dot dot
รมต.วิทย์ ชู "โรงประลองต้นแบบ FAB LAB "พิษณุโลก นำร่อง

 

รมต.วิทย์ ชู "โรงประลองต้นแบบ FAB LAB "พิษณุโลก นำร่อง

พัฒนาทักษะเยาวชนสู่ "นวัตกร"หรืออาชีพนักวิจัยในอนาคต

               “ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรี ก.วิทย์    เดินหน้า พัฒนาทักษะ Innovator  ให้ แก่เด็กและเยาวชน   ตามนโยบาย วิทย์สร้างคน”  ล่าสุด  ลงพื้นที่เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม” (Fabrication Lab หรือ FAB LAB)  ที่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   ระบุ โครงการดังกล่าว ถือเป็นช่องทางให้เยาวชน ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น  อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตให้เด็ก  มุ่งเป้าสู่อาชีพนักวิจัยนวัตกรรม  และวิศวกร ได้อีกด้วย

                 ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวถึง การลงพื้นที่ เพื่อกำหนดการณ์ ประชุมและเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ภายใต้โครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab หรือ FAB LAB)    ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  เมื่อช่วงวันที่ 12 พย ที่ผ่านมาว่า   การลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมโครงการใน นวัตกรรม ที่เด็กๆเยาวชน ได้ช่วยกัน คิดสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ อย่างมาก   ซึ่งโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ( FAB LAB) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความเป็น "นวัตกร"  ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  โดยออกแบบและสร้างชิ้นงานเป็นรูปธรรมได้จริง   อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในโครงการดังกล่าว    ซึ่งเชื่อว่าโครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม นี้  จะสามารถช่วย พลักดันให้ เด็กเยาวชน เหล่านี้ สามารถเติบโตขึ้นมาเป็น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ธุรกิจรุ่นใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ THAILAND 4.0 ของรัฐบาลได้  ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างมั่นคง และแน่นอน

               ทั้งนี้ สำหรับสิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรม ของนักศึกษา  อาชีวศึกษาภาคเหนือ  ที่นำมาจัดแสดง ที่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกในครั้งนี้      สามารถแบ่งผลงาน ออกเป็น 12 รายกลุ่มวิทยาลัย  ได้ดังนี้    1.   กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับบ้าน, อุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งบานประตู หน้าต่าง, อุปกรณ์เข้าขอบยางมุ้งลวดอุปกรณ์ระบบเกี่ยวกับรถ,อุปกรณ์ยกรถจักรยานยนต์      จาก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   //   2.  ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ ,อุปกรณ์ตัดไฟในบ้านขณะน้ำท่วม ,ลูกกลิ้งวัดลายเหล็กดัดเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร,เครื่องสีข้าวกล้อง จาก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก//   3. อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุไม้เท้าค้ำคีบ ,เครื่องแช่อิ่มผลไม้  จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  //  4.  เครื่องผสมปุ๋ย , เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด  จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   // 5. แปรงทางสี,อุปกรณ์เฉือนเมล็ดข้าวโพด , เครื่องขอดเกล็ดปลา จาก วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ //  6.เครื่องมืองานครัว ,เครื่องขูดมะพร้าวเส้น  จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  // 

                7. มีดหั่นเครือกล้วย,เครื่องมือทางการแพทย์,     ฝาช่วยถอดเข็มฉีดยา จาก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว //  8.ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อมเครื่องมือกล    Diesign and Construction of the mini CNC Milling Machine, ผลิตภัณฑ์ผ้ากระเป๋าตั้งใจเรียน  จาก วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย //  9. เครื่องหั่นตะไคร้,           ผลิตภัณฑ์อาหาร ขนม, ข้าวพันผักรสพริก จาก วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย //   10 .ซอสบาร์บีคิวมะเขือเทศ  ผสมเสาวรส,      กาละแมมะขามจาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์//  11.เครื่องมือผลิตสินค้าสำเร็จรูป,     เครื่องคลึงมะขามคลุก 3 รส จาก วิทยาลัยการอาชีพชนแดน//  12.  รวมถึง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว,   สบู่ดอกเกลือ Yesion2 , โลชั่นบำรุงผิว ข้าวทับทิมชุมแพ จาก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

                  ดร. สุวิทย์  กล่าวต่อว่า  สำหรับนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ของเด็กๆ  จาก โครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม”  ตามนโยบาย วิทย์สร้างคน”  เพื่อเดินหน้า พัฒนาทักษะ Innovator  ให้ แก่เด็กและเยาวชน สู่ความเป็น นักนวัตกร    ในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)           ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อมอบ ให้เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ  ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ที่ใช้สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ด้วย    โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการออกแบบและสร้างต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม (New S-curve) ในอนาคต

                อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ให้แก่วิทยาลัยเทคนิค 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน   โดยได้จัดทำแผนงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   ซึ่งนับเป็นการสร้างพื้นฐานให้เยาวชนให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้  อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใยสู่อาชีพวิศวกร นักวิจัย และนวัตกร ต่อไปในอนาคต  และเพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น   รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมมือในอนาคตระหว่างสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไปด้วย

                 ทั้งนี้เป้าหมายเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ยังคงมุ่งที่จะส่งเสริมทางด้านการออกแบบและสร้างต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  รวมถึง หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือยานยนต์สมัยใหม่ต่อไปในอนาคต   เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม(New S-curve)  ซึ่งจะได้มีการจัดการกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษา  รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งชมรม Maker Club ในสถานศึกษาแต่ละแห่งในอนาตนอันใกล้นี้ อีกด้วย

 
 
 
 
 
 

