“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ส่งแคมเปญ “เลี้ยงถูก ลูกดี” เติมเต็มความรู้พ่อแม่ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต
ReadyPlanet.com
dot dot
“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ส่งแคมเปญ “เลี้ยงถูก ลูกดี” เติมเต็มความรู้พ่อแม่ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ส่งแคมเปญ “เลี้ยงถูก ลูกดี” เติมเต็มความรู้พ่อแม่

มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

 
 

เพราะเด็กปฐมวัย หรือช่วงวัย 0-6 ปี เป็นช่วงสำคัญที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างดีที่สุด ดังนั้น พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กควรรู้วิธีการดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อย่างเหมาะสม พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชันได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเอาใจใส่เด็กในช่วงปฐมวัยมากขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development: ECD) เป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยจัดกิจกรรม 'Play Together & Learn Together' ภายใต้แคมเปญ 'เลี้ยงถูก ลูกดี' ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานสำหรับการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยต่อไปในอนาคต

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มพรูเด็นเชียลต้องการที่จะช่วยเหลือให้ผู้คนก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต และเชื่อว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้ ต้องเริ่มจากพื้นฐานที่เด็ก ๆ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีให้เป็นคนเข้มแข็งในสังคม ซึ่งเหตุที่โฟกัสกลุ่มเด็กปฐมวัยหรือเด็กอายุ 0-6 ขวบ เพราะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของสังคม โดยเป็นช่วงชีวิตที่คนจะมีพัฒนาการสูงสุด หากได้รับการดูแลที่ดีในช่วงวัยนี้จะทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นและมีอนาคตที่เข้มแข็ง พาตัวเองรวมถึงครอบครัวในอนาคตไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้พัฒนาการต่าง ๆ ไปได้รวดเร็วมากกว่าที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ไปคนเดียว ทางพรูเด็นเชียล ประเทศไทย และพรูเด็นเชียล ฟาวน์เดชันจึงทำงานร่วมกับยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาเด็กมายาวนาน มีทั้งความรู้และเครือข่ายต่าง ๆ ถือว่ามีความพร้อมอยู่แล้ว 

“พัฒนาการของเด็ก 0-6 ขวบ เป็นช่วงที่เปราะบางที่สุด เปรียบเสมือนฟองน้ำที่ซึมซับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีที่สุด ดังนั้น เราจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลและให้ความสำคัญเด็กช่วงปฐมวัยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทักษะเด็ก อาหาร กิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ เติบโตด้วยสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ การจัดกิจกรรมวันนี้ เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวกับเด็กให้ได้มากที่สุด จะเห็นได้ว่ากิจกรรมวันนี้จะห่างจากหน้าจอหรือสกรีนต่างๆ เพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างเต็มที่พรูเด็นเชียลฯเชื่อว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะมีส่วนช่วยในการจุดประกายสังคมและครอบครัวให้มีความตระหนักรู้ในการเลี้ยงดูเด็กๆในช่วงปฐมวัยมากยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตที่แข็งแรงในทุกมิติของพวกเขาในอนาคต” 

'Play Together & Learn Together' กิจกรรมภายใต้แคมเปญ 'เลี้ยงถูก ลูกดี' นอกจากพ่อแม่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0-6 ขวบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว เด็ก ๆ ยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมปั้นดินน้ำมันที่จะช่วยสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจุดนี้มีสำคัญ เพราะการพัฒนาการของเด็กไม่ใช่แค่การอ่าน หรือท่องจำหนังสือ แต่ต้องเพิ่มเรื่องจินตนาการ  หรือความคิดสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญมากในโลกยุคใหม่ เนื่องจาก Innovation หรือนวัตกรรม มีผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจ รวมถึงการเติบโตของการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

