บ้านปู และคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล นำเสนอ “Waste Warriors - ภารกิจพิทักษ์โลก” เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 18”
ReadyPlanet.com
dot dot
บ้านปู และคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล นำเสนอ “Waste Warriors - ภารกิจพิทักษ์โลก” เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 18”

บ้านปู และคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล นำเสนอ “Waste Warriors - ภารกิจพิทักษ์โลก

เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 18”

 
 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เดินหน้าสานต่อค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ‘เพาเวอร์กรีน’ ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก:
Green Cloud – Green Tech – Green Influencer” สำหรับกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2566 

ในปีนี้ มีเยาวชนหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมค่าย เพาเวอร์กรีนจำนวนทั้งสิ้น 335 คน จาก 181 โรงเรียน 63 จังหวัด โดยผู้สมัครจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์ให้เกิด “ชุมชนไร้ขยะ”          ส่งเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเยาวชนจำนวน 50 คน จาก 48 โรงเรียน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมภารกิจพิทักษ์โลกในครั้งนี้ 

เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกตำรา ปูพื้นฐานภาคทฤษฎีเข้มข้น

โครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” เน้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ประเดิมค่ายฯ ด้วยการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปูพื้นฐานภาคทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจปัญหาขยะและแนวทางแก้ไขตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง รวมถึงการนำเทรนด์ 3 Greens: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย  ซึ่งหัวข้อการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การทำความเข้าใจวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Waste Management) การฝึกใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานเพื่อจัดการปัญหาขยะ      อีกทั้งยังมีพี่ ๆ ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเพจ “Go Green Girls” อินฟลูเอนเซอร์สายสิ่งแวดล้อม มาร่วมฝึกสร้างคอนเทนต์ และชวนเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ผลิตสื่อ ที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปูทางสู่การเป็นกรีนอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ก่อนจะได้รวมทีมพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้ตลอดทั้งค่ายต่อไป 

เปิดประสบการณ์ ลงพื้นที่ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยการลงมือทำจริง

·       ลงมือเก็บ คัดแยก พร้อมจัดการอย่างถูกวิธี

นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้ว เยาวชนทั้ง 50 คน ก็ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาขยะที่หลากหลาย โดยค่ายฯ ร่วมกับมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย (TerraCycle Thai Foundation) พาเยาวชนลงเรือออกสำรวจปัญหาขยะ เก็บขยะในพื้นที่ชุมชนคลองลาดพร้าวใจกลางกรุงเทพฯ มีการเรียนรู้การคัดแยกขยะก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมนี้มี             แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565 และ ฑูตมือวิเศษ ผู้แทนการรณรงค์แคมเปญ           ‘ไม่เทรวม ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะภายใต้ความร่วมมือของสำนักสิ่งแวดล้อมและภาคีมือวิเศษกรุงเทพ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ภายในค่ายฯ และร่วมขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน นอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมสำรวจ ขยะทะเลทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพร้อมทั้งเรียนรู้การปนเปื้อนของขยะพลาสติก ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีเซเลบริตี้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่าง         เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล และ เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข ร่วมทริปในครั้งนี้ด้วย 

·       ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

นอกจากนี้เยาวชนยังได้ศึกษาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ (Food Grade) ใน จ.ระยอง ซึ่งการนำขยะพลาสติกมาผ่านกระบวนการคัดแยก ทำความสะอาด และรีไซเคิลเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกนี้สามารถลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี 

·       ลงพื้นชุมชน เรียนรู้วิธีการจัดการ ‘ขยะอินทรีย์’