 
การตลาด

‘SEAC’เปิดตัวโมเดลใหม่‘YourNextU’ article
แสดงความยินดี ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คนใหม่
TeC ได้ฤกษ์เปิดตัวพร้อม Disrupt ธุรกิจเชื่อมโยงไทยเข้าสู่ตลาดดิจิตอลและเทคโนโลยีในจีนแบบที่เดียว (One Solution Services) พร้อมสร้างคนดิจิทัลยุคใหม่รองรับ ดันบิซิเนสทริป แมชชิ่งแบบทีเดียวจบ จัดทัพรับเปิดบริษัทสร้างดีลจริง คาดมูลค่าเริ่มต้นพันล้านบาท ในปี
“แอนิเทค” “ผู้นำนวัตกรรมความสุขคู่บ้านคุณ” เปิดตัว รุ่น “5 มหามงคล” สู่บ้านคุณ
VIA ลุยขยายตลาดในไทยโชว์เทคโนโลยีแห่งอนาคตในงานสัมมนาระดับนานาชาติ ไทย-ไต้หวัน
ไททา หวังสร้างอนาคตใหม่เกษตรกรรมไทย
“ซีพี ออลล์” ผนึก 8 พันธมิตรไทย-สิงคโปร์ จัดค่าย “Creative AI Camp”
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.นนทบุรี
ไทย-ไต้หวัน สัมมนาสุดยอดเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
พช. เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 6 อำเภอ จ. นนทบุรี ปั้นแหล่งท่องเที่ยว “แอ่งเล็ก” เชื่อม “แอ่งใหญ่”
ที่นี่ตลาด...ปล่องควัน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฉะเชิงเทรา เดินหน้าสานต่อนโยบายรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวและกีฬาจัด มหกรรมแสดงสินค้าและเปิดตลาดเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
เกษตรกร ชง กก.วัตถุอันตราย พิจารณา 3 สารเคมีใหม่
เฟสป้า ชี้ระบบพิมพ์ดิจิทัลเติบโตและเป็นที่ต้องการตลาดทั่วโลก
ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดา “ดร.เอ” สั่งความคิดให้ชีวิตเปลี่ยนได้ ด้วย Get7Trips article
ซินเจนทา ขอบคุณ เกษตรกรไทย วีรบุรุษตัวจริงของ วันอาหารโลก
รมต. ไฟเขียว โครงการราชบุรีโมเดล ต้นแบบเกษตร GAP ใช้สารเคมีปลอดภัยหนุนวันอาหารโลก
“The 1st Thailand’s Garage Hub” “วีแคนฟิกซ์” เปิดตัวเว็บไซต์ ซ่อมได้.com article
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ เปิดพื้นที่เฟ้นไอเดียเยาวชนสร้างสื่อน้ำดี
ZTE ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงานมหกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลครั้งยิ่งใหญ่ Digital Thailand Big Bang 2018 article
เอเพ็กซ์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ ฉลองความสำเร็จ คว้า 3 รางวัลยกกระชับผิวด้วยอัลเทอร่า ระดับเอเชีย แปซิฟิค article
ชนะจิตร หนูเดช คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก
ซินเจนทา เปิด “ศูนย์เรียนรู้ สร้างความปลอดภัย”
ผู้บริหารเรย์ยันสกิน ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ชนะคดีฟ้องเครื่องหมายการค้า ย้ำแบรนด์ RAY เลิกผลิตแล้ว ประกาศรีแบรนด์ เป็น ANJERI เตรียมลุยตลาดไทยและจีนเต็มรูปแบบ article
กลุ่มเกษตรกร ประสานภาครัฐเปิดราชบุรีโมเดล
อิมแพ็คเปิดงานมหกรรมก่อสร้าง หวังยกระดับงาน อินเตอร์แมท อาเซียน และคอนกรีต เอเชีย 2018
ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง TWO WHEELS แห่งเอเชีย
สสว. เตรียมจัดใหญ่ "SME ONE FEST 2018" รวมเอสเอ็มอีทั่วไทยกว่า 1,100 บูธ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท article
สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป ยกระดับงานแห่งภูมิภาคเอเชีย เปิดตัว ASIA PRINT EXPO 2019 ชูนวัตกรรมสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคต
เพาเวอร์บาย จับมือ แอดไวท์ เปิดขาย “คอมฯ ประกอบ” เจาะกลุ่มเกมเมอร์-นิชมาร์เก็ต
ททท. จับมือพันธมิตร จัดงาน Bangkok Street Food – Canopy Eat up!
Transforming iA for the Digital Age ปรับเปลี่ยนการตรวจสอบภายในไปสู่โลกดิจิตอล article
“ดร.ลิเดีย” บุกตลาด AEC ขึ้นแท่นผู้บริหารใหม่ ไฟแรงเวอร์
“สมาพันธ์เฮลธ์”โหนกระแส ioT ผนึกกำลังรพ.จุฬา/CT ASIA ลดเสี่ยง STROKE
ขุมทองใหม่ธุรกิจความงาม'Inter Beauty Vietnam 2019'
เกษตรเวียดนามโตเร็ว ชวนไทยขยายตลาดและลงทุน เปิดช่องทางพิเศษ HORTEX Vietnam 2019
“แอนิเทค” (anitech) เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน มอก. โชว์นวัตกรรมปลั๊กไฟ IOT รายแรกที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ article
กรมการค้าภายใน ผนึก นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ พาออร์แกนิคไทยโกอินเตอร์
เกษตรกรปลื้มนายกฯ เข้าใจวิถีเกษตร พร้อมเสนอแนวทางจำกัดการใช้สารเคมี
Social Craft Network กับการสร้างโอกาส และเวทีการค้า ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์
Social Craft Network กับการต่อยอดคุณค่าของงานศิลปหัตกรรมไทย
