แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต
ReadyPlanet.com
dot dot
แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต

แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ

เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต
 
 

ปัจจุบันตลาดแรงงานมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากเทรนด์ความนิยมที่คนหันมาประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ รวมถึงทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น เพราะหลายคนต้องการความยืดหยุ่นให้กับชีวิตและอยากเป็นนายตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิสระที่ได้มาอาจมาพร้อมความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรายได้ที่ไม่แน่นอน รวมถึงสวัสดิการที่จำกัด นอกจากนี้ยังต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด ทั้งนี้ สิ่งที่ชาวฟรีแลนซ์และคนประกอบอาชีพอิสระไม่ควรมองข้าม คือทางเลือกในการสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันให้ตัวเองในอนาคต เช่น การทำประกันที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ 

ทาง เอไอเอ ได้จัดทำแบบสำรวจระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและความต้องการต่าง ๆ ด้านประกันสุขภาพของฟรีแลนซ์ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในเชิงลึก โดยการสอบถามความคิดเห็นของฟรีแลนซ์กลุ่มตัวอย่าง 100 คนที่ทำประกันสุขภาพกับ เอไอเอ โดยในจำนวนนี้ 44% เป็นฟรีแลนซ์ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-39 ปี, 22% อยู่ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี, 20% อยู่ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี, 8% อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี และ 6% ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ตามลำดับ โดยผลสำรวจได้เผยถึงเหตุผลสำคัญที่ฟรีแลนซ์เลือกมีประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 

สุขภาพต้องมาก่อน

ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการมีประกันคุ้มครองที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความจำเป็นเรื่องการมีแผนประกันที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยามเจ็บป่วย ผลสำรวจพบว่า 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการทำประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และ 33% มีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง สะท้อนให้เห็นว่า ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมด้านหลักประกันสุขภาพเพื่อรับมือกับภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นยามเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง

ขณะที่อีก 25% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการทำประกันชดเชยรายได้เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความอุ่นใจ หากตนเองไม่สามารถทำงานได้เมื่อเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

สร้างความอุ่นใจไร้กังวล

แม้ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้สิทธิความคุ้มครองประกันบ่อยครั้งในแต่ละปี แต่การมีความคุ้มครองเอาไว้ก็เป็นเรื่องสำคัญในกรณีฉุกเฉินเมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แบบไม่คาดคิด โดย 90% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ใช้บริการเคลมสิทธิประกันสุขภาพน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี ขณะที่ 9% ใช้สิทธิ 3-10 ครั้ง/ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญกับการมีความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพเอาไว้เพื่อช่วยดูแลด้านการเงินในช่วงวิกฤต ทั้งนี้แม้ว่าสัดส่วนผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบ่อยที่สุดต่อปี  (6-10 ครั้ง/ปี) จะมีเพียงเล็กน้อย หรือเท่ากับ 1% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แต่การมีประกันที่เชื่อถือได้ไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อต้องใช้บริการทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
 

เหตุผลสำคัญที่ฟรีแลนซ์เลือกซื้อประกันสุขภาพนั้น คือความต้องการความมั่นคงทางการเงินและเพื่อสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิต จะเห็นได้ว่า ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญในการดูแลตนเองและครอบครัวหากเกิดกรณีจำเป็นที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่

ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางการเงินในยามฉุกเฉิน ทำให้เห็นว่าฟรีแลนซ์เข้าใจถึงการมีประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยบางส่วนยังซื้อประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้พวกเขารักษาสถานะทางการเงินและบริหารจัดการแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม 

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างสะดวกสบาย

ผลสำรวจเผยว่า 68% ของฟรีแลนซ์ใช้แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เพื่อเข้าถึงบริการและรับสิทธิพิเศษที่พันธมิตรของเอไอเอมอบให้ โดย AIA+ ได้รวมบริการของ AIA iService (เอไอเอ ไอเซอร์วิส) และ AIA Vitality (เอไอเอ ไวทัลลิตี้) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการกรมธรรม์และเข้าถึงบริการที่จำเป็น ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัย การตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (AIAPAY) การเคลมสิทธิประกัน รวมถึงการสะสมคะแนนผ่าน AIA Vitality ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามเงื่อนไขของโครงการ เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี 