เพื่อให้การเรียนรู้เรื่องขยะครอบคลุมมากขึ้น เยาวชนยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการ ขยะอินทรีย์ และร่วมทำกิจกรรมกับวิสาหกิจเพื่อสังคม “เบตเทอร์ฟลาย” (Betterfly) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นการจัดการขยะเศษอาหารเหลือทิ้งในชุมชนโดยใช้หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) เป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อยสลาย และแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการฝังกลบขยะอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในชุมชน นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเกาะสีชังไปแล้วเกือบ 7,000 กิโลกรัม 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีนดำเนินการมาเป็นปีที่ 18 แล้ว บ้านปูต้องการเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาของค่ายฯ ไปพร้อมกับติดตามเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เราภูมิใจที่มีเยาวชนที่ให้ความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และพร้อมอุทิศตนเป็นหนึ่งในแกนนำที่จะมีส่วนสร้างการตระหนักรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมมือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ (Human Empowerment) ให้แก่เยาวชนทั้ง 50 คนนี้ จะทำให้พวกเขาเป็นเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันการปกป้อง ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 18 กล่าวว่า “ปัญหาขยะในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกระยะของวงจรชีวิตของขยะทุกประเภท ดังตัวอย่างที่สำคัญคือ ปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว ในปีนี้ค่ายเพาเวอร์กรีนจึงเลือกโฟกัสกับประเด็นการจัดการปัญหาขยะและการส่งเสริมให้เยาวชนก้าวเข้ามาเป็นกรีนอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อขยายกำลังคนที่สามารถช่วยสื่อสารความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง มีความน่าสนใจและน่าติดตาม เราเลือกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้ามาเรียนรู้ปัญหาขยะและแนวทางการแก้ไขตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ามาประยุกต์ใช้ให้หลากหลาย ครอบคลุม และเกิดประโยชน์กับกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเรามุ่งหวังว่า เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนในครั้งนี้ จะได้สนุกไปกับประสบการณ์จากค่าย และเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวพีอาร์