ไป่ตู้ แอคเซส จับมือศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน ก้าวสู่ที่หนึ่งให้บริการสื่อสารการตลาดจีน
'ซินเจนทา' ร่วมจัดประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชียครั้งที่ 8
Social Craft Network กับการสร้างเครือข่ายบนเส้นทางธุรกิจ
'ซินเจนทา' ร่วมพัฒนาข้าวไทย จัดงาน Rice Expo
อินโดรามา เวนเจอร์ส ชวนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ประชันไอเดียแฟชั่นรักษ์โลก
เกษตรกรมันสำปะหลังเดือดร้อนหนักต้นทุนพุ่ง แจงรัฐช่วยด่วน
โชว์ผลงาน UP LIFTING ศิลปะสตรีทอาร์ตชิ้นใหญ่ใจกลางกรุง
HLG แนะ 5 ประเทศน่าลงทุนในแถบคาริบเบียน ชี้ผลตอบแทนสูง ได้วีซ่ากว่า 130 ประเทศ พร้อมสิทธิพลเมืองในประเทศ article
อุตสาหกรรมเกษตร วอนรัฐเห็นใจเกษตรกร หวั่นเศรษฐกิจเกษตรเสียหายทั้งระบบ
นักวิชาการเกษตร ชี้ข้อเท็จจริงพาราควอต ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเกษตรกร
'สยาม เอาท์เลต'ตอบโจทย์เรื่องบริการ
'สหพัฒน์'ชู 3 ยุทธศาสตร์ฮุบตลาด
'CPN'เนรมิตห้างเดสติเนชั่น
5 ภาคส่วนการเกษตร แนะรัฐให้ข้อมูลรอบด้าน
ซีไอเอ็มบี ตอกย้ำแนวคิด “ผลกำไรสูงสุด เริ่มต้นด้วยการลงทุนกับสุขภาพ” article
เฟสป้า เอเชีย 2018 ยิ้มรับความสำเร็จ ผู้บริหารระดับสูงทั่วอาเซียนแห่ร่วมงาน
เวเนเซีย ผุดโปรเจค ทุ่ม 50 ล้าน ปรับโฉมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย article
พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ แห่งApex Medical Center ชี้เทรนความงามปี 2018 …“Personalization” คือหัวใจของธุรกิจความงามในอนาคต article
เคทีออฟติกลดพิเศษสูงสุด50% ส่งท้ายปี
ซินเจนทาร่วมแสดงเทคโนโลยีพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พร้อมเดินหน้าให้ความรู้ชาวสวนปาล์ม ใช้สารอารักขาพืชสู่มาตรฐาน RSPO
JOYO แอปสร้างสรรค์คลิปสั้นน้องใหม่บุกไทย เพียงไม่กี่สัปดาห์ พาแอปติด Top5 ดาวน์โหลดสูงสุด article
นักธุรกิจยื่นหนังสือ เร่งรัดสั่งคดีแอบอ้างเบื้องสูงหลอกขายตลาดยอดพิมาน สูญเงินแล้วกว่า 15 ล้านบาท
‘เป๊ปซี่’จูบปาก‘ซันโทรี่’
กลุ่มเซ็นทรัลผนึกยักษ์จีน
‘ตลาดแอร์’เร่งปรับทิศ
ห้างใหญ่จัดหนักไฟกระพริบ
เครือเบทาโกร ร่วมปันสุขเด็กด้อยโอกาส
'เทรเซอร์'ปั้นแบรนด์‘เรสเทียร์’
‘มาสเตอร์คูล’ลุยธุรกิจสีเขียว
บิ๊กค้าปลีกลุยอัดงบ5.7หมื่นล้าน.
'ซีพีเอ็น'ปักธงอีสานเปิดห้างยักษ์
‘เบอกาม็อท’ยกเครื่องใหม่
‘ทีทีเอฟ’จัดงาน‘บัสแอนด์ทรัค’
เทรนด์สุขภาพ - กีฬามาแรง
‘เสี่ยเจริญ’เร่งเกมยึดอาเซียน จ่อแผนส่ง‘บิ๊กซี’บุกมาเลเซีย
Click China Consulting Group คอร์สไขไอเดียดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งจีน ครั้งที่1 สานฝันผู้ประกอบการไทยบุกตลาดจีน อย่างถูกวิธี article
เอไอเอส สานรัก ชวนครอบครัวร่วมเวิร์คช็อป ใช้โซเชียล มีเดียอย่างเข้าใจ เสริมพลังบวกสายใยครอบครัว ตอกย้ำแนวคิด “Family Reconnect”
เจเอเอส แอสเซ็ท เข้าซื้อแบรนด์ คาซ่า ลาแปง รุกธุรกิจร้านกาแฟเต็มตัว มุ่งปั้นแบรนด์โกอินเตอร์ ก่อนเข้าไอพีโอใน 3 ปี
“จิม ทอมป์สัน” เผยภาพลักษณ์ใหม่
TQM จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ใหม่! “มิรินด้า มิกซ์-อิท” เครื่องดื่มซ่า 2 กลิ่นผลไม้ในขวดเดียว จากผู้ผลิตเป๊ปซี่
OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ร่วมกับคปภ. และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มอบความคุ้มครองคนพิการ 2 ล้านบาท
“โฟร์โมสต์” รุกตลาดครึ่งปีหลัง ส่ง “โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369” สูตรใหม่!
ทำบุญครบรอบ 13 ปีสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
บัตรเครดิต TMB ร่วมเปิดเส้นทางบินตรงสู่เวียนนา กับการบินไทย พร้อมมอบส่วนลดพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต TMB เท่านั้น
เวสปิอาริโอ เผยโฉม “เวสป้า พีเอ็กซ์ ทัวร์ริ่ง อิดิชั่น”
ไป่ตู้ แอคเซส ตอกย้ำจุดยืนผู้นำสื่อโฆษณาออนไลน์จีน
พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017
TMB ชวนช้อปสุดฟิน กินกระจาย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,400 บาท
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมมอบรางวัลโครงการ “ประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุกับธอส.”
คปภ. นำ 60 บริษัทประกันวินาศภัย ทำคลอด Insurance Bureau เป็นผลสำเร็จ พลิกโฉมประกันวินาศภัยไทยสู่ยุค Big Data
เอ.พี.ฮอนด้า ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำตลาดอันดับหนึ่งต่อเนื่อง
OKMD กระตุกต่อมคิด มอบรางวัลสุดยอดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ของประเทศ ครั้งที่ 1