ดร.อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ยูนิเซฟร่วมกับพรูเด็นเชียล เพื่อทำให้ข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งไปถึงพ่อแม่ให้มากที่สุด ผ่านเครือข่ายของพรูเด็นเชียล และจัดกิจกรรมที่เป็นกระบอกเสียงส่งข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่ง 3 สิ่งที่อยากให้พ่อแม่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือ 1.การพัฒนาเด็กช่วงปฐมวัยจะเกี่ยวข้องกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ โภชนาการ การคุ้มครองและปลอดภัย และการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ดูแลส่งเสริมเด็กได้ในทุกๆ ด้าน เราไม่สามารถพัฒนาเด็กคนหนึ่งเพียงด้านเดียวได้ 2. การเล่น ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้ที่จะสนับสนุน เพราะธรรมชาติเด็กเกิดมาพร้อมความอยากเล่นสนุก ซึ่งการเล่นจะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ไปด้วย 3. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือผู้ดูแล (Interaction) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเด็กช่วงปฐมวัย

“เราอยากเน้นให้ทุกคนเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญของพ่อแม่ นั่นคือการตอบสนองลูกอย่างใส่ใจ ซึ่งหากทุกคนเข้าใจจะสามารถดูแลปลูกฝังลูกได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์ และเมื่อคลอดออกมาก็จะตอบสนองได้อย่างเข้าใจและเหมาะสม พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่ลูกทำคือ การเรียนรู้ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ นอกจากนี้ เด็กจะต้องมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และรู้สึกว่ามีคนรัก เมื่อจิตใจของเด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถเรียนรู้และออกไปเผชิญสิ่งต่าง ๆ ได้ ฉะนั้น บทบาทของพ่อแม่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยเป็นพื้นฐานให้ลูกสามารถมีพัฒนาการที่ดีเติบโตได้ดีต่อไป เราคาดหวังว่าพ่อแม่ทุกคนจะสามารถมอบโอกาสนี้ให้ลูกได้”

ด้านผู้เชี่ยวชาญ ดร.นุชนาฏ รักษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลว่า การที่เด็กจะพัฒนาได้ดี พ่อแม่จะต้องมีความเข้าใจเรื่องกระบวนการพัฒนาสมอง ที่ต้องเติมเต็มทั้งในด้านสุขภาพ โภชนาการ ประสบการณ์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อม โดยช่วงวัย 0-6 ปี เป็นช่วงที่มีความสำคัญ เพราะสมองจะมีการพัฒนาสูงที่สุด โดยการพัฒนาสมองของเด็กจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิด ทั้งการเคลื่อนไหว การมองเห็น การเรียนรู้ กิจกรรมหรือการเล่น การพูดคุยกับลูก เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดการเรียนรู้และสมองของเด็กก็จะเริ่มพัฒนาแล้ว ซึ่งเด็กแรกเกิดเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ได้ แม้จะพูดไม่ได้ เพราะสิ่งที่พ่อแม่คุยกับลูกจะถูกเก็บไว้ที่สมองของลูก และสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องเติมให้แก่ลูกคือ การเล่น เพื่อช่วยเสริมปัญญา สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  

“พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกแบบมีเป้าหมาย พร้อมให้การสนับสนุน หาเวลาอยู่กับลูกอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง แต่ต้องทำให้เป็นเวลาคุณภาพ เช่น เล่านิทานก่อนนอน พูดคุยมองหน้าลูก และตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกเล่า  ซึ่งสภาพสังคมไทยในปัจจุบันค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกับลูก และเด็กติดอยู่กับการดูจอที่เป็นสื่อทางเดียวไม่มีการตอบโต้กัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ทำให้เด็กเป็นฝ่ายรับและจำอย่างเดียว  ข้อมูลอาจไม่มีการคัดกรอง หากเป็นข้อมูลไม่ดีก็จะเป็นผลเสีย เพราะพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะมีการลอกเลียนแบบจากสิ่งที่เรียนรู้ใกล้ตัวได้ง่าย ดังนั้น อาจจำเรื่องไม่ดีมาจากสื่อโดยที่พ่อแม่ไม่ได้รับรู้”