“พาณิชย์” ช่วยพี่น้องเกษตรกร จับมือ 3 ปั๊มใหญ่ ซื้อหอมแดงกว่า 300 ตัน แจกสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน article
ดีอี-ETDA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ปีที่ 2 ลุย 10 จังหวัด เร่งสร้างแกนนำในพื้นที่ เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์ article
คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์
Miss Sam Sokneath ลงนามความร่วมมือ MOU กับ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru ดันแบรนด์ Naafah ให้โกอินเตอร์ article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี 2572 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน article
บิ๊กซี จับมือ กรมการค้าภายใน จัดแคมเปญ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567” พบโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ ตั้งเป้าดันยอดขายโต 30% article
‘Mega Show Bangkok 2024 ปลุกไมซ์ไทยคึก ชูดีกรีเวิลด์คลาสโกยผู้ซื้อต่างชาติ article
AHF - หอวังนนท์ รณรงค์วัยใสใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรค เชิญ “ชูรัก ชูรส” ร่วมกิจกรรม “ถุงยางอนามัย ทันสมัยอยู่เสมอ” article
อเด็คโก้เผยเงินเดือนคนไทยปี 67 พร้อมเทรนด์ตลาดแรงงาน แนะองค์กรอย่ามองข้าม Remote/Hybrid work และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร article
HONOR เขย่าตลาดมือถือจอพับ เปิดตัว “HONOR Magic V2” บางที่สุดในตลาดประเทศไทย ชูนวัตกรรมการใช้งานระดับพรีเมียมแบบจัดเต็มในราคา 59,990 บาท เริ่ม Pre-Order 8-12 ก.พ.นี้ article
โตชิบา ทะยานสู่ปีที่ 55 ดึง ‘หมาก ปริญ’ ร่วมแคมเปญใหญ่ จับตลาด Mid to High article
“เอซวา เอ็นคิวที” เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่ DCARE เคล็ดลับตัวช่วย “โรคเบาหวาน” ส่วนผสมจากสมุนไพร 100% article
คุณฝน ทฤฒมน ลงนามความร่วมมือ MOU กับ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru เตรียมส่ง Uteki Gluta-Cera กูลต้าที่มีประโยชน์มากกว่าเรื่องผิวขาว article
สุดยอด! SU Jitora แบรนด์คอลลาเจนน้องใหม่ จับมือ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru Pharcos ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ยังไม่วางขาย แต่ยอดจองทะลุ 2 หมื่นกล่อง article
คุณซวง ภาพพิมพ์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง นั่งแท่น CEO แบรนด์ AVERY ผนึกกำลังบริษัทจากญี่ปุ่น ผลิตสกินแคร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย article
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 article
เครือ BDMS นำร่อง รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จับมือ แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ร่วมกันปิดช่องว่างและเติมเต็มศักยภาพเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด World Cancer Awareness Month 2024: Close the Care Gap article
AKA ดึง Data อินไซต์คนไทยสายกินจุ สร้างแคมเปญ AKA Champion ปิ้งจุก สุขทั่วไทย ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแบบตรงใจ article
“พาณิชย์ สั่งลุย” ร่วมฉลองวันตรุษจีน รับปีมังกรทอง 2024” สั่งตั้งจุดจำหน่ายสินค้าของไหว้ตรุษจีน ราคาประหยัด “พาณิชย์ สั่งลุย” จัดหนักร่วมฉลองต้อนรับตรุษจีนปีมังกรทอง 2024 สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี article
ฉลอง 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (UTCC) และ 10 ปี ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จัดเสวนา “ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก” พร้อมจัดการแข่งขัน "THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon" ค้นหาสุดยอดไอเดียต่อยอดธุรกิ article
ตั้งเป้า 1,000 คน เจ็ทส์ ฟิตเนส ลุยกลุ่ม น.ศ. ปี1 รักสุขภาพในรั้วมหาวิทยาลัย จับมือ ม.สวนดุสิต ปั้นไลฟ์สไตล์การออกกำลังกาย article
“Obliv Young Clinic” คลินิกความงามและสุขภาพจากเกาหลีใต้ พร้อมมอบประสบการณ์ความงามแบบธรรมชาติให้แด่คุณ article
เปิดงาน "Thailand Green and Smart Mining Forum 2024 " ชูธง "เหมืองแร่ไทยต้องเป็นของประชาชน" article
หญิง รฐา ผนึกกำลัง พลอยพัชชา หาญยุทธ นั่งแท่น CEO แบรนด์ MASTERI จับมือ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru Pharcos โรงงานญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU สร้างปรากฏการณ์ใหม่พลิกวงการอาหารเสริมไทย
คุณแนน ลฎาภา จากอินฟลูเอนเซอร์สู่เจ้าของแบรนด์ RESOWA ร่วมลงนามเซ็นสัญญา MOU โดย REVOMED (Thailand) ร่วมกับ โรงงานญี่ปุ่น Ichimaru Pharcos article