ชบาบางกอก แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส
สนับสนุนโครงการสานสัมพันธ์
“ไวตาบูสท์” เปิดตัวธุรกิจดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลแบบส่งตรงถึงบ้าน
เปิดตัวโครงการ แท็กซี่ VIP และแท็กซี่ OK
เปิดตัว Made By TODD ซอสพริกพริก
“โฟร์โมสต์” อัดงบ กว่า 20 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ “สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง”
Ninebot เปิดตัวสกู๊ตเตอร์อัจฉริยะ 2 รุ่น 2 สไตล์ บุกเบิกตลาดนวัตกรรมพาหนะส่วนบุคคลในประเทศไทย
อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18
โครงการ True South Thailand ประกาศผล 30 ท่านเข้าสู่ระยะที่ 5
อลิอันซ์ อยุธยา จัดงานสัมมนาผู้บริหารตัวแทน “Discover Your New Best”
คปภ. ผุด "นครพนมโมเดลประกันภัย" เน้นมาตรการป้องกันควบคู่การเยียวยาสู้ภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
ปรากฏการณ์ใหม่ไทย-เดนมาร์ค รุกเจาะตลาดนมเด็ก “คิดดี” เตรียมขึ้นแท่นผู้นำอุตสาหกรรมนมครบวงจร
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017 เป็นปีที่ 2
โครงการ True South Thailand
ทิศทางที่น่ากังวลของภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของไทย
เวสป้า เปิดตัวรถพรีเมี่ยมสกู๊ตเตอร์ใหม่จากตระกูล GTS ตอบทุกความแรง เร็ว ไร้ขีดจำกัด
อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าเสริมแกร่งรองรับการเติบโต เปิดตัวแม่ทัพใหม่ช่องทางตัวแทน
“ไวไว” ทุ่มงบ 20 ล้าน ปรับโฉม “ไวไวต้มยำกุ้งน้ำข้น สูตรพริกเผา” ตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่อง 5%
ทีเอ็มบี รู้ใจนักช้อปออนไลน์ จับมือ LAZADA
ลอรีอัล ประเทศไทย แสดงพลังวันจิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมเพื่อสังคม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์”
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รัน โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ ผนึกกำลัง 2 พันธมิตร ททท. และ VISA ร่วมปั้นแอปพลิเคชัน UTU (ยูทู) เอาใจนักช้อปทั่วโลก
เดอร์มาลิงค์ร่วมสนับสนุนงาน ADAC 2017
วุฒิศักดิ์กรุ๊ปชู 5 กลยุทธ์ก้าวสู้ผู้นำด้านความงาม
“สปาชา” ฉลองครบรอบ 15 ปี เดินหน้าเคียงข้าง สร้างหุ่นดี
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเอ็มบีเปิดตัวหนังโฆษณาออนไลน์ รูดได้ ไม่ต้องรอโปร
สมาคมเครือข่ายฯ แถลงผลงานประจำปี
เครือเฮอริเทจ นำเสนอเครื่องดื่มอัลมอนด์ระดับคุณภาพทางเลือกใหม่ “บลูไดมอนด์ อัลมอนด์ บรีซ” สู่ผู้บริโภคในเมืองไทย
นีโอสุกี้ปรับโฉมครั้งใหญ่รอบ 18ปี กางแผน 5 ปี เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ผนึกกำลังสร้างมาตรฐานการทำงานธุรกิจ ทีวีโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทย
“โฟร์โมสต์” เดินหน้ารุกตลาดนมพร้อมดื่ม ทุ่มงบอัดโปรโมชั่นรับ “วันดื่มนมโลก” ในแคมเปญ “โฟร์โมสต์ ดื่ม…ขยับ…รับสุขภาพดี” ปีที่ 4
แลคตาซอย ครองแชมป์แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
เวสปิอาริโอ ขานรับแคมเปญใหม่ระดับเอเชียกับ “NOT FOR EVERYONE. IS IT FOR YOU?” พร้อมส่งสุดยอดพรีเมี่ยมสกู๊ตเตอร์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น 120 คัน
เยี่ยมชมความสำเร็จ
"คปภ.เปิดเวทีการมีส่วนร่วม 4 ฝ่าย เพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครองประชาชน ผ่านช่องทาง“ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย”
วัตสันแถลงแผนธุรกิจประจำปี 2560
แม่ค้า 100 ล้าน "หน่อย ปนันชิตา’’ ปั้น!!!ธุรกิจลดอ้วน มั่นใจ ปลอดภัยเพราะกินเอง!!
พพ.นำทัพสื่อ ชมความสำเร็จผู้ที่ได้รับรางวัล “Thailand Energy Awards”
ความจริงใจของภาครัฐต่อกรณีแบนสารเคมีเกษตร
เสวนา การเกษตรไทย ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ
“อิไลด์ ไฟร์บอล” ลูกบอลดับเพลิงนวัตกรรมคนไทย ฟ้องเว็บขายสินค้าออนไลน์ระดับโลกทำธุรกิจเสียหายกว่า 2 พันล้าน
รักลูก" รุกปฏิวัติสื่อ-ปรับคอนเทนต์กลุ่มพาเรนท์ติ้งสู่ระบบ Eco system
บราเดอร์ เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรม จักรปัก PR1050X
LINE TV NEXPLOSION ผุดคอนเทนต์ กีฬาและบิวตี้ พร้อมเปิดตัว 5 พันธมิตรใหม่
“สหพัฒน์ ” ปรับกลยุทธ์ใหม่ มุ่งสู่ยอดขาย 33,000 ล้าน ในปี 2560
ซีพีแรมจัดประกวดออกแบบภาพประกอบ Le Pan Illustration Contest #2
ซัมซุงเดินหน้ารุกตลาด จอดิจิทัลไซน์เนจ
'อัลติจูด'จับตลาดผู้ประกอบการยุค 4.0 เน้นตอบโจทย์การใช้ชีวิต-ลงทุน