เสียงสะท้อนจากครอบครัว “เตชถาวรกุล” โดยคุณแม่ปิยนันท์ และคุณพ่ออัครวินท์ ของน้อง “มิริน” บอกว่า สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะอยากรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้ถูกต้อง เพื่อให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ และลูกยังได้สนุกกับการปั้นดินน้ำมันที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กด้วย ซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ที่จะนำไปปรับใช้เลี้ยงลูกในวัย 0-6 ขวบหลายเรื่อง โดยเฉพาะการตอบสนองต่อลูกอย่างใส่ใจ โดยปกติแม้จะเล่นกับลูกอยู่แล้ว แต่จะไม่ค่อยสังเกตความต้องการของลูกและไม่ได้ส่งเสริมความสนใจของลูกเท่าที่ควร แต่เมื่อผ่านกิจกรรมนี้แล้วรู้สึกว่าจะต้องสังเกตสิ่งที่ลูกต้องการมากขึ้น

“กิจกรรมนี้ทำให้รู้ว่าในวัย 0-6 ขวบต้องเสริมอะไรให้ลูกบ้าง และเพิ่งรู้ว่าการส่งเสริมแต่ละวัยจะมีผลต่อลูกตอนโต ตอนแรกคิดว่าแค่ให้ลูกโตไปตามวัย ตอนนี้รู้ว่าต้องสนใจลูกเป็นพิเศษในแต่ละวัย มุมมองการเลี้ยงลูกก็เปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูแต่ต้องมีเวลา ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกอย่างดี แม้เวลาเป็นเรื่องสำคัญ แต่คุณภาพของเวลามีความสำคัญมากกว่า ซึ่งอยากเห็นกิจกรรมให้ความรู้แบบนี้กระจายไปมาก ๆ เพราะปัจจุบันพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาข้อมูล หรือแม้แต่การเลี้ยงลูก จึงไม่รู้ว่าต้องส่งเสริมลูกอย่างไรให้มีคุณภาพ ถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมาก”

        ปิดท้ายที่ครอบครัวน้องเอวาฬิณ หอมเจริญ โดยคุณแม่เบญจวรรณ ผินจิรพงศ์ และคุณพ่อสุทธพร หอมเจริญ สะท้อนว่า เข้าร่วมกิจกรรมเพราะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการกระตุ้นและพัฒนาลูกในช่วงปฐมวัย เพื่อนำไปโฟกัสในการเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเรื่องที่รู้สึกว่ามีความสำคัญมากและที่ผ่านมาอาจจะมองข้ามไปคือ การตอบโต้และตอบสนองกับลูก เชื่อว่าทุกคนอยากให้ลูกสำเร็จ แต่ในระหว่างทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสม เช่น ไม่ทราบว่าในวัย 0-6 ขวบ จะต้องให้ความสำคัญเพียงใดหรือต้องกระตุ้นขนาดไหน และการให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลา โดยเฉพาะในช่วงวัยนาทีทองของลูก เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกต้องการพ่อแม่มากที่สุด

        “ช่วงที่ชอบที่สุดคือ การให้ความรู้ในการเลี้ยงลูก ปกติจะหาข้อมูลใน Google แต่วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากจากผู้เชี่ยวชาญในเวลาสั้น ๆ สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เหมาะกับวัยของลูก และเรื่องการกระตุ้น พยายามเข้าใจความต้องการของลูก และโฟกัสในสิ่งที่ลูกโฟกัส มุมมองการลูกก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน รู้สึกว่าต้องละเอียดอ่อนมากขึ้น ก่อนนี้เรารู้ว่าบางเรื่องสำคัญ แต่ไม่คิดว่าจะสำคัญมากขนาดนี้ โดยเฉพาะเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราอาจจะมองข้าม บางทีลูกเรียกเราไม่ตอบ เพราะยุ่ง แต่เหล่านี้จะมีผลในระยะยาว”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกัน

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกวันนวมินทรมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพประกันชีวิต ชวนเติมพลังใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ศึกษาประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
วิริยะประกันภัย เข้าร่วมงาน Dreamforce 2023 งานโชว์นวัตกรรม AI ระดับโลกจาก Salesforce
เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2023” ในงาน TIF พร้อมต่อยอด InsurTech เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเต็มสูบ article
“TIP Smart Assist” ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง" ฉลอง 4 ปีแห่งความภาคภูมิใจของการบริการที่เหนือระดับ เสริมคาแรคเตอร์หนุ่มมาดเท่ ปรับโฉมใหม่ ทั้งชุดและอุปกรณ์สุดล้ำ
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ เวที Prime Minister’s Insurance Awards 2023
ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ “เปิดตัวประกันรถยนต์สุดล้ำ Insurverse เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ article
“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จัดใหญ่ ให้เยอะ ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023
คปภ. เปิดงานมหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน “Thailand InsurTech Fair 2023” ขนทัพแพคเกจประกันฯ จากบริษัทชั้นนำ ลดสูงสุด 30% พร้อมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านประกันภัยสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
Insurverse โลกใหม่ของประกันรถยนต์ออนไลน์ โดยทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งแรกของประกันรถยนต์ที่ให้อำนาจการคอนโทรลอยู่ในมือคุณ
TIPlife เชิญชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 สะท้อน “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่”
ทิพยประกันภัย-กรุงเทพมหานคร–มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย ร่วมจัดโครงการ “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” ให้เยาวชนไทยทั่วกรุงเทพฯ ได้เรียนรู้ทักษะกับโค้ชระดับตํานานฟุตบอล-วอลเลย์บอล ตั้งแต่ ก.ย. ถึง พ.ย. 2566
แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต
กรุงเทพประกันชีวิต จัดสัมมนาใหญ่ Agency Annual Seminar 2023 เสริมศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
วิริยะประกันภัยแจงไม่เกี่ยวข้อง “V Group”
TIP Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง จาก ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ROXY ACTIVE BY NATURE 2023
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งแรก ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย ปลุกความภาคภูมิใจคนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
กรุงเทพประกันชีวิต ยกระดับการบริการประกันกลุ่ม ส่งฟีเจอร์เคลมออนไลน์ และ Telemedicine ผ่านแอปฯ Bangkok Life GMC สะดวก ง่าย สบายใจเมื่อใช้บริการ
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,324 ล้านบาท ยอดขายจากช่องทางธนาคารโตขึ้นกว่า 16%
TVH โชว์ผลงานบริษัทลูก “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” งวด 2Q23 กำไรพุ่ง 117 ลบ.-รายได้รวมเกือบ 1,800 ลบ.
คปภ. ผนึกกำลังพันธมิตร แถลงความพร้อมการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด ‘เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย’ พบกัน 8-10 กันยายน นี้
THRE โชว์งบไตรมาส 2/66 กำไรพุ่ง 425% เข้าสู่ปีแห่งการเทิร์นอะราวด์
ทิพยประกันภัย เผยเบี้ยประกันภัยครึ่งปีแรก 2566 ทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 1,001 ล้านบาท โตทะยาน 197.8% ด้าน TIPH ดัน “InsurVerse” เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ รุกตลาดประกันภัยดิจิทัล
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันมะเร็งปอดโลก ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมเสนอ “บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์” แบบประกันคุ้มครองมะเร็งแบบเต็มแม็กซ์ ใส่ใจดูแลทุกช่วงเวลา
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดมุมมองสังคมยุคใหม่ เจาะกลุ่ม “เดอะแบก” ของครอบครัว ผ่านแบรนด์แคมเปญล่าสุด “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” (Empowering Life Together) สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตทุกมิติ
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก
ฟอลคอนประกันภัยสานต่อนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างองค์กรให้ยั่งยืนในทุกมิติ ตามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัท Fairfax Financial Holdings Limited
คปภ. เปิดศักราช..! เฟ้นหาสุดยอด InsurTechStartup ของไทย โดยจัดประกวด OICInsurTech Award 2023 ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม“ASCENDING TO THE INSURTECHUNIVERSE” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท article
OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบูธในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22” ชวนคนไทยเข้าสู่ HEALTHIVERSE โลกใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อคนรักสุขภาพ เลือกช้อปประกันสุขภาพโดนใจ พร้อมโปรดีแห่งปีให้ได้รับได้ลุ้นรวม 5 ต่อ
‘ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์’ ผนึกกำลัง กบข. เปิดโครงการสวัสดิการประกันภัย เพื่อสมาชิก กบข. ชูส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 15% ขยายฐานข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ดันเบี้ยรวมแตะ 2,200 ล้านบาท
ทิพยประกันภัย ผนึก NAcDrone ส่งประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตรเจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30 ร่วมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Paris Agreement
“ทิพยประกันภัย” ผนึกพลัง ”สโมสรสุพรีมฯ”นำแนวคิด ESG ปั้น “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก” จุดนัดฝันเด็กไทยกรุยทางสู่นักตบลูกยางรุ่นใหม่
FWD ประกันชีวิต เปิดพื้นที่แห่งโอกาส ดันกลุ่ม Young Gen คนรักดนตรีปล่อยพลังโชว์ความสามารถบนเวที FWD Music Live Fest ใจกลางสยามสแควร์
3 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดความอร่อยสุดลิมิเต็ด “Yuzu Fresh Cream Cake” เมนูรับประกันความอร่อยแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อน จาก FWD ประกันชีวิต และ Coffee Beans by Dao
FWD ประกันชีวิต สร้างปรากฎการณ์แฮชแท็กด้วยกลยุทธ์ LIFEvertising ครีเอทแคมเปญใหม่ “#LifeInHashtag” ปลุกแพชชั่นในตัวให้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดงาน LET’S LOVE PRIDE MONTH 2023 เปิดตัว “กรมธรรม์คู่ชีวิต” พร้อมโปรเด็ดเฉพาะคู่รัก LGBTQIA+ ร่วมฉลองเดือนแห่งความรักที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม
O Capital จับมือทิพยประกันภัย ปล่อยสินเชื่อประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าทิพยประกันภัยทั่วประเทศ ช่วยเหลือประชาชนหนุนสภาพคล่อง สู้เศรษฐกิจถดถอย
KPI เสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ใจถึง” “พึ่งได้” เตรียมรับมือกับความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร น้อมรำลึก 100 ปี กรมหลวงชุมพร
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร น้อมรำลึก 100 ปี กรมหลวงชุมพร
‘ทีวีดี โบรกเกอร์’ ผนึก ‘กรุงไทยพานิชประกันภัย’ เปิดตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100 ปี ครั้งแรก! พลัสสิทธิพิเศษมอบความคุ้มครองเต็มทุนที่เหนือกว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟ คุ้มครองตั้งแต่อายุ 20 - 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 100 ปี เจาะกลุ่มผู้สูงอายุและฐานลูกค้าทีวี ไดเร็
กรุงเทพประกันชีวิต บุกตลาด ตอบโจทย์การรับมือวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ เปิดตัวประกันบำนาญใหม่ “แฮปปี้ เพนชั่น” (มีเงินปันผล)
FWD ประกันชีวิต ลุยสร้าง Brand Experience ผ่าน Music ชวนทุกคนมาสนุก สร้างความสุข นำทัพศิลปินสุดฮอต บุกสยาม กับ “FWD Music Live Fest”
ทิพยประกันภัยโตแกร่ง ไตรมาสแรกเบี้ยประกันภัยแตะ 8.4 พันล้านบาท กำไร 658 ล้านบาท เติบโต 52.3% ด้าน TIPH พร้อมลุยลงทุนต่อเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง
แรบบิท ประกันชีวิต ยกทัพจัดเต็มผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น พร้อมบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในงาน Money Expo 2023