ปังมาก แบรนด์ Glamkin (แกลมคิน) จับมือ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru Pharcos โรงงานญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เตรียมออกสินค้า Made in Japan พร้อมกัน 3 ตัว! article
“ไมเดีย” จัดงาน Midea Convention 2024 ประกาศเติบโตก้าวกระโดด ชูนวัตกรรมเรือธง “ฟินดำ” เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “บัวขาว” เสริมความแข็งแกร่ง article
เปิดตัว Art Focus Bangkok ชุมชนศิลปะ สำหรับคนรักศิลปะบนทำเลทองย่านเจริญกรุง article
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง LADY SOLUTION CO.,LTD ร่วมทำ MOU พัฒนาด้านวิชาการและวิจัย article
T1 TEAM จัดงานประชุม OPP ชูผลงานวิจัยสมุนไพรไทย การันตีรางวัลระดับโลก เปิดตัวผลิตภัณฑ์สกัดเพื่อโรคเบาหวาน อาร์พี คิว เอสพลัส(RPQ A+)สินค้ามาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ พร้อมชี้ชัดผลงานวิจัย เป็นของ รศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ หรือ ดร.ออย article
คิกออฟสนามแรก! ศึกฟุตบอล GATORADE 5v5 Football 2024 หาสุดยอดทีมเยาวชนไทย บินลัดฟ้าร่วมฟาดแข้งฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับโลก article
ใหม่! เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ให้บริการรับส่งผลไม้สดด้วยตะกร้าได้แล้ววันนี้ทุกสาขาทั่วไทย article
มัดรวมหมัดเด็ดของ Galaxy AI ใน Galaxy S24 Series ที่จะพาเราวาร์ปสู่ยุคใหม่ของโทรศัพท์มือถือไปด้วยกัน
“ไลอ้อน” สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 มอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน 17 แห่ง มูลค่ากว่า 2 แสนบาท
จุฬาฯ จับมือ ‘บัวขาว’ และภาคี เปิดตัว MUAY THAI : POWER & SPIRIT สารคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงอานุภาพและจิตวิญญาณของมวยไทยสู่นานาชาติ article
เปิดโรดแมปเดินหน้าอุตสาหกรรม “พลาสติก” บรรลุเป้าความยั่งยืน article
APEX MEDICAL CENTER ก้าวสู่ปีที่ 30 เปิดสาขาที่ 48 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค article
เปิดประสบการณ์ครั้งแรกของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกาแฟระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในงาน “Japan Coffee Festival in Bangkok” 2-4 ก.พ. 67 ที่ มิวเซียมสยาม - สัมผัสการชงกาแฟแบบญี่ปุ่นโดยเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมกับการได้ชิมฝีมือการชงจากร้านกาแฟไทยที่ใช้อุปกรณ์การชงที่แตก
จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล
ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตยั่งยืน
BLC มองอุตสาหกรรมยา ปี 2567 ดีมานด์ขยายตัวต่อเนื่อง เทรนด์ดูแลสุขภาพทั่วโลกหนุนโต เร่งเดินหน้าวิจัย พัฒนายาสามัญใหม่ สร้าง New S-Curve ดันรายได้เติบโตปีละ 200 ล้านบาทตามเป้า
LINE Wallet ปรับโฉมใหม่! ชูจุดเด่นรวมทุกไลฟ์สไตล์คนไทย “ช้อป-กิน-จ่าย-พร้อมด้วยบริการทางการเงิน” ไว้ในแท็บเดียว
“บ๊อช” โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ ในงาน CES 2024 ที่ช่วยให้ผู้คนใช้พลังงานอย่างยั่งยืน มอบโซลูชันสำหรับการขับเคลื่อน อาคาร และการใช้ชีวิต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รับมอบชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์“ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว”(Suratec Foot Health Analytics Station)
ทรูมันนี่ เปิดตัวฟีเจอร์ Apple Zone ยกระดับประสบการณ์การใช้งาน App Store และบริการของ Apple ในประเทศไทยแบบไร้รอยต่อ ด้วยฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้ใช้งาน iPhone สามารถผูกบัญชีทรูมันนี่เข้ากับ Apple ID ของตนเอง เพื่อจัดการบัญชี Apple ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ผู้ใช
เบสท์ เอ็กซ์เพรส ฉลองครบรอบ 5 ปี ปรับกลยุทธ์รับการเติบโตโลจิสติกส์ ปี 2567
สุดยิ่งใหญ่. ยกระดับงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2567” (International Engineering Expo) สู่เวทีระดับสากล พบกัน. 24-26 กรกฎาคม 2567 สร้างมูลค่าซื้อขายเม็ดเงินสะพัดกว่าพันล้านบาท article
“กรุ๊ปบีเบียร์ x Superdry” ชวนสัมผัสอีเว้นต์พิเศษของคนรักคราฟต์เบียร์ไทย ที่ Popup Store @Siam Discovery ถึง 31 ม.ค. 67 นี้
มอบ E-book สูตรอาหารไทย 46 เมนู ตำรับสูตรอาหารไทย สำหรับเป็นสื่อการสอนให้แก่ครูในโรงเรียนทั่วประเทศ article
ไดกิ้น เตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 เทงบเปิดไดกิ้น โซลูชั่นพลาซ่า “fuha : SIAM” เผยโฉมนวัตกรรม-เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ หนุนสร้างแบรนด์และความมั่นใจแก่คู่ค้า
