประกวดชุดราตรีสุดอลังการรอบ 'Trans Night Gala’ เนรมิตงานวิวาห์สมรสเท่าเทียม ฉลอง Pride Month article
"เอ้- น้ำผึ้ง" แถลงจับฮันนี่คิวปลอม ประกาศฟ้องอินฟูลใส่ความ article
“Survival Entertinment” พร้อมรันทั้งวงการ!! เปิดตัว 19 หนุ่ม รายการ Survival แห่งปี , Debut สุดว้าวกับ HENT LGBTG+ Group กลุ่มแรกของไทย และทัพซีรีส์วายพร้อมลงจอ article
APEX MEDICAL CENTER เปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับเทคนิคใหม่ APEX: Fast Moving Technique ยกกระชับให้ผิว กับนวัตกรรม Oligio article
ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย นักเต้นรุ่นใหม่พร้อมโชว์ฝีมือเตรียมระเบิดความมันส์ 'มัธยมเท้าไฟ' ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี article
งานใหญ่แห่งปี! เซ็นทรัลเวิลด์ จัดใหญ่ ‘centralwOrld Rhythm of Pride 2024’ รวม LGBTQIAN+ และคนดังกว่า 500 ชีวิต แสดงพลังบน Rainbow Runway ยาว 80 เมตร พร้อมฉลอง Pride Month ตลอดเดือนมิถุนายน article
บรรยากาศสุดชื่นมื่น นักแสดงหนุ่ม เควิน ฌ็อง โดนาท์ ควง นางแบบสาว นาตาลี วิชัยดิษฐ์ จัดพิธีฉลองมงคลสมรส คนบันเทิงร่วมแสดงความยินดี article
Kopeg Food จัดหนัก ยกทัพความอร่อย พร้อมเปิดตัว “บะหมี่มาเฟีย” ในงาน Thaifex Anuga Asia 2024 article
‘แม่ราตรี’ อ้อม-พิยดา พร้อม แชมเปญ เอ็กซ์ ร่วมงาน Petra Wellness Center ฉลองเปิดสาขา สุขุมวิท 39 กับตำนานทรีทเม้นท์ 𝗩𝗼𝗹𝗰𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗦𝗮𝗻𝗱 𝗕𝗮𝘁&# article
สาวทรานส์รักษ์โลกประชันกึ๋นนำวัสดุเหลือใช้เนรมิตสู่ชุดไอเดียสุดจึ้ง! ในการประกวดรอบ “TRANS FORMER…WHO WILL BE YOUR HERO” article
ELIXIR เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ควงคู่รัก “เจี๊ยบ – บอย” สาดความหวานพร้อมแนะนำสิน “ELIXIR TOTAL V FIRMIMG CREAM” ที่สุดของครีมเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ ให้ผิวเฟิร์มกระชับใน 2 สัปดาห์ #ELIXIR #ELIXIRThailand #ELIXIRVFirmingCream #PEARLglowSkin #VCreamBigMoment article
ฉลองวันเกิด “ไฮโซชูชัย” เจ้าแม่เพชรหมื่นล้าน พร้อมโชว์อลัง “เจนี่-ตงตง-ไนกี้” หุ้มเพชรกว่า 5,000 ล้าน ในธีม Diamond Night Pool Party article
7 สาว 4EVE เปิดตัวธุรกิจแรกของทุกคน HELLO 4EVE น้ำหวานชงดื่ม พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Thaifex Anuga Asia ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 article
ฟาสต์ ฟาร์ม่า เปิดตัว Syn Fiber Mix 7 รสชาติ คว้า “เจมส์ จิรายุ” เป็นพรีเซ็นเตอร์ article
จัดเต็มโครงการ “ปันสุขปันยิ้ม” เหล่ากองทัพดารานำทีมโดย “เป๊ก ธัญญ่า อ้น เอกกี้” พร้อมคุณหน่อย ปนันท์ชิตา เสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้น ด้วยข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ 19 บาท ตักจนอิ่ม! เริ่ม 15 พค. เป็นต้นไป article
พุ่งแรง 176 ประเทศทั่วโลก รักโคตรๆ โหดอย่างมึง 1 Love Syndrome The Beginning หนังวายไทยกระหึ่มโลกแล้วทาง We TV article
เติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก บริษัท เอ็ม โฟลว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ควง ทนายเจมส์ โต้กลับ หลังสมาชิกบอยแบรนด์วง Hashtax ตั้งโต๊ะแถลง ยุติบทบาทการเป็นศิลปินในสังกัด article
KATE COLLAGEN เคทคอลลาเจน คอสเมติก ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของคนไทย ร่วมสนับสนุน ในเวทีอันทรงเกียรติ MUT นนทบุรี 2024 article