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 กวาดเบี้ยฯรับปีแรก 2,198 ล้านบาท เติบโต 57%
วิริยะประกันภัย สนับสนุนให้คนขับรถดีมีวินัย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันรถ 2+ Good Drive” เงื่อนไขพิเศษ “ขับรถดี ไม่มีเคลม การันตีคืนเงิน”
อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทน เตรียมคัดตัวแทนเด่น ร่วมคอร์สระดับเวิร์ลคลาส มุ่งปั้นผู้บริหารระดับมืออาชีพแห่งอนาคต
THREL ปักธงเบี้ยรับรวมปี 66 โต 4-5% จ่อปันผล 24 พ.ค.นี้ 0.07 บาท พ่วงหุ้น 60 : 1
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 ร่วมรณรงค์ลดปัญหามลพิษ PM 2.5 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า สมุทรปราการ
กรุงเทพประกันชีวิต จัดเต็มในงาน Money Expo 2023 กับโปร “เปย์แรง เกินต้าน” เลือกรับไม่ต้องลุ้น รางวัลสูงสุด รถยนต์ไฟฟ้า นาฬิกา Rolex ทองคำ 15 บาท
FWD ประกันชีวิต ร่วมงาน Money Expo 2023 ยกขบวนผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ
อลิอันซ์ อยุธยา เข้าใจคนไทยสู้ค่าครองชีพพุ่ง มอบส่วนลดเบี้ยประกันปีแรก 4แผนคุ้มครองโรคร้ายแรง ลดสูงสุด 20%
Rabbit Life เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันสุขภาพ Health Smile” ชูฟีเจอร์ Deductible ใช้ร่วมกับสวัสดิการที่มี ลดค่าเบี้ย ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น
อลิอันซ์ อยุธยา ครบ 6 รอบ ฉลอง 72 ปี แห่งการคุ้มครองคนไทย จัดใหญ่ภายใต้ธีม “อลิอันซ์ อยุธยา 72 ปี มีแต่ให้” กับ 6 กิจกรรมการให้ เพื่อ 7 หน่วยงาน ส่งต่อน้ำใจเพื่อสังคม
“ซันเดย์” กลุ่มบริษัทอินชัวร์เทคครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทประกันวินาศภัยในเครือด้วยการ Disrupt ตัวเองและเปลี่ยนชื่อ บริษัทเป็น “ซันเดย์ ประกันภัย”
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” มอบรางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ยกระดับมาตรการบริการ
EA - SCB ลงนามสินเชื่อ Green Loan 2,000 ลบ. เดินเครื่องรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ (EV-Bus) เต็มสูบ ขยายธุรกิจ “Pay Pop” สร้างการลงทุนโครงการใหม่ในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับช้อปปี้ ส่งโปรประกันสุดฮอต ในแคมเปญ 4.4 ลด ร้อน แรง มอบเงินคืนสูงสุด 3,000 Coins
อลิอันซ์ อยุธยา จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี 2565 สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “jour d’ honneur วันแห่งเกียรติยศ”
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จัดงาน “AAGI Celebration” ประกาศความพร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมมอบรางวัลตัวแทนและโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 เน้นส่งเสริมทักษะแรงงาน Up Skill - Re Skill และ Life Skill
ฟอลคอนประกันภัย พร้อมรับมือ “Hard Market” ตั้งเป้าปี 66 มั่นใจเติบโตสูงกว่า 14% พร้อมยืนยันความแข็งแกร่งด้วยเงินกองทุนสูงถึงร้อยละ 257
Rabbit Life โกยยอดขาย ปี2565 เพิ่มขึ้น 53% !
ทิพยประกันภัย จับมือ กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ชิคแอนด์ชิล ด้วยผ้าไทย ไปกับทิพย” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปักธงบริษัทประกันภัยแห่งแรก ปลุกกระแสให้พนักงานสวมใส่ผ้าไทย
FWD ประกันชีวิต รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำแห่งเอเชีย 2 ปีซ้อน จากอินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์
TIP Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง ร่วมส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงใน วันสตรีสากล ผ่านแคมเปญ“ #LadyReady ฉันพร้อม”
Tune Protect พร้อม Support the Fighters เปิดตัวประกันชดเชยรายได้ ChillSure ชดเชยให้ สบายใจกว่า
ซมโปะ ประกันภัย ร่วมกับเลขาธิการ คปภ. ขับเคลื่อนประกันภัยพืชผลทางเกษตรเชิงรุก ด้วย “ประกันภัยอ้อย” ให้แก่ชุมชนบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี
ถอดรหัสความสำเร็จของเกษตรกร สร้างตัวเองเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26
ทูน ประกันภัย (Tune Protect) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “PUMP(พั้มพ์)”ภายใต้แอปพลิเคชัน TuneTOUCH(ทูนทัช) เน้นฟังก์ชันติดตามกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ ของคุณ พร้อมรับคะแนนสะสมลุ้นของรางวัล