ซัมซุงปฏิวัติวงการจอภาพ ประกาศการก้าวสู่ยุค “AI Screen” เปิดตัว Neo QLED, MICRO LED, OLED ปี 2024 พร้อมจอภาพไลฟ์สไตล์ใหม่ล่าสุด ที่จะมามอบวิถีชีวิตใหม่ให้กับทุกคน
Lee Thai Collection Spring-Summer 2024 ชวนสาวกเดนิมปลุกกระแส Soft Power เสน่ห์ไทย
เปิด 4 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ปี 2024 รับทรัพย์ปีมังกร พร้อมเผยปี 2023 คนไทยช้อปออนไลน์ทะลุ 7 แสนล้าน สูงเป็นประวัติการณ์ มากกว่ายอดขาย 7-11 ทุกสาขาทั้งปี
แล้ววันจันทร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป! GQ แบรนด์เสื้อผ้านวัตกรรมเพื่อคนรักงาน ที่จะเปลี่ยน “งานธรรมดา ๆ” ให้กลายเป็น “ภารกิจที่ยิ่งใหญ่”
เปิดตัว THAI FUN CUP 2024 ทัวร์นาเม้นท์การแข่งขันฟุตบอลเดินสาย 7 คน ระดับประเทศ คัดเลือก 64 ทีมที่ดีที่สุดจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย เพื่อค้นหา 12 ทีม ตัวแทนเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับประเทศ
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ และ Beaverman ประกาศความร่วมมือ เปิดยุคใหม่ของการรีโนเวทบ้านมือสองด้วยเทคโนโลยี AI ! สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์
AION มอบของขวัญสุดพิเศษสำหรับวันปีใหม่ ประกาศปรับราคาจำหน่าย AION Y Plus 490 Premium อย่างเป็นทางการกว่า 100,000 บาท
“อองฟองต์” จับมือศิลปินระดับโลก ออกแบบคอลเลกชันพิเศษต้อนรับปีมังกร 2567 เอาใจลูกค้าเสื้อผ้าเด็กระดับพรีเมียม มอบโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับทองคำมงคล 3 ประการ
ธีระธรฌ์คลินิก ปรับโฉมใหม่สู่ YKJ Medical Center มุ่งสู่สถาบันความงาม-ศัลยกรรมชั้นนำ article
AI และนวัตกรรมใหม่เปิดบทธุรกิจไทยปี 2567
ณ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” กบินทร์บุรี จัดพิธีสมโภชใหญ่ประจำปี สาธุชนร่วมรับพรดีๆ รับปีใหม่กับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
“รอยัล เกทเวย์” ลุยกระแสเครื่องดื่มซ่า สดชื่น ไม่มีน้ำตาล ตอบโจทย์ตลาดเครื่องดื่มคนรักสุขภาพ ส่ง Package Design ใหม่ EDEN APPLE SPARKLING HIGH VIT C
CMMU เร่งสร้างบิสิเนสลีดเดอร์ที่พร้อมบริหารองค์กรในยุคที่เศรษฐกิจผันผวน ผ่านโมเดลปั้นผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ “Truly International” ที่พร้อมบริหาร – ทันทุกโกลบอลเทรนด์ การันตีคุณภาพหลักสูตรชั้นนำระดับ Top 5% ของโลก
“โพคารี่สเวท” เดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปิดอินดอร์สเตเดียม รับนักวิ่ง 4,300 คนร่วมงานวิ่ง POCARI SWEAT RUN 2024
ฟอร์ติเน็ต ขยายสายผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อเครือข่ายปลอดภัย ไร้กังวล ควบรวม “เน็ตเวิร์กกิ้ง” และ “ซีเคียวริตี้” เข้าด้วยกัน เปิดตัว FortiGate 90G ใหม่ เร่งความเร็วด้วย SP5 ASIC และบริการ FortiGuard ด้วยขุมพลัง AI
Galaxy A15 Series และ Galaxy A25 5G ใหม่ล่าสุด ครบ จบทุกเรื่อง กับความเร็วแรง RAM 8 มาพร้อมกับจอสวยชัด Super AMOLED สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Galaxy A Series โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมฟีเจอร์มากมายเพื่อประสบการณ์ดีล้ำ และความปลอดภัยขั้นสุด
ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตยั่งยืน
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวไทย
เนืองแน่น! “Siam Square Countdown 2024” คนแห่เข้าร่วมกว่าแสนคน ระเบิดความป็อปรับปีใหม่ด้วยไลน์อัพกว่า 7 ศิลปิน
แพทย์ ชี้ความเสี่ยงโรคหายาก “HAE” แนะขยายสวัสดิการ ‘ตรวจหาและรักษา’ เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในไทย
การ์ทเนอร์เผยการคาดการณ์สำคัญปี 2567 และถัดจากนั้น สำหรับองค์กรและผู้ใช้ไอที
“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ขานรับนโยบายภาครัฐมอบของขวัญปี 2567 จัดลดครั้งใหญ่แห่งปี Index Clearance sale พร้อมร่วมมาตรการ Easy E-Receipt
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย มองบวกเศรษฐกิจปี 67 ฟื้น เตรียมรุกจัดหนัก 15 งานแสดงสินค้าครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ วางเป้า 1,180 ล้านบาท ชี้งานแสดงสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพมาแรง
เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนช้อปลดหย่อนภาษี “Easy E-Receipt” พร้อมจัดแคมเปญสุดปังรับปีมังกรทอง “ช้อปดีมีเฮง” กระตุ้นการจับจ่ายต้นปี 67