นอกจากนี้ ฟรีแลนซ์ยังสามารถใช้ระบบติดตามสุขภาพที่สแกนผ่านระบบจดจำใบหน้า* ในแอปฯ เอไอเอ พลัส ขณะที่ผู้ใช้ฟีเจอร์ AIA Vitality ยังสามารถร่วมหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้น พร้อมสิทธิรับรางวัลพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ว่าHealthier, Longer, Better Lives เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” 

คุณจุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ เอไอเอ เวลเนส กล่าวว่า
"กลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์เป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะตัว เราพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของพวกเขาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและความต้องการของกลุ่มนี้ให้มากขึ้น โดยเรามีการนำเสนอบทความและเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนถึงการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์มีความพร้อมรอบด้าน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดย เอไอเอ ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้เพื่อนำเสนอบริการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งนอกจากจะช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของการมีสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย”
 

คำแนะนำสำหรับฟรีแลนซ์ในการเลือกแผนประกัน

การเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งสำคัญ และในขณะเดียวกัน ฟรีแลนซ์ก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยเมื่อต้องทำความเข้าใจแบบประกันรูปแบบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ด้วยเหตุนี้เอไอเอจึงมีคำแนะนำ 5 ข้อ ในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ประกันอย่างชาญฉลาด 

1.    ประเมินความเสี่ยง: ลองสำรวจความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นฟรีแลนซ์ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ โอกาสทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ เพื่อให้เข้าใจถึงเงื่อนไขความต้องการของตัวเอง และช่วยให้สามารถเลือกแผนประกันที่คุ้มครองได้อย่างเหมาะสม

2.    หาข้อมูลตัวเลือกแบบประกัน: ค้นหาข้อมูลบริษัทประกันและกรมธรรม์สำหรับฟรีแลนซ์อย่างละเอียด เปรียบเทียบความคุ้มครอง ค่าลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัย และรีวิวจากลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.       เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม: เลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองเหมาะกับบริบทความต้องการของตัวเอง เช่น ในกรณีที่คุณมีความทุพพลภาพหรือมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือกรณีทำงานในสายงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่ต้องขับรถเป็นประจำ หรือหากอายุมากขึ้น และต้องมีการดูแลเป็นพิเศษและตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

4.    ออมเงินก้อนยามฉุกเฉิน: นอกเหนือจากการมีประกันแล้ว ควรพิจารณากองทุนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือช่วงเวลาที่มีรายได้เข้ามาน้อย โดยอาจแยกเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชีออมทรัพย์ต่างหากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมสำหรับระยะเวลา 3-6 เดือน\ 

5.    ปรึกษาผู้ให้บริการมืออาชีพ: รับคำแนะนำจากตัวแทนประกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนสำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมในการวางแผนดูแลความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 

ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ที่คร่ำหวอดในวงการมานานหรือจะเพิ่งเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพอิสระก็ตาม การรู้จักวางแผนบริหารจัดการอนาคตทางการเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การทำความเข้าใจความเสี่ยงและวางแผนให้พร้อมรับเหตุไม่คาดคิดสามารถช่วยสร้างเกราะคุ้มกันด้านการเงินและช่วยให้ตักตวงอิสระจากการเป็นฟรีแลนซ์ได้อย่างเต็มที่

---------------------------------------------------------- 

* ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้า เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากหลายสาเหตุ ฟีเจอร์นี้ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ หากท่านมีอาการ โปรดพบแพทย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกัน

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ศึกษาประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
วิริยะประกันภัย เข้าร่วมงาน Dreamforce 2023 งานโชว์นวัตกรรม AI ระดับโลกจาก Salesforce
“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ส่งแคมเปญ “เลี้ยงถูก ลูกดี” เติมเต็มความรู้พ่อแม่ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต
เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2023” ในงาน TIF พร้อมต่อยอด InsurTech เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเต็มสูบ article
“TIP Smart Assist” ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง" ฉลอง 4 ปีแห่งความภาคภูมิใจของการบริการที่เหนือระดับ เสริมคาแรคเตอร์หนุ่มมาดเท่ ปรับโฉมใหม่ ทั้งชุดและอุปกรณ์สุดล้ำ
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ เวที Prime Minister’s Insurance Awards 2023
ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ “เปิดตัวประกันรถยนต์สุดล้ำ Insurverse เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ article
“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จัดใหญ่ ให้เยอะ ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023
คปภ. เปิดงานมหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน “Thailand InsurTech Fair 2023” ขนทัพแพคเกจประกันฯ จากบริษัทชั้นนำ ลดสูงสุด 30% พร้อมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านประกันภัยสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
Insurverse โลกใหม่ของประกันรถยนต์ออนไลน์ โดยทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งแรกของประกันรถยนต์ที่ให้อำนาจการคอนโทรลอยู่ในมือคุณ
TIPlife เชิญชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 สะท้อน “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่”
ทิพยประกันภัย-กรุงเทพมหานคร–มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย ร่วมจัดโครงการ “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” ให้เยาวชนไทยทั่วกรุงเทพฯ ได้เรียนรู้ทักษะกับโค้ชระดับตํานานฟุตบอล-วอลเลย์บอล ตั้งแต่ ก.ย. ถึง พ.ย. 2566
กรุงเทพประกันชีวิต จัดสัมมนาใหญ่ Agency Annual Seminar 2023 เสริมศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
วิริยะประกันภัยแจงไม่เกี่ยวข้อง “V Group”
TIP Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง จาก ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ROXY ACTIVE BY NATURE 2023
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
กรุงเทพประกันชีวิต ยกระดับการบริการประกันกลุ่ม ส่งฟีเจอร์เคลมออนไลน์ และ Telemedicine ผ่านแอปฯ Bangkok Life GMC สะดวก ง่าย สบายใจเมื่อใช้บริการ
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,324 ล้านบาท ยอดขายจากช่องทางธนาคารโตขึ้นกว่า 16%
TVH โชว์ผลงานบริษัทลูก “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” งวด 2Q23 กำไรพุ่ง 117 ลบ.-รายได้รวมเกือบ 1,800 ลบ.
คปภ. ผนึกกำลังพันธมิตร แถลงความพร้อมการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด ‘เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย’ พบกัน 8-10 กันยายน นี้
THRE โชว์งบไตรมาส 2/66 กำไรพุ่ง 425% เข้าสู่ปีแห่งการเทิร์นอะราวด์
ทิพยประกันภัย เผยเบี้ยประกันภัยครึ่งปีแรก 2566 ทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 1,001 ล้านบาท โตทะยาน 197.8% ด้าน TIPH ดัน “InsurVerse” เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ รุกตลาดประกันภัยดิจิทัล
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันมะเร็งปอดโลก ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมเสนอ “บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์” แบบประกันคุ้มครองมะเร็งแบบเต็มแม็กซ์ ใส่ใจดูแลทุกช่วงเวลา
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดมุมมองสังคมยุคใหม่ เจาะกลุ่ม “เดอะแบก” ของครอบครัว ผ่านแบรนด์แคมเปญล่าสุด “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” (Empowering Life Together) สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตทุกมิติ
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ฟอลคอนประกันภัยสานต่อนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างองค์กรให้ยั่งยืนในทุกมิติ ตามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัท Fairfax Financial Holdings Limited
คปภ. เปิดศักราช..! เฟ้นหาสุดยอด InsurTechStartup ของไทย โดยจัดประกวด OICInsurTech Award 2023 ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม“ASCENDING TO THE INSURTECHUNIVERSE” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท article
OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบูธในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22” ชวนคนไทยเข้าสู่ HEALTHIVERSE โลกใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อคนรักสุขภาพ เลือกช้อปประกันสุขภาพโดนใจ พร้อมโปรดีแห่งปีให้ได้รับได้ลุ้นรวม 5 ต่อ
‘ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์’ ผนึกกำลัง กบข. เปิดโครงการสวัสดิการประกันภัย เพื่อสมาชิก กบข. ชูส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 15% ขยายฐานข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ดันเบี้ยรวมแตะ 2,200 ล้านบาท
ทิพยประกันภัย ผนึก NAcDrone ส่งประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตรเจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30 ร่วมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Paris Agreement
“ทิพยประกันภัย” ผนึกพลัง ”สโมสรสุพรีมฯ”นำแนวคิด ESG ปั้น “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก” จุดนัดฝันเด็กไทยกรุยทางสู่นักตบลูกยางรุ่นใหม่
FWD ประกันชีวิต เปิดพื้นที่แห่งโอกาส ดันกลุ่ม Young Gen คนรักดนตรีปล่อยพลังโชว์ความสามารถบนเวที FWD Music Live Fest ใจกลางสยามสแควร์
3 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดความอร่อยสุดลิมิเต็ด “Yuzu Fresh Cream Cake” เมนูรับประกันความอร่อยแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อน จาก FWD ประกันชีวิต และ Coffee Beans by Dao
FWD ประกันชีวิต สร้างปรากฎการณ์แฮชแท็กด้วยกลยุทธ์ LIFEvertising ครีเอทแคมเปญใหม่ “#LifeInHashtag” ปลุกแพชชั่นในตัวให้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดงาน LET’S LOVE PRIDE MONTH 2023 เปิดตัว “กรมธรรม์คู่ชีวิต” พร้อมโปรเด็ดเฉพาะคู่รัก LGBTQIA+ ร่วมฉลองเดือนแห่งความรักที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม
O Capital จับมือทิพยประกันภัย ปล่อยสินเชื่อประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าทิพยประกันภัยทั่วประเทศ ช่วยเหลือประชาชนหนุนสภาพคล่อง สู้เศรษฐกิจถดถอย
KPI เสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ใจถึง” “พึ่งได้” เตรียมรับมือกับความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร น้อมรำลึก 100 ปี กรมหลวงชุมพร
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร น้อมรำลึก 100 ปี กรมหลวงชุมพร
‘ทีวีดี โบรกเกอร์’ ผนึก ‘กรุงไทยพานิชประกันภัย’ เปิดตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100 ปี ครั้งแรก! พลัสสิทธิพิเศษมอบความคุ้มครองเต็มทุนที่เหนือกว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟ คุ้มครองตั้งแต่อายุ 20 - 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 100 ปี เจาะกลุ่มผู้สูงอายุและฐานลูกค้าทีวี ไดเร็
กรุงเทพประกันชีวิต บุกตลาด ตอบโจทย์การรับมือวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ เปิดตัวประกันบำนาญใหม่ “แฮปปี้ เพนชั่น” (มีเงินปันผล)
FWD ประกันชีวิต ลุยสร้าง Brand Experience ผ่าน Music ชวนทุกคนมาสนุก สร้างความสุข นำทัพศิลปินสุดฮอต บุกสยาม กับ “FWD Music Live Fest”
ทิพยประกันภัยโตแกร่ง ไตรมาสแรกเบี้ยประกันภัยแตะ 8.4 พันล้านบาท กำไร 658 ล้านบาท เติบโต 52.3% ด้าน TIPH พร้อมลุยลงทุนต่อเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง
แรบบิท ประกันชีวิต ยกทัพจัดเต็มผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น พร้อมบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในงาน Money Expo 2023
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 กวาดเบี้ยฯรับปีแรก 2,198 ล้านบาท เติบโต 57%
วิริยะประกันภัย สนับสนุนให้คนขับรถดีมีวินัย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันรถ 2+ Good Drive” เงื่อนไขพิเศษ “ขับรถดี ไม่มีเคลม การันตีคืนเงิน”
อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทน เตรียมคัดตัวแทนเด่น ร่วมคอร์สระดับเวิร์ลคลาส มุ่งปั้นผู้บริหารระดับมืออาชีพแห่งอนาคต
THREL ปักธงเบี้ยรับรวมปี 66 โต 4-5% จ่อปันผล 24 พ.ค.นี้ 0.07 บาท พ่วงหุ้น 60 : 1
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 ร่วมรณรงค์ลดปัญหามลพิษ PM 2.5 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า สมุทรปราการ
กรุงเทพประกันชีวิต จัดเต็มในงาน Money Expo 2023 กับโปร “เปย์แรง เกินต้าน” เลือกรับไม่ต้องลุ้น รางวัลสูงสุด รถยนต์ไฟฟ้า นาฬิกา Rolex ทองคำ 15 บาท
FWD ประกันชีวิต ร่วมงาน Money Expo 2023 ยกขบวนผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ
อลิอันซ์ อยุธยา เข้าใจคนไทยสู้ค่าครองชีพพุ่ง มอบส่วนลดเบี้ยประกันปีแรก 4แผนคุ้มครองโรคร้ายแรง ลดสูงสุด 20%
Rabbit Life เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันสุขภาพ Health Smile” ชูฟีเจอร์ Deductible ใช้ร่วมกับสวัสดิการที่มี ลดค่าเบี้ย ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น
อลิอันซ์ อยุธยา ครบ 6 รอบ ฉลอง 72 ปี แห่งการคุ้มครองคนไทย จัดใหญ่ภายใต้ธีม “อลิอันซ์ อยุธยา 72 ปี มีแต่ให้” กับ 6 กิจกรรมการให้ เพื่อ 7 หน่วยงาน ส่งต่อน้ำใจเพื่อสังคม
“ซันเดย์” กลุ่มบริษัทอินชัวร์เทคครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทประกันวินาศภัยในเครือด้วยการ Disrupt ตัวเองและเปลี่ยนชื่อ บริษัทเป็น “ซันเดย์ ประกันภัย”
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” มอบรางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ยกระดับมาตรการบริการ
EA - SCB ลงนามสินเชื่อ Green Loan 2,000 ลบ. เดินเครื่องรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ (EV-Bus) เต็มสูบ ขยายธุรกิจ “Pay Pop” สร้างการลงทุนโครงการใหม่ในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับช้อปปี้ ส่งโปรประกันสุดฮอต ในแคมเปญ 4.4 ลด ร้อน แรง มอบเงินคืนสูงสุด 3,000 Coins
อลิอันซ์ อยุธยา จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี 2565 สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “jour d’ honneur วันแห่งเกียรติยศ”
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จัดงาน “AAGI Celebration” ประกาศความพร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมมอบรางวัลตัวแทนและโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 เน้นส่งเสริมทักษะแรงงาน Up Skill - Re Skill และ Life Skill
ฟอลคอนประกันภัย พร้อมรับมือ “Hard Market” ตั้งเป้าปี 66 มั่นใจเติบโตสูงกว่า 14% พร้อมยืนยันความแข็งแกร่งด้วยเงินกองทุนสูงถึงร้อยละ 257
Rabbit Life โกยยอดขาย ปี2565 เพิ่มขึ้น 53% !
ทิพยประกันภัย จับมือ กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ชิคแอนด์ชิล ด้วยผ้าไทย ไปกับทิพย” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปักธงบริษัทประกันภัยแห่งแรก ปลุกกระแสให้พนักงานสวมใส่ผ้าไทย
FWD ประกันชีวิต รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำแห่งเอเชีย 2 ปีซ้อน จากอินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์
TIP Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง ร่วมส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงใน วันสตรีสากล ผ่านแคมเปญ“ #LadyReady ฉันพร้อม”
Tune Protect พร้อม Support the Fighters เปิดตัวประกันชดเชยรายได้ ChillSure ชดเชยให้ สบายใจกว่า
ซมโปะ ประกันภัย ร่วมกับเลขาธิการ คปภ. ขับเคลื่อนประกันภัยพืชผลทางเกษตรเชิงรุก ด้วย “ประกันภัยอ้อย” ให้แก่ชุมชนบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี
ถอดรหัสความสำเร็จของเกษตรกร สร้างตัวเองเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26
ทูน ประกันภัย (Tune Protect) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “PUMP(พั้มพ์)”ภายใต้แอปพลิเคชัน TuneTOUCH(ทูนทัช) เน้นฟังก์ชันติดตามกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ ของคุณ พร้อมรับคะแนนสะสมลุ้นของรางวัล
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โชว์ผลงานปี 65 แกร่ง เดินหน้าลุยเร่งสปีดการเติบโต ด้วยกลยุทธ์ตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า ตั้งเป้าโต 10% ในสิ้นปี 66