“ขวัญ อุษามณี” รำแก้บนถวายหน้าครู108หน้า เปิดโผเป็นนางเอกหนัง “มูลู”(หน้าครู) article
ปิดฉาก “พิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวง” อย่างยิ่งใหญ่ คุ้มนะหน้าทอง เตรียมเปิด “ลานแก้จน” ที่สุดแลนด์มาร์กสายมู article
คุ้มนะหน้าทอง จัดมหกรรมมูเตลูยิ่งใหญ่ ฮือฮา “พิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวง” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย article
สุดยิ่งใหญ่! ลอรีอัล ปารีส ชวนค้นหานิยาม ‘ We’re Worth It คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร’ นำทีมโดย ชมพู่-ณิชา-พีพี-เจมีไนน์ ร่วมประกาศจุดยืน พร้อมโชว์สุดอลังการจากคนดังทั่วฟ้าเมืองไทย ณ River Park ICONSIAM article
มงลง ‘ชาโย พัคสวัฐ’ ฟาดที่ 1 THE KNOT SHOW 2024 น็อต กฤติน จะดันดังให้สุด! article
อาจารย์หนู กันภัย เปิดสำนักสักยันต์ จัดพิธีไหว้ครูสุดยิ่งใหญ่ในรอบ 5 ปี พร้อมจัดพิธีปลุกเสกตระกรุด “โคตรรวย” คนดัง ดารามากมายร่วมงานมากมายร่วมงาน article
มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน บุญมาร์เก็ต ยกทัพดาราออกบูธ พิ้งค์พลอย-บอส ชวน อิ่มบุญ ร่วมเป็นผู้ให้
“อแมนด้า ชาร์ลีน ออบดัม” VICHY LIFTACTIV BRAND PARTNER ตัวแทนประเทศไทย ร่วมงาน ‘V.I.C VICHY INTEGRATIVE CENTER’ อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ในรอบ 5 ปี ของแบรนด์ VICHY (วิชี่) อวดลุคเซ็กซี่สุดฮอต สวย ปัง ทุกองศา
Heart to Heart EP3 Summer Show ดร.ยุ้ย กันธิชา จัดเต็ม วาดลวดลายสีสัน อย่างสวยงาม คนดังร่วมเดินพรมแดง แฟชั่นสุดอลังการ article
แมทธิว-ลิเดีย พ่วง น้องดีแลน-น้องเดมี ท่องหมู่บ้านพี่หมีวันวีคเอนท์ที่สุขสันต์ โคอะลา มาร์ช วิลเลจ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
พานาโซนิค เปิดตัวไดร์เป่าผมใหม่ “นาโนแคร์ EH-NA0J” ไดร์เป่าผมรุ่นท็อปตัวดัง ที่มาพร้อมพลังนาโนอี มอยสเจอร์พลัส ผมชุ่มชื้นกว่าเดิม 18 เท่า article
ซัมเมอร์นี้ฟินกว่าเดิม แม็กนั่มจัดเต็มยกทัพดารา-เซเลบริตี้ ปิดบาร์หรูกลางกรุง! เปิดตัวไอศกรีมรสชาติใหม่ ชวนฟินให้สุดทุกช่วงเวลาไปกับแม็กนั่ม article
“เจมส์ มาร์-นีญ่า-นก สินจัย” นำทีมบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ระทึกขวัญ “นาคบรรพ์” ตำนานพญานาคราชแห่งภาคตะวันออก ที่ยังไม่เคยมีใครพูดถึง! ปักหมุดฉาย 7 พ.ย. นี้
ศิลปินวัยรุ่นตัวท็อป ตบเท้าร่วมงาน ! ฟรีคอนเสิร์ตใหญ่เล่นน้ำกลางเมือง “FWD Music Live Fest 3 article
คุ้มนะหน้าทอง จัดใหญ่ ไหว้ครูบูรพาจารย์คุ้มนะหน้าทองประจำปี 2567 และ พิธีสืบชะตาบูชาดวงใหญ่ที่สุดในไทย วันที่ 4-5พฤษภาคม 2567 ณ MCC HALL เดอะมอลล์งามวงศ์วาน article
แอ็กซ์ จัดงานเปิดตัว ใหม่! AXE Fine Fragrance Collection เสิร์ฟความหอมพรีเมียมเกินขั้น ติดทนนานเกินคา article
‘แอ๊ว อำภา จุ๊บแจง หลิน ดร.โก้’ ร่วมฉลองสงกรานต์สุดชื่นมื่น น้องติวเตอร์ คว้าหนูน้อยสงกรานต์ ในงาน ปีใหม่เมืองสยาม @ศูนย์การค้า แพลทินัม article
ยิ่งใหญ่! เซ็นทรัลเวิลด์ สงกรานต์ระดับจักรวาล สุดยอดเฟสติวัลโลก แห่นางสงกรานต์จักรวาลครั้งแรกของโลก ‘เชย์นิส ปาลาซิโอส’ Miss Universe 2023 ในลุค "นางมโหธรเทวี" พร้อมจัดสงกรานต์ยิ่งใหญ่ที่เซ็นทรัลทุกภาคทั่วประเทศ article
เบนจี้ เบญจามิน ควง 3 ผู้บริหาร POMATCH ร่วมแถลงข่าว ซีรีส์ Unlock Your Love article
Congratulations The 3rd Junior Idol World 2024 ตัวแทนเยาวชนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่น Miss Teen รุ่น Little Mister และ Mister Teen article