อลิอันซ์ อยุธยา จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี 2559
เทเวศประกันภัย รุกลูกค้ารายย่อย ตั้งเป้าโตขึ้น 8%
"ประกาศ คปภ. เรื่องขายประกันระบบออนไลน์ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วพร้อมคุ้มครองผู้บริโภคแบบครบวงจร"
ประชาชนเฮ...! คปภ. เพิ่มมาตรการกระตุ้นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ร่วมทีมช่วยเหลือ พลิกชีวิตสาวเวียดนาม เคสถูกน้ำกรดสาดตัดสินใจเข้ารับการดูแลจากแพทย์ผิวหนังไทยหวังได้ความสุขและคืนชีวิตปกติ
บจก. เอ พลัสซัพพลาย ได้รับรางวัล สุดยอดสินค้าใหม่
เกเตอเรด ส่งกลยุทธ์ "P.R.O." ตอกย้ำตัวจริงเครื่องดื่มเกลือแร่
“เมดิเซเลส” ให้บริการสินค้าความงามแบบ One Stop Service ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำอันดับหนึ่งในไทย
เป๊ปซี่ ทุ่ม 300 ล้านส่งแคมเปญ “เป๊ปซี่ ซัมเมอร์ โมเมนต์” เขย่าตลาดรับหน้าร้อน ชูกลยุทธ์ “T.E.E.N.”
Playboyเปิดตัว Playboy Café ร้านอาหารที่มีสไตล์ตอกย้ำเอกลักษณ์ของแบรนด์
OPPO เร่งปรับทัพช่วงไตรมาสแรก เตรียมส่ง OPPO R9s ชิงส่วนแบ่งมือถือ
คปภ. เร่งรัดบริษัทประกันภัยยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมภาคใต้แล้ว1.4 พันล้าน
กลุ่มอลิอันซ์ รุกสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเอเชียผ่านกีฬาฟุตบอล
เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่เพื่อการบริหารจัดการอาคาร “Internet of Things Meets FM” ในงาน BMAM & GBR Expo Asia 2017
World Ruby Forum มิติใหม่แห่งการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทุกเรื่องราวของ “ทับทิม” ราชาแห่งอัญมณี
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015
คู่สมรส คู่แรก รับความคุ้มครองฯ ทุนประกัน 2 ล้านบาท
“อาชาบำบัด” สร้างรอยยิ้มให้น้อง ส่งต่อรอยยิ้มเพื่อเรา
ไทยคม ฉลอง 25 ปี จัดกิจกรรมรวมพลคนรักการวิ่ง มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล
ทีคิวเอ็มมอบกำลังใจช่วยพี่น้องชาวใต้
“โคโคเบนเน่” เผยโฉมนวัตกรรมเครื่องครัวสุดล้ำจากแดนกิมจิ บุกตลาดไทย
"พิธีทำบุญบมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต ประจำปี 2560"
ลอรีอัล เปิดศูนย์กระจายสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน LEED
ศัลยกรรมปรับโหงวเฮ้ง เปิดประตูสู่ชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่วิถีความงาม
ดีแทค รุกขยาย Super 4G ต่อเนื่อง บนคลื่น1800MHz กว้างสุด 20MHz ทั่วไทย
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
WCGเปิดตัวสนง.ใหญ่แห่งใหม่โครงการเวนิส ดิไอริส ถนนวัชรพล
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถ.เพชรเกษม-เขตทับสะแก
“ผ้าซับเสียงพิมพ์ลาย” นวัตกรรมล้ำจากเยอรมัน ของ โพธิ์ทรีวอลเปเปอร์
สุดยอดผู้นำความคิดระดับโลก จุดประกายผู้บริหารการศึกษาไทย บนเวที TELS2016 article
โซลาร์ดี ส่งมอบโซลาร์รูฟ เอสแอนด์พีฯ
ทิวลิป สนับสนุน ช้อปช่วยชาติ ลดสูงสุดถึง 35% วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559
มั่นคงฯ ยกขบวนกว่า 11 โครงการ มอบความสุขส่งท้ายปี "Final Deal"
BLACK VALENTINE คอนเสิร์ตการกุศล “เพราะรักแท้คือ การให้...ไม่สิ้นสุด”
รวมพลัง ถวายความอาลัย เปิดนิทรรศการ ศิลปกรรม “ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”
พีแคร์ฯจัดแคมเปญท้าลดน้ำหนัก
ตลท.แถลงการดำเนินงานและสรุปภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2559
โออิชิ ปล่อยหมัดเด็ด ส่งท้ายปี เปิดตัว โออิชิ อีทเทอเรียม นิยามใหม่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทย
Frank รุกตลาดประกันภัยออนไลน์เต็มสูบ
เอส แอนด์ พี รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016
ไรส์ พระราม 9 กระแสตอบรับแรงเว่อร์ ปิดยอด 90% มั่นใจไตรมาสแรกปีหน้า Sold Out !!
ชินวะ กรุ๊ป-ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นปักธงในไทย ผุด“รูเนะสุ ทองหล่อ 5”
TOG พร้อมรุกตลาดในประเทศ เปิดตัว 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงาน “แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”
พีแคร์ ชวนสแกนลุ้นรางวัล
เปิดตัว CoolSculpting เทคโนโลยีความเย็นปรับรูปร่าง สลายไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด
คอมติวา จับมือ ชาร์ป เปิดตัวสมาร์ทโฟน 2 รุ่นใหม่ หวังเจาะตลาดระดับกลางในไทย article
ชินวะ กรุ๊ป ทุนญี่ปุ่นปักธงในไทยผุด Runesu Thonglor 5
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
เครือเฮอริเทจรวมใจเป็นหนึ่ง อบฟรุตเค้ก 999 ชิ้นฯ
ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย
KENWOOD รุกตลาดเครื่องเสียง เปิดตัว 4 รุ่น ใหม่ กระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี article
“ลีโอ” ต่อยอดความแข็งแกร่งของแบรนด์ครั้งใหญ่รอบ 18 ปี สร้างปรากฏการณ์โซดาเซ็กเมนท์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ "โซดาลีโอ" article
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับมาตรฐานสากล OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล article
BenQ เผยโฉมโฮมโปรเจคเตอร์ W11000 หวังกระตุ้นตลาด ตั้งเป้าปี 60 ยอดขาย 800 ล. article
LG OLED Digital Signage ตอกย้ำผู้นำอันดับหนึ่งจอดิทัลเชิงพาณิชย์ article
เบเยอร์ ทุ่มงบ 200 ล้าน! เปิดตัว เบเยอร์ วัน ดึง เจนนิเฟอร์ คิ้ม พรีเซ็นเตอร์ ยกระดับสู่ Digital Marketing article
Blackmores เปิดกลยุทธ์การตลาดแบ่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผู้บริโภค เน้น ศึกษาและเข้าถึง article
Heritage Baking season for Father's Day 2016
KENWOOD เตรียมโชว์ที่สุดของเครื่องเสียงติดรถยนต์แห่งปี
ไทเชฟมอบรถเข็นสร้างอาชีพ
ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย”เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
โชว์ผลงานพลาสติกชีวภาพผสมข้าวเสื่อมสภาพ
UTU เปิดให้บริการแล้วในไทย
อุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี 4.0
นิชคาร์กรุ๊ป จัดกิจกรรมแลมโบร์กินี เซอร์วิส วีค
ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน
อัลทรอน เคิร์ฟ ทีวี ครั้งแรกกับทีวีจอโค้งโปรแรงต่ำกว่าหมื่น !!
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ กลยุทธ์การสื่อสารฯ
กระเช้าผลิตภัณฑ์เครือเฮอริเทจ สะท้อนความใส่ใจของผู้ให้
สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ไทเชฟ
Horeca Square อณาจักร B2B รองรับ SMEs เติบโตสู่อาเซียน
FETCO ชี้นโยบาย "ทรัมป์"ลดการนำเข้า ส่งผลเชิงลบส่งออกไทย คาดขยายตัว 0-1% article
เอ บอนเน่ รับรางวัล Superbrands
TSTC พร้อมผลักดัน SMEs ไทยสู่ตลาดจีน หวังต่อยอด Business Matching article
สปอร์ต รีโวลูชั่น รุกเชนสโตร์ เปิด “เรฟ รันเนอร์” article
กะทิอร่อยดี รับกระแสสุภาพ ส่ง'โฟโค่'ตีตลาดน้ำมะพร้าว article
'โอพีจีเทค'แตกแบรนด์'โคคู'รับเทรนด์ตลาดน้ำมะพร้าวแรง!! article
ไพรซ์ซ่า ปิดดีลเบอร์ด้าสื่อยักษ์ รุก Shopping Search Engine
สนช.เปิดเกมรุกนวัตกรรมเชิงพื้นที่ จัดงาน ASIALICS 2016 ครั้งที่ 13
เดอะมอลล์ สานเป้า 5.5 หมื่นล. จ่อ! ยึดโคราชเป็นฮับแห่งอีสาน
ดรีมทอย ชี้!ตลาดของเล่นซึม เร่งดันหุ่นกันดั้มพยุงตลาด
มายรัม เร่งปั๊มยอดจากอี-คอมเมิร์ซ ออมนิแชแนล เข้าถึงนักช้อปยุคดิจิทัล
เจเคเอ็น ลุยอัดงบทีวีเต็มพิกัด! รับดิจิทัลทีวีแห่ซื้อคอนเทนท์นอก
Horeca Asia 2017 ยกระดับสากล ดัน SMEs Start Up รับตลาดอาเซียน
China Produces Show 2016 ปักธงลงทุนในไทย แถมเชื่อมั่นรัฐบาล
โทฟุซัง จัดทัพใหญ่บุกอาเซียน วาดเป้าโกยยอดพันล้านใน 5 ปี
สตาร์บัคส์ เปิดเกมตลาดชาโต ดัน สตาร์บัคส์ ทีวาน่า ล่ายอดสิ้นปี
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
โคคาโคล่า ย้ำ 'สปอร์ต-มิวสิค' ชี้! ตลาดเครื่องดื่มโตต่อเนื่อง
ลาซาด้า เตรียมจัดทัพสินค้าพรึบ ลุย เทศกาล ออนไลน์ เฟสติวัล
ลักษ์ชัวร์รี่ วางเป้า5ปีโกยยอดพันล. พร้อมเดินสู่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
โซลวาซู แบรนด์เกาหลีบุกภูธร กรุยทัพสินค้าเจาะตลาดระดับกลาง
สมาร์ท แคปปิตอล จ่อฟ้องหมิ่น เรื่องการโฆษณา 3 สาว นักธุรกิจ
ออกแบบ&สร้างหุ่นยนต์นานาชาติ IDC RoBoCon2016 ครั้งที่ 27
ดันน์ฮัมบี้ชี้! สื่อโฆษณา ณ จุดขายปั่นยอดเพิ่ม 30%
'ไอซีที'ผลักดันอี-คอมเมิร์ซ
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้า ดัน SMEs ก้าวสู่ตลาดโลก
'ซีพีเอ็น'ยึดหัดหาดพระราม2 จ่อผุด! เซ็นทรัลมหาชัยปี'60
กม.ตีความโฆษณาไม่ล่อแหลม เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์สามารถทำได้
เชิญผู้มีศรัทธาร่วมคเณศจตุรถี เปิดตัว สุวรรณคเณศจตุรถี
Indian Film Festival Of Thailand 2016 ปลุกกระแสหนัง
'สมาคมการตลาด'หนุนเอสเอ็มอี ดันจีดีพีประเทศโตตามนโยบายรัฐ
'พีอีเอ'ลุยเปิดช่องทางใหม่ รับหลอดแอลอีดีบูมรับตลาดโต!!!
'อันเดอร์ อาร์เมอร์'จัดทัพ! ดันเสื้อผ้ากีฬาบุกภูธรเต็มสูบ
4 ยักษ์ลดความเสี่ยงด้านลงทุน ผุด'Thailand Investment Fest 2016'
‘ดอยคำ’รีเฟรชแบรนด์รอบ 40 ปี เดินหน้ากรุยทางสู่แฟรนไชส์
‘บางจาก’ชี้!ราคาน้ำมันลง ฉุดค้าปลีกน้ำมันปีนี้โตพุ่ง
'GGC' เปิดแผนรุกเชื้อเพลิงชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจ
‘อาร์ทีบีฯ’กางแผนครึ่งหลัง พลิกสินค้ามือโปรสู่ตลาดแมส
‘จักรพันธ์’เสียรู้โดนฉกเงิน15ล้าน ล่าสุด!คู่กรณีคืนแล้ว 5แสน
“สตีเบล”รุก“เอเนอร์จี เซฟวิง” รับเทรนด์ลดโลกร้อนอนาคต
'เทรน'พุ่งเป้าโฟกัสแอร์บ้าน คาดอีก 3 ปีไต่ยอดหมื่นล้าน
'โนเกีย'บุก'ไอโอที'ปล่อยทีเด็ด ส่ง'สมาร์ท โฮม'รุกตลาดไทย
นีลเส็น'จับมือ'โธธ โซเชียล' บุกตลาดวิจัยออนไลน์เต็มสูบ
เอ็มเทค'รวมพลัง'จุฬาฯ & กฟผ.' สร้างคน สร้างงาน สู่ Industry 4.0
กระทรวงวิทย์ฯ'ลุยเปิดทั่วไทย 'Startup Thailand&Digital Thailand 2016'
'ศ.ศ.ป.'จัดงานใหญ่ระดับชาติ 'นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชีนี'
ญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่ง'คราวน์เมล่อน'ตีตลาดไทย
'พันธุ์ทิพย์'ผนึก'ซีนเนอร์ยี' รับกลุ่ม Startup - Maker
สสวท.'ดันสะเต็มศึกษา ขานรับนโยบาบสตาร์ทอัพ
รัฐผนึกเอกชนจัดงานใหญ่ รับสังคมผู้สูงอายุไทยอนาคต
'TEMCA'ผนึก'กรมแรงงาน' เสริมศักยภาพอุตฯไฟฟ้าไทย
'ไฮเออร์'ชู นวัตกรรมเด็ด ดันยอด 1 แสนยูนิตสิ้นปี'59
อมตะ'จูงมือ'โซเด็กซ์โซ่'ฉลอง 1 ขวบ ลั่น! ปี'61 ฟันรายได้กว่า 240 ล้านบาท
เน็คซอน'ผนึก'ดีแทค' ส่งเกมสุดแอคชั่นบุกไทย
'ดั๊บเบิ้ล เอ'เปิดแผนปี'59 รุกรบทั้งใน-นอกเต็มพิกัด
'B2S'ปรุงโฉมรูปลักษณ์ใหม่ 'Think Space B2S'เป้า350ล./ปี
'K-Bank'เผย'Brexit'แผลงฤทธิ์ กระทบส่งออกไทย ติดลบ 2%
คอฟฟี่เวิลด์’บุกแผน‘ฟู้ดทรัค’ รับตลาดนัดกลางคืนบูม!!
'อานตี้ แอนส์'จุดพลุ! รีเฟรชแบรนด์รอบ 5 ปี
‘ลอว์สัน’เดินเครื่องเต็มพิกัด กางแผน 3 ปีผุดสาขาไทยพรึบ
‘โออิชิ’ปรับทัพครั้งใหม่ อัพราคา‘ชาบูชิ’ขึ้นเกรดพรีเมียม
'ททท.'โปรโมทท่องเที่ยววิถีไทย ดันผ้าไทย ออกสู่ตลาดโลก
เคเอฟซี'เปิดพันธมิตรใหม่ ลุยเสริมความแกร่งต่อยอด
'ไซโก'ปรับแบรนด์ดิ้ง ชิงแชร์ตลาด GenY
ควิกแสบ'ส่งทายาทรุ่น3 ตะลุยสปอร์ต-มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง
‘แซลฯ’ลงสนามนมถั่วเหลือง ส่ง‘เฮอร์ชีส์ ซอยเฟรช’รุกตลาดไทย
“DITP” แนะ ผู้ประกอบการไทย ปรับตัวสู่ Thailand 4.0
Thailand Product Award 2016 ดาราคนดังตบเท้าร่วมรับรางวัลคับคั่ง!!
‘โลฮาซิส’เปิดเกม‘ ป่าล้อมเมือง’ มั่นใจ! สิ้นปีดันยอดอีกเท่าตัว
สุคิยะ'ไม่หวั่น!ร้านอาหารญี่ปุ่นแข่งเดือด จัดGrand Openningปั้มยอด
'ธ.กรุงเทพ'เผย ไทยเปิดตราสาร เอื้อต่างชาติ ระดมทุนสู่ 'CLMVT'
ไทย'กระชับมิตร'CLMV' ดูดนักลงทุนทั่วโลกร่วมทุน
EXIM BANK'ขานรับนโยบายรัฐ หนุน'SMEs'สู่'New Frontier & CLMV'
กระทรวงอุตฯ'ผนึก 6 หน่วยงาน ดัน SMEs ไทย ผงาดสู่ตลาดโลก
'ม.หอการค้าไทย'ชูหลักสูตร นักรบเศรษฐกิจผุด'IDE Center'
สหพัฒน์’ปลื้ม!รัฐมาถูกทาง เปรียบไทยเหมือนตีตั๋วขึ้นไฮเวย์
"SCB"ตามแนวประชารัฐ หนุน SME โตอย่างแข็งแรง
เปิดมิติใหม่'เนสกาแฟ' ส่ง'เบลนด์ แอนด์ บรู'ลงสู่ตลาด
'ซูบารุ'เปิดตัว'เดอะนิว ฟอเรสเตอร์' บุกตลาดรถครอบครัว สิ้นปีโกยยอดทะลุเป้า
“ยันฮี” ทุ่ม 50 ล้านบาท บุกตลาดรากฟันเทียม
'อีทูดี้'เตรียมโละตัวแทน เดินเครื่องลุยธุรกิจเต็มสูบ
'โอลิมปัส'ลุยตลาดกล้องแอคชั่น หลังพบคู่แข่งน้อยรายชูนวัตกรรมเด่น
มือถือ'แฟลซ'บุกไทยปี3 โฟกัส!เจาะออนไลน์สุดบูม
'เมตามีเดีย'เผยเว็บมิติใหม่ สร้างฐาน Customer Loyalty
'พีซีโฮม'บิ๊กอี-คอมเมิร์ซ แดนไต้หวันบุกตลาดไทย
'เซเรบอสขอแชร์ยอด400ล.' รับตลาดสุขภาพไทยกำลังบูม
O Shopping'ขึ้นแท่นเบอร์ 1 คาดสิ้นปีกวาดยอดขาย 2.2 พันล.
ฟิลิปส์'ตอกยำ้! ผู้นำด้านแสงสว่าง รุกรบเต็มรูปแบบรักษาตำแหน่งผู้นำ
สุดยอดโชว์ที่โคจรมาพบกัน 'โจ ราเบโร'&'ทิฟฟานี่'สุดอลัง!!!
Bangkok Comic Con 2016' ยกทัพซูเปอร์ฮีโร่ เอาใจสาวกเกมส์
'เมาลิค'เผย'Digital Halal' ดันสินค้าฮาลาลโตต่อเนื่อง
'ทีทูพี'จูบปากพันธมิตร เดินเครื่องฟินเทคเต็มสูบ
‘เอสเซนโซ่’กาแฟสิงคโปร์ รุกฆาต!บุกตีตลาดไทย
'KBI'จับมือ'เคาน์เตอร์ เซอร์วิส' เปิดตัว'ปลอบใจคนชน'รุกรายย่อย
'ซุปเปอร์กรุ๊ป'ส่ง'คาชานา' รุกไทย ลุยตลาดชะลอวัยสูงอายุ
บราเดอร์'รุก!ตลาดเครื่องพิมพ์ เปิดตัว 6 รุ่นใหม่คุณภาพระดับโลก
'อพท.'จับมือ'GSTC'ดัน 6 พื้นที่พิเศษ สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก
รัฐโหมโรงดิจิทัล คอนเทนท์ ผนึกเอกชนดันไทยสู่เวทีโลก
มอนเด นิสซิน'ส่ง'ลัคกี้ มี' สู่สังเวียรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
'SIPA'ผนึกรัฐ - เอกชน โชว์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
ศูนย์วิทย์ฮาลาน'ผุดงาน 'เมาลิดกลาง'เชิดชู'นบีมูฮามัด'
Pro-beauti'ฉลองก้าวสู่ปีที่ 2 ลุยขยายสาขาแฟรนไชส์เต็มสูบ
ซิซซ์เล่อร์'หนุนภาคเกษตร ชู! ข้าวอินทรีย์ชิงตลาดสุขภาพ