FWD ประกันชีวิต ชวนทุกคนให้เลือกชีวิตที่ใช่ ในแบบที่ชอบ ร่วมสร้าง Brand Experience ผ่าน 4 กิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดชิค
กรุงเทพประกันชีวิตเผยผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 2,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ BUZZEBEES เจาะไลฟ์สไตล์สายคริปโท ยกระดับประสบการณ์ Loyalty Program เปลี่ยน OCHI COIN เป็น YES Token
โรคร้ายไม่หวั่น…กรุงเทพประกันชีวิต แนะแนวทางป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็ง ลดผลกระทบด้านการเงิน
FWD ประกันชีวิต เปิดตัวหนังโฆษณาใหม่ “ชีวิต คิดแล้วต้องใช้” ปลุกทุกคนให้เลือกใช้ชีวิตที่ใช่ ในแบบที่ชอบ
เปิดศักราชใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณรุ่งทิพย์ สุวรรณธนงชัย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
DP Survey เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ผนึกกำลัง Robinhood ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจภัยให้แก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์
‘กรุงเทพประกันชีวิต’ รุกตลาดสุขภาพ ส่งผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิต-สุขภาพ-โรคร้ายแรงใหม่ พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษยกแพ็ค ‘แฮปปี้ มีเฮ!’
FWD ประกันชีวิต และ ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ประกาศผู้ชนะ University Viral VDO IDEA Competition 2022
เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัว “เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์” อาคารสำนักงานเกรดพรีเมียม
ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเมืองประจวบวางใจ “ไรเดอร์ อินชัวรันส์” คุ้มครองชีวิตสมาชิกกว่า 5,000 คน ทุนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย
Rabbit Life Hero 10/5 ประกันคุ้มครองชีวิต พร้อมช่วยคนทำงานรับมือกับภาษีระยะยาว ให้เงินคืนช่วยลดหย่อนภาษีวนไป สบายใจเรื่องการลดหย่อนภาษีไปยาวๆ
FWD ประกันชีวิต ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปิดประสบการณ์การทำงาน ในโครงการ FWD Digital Graduate Programme เพื่อเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต
‘กรุงเทพประกันชีวิต’ เปิดศักราชใหม่ปีกระต่ายทอง จัดงานยิ่งใหญ่ Bangkok Life Kick Off 2023 “HEALTH WEALTH LIFE WISDOM”
ทิพยประกันภัย ตอกย้ำเครดิตดีเยี่ยม หลังทริสเรทติ้ง ประเดิมจัดอันดับเครดิตองค์กรครั้งแรกที่ระดับ “AAA” สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยไทย
“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”ผนึกกำลังร่วมกับ “สวอพ แอนด์ โก”ตอกย้ำการเป็นองค์กร ESG ชูนวัตกรรมโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor)
FWD ประกันชีวิต ร่วมงาน MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ยกขบวนโปรดักส์หลากหลาย ตอบโจทย์วางแผนการเงินและสุขภาพส่งท้ายปี
สัมผัสวิถีชีวิต จิตวิญญาณชาวนาไทย สู่การเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน ทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 24
อลิอันซ์ อยุธยา เปิดกลยุทธ์บริหารบุคคล รับความท้าทายใหม่หลังโควิด ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วม รับฟัง สร้างความผูกพันในองค์กร
สุดล้ำแห่งอนาคต! ทิพยประกันภัยผนึกกำลังพันธมิตรเปิดตัวยิ่งใหญ่บน Metaverse “Metapolis” ผสานเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนเข้ากับโลกความเป็นจริง
FWD ประกันชีวิต จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี iFWD Year End Sale 2022 ช้อปประกันออนไลน์ พร้อมรับส่วนลดเบี้ยฯ และโปรโมชันพิเศษแบบจัดเต็ม
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดโปรแรงส่งท้ายปี กับ “ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5” ประกันลดหย่อนภาษียืนหนึ่ง รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก เพื่อไปลงทุนต่อ
แอกซ่าประกันภัยเปิดตัวความคุ้มครองเพิ่มเติมของแผนประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ฟอลคอนประกันภัยแนะนำ 5 แผนประกันสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้ จัดเต็มด้วยโปรโมชันพิเศษผ่อน 0% พร้อมรับฟรี...บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันdot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3