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โชว์ผลงานปี 65 แกร่ง เดินหน้าลุยเร่งสปีดการเติบโต ด้วยกลยุทธ์ตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า ตั้งเป้าโต 10% ในสิ้นปี 66
FWD ประกันชีวิต ชวนทุกคนให้เลือกชีวิตที่ใช่ ในแบบที่ชอบ ร่วมสร้าง Brand Experience ผ่าน 4 กิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดชิค
กรุงเทพประกันชีวิตเผยผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 2,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ BUZZEBEES เจาะไลฟ์สไตล์สายคริปโท ยกระดับประสบการณ์ Loyalty Program เปลี่ยน OCHI COIN เป็น YES Token
โรคร้ายไม่หวั่น…กรุงเทพประกันชีวิต แนะแนวทางป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็ง ลดผลกระทบด้านการเงิน
FWD ประกันชีวิต เปิดตัวหนังโฆษณาใหม่ “ชีวิต คิดแล้วต้องใช้” ปลุกทุกคนให้เลือกใช้ชีวิตที่ใช่ ในแบบที่ชอบ
เปิดศักราชใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณรุ่งทิพย์ สุวรรณธนงชัย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
DP Survey เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ผนึกกำลัง Robinhood ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจภัยให้แก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์
‘กรุงเทพประกันชีวิต’ รุกตลาดสุขภาพ ส่งผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิต-สุขภาพ-โรคร้ายแรงใหม่ พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษยกแพ็ค ‘แฮปปี้ มีเฮ!’
FWD ประกันชีวิต และ ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ประกาศผู้ชนะ University Viral VDO IDEA Competition 2022
เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัว “เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์” อาคารสำนักงานเกรดพรีเมียม
ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเมืองประจวบวางใจ “ไรเดอร์ อินชัวรันส์” คุ้มครองชีวิตสมาชิกกว่า 5,000 คน ทุนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย
Rabbit Life Hero 10/5 ประกันคุ้มครองชีวิต พร้อมช่วยคนทำงานรับมือกับภาษีระยะยาว ให้เงินคืนช่วยลดหย่อนภาษีวนไป สบายใจเรื่องการลดหย่อนภาษีไปยาวๆ
FWD ประกันชีวิต ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปิดประสบการณ์การทำงาน ในโครงการ FWD Digital Graduate Programme เพื่อเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต
‘กรุงเทพประกันชีวิต’ เปิดศักราชใหม่ปีกระต่ายทอง จัดงานยิ่งใหญ่ Bangkok Life Kick Off 2023 “HEALTH WEALTH LIFE WISDOM”
ทิพยประกันภัย ตอกย้ำเครดิตดีเยี่ยม หลังทริสเรทติ้ง ประเดิมจัดอันดับเครดิตองค์กรครั้งแรกที่ระดับ “AAA” สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยไทย
“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”ผนึกกำลังร่วมกับ “สวอพ แอนด์ โก”ตอกย้ำการเป็นองค์กร ESG ชูนวัตกรรมโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor)
FWD ประกันชีวิต ร่วมงาน MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ยกขบวนโปรดักส์หลากหลาย ตอบโจทย์วางแผนการเงินและสุขภาพส่งท้ายปี
สัมผัสวิถีชีวิต จิตวิญญาณชาวนาไทย สู่การเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน ทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 24
อลิอันซ์ อยุธยา เปิดกลยุทธ์บริหารบุคคล รับความท้าทายใหม่หลังโควิด ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วม รับฟัง สร้างความผูกพันในองค์กร
สุดล้ำแห่งอนาคต! ทิพยประกันภัยผนึกกำลังพันธมิตรเปิดตัวยิ่งใหญ่บน Metaverse “Metapolis” ผสานเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนเข้ากับโลกความเป็นจริง
FWD ประกันชีวิต จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี iFWD Year End Sale 2022 ช้อปประกันออนไลน์ พร้อมรับส่วนลดเบี้ยฯ และโปรโมชันพิเศษแบบจัดเต็ม
OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดโปรแรงส่งท้ายปี กับ “ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5” ประกันลดหย่อนภาษียืนหนึ่ง รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก เพื่อไปลงทุนต่อdot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3