แพทย์รังสิต'เปิดศูนย์แม่และเด็ก ทุ่มงบพันล้าน.ผุดอาคารใหม่รับการโต
ออมสิน'สนองนโยบายรัฐ ดัน! 'Startup'ใหม่พลิกธุรกิจ
แบรนด์'ต่อยอดแคมเปญ 'Brand's vending machine'
สศอ.'ถกเครียด! ปัญหากีดขวาง ฮับอุตสาหกรรมรถยนต์อนาคต
อวท.'สร้างเครือข่าย'FIN' หนุนอุตฯ อาหารไทยสู่ตลาดโลก
รัฐ'ลุยช่วยสินเชื่อ SMEs ระยะ 2 ปล่อยงบ 1.35 หมื่นล้านเสริมรายย่อย
วังเด็กฯ'ฟุ้ง!ยอดพุ่ง20% สวนทางตลาดของเล่นเด็กทรุด
เอ็มวีพี'แนะ!ตั้งศูนย์SMEsไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันอาเซียน
เดอะบอสส์'รวมพลังนักธุรกิจชั้นนำ จัดงาน 'The boss the memory'
ดิ เอ็มควอเทียร์'พุ่งเป้า! ยกระดับแฟชั่นไทยสู่เวทีโลก
พาณิชย์'สร้างตรา'TTM' การันตีมาตรฐานส่งออกไทย
คอฟฟี่ฟาร์ม'ผนึก'วันแมน ปลุกตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพ
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ผุดแคมเปญใหญ่ The Way I Walk บาร์ทอล์คครั้งแรกในไทย
กรมศุลกากรวอนรัฐผนึกกำลัง หนุนโลจิสติกส์ส่งออกคล่องตัว
เดอะวันคาร์ด'ผนึก'ไมดาส'ลุยแอพตอบโจทย์คนยุคใหม่
แอสเซทไวส์ เปิดแผนปี'59 ผุด!The Honor-Wynnบุกที่อยู่อาศัย
เอไลฟ์วาดเป้าเติบโตสูงปี 59 มั่นใจดึงกำไรจากการลงทุน 5%
กรมทรัพยากรน้ำ'ออกมายัน! น้ำจ่ายเพียงพอตลอดหน้าแล้ง
ไดเร็คเอเชียเปิดตัวเอ็มดี.ใหม่ตั้งเป้า 5 ปีโกยเบี้ย 5,000 ล้าน.
เอสซีตอกย้ำผู้นำบ้านหรูรุกคฤหาสน์นิวซีรี่ส์ 5 โครงการ
ออฟฟิศเมทชี้!ออนไลน์บูมหนุนยอดปี'63เหยียบหมื่นล้าน
เดวิด ฟอสเตอร์เยือนรพ.บำรุงราษฏร์ ให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาสผ่าตัดหัวใจพิการ
เทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 ส่งสริมคนไทยเสพงานศิลปะ
กระทรวงพาณิชยดันไรซ์เบอร์รี่สู่ตลาดโลกนำทัพสื่อเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์
ก.พาณิชย์จับมือร่วมกับ ศ.ศ.ป จัดเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559
อีซี่บาย ตอบแทนสังคมไทย บริจาค 40 ล้านสู่สภากาชาดไทย
จอย รินลณีเปิดธุรกิจความงาม MTI ชวนช็อปผ่าน Pattaya Beauty Mall
โออิชิเปิดแผนตลาดปี 59 ผงาดไต่เป้าใหญ่ 1.4 หมื่นล้านบาท
อินิทรีผนึกบลิซซาร์ด ลั่นเปิดการ์ดเกมออนไลน์
ลาซาด้ารับตลาดอี-คอมเมิร์ซพุ่งตั้งไทยเป็นศูนย์ใหญ่ระดับภูมิภาค
ศูนย์เศรษฐกิจเกษตรแนะลดปลูกข้าวนาปรังหนีภัยแล้ง
โอกาสทองธุรกิจยาไทยลุยเจาะพม่า-กัมพูชา-บังคลาเทศ
แอลจี เดินหน้าอินเวอเตอร์ คาดมาตรการรัฐดันตลาดแอร์โต
The chocolate factory สาขาใหม่ แดนพัทยา พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ
ตาบูเดินหน้ารุกตลาดครีมอาบน้ำฉลอง 50 ปี จัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่
กลุ่มเซ็นทรัลเปิดแผนปี 59 แนะ!ตั้งไทยเป็นจุดค้าชายแดน
ตลาดรถเบนซ์ โตพรวด รับอานิสงส์ภาษีก๊าซคาร์บอน
กรมการค้าเผย Open House สระแก้วโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โตโยต้าจัดงานเอาใจลูกค้า TOYOTO GROUP Thanks SALE 2016
โฮมโปร'เดินหน้ายุทธศาสตร์5ปี แย้ม!ผุดดีซีสยายปีกออกนอก
บราเดอร์’โตทุบสถิติ 18 ปีไทย รุกเต็มเหนี่ยว!เจาะลูกค้าองค์กร
สศอ.'เผยยอดผลิตภาคอุตสหกรรม พบ! มกราคมตัวเลขหดตัวอีกครั้ง
เอฟดับบลิวดี'วาดเป้าใหญ่ ปี'62 นำทัพติดTOP5มั่นใจ 4 ดี
ส.การขายฯ'จับมือพันธมิตรเดินหน้ารุกตลาดเออีซีเต็มตัว
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมร่วมใจผ่าทางรอดก่อนดาวเทียมสูญพันธุ์
เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ2559 " เชื่อมั่นดูดผู้ชมได้มากกว่า 20,000 คน
ยูบีเอ็มจัด'ASENbeauty 2016 หวังโกยยอด 1,000 ล้าน.
ไอแบงก์'จับมือ'กรมการปกครอง' เสริมรัฐหวังเพิ่มฐาน 1.5 หมื่นราย
วัตคินสัน' เปิดตัวโชว์รูมใหม่ เร่งขยายดันตลาดไทยโต
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม'ลุยนโยบายรัฐ ยกระดับดาวเด่น SMEs เจาะต่างประเทศ
โรคไอพีดีโรคใหม่ภัยร้ายวัยเด็ก 5 ปี คร่าชีวิตทั่วโลกกว่า9แสนราย ป้องกันด่วน
Show DC เนรมิตห้างหรูเฉียดหมื่นล.ช็อป&เอ็นจอย'ใหญ่สุดดูดนักท่องเอเชีย
เจ๊ติ๋มยันไม่ปิดกิจการสื่อ โบ้ย'กสทช.'ผิดทำเสียชื่อเสียง
แมนพาวเวอร์คาดยานยนต์ - ค้าปลีกฟื้น Q3 วิศวกร - ไอที - โทรคมนาคมแรงงานโตต่อเนื่อง
TMBชี้ โปรเจ็กต์รัฐหนุนSMEsโต ปัจจัยลบศก.จีน - ภัยแล้งดึงตลาดซบ
ภาครัฐจับมือเอกชน ยกระดับกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง บุกตลาดอาเซียนdot

dot


ตลาดวิเคราะห์news
ชมรายการย้อนหลัง
ไทคม
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)
dnetwork
IBIP


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3