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย มองบวกเศรษฐกิจปี 67 ฟื้น เตรียมรุกจัดหนัก 15 งานแสดงสินค้าครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ วางเป้า 1,180 ล้านบาท ชี้งานแสดงสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพมาแรง
มทร.ล้านนา เปิดแผนรับนักศึกษา ปี 67 ตั้งเป้าเพิ่มยอดนักศึกษา 2,000 คน เดินหน้าจับมือกับสถานประกอบการ ร่วมจัดทำหลักสูตร ผลิตบัณฑิตนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ มุ่งเน้นสาขา S-CURVE อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
‘กลุ่มดุสิตธานี’ เดินหน้าขยายธุรกิจในไทยต่อเนื่อง เปิดตัวโรงแรม ‘ดุสิตปริ๊นเซส พัทลุง’ ชูจุดเด่นความงามทางธรรมชาติ อาหารและวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยวภาคใต้ พร้อมเดินหน้าปักหมุดแบรนด์ ‘ดุสิต ปริ๊นเซส’ ที่ให้บริการเป็นแห่งแรกในภาคใต้
ม.อ.ร่วมกับ สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ ทำทุเรียนใต้ให้มีคุณภาพ GAP
เมกาบางนาพร้อมกองทัพศิลปินชื่อดัง ร่วมต้อนรับปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มคืนส่งท้ายปีในงาน “MEGA COUNTDOWN 2024”
ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย หนุนอาชีพเพาะเห็ด ให้บริการเชื้อเห็ดสายพันธุ์ดี 27 ชนิด 41 สายพันธุ์
โฮมโปร เซ็น MOU “กฟผ.” จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ มอบส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท ถึง 15 ก.พ. 67 นี้
ซัมซุงพร้อมเปิดตัวไลน์อัพเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ ในงาน CES 2024 สร้างนิยามใหม่ของความสะอาดภายในบ้านด้วยขั้นกว่าของ AI
Konvy บิวตี้อีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของไทย จัดงาน “Konvy Best of Beauty Honor Awards 2023” ประกาศรางวัล 50 สุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามแห่งปี การันตีจากผู้ใช้จริง พร้อมกางแผนธุรกิจรุกตลาดบิวตี้เมืองไทย ตั้งเป้าเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่อง คาดปี 67 รายได้โตอย่างก้าวกระโดด
สจล. โชว์ผลการดำเนินงานปี 2566 และ 5 Deep Tech เด่น ย้ำเดินหน้า ‘ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก’
เรียนการตลาดแล้วได้อะไร….มากกว่าที่คิด เปิด 5 มุมมองนักการตลาดรุ่นใหม่ จากรั้ว CMMU กับความสำเร็จเหนือคู่แข่ง ความรู้เป๊ะ คอนเนกชั่นปัง อะไรก็ยั้งไม่อยู่
แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่นต่อเนื่อง หนุนสร้างงานสร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจโต ควบคู่การเดินหน้าเปิดสาขา ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี 2566
ซัมซุงยกระดับประสบการณ์ในห้องครัวให้ดีขึ้นอีกขั้นในงาน CES 2024 ผสานทั้ง AI และการเชื่อมต่ออัจฉริยะ
LINE SHOPPING แชร์ 5 ไอเดีย ส่งของขวัญ ให้เริ่มต้นปีแบบคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิม
อาร์ทีบีฯ เปิดตัวหูฟัง ATH-M50xBT Ice Blue และ ATH-M50x Ice Blue คอลเลคชั่นใหม่ ประจำปี 2023 จากแบรนด์ Audio Technica ที่มาในลุคเรียบหรูด้วยสีเขียวมิ้นท์สดใสตัดกับสีดำได้อย่างลงตัว
สวพส. ปั้นนักพัฒนาพื้นที่สูง หนุนองค์กรภาครัฐเรียนรู้หลักสูตร นพส.
เปิดข้อมูลชี้แจง ปมขัดแย้งของสองกลุ่มผู้บริหาร NUSA “วิษณุ เทพเจริญ” - ”ประเดช กิตติอิสรานนท์”
DeeMoney ปักหมุด PIN TO SUCCESS โชว์ผลงานสุดอลังปี 2023 เตรียมต่อยอดในปี 2024
สุดเดือด THAI FIGHT 2023 รอบชิงชนะเลิศ 3 นักชกไทยครองแชมป์ คว้าถ้วยพระราชทาน พร้อมรับรถ ใหม่! “อีซูซุ ดีแมคซ์ เหนือลิมิต…พิชิตโลก”
“สหพัฒน์” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์ตัวจิ๋วผ่านโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 7” อีกพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน
การกลับมาของ Chery Group บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน กับก้าวใหม่ในประเทศไทย
วางแผนดี มีวินัย ไม่ต้องกลุ้มเรื่อง “กู้”
AKA Champion "ปิ้งจุก สุขทั่วไทย" ท้าดวลนักกินจุทั่วไทย ร่วมชิงเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาท article
HONOR เปิดตัวมือถือสุดแกร่ง HONOR X9b จัดเต็มคุณภาพ อึด ถึก ทน! ชูโรงจอและเครื่องกันกระแทก 360 องศา article
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เปิดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2024” ย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด ผงาดรับศักราชใหม่ปีมหามังกร ทุ่มงบ 500 ล้านบาท ปลุกกำลังซื้อ ดันเศรษฐกิจและท่องเที่ยวไตรมาสแรก article

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3