พาร์ท ภัทรเดช - บุษ อัญชิษฐา คว้ามง The Presenter Idol Thailand 2024 ธีรพร สนับสนุนการประกวด เพื่อมอบโอกาสดีๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ เงินรางวัลกว่า 100,000 บาท article
“ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนหนุ่มอินเทรนด์ “จุง-อาเชน” สัมผัสปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อป article
ณเดชน์ ควงคู่ ญาญ่า เปิดฟลอร์ “สวิงแดนซ์” ฉลองเปิด “เซ็นทรัล นครปฐม” สุดยิ่งใหญ่ พร้อมจัดเต็มไฮไลต์เปิด “ปฐมบทใหม่ของความสุข” สำหรับทุกคน article
เตรียมเล่นน้ำให้ฉ่ำ ที่ SIAM Songkran Music Festival 2024 ดื่มด่ำ Soft Power ไทย ผสาน EDM และตามหา Art Toy: SIAM Songkran "ONGTHEP" สุดปัง article
“เบนซ์ พรชิตา” รำแก้บน ขอให้ผอม พร้อมนางรำ100ชีวิต สุดอลังการ article
ทีวีบูรพาบิ๊กเสต็ป เปิดทาง “ดร.สาธิต วิทยากร” ถือหุ้นใหญ่ ชู “MILLISECOND” เป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พร้อมรุกตลาดหนัง-ซีรีส์ บุกตลาดโลก article
พร้อมแล้ว!! 20 หนุ่ม ลากกระเป๋าเข้าบ้าน “The Survival Thailand” เตรียมเป็น International Boyband กลุ่มแรกของไทย article
จิ๊บ เทพอาจ เปิดค่ายเพลง WANLOVE MUSIC และ MARZY PROJECT ของนักธุรกิจสาย Creator ที่รับรองทำถึง ทำถูกต้อง!! article
“เปอโยต์ และ จี๊ป” แบรนด์ยนตรกรรม 2 สัญชาติยักษ์ใหญ่ ชวน “ปีเตอร์ คอร์ป - ปุ๊กลุก” ร่วมงานเปิดโฉมใหม่รุ่นไฮไลท์สุดอลัง ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 article
“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” รุกต่อเนื่อง เปิดตัวละครสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ฮัลโหลไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ ๒""อมรพิมาน" และ "ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว" article
มงลง ดร.เอมี่ ชลธิดา ฉัตรศิริชัย ลูกครึ่งไทย-ฮองกง พิธีแต่งตั้ง และมอบมงกุฎ Miss Universe SINGBURI 2024 article
บอย - ปกรณ์ ควงคุณแม่ออกงาน แนะวิธีดูแลความปลอดภัยผู้สูงวัยภายในบ้าน แม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา article
ห้างโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับซัมเมอร์กับแคมเปญ “ROBINSON / ROBINSON LIFESTYLE มนต์รัก ซัมเมอร์” ชวนหนุ่มฮอต ‘หยิ่น - อานันท์’ และครอบครัวทั่วไทย สัมผัสปรากฏการณ์ความสนุกมนต์เสน่ห์หน้าร้อนแบบจัดเต็ม! พร้อมร่วมอน article
”บี วรรณิศา“ อดีตนางเอกดังยอมดึงหน้าวัย55 เขินสามีชมเหมือนมีลูกอีกคน article
“ครูแมกซ์ ภัทรกฤต” ศิลปินดาราไทยและต่างประเทศ รับรางวัลอันทรงเกียรติ Asia Top Awards 2024 article
อูโดฮวาน ไมค์ พิรัชต์ นำทัพศิลปิน รับรางวัลอันทรงเกียรติ Asia Top Awards 2024 article
บิ๊กซี x พีแอนด์จี จัดอีเว้นท์สุดปัง!! ท้าลมร้อน แท็กทีมซุปตาร์ชื่อดัง "เบลล่า ราณี - เจมส์ จิรายุ" ชวนสาวๆ รับมือซัมเมอร์นี้อย่างมั่นใจ ในงาน Exclusive Event only at Big C "สวยทัน Summer กับ P&G" article
ดีคอลเจน จัดงาน “วันดีดีกับบลู OneD D with BLUE” มอบสุขภาพที่ดีให้คนไทยทั่วประเทศ พร้อมเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิด บลู พงศ์ทิวัตถ์ อายุครบ 24 ปีบริบูรณ์ อย่างอบอุ่น article
หมอเอ็ม เทพกระซิบ เปิดไพ่เทพทำนายดวงคนบันเทิง อั้ม มีลุ้นได้คู่ แอฟ-นนกุล ไร้ฤกษ์แต่ง เตือน ลุงพล ระวัง!! article
เปิด Project ใหม่ Influduction Lineup 2024 #IFDTLINEUP2024 Let’s Change the game together article

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3